DE WERELD NU

Immigratie, kosten en de vragen van Wilders

immigratie 9

Vier jaar geleden stelde Wilders vragen in de Kamer over de nationale kosten van de immigratie in dit land.

De regering weigerde toen antwoord te geven en Wilders heeft het onderzoeksbureau Nyfer opdracht gegeven het kostenplaatje van de immigratie voor hem uit te zoeken. Terwijl in verkiezingsdebatten anders niemand serieus met Wilders debatteert deed Dr. Siebers, de Tilburgse geleerde, dat in dit geval wel.

Wilders had op grond van het onderzoek beweerd dat de migranten Nederland 7,2 miljard euro per jaar kosten. Netto dan. De meeste mensen hebben weinig gevoel voor getallen en vinden 7,2 miljard erg veel. Niet veel minder bijvoorbeeld dan 72 miljard, wat een veel waarschijnlijker orde van grootte is voor de jaarlijkse kosten van de immigratie. Maar Nyfer en Wilders hadden zich heel verstandig gehouden aan wat calculeerbaar en controleerbaar is. Siebers deed het anders en ging daarbij naar mijn mening behoorlijk de fout in.

Hij wees erop dat 7,2 miljard misschien het bedrag is dat immigranten aan de schatkist kosten, maar dat je de schatkist niet gelijk kunt stellen aan de samenleving. Die opmerking is zeker juist maar hij dient niet verward te worden met de gedachte dat de 7,2 miljard alleen de uitgavenkant betreft. Inkomsten en uitgaven van de schatkist waren voor de berekening gesaldeerd. De premie- en belastingopbrengsten, afkomstig van allochtonen, zijn met andere woorden van de sociale uitkeringen, de kosten van criminaliteit etc. afgetrokken.

Maar ondanks de 7,2 miljard, zegt Siebers, kun je als samenleving voordelen hebben van de aanwezigheid van allochtonen. Het bruto nationaal product, dat wil zeggen: de ‘omzet’ van Nederland is volgens hem groter door hun aanwezigheid. Cohen schijnt ook eens iets dergelijk gezegd te hebben gezegd en als het waar is toont het aan dat de mensen gelijk hebben die zeggen dat Cohen als premier een onverantwoord risico zou zijn geweest voor het land.

Het bruto nationaal product zou groter zijn als gevolg van de aanwezigheid van immigranten als er ook maar één immigrant één euro hier verdiende. De kosten van hun aanwezigheid zouden dan nog veel groter zijn dan nu al het geval is. We zouden dan honderden miljarden rijker worden als ze vertrokken, maar het nationaal product zou daardoor nog steeds die ene euro kleiner worden.

Dat de Nederlandse samenleving er op vooruit gaat alleen omdat er hier meer mensen wonen van wie sommigen een inkomen produceren is, met andere woorden, duidelijke onzin. Het gaat wel degelijk om hun toegevoegde waarde en de belastingopbrengst minus de overheidskosten zijn daar een benadering van, al is de negatieve toegevoegde waarde van de immigratie waarschijnlijk een heel stuk hoger dan die 7,2 miljard.

Nyfer gaat er van uit dat de immigranten bijdragen aan de BTW in verhouding tot hun inkomsten en Siebers denkt dat dit een onderschatting inhoudt. De immigranten verdienen gemiddeld een stuk minder, maar, schijnt Siebers te denken, ze eten evenveel. Dus moet hun aandeel in de BTW naar verhouding groter zijn. Maar BTW wordt niet alleen geheven over voedingsmiddelen en die vallen bovendien juist onder een verlaagd tarief. Maar los daarvan, het zou alleen voor een deel waar zijn wat Siebers beweert, als de immigranten relatief een groter deel van hun inkomen zouden consumeren dan de autochtonen. Het omgekeerde lijkt eerder het geval. Een substantieel deel van het inkomen van immigranten gaat immers terug naar het land van herkomst, voor de ondersteuning van behoeftige familieleden of voor investeringen ter plaatse. Er zijn berekeningen waaruit zou moeten blijken dat deze geldstroom de ontwikkelingshulp uit de westerse landen fors overtreft.

Men moet hier naar mijn mening niet negatief tegenover staan. Het is zeker beter dat wij op deze manier bijdragen aan het in leven houden van de mensen in de ontwikkelingslanden dan door geld te geven aan hun regeringen of aan ngo’s als Cordaid, Warchild of Oxfam Novib. De kans dat het bij de juiste personen terecht komt is veel groter. Maar hoe dan ook, het is onjuist om zonder nader onderzoek maar aan te nemen dat de consumptiequote bij immigranten hoger zou liggen dan bij de autochtonen.

Waar Siebers wel weer gelijk in had, is dat een nauwkeurige afbakening van de begrippen die in dit soort discussies worden gehanteerd, niet mogelijk lijkt te zijn. Neem alleen al het begrip allochtoon of immigrant, of westers en niet westers. Voor veel statistieken geldt wie hier geboren is als autochtoon. In de praktijk is het meer een cultureel begrip dan een kwestie van inschrijving in het bevolkingsregister. Al te belangrijk is dat verschil nu ook weer niet. In bijzondere gevallen kan het moeilijk zijn om vast te stellen of we met een autochtoon of met een niet- westerse allochtoon te maken hebben, maar dat verhindert ons niet om zinnige dingen over de twee bevolkingscategorieën te beweren.

We moeten er wel voor oppassen om de begrippen blind toe te passen en we zouden er bijvoorbeeld geen wetgeving op moeten baseren. Daarvoor moeten we met veel duidelijker begrippen werken. Dan moeten we liever gebruik maken van het soort fraaie ambtelijke omschrijvingen als ‘iemand die beschikt over de Marokkaanse nationaliteit’ en nog liever over ‘een Nederlandse ingezetene die beschikt over de Marokkaanse, Ghanese’( etc.) ‘nationaliteit, die gedurende de afgelopen vijf jaar gemiddeld een lager inkomen in Nederland heeft genoten dan het wettelijk minimum, anders dan op grond van een uitkering, dan wel iemand die op de gronden vermeld in de bijlage met een dergelijke ingezetene gelijk gesteld kan worden’. Zoiets.

Siebers haalt in zijn stuk een voorbeeld aan voor zijn stelling dat we het onderscheid tussen allochtonen en autochtonen niet langer zouden moeten maken. Hij had een studie gemaakt van de allochtonen bij de belastingdienst. Hij constateerde dat die allochtone ambtenaren heel nuttig zijn bij het achterhalen van de manieren waarop in allochtone kring de daar fungerende kleine ondernemers de belastingen ontduiken. De voordelen van deze inbreng van de allochtone belastinggaarder worden in de berekening van Nyfer verwaarloosd volgens hem. Ik zou er op willen wijzen dat de belastingontduiking die ondanks deze inspanningen plaats vindt evenmin is meegenomen in de berekening en ook niet de negatieve gevolgen van de concurrentievervalsing die de ontduiking veroorzaakt voor de inkomsten van legitieme ondernemers.

Dat de berekening van Nyfer geen nauwkeurig beeld geeft van de kosten van de immigratie voor de samenleving is juist. Het is een minimumberekening. Het betreft een absolute ondergrens. De werkelijke kosten voor de samenleving zijn waarschijnlijk een factor groter. Siebers voert voor zijn kritiek op Wilders en op de berekening van Nyfer geen deugdelijke gronden aan. De PvdA zou zich daarom op hem en zijn publicaties liever niet moeten beroepen. Ze doet dat ook de laatste jaren niet meer, geloof ik.


Dit essay verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer over immigratie op Veren of Lood vindt u hier.

9 reacties

 1. Erik schreef:

  Wat ook niet meegenomen is, zijn de de kosten voor de gezondheidszorg die bij allochtonen aanzienlijk hoger liggen door inteelt en ergerlijke ziektes en eenzijdige voeding en islamitische kledingvoorschriften.

 2. R schreef:

  Oke .Der komen 100.000e mensen binnen die ja geld kosten jaar op jaar .Ze moeten ergens wonen gezondheidszorg enz enz .Ze krijgen ja veel kinderen dus toeslagen .Ze kunnen niet werken ( op de ja goede nagelaten ) of willen niet .Dus ja kosten van 7 miljard is nog laag .Dacht dat Duitsland al 25 miljard kwijt is met opvang per jaar .Dus nog in procedure of ze mogen blijven daarna zelfde ellende .Dit kan nooit door blijven gaan .Stel meneer Rutte krijgt 23 mensen te onderhouden met alle kosten eten kleding zorg enz .Maar zijn salaris blijft het zelfde .Nou 1e jaar oke 2e jaar klote enz .Tot meneer Rutte net zo arm is als zijn 23 mede inwoners .

 3. Mienen schreef:

  Laten we het simpel houden. Niemand geeft mij een baan met salaris waarbij ik thuis kan zitten en niets doe. Dat ik alleen maar op de loonstrook aanwezig ben, zal geen opbrengst genereren.
  Minder asielzoekers betekend minder juridische ondersteuning dus minder juristen … Die kunnen dan wat zinnigs gaan doen.

 4. Ravian schreef:

  Allochtonen zijn, als groep, een economische molensteen om de nek van Nederland.

 5. Hansz Pint schreef:

  m.i. ben je in de ware zin van het woord Nederlander… waar je ook vandaan komt… als je in positieve zin bijdraagt aan slands economie, bijdraagt aan de sociale en culturele samenleving, je integreert en niet parasiteert, of ondermijnt… en ten slotte (in mijn opinie) je je dus niet vijandig ertegenover opstelt en je eigen religieuze en politieke overtuiging niet een wig laat zijn die een permanente scheiding en nonintegratie zal impliceren…ga in en op in het gastland dat jij hebt verkozen als het land waar jij tevreden en gelukkig een sociaal leven kunt leiden.

 6. Jan de Hoon schreef:

  Stel je eens voor dat zo’n 4 miljoen allochtonen/immigranten ineens zouden emigreren. Dan heb je paniek in de tent. Huizenprijzen zouden kelderen. Werknemers en vakbonden eisen hogere lonen. Dat is het hele verhaal achter die immigratie.

 7. Cool Pete schreef:

  Massa-immigratie ontwricht elk land :
  sociaal, economisch, cultureel.

  Illegale immigratie is in strijd met elke wetgeving en met de Grondwet.

 8. Johan P schreef:

  @Jan de Hoon
  De huizenprijzen zouden inderdaad dalen, maar dat is niet bepaald een giga-probleem. Het betekent dat meer mensen zich een eigen huis kunnen veroorloven, iets wat vooral voor startende gezinnen van belang is. Het feit dat er voor de eigen bevolking nauwelijks betaalbare woonruimte beschiklbaar is, is in zeer belangrijke mate een oorzaak van de krimpende autochtone bevolking.
  Dat de lonen iets gaan stijgen is waarschijnlijk, maar een buitensporig deel van de allochtonen hier werken of helemaal niet, of slechts deeltijd. En dan ook voor een goed deel nog eens binnen de eigen kring. Als men iets strakker gaat worden op het verstrekken van uitkeringen terwijl er nog banen beschikbaar zijn dan hoeven de lonen niet enorm te stijgen, puur omdat er niet bepaald een enorm gat valt.

  De huizenprijzen kunnen een probleem worden voor de mensen die hun huis in waarde zien dalen. Daar zou wat aan gedaan kunnen worden door in grote lijnen een berekening te maken en huizenbezitters een eenmalige korting te geven op de inkomstenbelasting bv. Dat gaat dan wel om een groot bedrag, maar alsnog over een eenmalig bedrag dat in het niet valt wanneer het wordt vergeleken met de eeuwige kostenpost die de migranten met zich meebrengen in extra gezondheidszorg, uitkeringen, juridische ondersteuning, folders in 30 talen bij de overheid en ga zo maar door.

 9. Jaantje schreef:

  cool pete: Er is geen sprake van illegale immigratie de berekening gaat over de legale immigranten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.