DE WERELD NU

Integratie moet van twee kanten komen

integratiebeleid

Toon Kasdorp komt tot de conclusie dat integratie onafwendbaar is, maar dat het meer het karakter van een samensmelting zal krijgen.

Ik las vandaag twee verhalen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hadden. Het een ging over Joegoslavië waar buren en kennissen, die na de Tweede Wereldoorlog een leven lang goed met elkaar overweg hadden gekund en die in de Balkanoorlog plotseling tegenover elkaar kwamen te staan. Weg vriendschap.

Joegoslavië loste op in een reeks elkaar vijandig gezinde etniciteiten en die ruzies gaan nog steeds door voor zover niet elke mini-etniciteit zelfstandig is geworden met een eigen territoir.

Het andere verhaal ging over Marokkaanse voetballers die qua puur talent boven iedereen uitsteken maar de top niet halen omdat het hun ontbreekt aan inzicht in teamsport en aan discipline.

Wat die twee verhalen gemeen hebben is het fenomeen groepskarakter, waar onze individualistische samenleving eigenlijk niet aan wil. Volgens heersende opvattingen zijn we allemaal wereldburgers en zijn de verschillen tussen etniciteiten te herleiden tot een verwerpelijk nationalisme en tot fascistische maatschappij opvattingen.

Het is waar dat er plaatsen zijn waar mensen met een heel uiteenlopende achtergrond vreedzaam met elkaar samenleven met een minimum aan dwang door de overheid. New York en andere grote Amerikaanse steden zijn daar voorbeelden van en eigenlijk was het Joegoslavië van Tito dat ook. Daar was wel dwang en geweld van de overheid en het was zo duidelijk dat dit geweld ook gebruikt zou worden als het nodig zou zijn, dat niemand die overheid in dat opzicht op de proef stelde. Joegoslavië was in de communistische tijd een vreedzaam land.

Hetzelfde geldt voor het Midden Oosten in de korte periode dat het was opgedeeld in Franse en Britse mandaatgebieden. Minder vreedzaam dan het land van Tito maar toch veel vreedzamer dan tegenwoordig. Algerije was een welvarend land en eigenlijk gewoon een provincie van Frankrijk. De afbrokkelende welvaart sinds de onafhankelijkheid wordt gemaskeerd door de opbrengsten van de olie en gaswinning, maar de emigratie van etnische Algerijnen naar Frankrijk is niet voor niets zo groot. Eigenlijk geldt min of meer hetzelfde voor alle Arabische landen. Relatief gaat het nog het beste in landen met een sterke autocratische regering waar daarnaast op een duidelijke manier is voorzien in de opvolging. Jordanië is een voorbeeld, al is de rust daar een paar keer ernstig verstoord door vluchtelingen stromen uit de buurlanden. Saoedie Arabië is een ander voorbeeld.

Het probleem van de Arabische landen is hun cultuur. Geef je ze de kans dan wordt het geweld, misdaad en burgeroorlog. Is er een overheid die streng het geweldmonopolie handhaaft en misdrijven met harde hand bestraft, dan blijft het binnen de perken. Maar de samenleving daar is van nature gewelddadig. Het is een jungle waar je je met behulp van je familie en vrienden handhaaft, maar waarin anderen niet te vertrouwen zijn. Democratie, waarin de overheid zich voegt naar de wensen van de bevolking werkt in Arabië averechts. Met de belangen van minderheden wordt alleen rekening gehouden als de overheid dat afdwingt of als ze zich zelf kunnen weren en anders niet.

Vanuit een dergelijke samenleving zijn de Marokkaanse immigranten in Nederland terecht gekomen, waar de overheid zo weinig mogelijk geweld gebruikt en met kennelijke tegenzin. We zijn een land waar ook zware misdrijven bestraft worden op een manier waarom men in Arabische landen moet grinniken. Neem het voorbeeld van die kickbokser. Die man heeft een spoor van geweld getrokken door het Amsterdamse uitgaansleven en na zijn veroordeling moest hij vier maanden zitten. Onbegrijpelijk en niet alleen voor zijn Marokkaanse landgenoten.

Dat het voetbaltrainers niet lukt om Marokkaanse spelers in het gareel te krijgen zou niemand horen te verbazen. Dat heeft dezelfde achtergrond als die kickbokser of als de burgeroorlog in Syrië en de chaos in Libië. Maar het heeft weinig of niets te maken met de genetische aanleg van onze immigranten. Marokkanen verschillen in dat opzicht heel weinig van Europeanen. Het is de Arabische cultuur die ze meegebracht hebben uit hun thuisland en de fout die onze overheid gemaakt heeft is toe te staan dat die hier wordt voortgezet.

Wat we gedaan hebben is verkeerd geweest, dat kan iedereen met eigen ogen zien. Aparte wijken waar men met schotelantennes deel uit blijft maken van het Midden Oosten en Noord Afrika. Kinderen die niet naar school gaan en te veel mensen die leven van misdaad en van een uitkering. Dat was niet de goede weg. Maar wat was die weg dan wel geweest?

Integratie kan niet van één kant komen en dat is wel wat we wel hebben geprobeerd. We zijn er vanuit gegaan dat onze samenleving beter was, want dat de immigranten anders wel thuis zouden zijn gebleven. Maar dat is het punt helemaal niet. Mensen kiezen niet voor een samenleving omdat die beter is. Je wordt erin geboren en het is een stuk van jezelf. Je verlaat haar alleen als je daartoe gedwongen wordt.

Het punt is dat we een andere etniciteit hier als een soort volksplanting toegelaten hebben en dat democratische methoden de integratie van die vreemde cultuur niet blijken te bevorderen. We zullen in onze aanpak van de Marokkaanse wijken de methoden moeten leren gebruiken die in hun thuislanden succes hebben. Dat lijdt onvermijdelijk tot een verandering in de Nederlandse samenleving, waar niet iedereen blij mee zal zijn. Maar dat is de prijs voor het ondoordachte beleid uit het verleden.

Integratie is de enige mogelijkheid om op lange termijn vrede te houden. Dat leert de geschiedenis. Minder Marokkanen zou misschien wenselijk zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Minder Marokkaanse cultuur moet wel mogelijk zijn maar dat wordt dus onvermijdelijk ook minder Nederlandse cultuur.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

10 reacties

 1. Carthago schreef:

  Ik zie niet hoe geimporteerde haat en achterlijkheid in een vredig en hoog ontwikkelde beschaving geïntegreerd zou kunnen worden ,, tenzij men bereid is achterlijkheid en haat tot de norm toe te laten .I woud like to see you try, not me.

 2. Dick H. Ahles schreef:

  Vraag blijft: Hoe dan en wie van onze politici gaat en kan dat bewerkstelligen? Ik zie het gewoonweg niet gebeuren en dus is de vraag: wat is het scenario als die integratie niet tot stand komt!?

 3. Bart schreef:

  Wat een raar artikel. Wij moeten dus halve Marokkanen worden maar kennelijk geeft dat ook geen oplossing.
  Begin eens met het straffen van de verantwoordelijken.
  Vervang cultureel-marxistische leraren door mensen met gezond verstand om daarmee een generatie mensen te kweken die hun potentieel kunnen benutten in plaats van de onbruikbare snowflakes die nu uit de propagandafabrieken komen.
  Deporteer mensen die duidelijk laten zien dat ze hier niet horen, maar noem het , net zoals israel, ‘overplaatsen.
  Sluit grenzen, stap uit de EU.
  Bereid je voor op de burgeroorlog die, als het aan de elite ligt, toch gaat komen. Nu hebben we nog een kans om te winnen en onze kinderen weer de fijne toekomst te geven die wij ook hebben gehad.
  Al 40 jaar lang horen we de deskundigen zeggen dat het fout is gegaan met de integratie en dat zij het beter gaan doen. Al 40 jaar lang gaat het ieder jaar slechter en komen er meer gelukszoekers.
  Geen tijd meer voor verdere experimenten (waarvan de uitkomst toch al duidelijk is)
  Tijd om de ‘elite’ te benoemen en te beginnen met het opruimen van de problemen.
  Werk hard, houd hoop en wees niet zo defaitistisch als de ateur.

 4. Erik schreef:

  Ik kan me niet herinneren dit land verplaatst te hebben naar de monding van de Nijl .
  Het is heel eenvoudig, aanpassen of oprotten, je hoeft hier tenslotte niet te wonen, en dit is toevallig wel de enige plek op de wereld waar we onze eigen Nederlandse cultuur kunnen vieren .
  Dat is ons recht.
  En we vergeten het wel eens, zelfs blanke Nederlanders hebben rechten.
  Assimileren of vertrekken.

 5. Johan P schreef:

  Leuk verhaal, en juiste diagnose over het gebrek aan integratie, de laatste alinea is helaas onzin.
  Deze samensmelting waarbij er van beide culturen wat minder overblijft gaat nooit gebeuren. De arabische cultuur is onlosmakelijk verweven met islam. Islam kent geen integratie en kent geen vreedzame samenwerking met andere geloven/culturen. Islam kent alleen dominantie.

  Integratie is de enige manier om de vrede te bewaren? Welke vrede is dat dan? Met het toenemen van de islamitische invloed is er steeds minder vrede te vinden om te bewaren.
  Nee, op niet al te lange termijn zal het tot een botsing komen om te bepalen welke cultuur dominant is. Dat betekent burgeroorlog. Die is MISSCHIEN te voorkomen, maar alleen als er per direct een begin wordt gemaakt met een actief remigratiebeleid voor iedereen met een niet-westerse achtergrond die zich niet overduidelijk aanpast. En voor iedereen met een dubbel paspoort die een misdaad begaat.
  Gebeurt dat niet -en dat zal niet gebeuren omdat er geen politicus is die er de ballen voor heeft- dan komt het onvermijdelijk tot een confrontatie. Daarbij is de kans dan groot dat de autochtone bevolking geen /weinig verschil meer zal maken tussen verschillende groepen immigranten en zullen ze allemaal een doelwit worden.
  Natuurlijk is dat een extreme uitkomst, en onwaarschijnlijk. Het Nederlandse volk is gezapig, mak en gemakzuchtig en de meest waarschijnlijke uitkomst zal zijn dat ze over zich heen laten lopen en zich als dhimmies zullen gedragen en er nog blij om zullen zijn ook.

 6. Juanito schreef:

  Dat de genetische aanleg van marokkanen al dan niet veel of weinig zou verschillen van Europeanen kan mij weinig boeien. De incompatibiliteit van de islam cultuur met de Westerse des te meer. En dan vooral de blindheid en/of domheid en/of kwaadwillendheid van de heersende kliek daarover.

  Later we daarom eerst, eindelijk eens die immigratiekraan (gecontroleerd) dicht doen, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Van Gibraltar tot Constantinopel. Daarna kan er zinvol en gericht gedweild gaan worden.

  Kijkt wat Prof. Pim er jáááren geleden al over heeft gezegd:
  https://youtu.be/JgSGph-k-Wc
  Het denken en doen heeft sindsdien nog maar weinig ontwikkeling doorgemaakt.

 7. Cool Pete schreef:

  Wat steeds vergeten wordt, is de DWANG in het hele gebeuren.
  Als mensen zich willen vermengen, kunnen ze dat individueel en uit vrije keuze, doen.
  Nu wordt de illegale massa-immigratie, de zgn. “integratie”,
  het zgn. “multikulturaisme”, e.a.
  VAN BOVEN AF, DWANGMATIG OPGELEGD.

  Dit soort dictatoriale, ‘social engineering’ projecten, en ander omvolkings-projecten
  zijn in de geschiedenis , o.a.in de 20ste eeuw, meer geprobeerd: ze leidden tot gelijkschakeling, wetteloosheid en onbeperkt geweld;
  ze liepen dan ook uit op de grootste destructie en massa-moorden.

  Bij massale dwang van boven af, wordt er niets opgebouwd, maar alleen maar afgebroken.
  Alles wat dwang-matig en op grote schaal, opgelegd wordt, zie ook” “EU”-konstrukt,
  is – vanwege die dwang – gedoemd te mislukken en de grootste catastrofes te veroorzaken.

  Wie oren heeft, die hore.

 8. Peter Louter schreef:

  Tribale cultuur geeft extra voordelen als je met een groep in een niet tribaal land leeft.
  Het wordt oorlog als je dat gaat aanpakken

 9. El Cid schreef:

  Dus ik heb iemand uitgenodigd in mijn huis- iemand die zelf ook een eigen huis heeft nota bene- en die gast begint na een tijdje mij de wet voor te schrijven!? Ik dacht het niet. Je gaat mijn huis uit! En dat kind dat in mijn huis geboren is vliegt er net zo hard achteraan.

  Als een vos in een kippenren geboren wordt maakt dat de vos nog geen kip noch geeft het de vos rechten in de kippenren.

  De heer Kasdorp redeneert hier als een jurist. Maar ook de heer Kasdorp weet dat alle politieke macht ook maar uit de loop van een geweer komt.

 10. Jaantje schreef:

  Tja zag hem al aankomen…wij zijn medeschuldig of te veel of te weinig gedaan maakt niet uit wij moeten het oplossen door te veranderen en tegemoetkomen inleveren en nog meer delen natuurlijk enz.
  Krijg een beetje genoeg van dat soort mis conclusies geboren uit machteloosheid en onkunde.