DE WERELD NU

Immigratie – het is tien voor twaalf

immigratie, immigranten

We hebben in Noordwest Europa nu ruim twee generaties immigratie achter de rug en dat is een merkwaardig fenomeen.

Verreweg het grootse deel van die immigranten komen hier illegaal en een fors deel ervan is werkeloos en leeft van sociale uitkeringen. Hoe precies is niet duidelijk, want als illegaal heb je eigenlijk geen aanspraak op een uitkering. Dat is geregeld in de koppelingswet. In die wet worden overheidsvoorzieningen aan illegalen geweigerd en de bedoeling is dat er mee wordt voorkomen dat illegalen hier een rechtspositie kunnen opbouwen, die meebrengt dat ze niet langer uitgezet zouden kunnen worden.

Onder de voorzieningen die illegalen niet krijgen horen onder meer de huurtoeslag, de AOW, de WW, de kinderbijslag en bijstandsuitkeringen. Illegalen kunnen wel aanspraak maken op onderwijs, noodzakelijke medische zorg en rechtsbijstand van overheidswege.

Met wat hulp van de omgeving en wat inkomsten uit illegaal werk en criminaliteit, lukt het veel illegalen wel om rond te komen.

Het vreemde aan de zaak is dat de landen die last hebben van deze illegaliteit niet samenwerken om er een einde aan te maken. In ons land zou het vrij eenvoudig zijn om illegalen op te pakken en te interneren in schepen die speciaal voor dat doel zouden moeten worden gebouwd. Is zo’n schip vol dan zou het met een lading van illegalen naar een plek kunnen varen die door ons en onze buurlanden daarvoor is ingericht om ze daar af te zetten. Op die plek zouden we ze dan in de gelegenheid moeten stellen om hun eigen kost te verdienen. Als alle Noord-Europese landen dat samen met ons zouden doen, zouden we in een beperkt aantal jaren van het probleem af zijn. Als we de routes waarlangs illegalen naar Europa beter bewaken kunnen nieuwe immigranten onderweg al worden opgepakt en naar dezelfde plek worden gebracht.

Deze oplossing zou langs twee kanten werken. Niet alleen raken we zo illegalen kwijt maar het zal degenen in de thuislanden die van plan waren te emigreren afschrikken en de stroom economische vluchtelingen doen afnemen.

Het gaat daarbij wat mij betreft vooral om niet geïntegreerde niet-westerse allochtonen. Onder niet geïntegreerden versta ik nieuwkomers, degenen die werkeloos zijn zonder ooit langer dan zes maanden gewerkt te hebben, voortijdige schoolverlaters en mensen met een strafblad.

De hier voorgestelde procedure is kostbaar. Het is niet goed denkbaar dat Nederland in haar eentje zoiets omvangrijks voor elkaar kan krijgen. Maar in samenwerking met Duitsland, Engeland en de andere noordelijke landen, die dezelfde problemen hebben als wij, moet het mogelijk zijn. En hoe duur het ook is, het is altijd nog goedkoper dan Gods water over Gods akker te laten stromen. Als we het illegalenprobleem niet in de komende tien jaar oplossen, zal het daarna zeker niet meer lukken.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

7 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  TOP artikel. Actie ontbreekt, zonder FvD en PVV gaat het niet lukken. Met Salvini e.e.a. opzetten. Bij hem is vast een gewillig oor.

 2. Grapjas schreef:

  De oplossing gaat komen uit het volk. En zal nietsontziend zijn. Dit is waarom ONS sociaal stelsel ‘ te duur’ is geworden. Al die KANSLOZE moslims erbij. In 2017 alleen al 9 MILJARD aan zorgkosten voor Illegalen. MAAR ZE VERSTERKEN ONZE CULTUUR! De berechting van de landverradende ‘elite’ is nakende…

 3. Juanito schreef:

  Je zou zeggen dat een vereniging van landen met politieke aspiraties een dergelijk probleem wel zou willen en kunnen tackelen. Het tegendeel blijkt waar. De huidige vereniging van landen met politieke aspiraties wil juist het tegenovergestelde en dat gaat ook nog tegen de wil van de oorspronkelijke Europeanen in. (Hoewel dit zich niet vertaald in congruent stemgedrag). Met de gevoerde politiek leggen de bazen en zetbazen van de vereniging met politieke aspiraties echtwr een buiten proportioneel grote hypotheek op de huidige en toekomstige generaties. Die rekening gaat betaald worden. Overigens, ook de rekening uit 2005 gaat nog betaald worden.

 4. Johan P schreef:

  Hoewel wijlen de heer Kasdorp hier een belangrijk punt aanroerde bleven er een paar zaken onbelicht.
  Ten eerste dat remigratie mogelijk duur is, maar op geen lange na zo duur als het hier houden van hordes onopgeleidde vreemdelingen met een uitgesproken weigering om zich aan te passen aan Europese normen en waarden.
  En alhoewel het absoluut gemakkelijker zou zijn om dit te bewerkstelligen in samenwerking met andere landen is dat helemaal geen noodzaak, Nederland zou dat heel goed alleen af kunnen. Op de maasvlakte zou zonder enige moeite een -goed bewaakt- kamp kunnen worden gebouwd waar illegalen en criminele vreemdelingen uit het zuiden kunnen worden opgesloten, om vanuit daar bij een voldoende aantal via de Rotterdamse haven via een omgebouwde tanker naar de kust van een willekeurig Afrikaans land kunnen worden vervoerd. Daar kunnen ze dan met wat rubberbootjes voor de kust worden afgezet. Bij weigering om mee te werken kunnen ze dan wat mij betreft ook zonder bootjes worden afgezet.
  Dat mag dan niet volledig eerlijk zijn tegenover het land in kwestie, het is niet heel anders dan wat men op de heenreis deed. En in dit geval zal een dergelijk antwoord het land in kwestie aansporen om maatregelen te nemen en te eisen van de andere Afrikaanse landen dat die hetzelfde doen.

  Slechts een paar van dergelijke acties en de stroom zal opdrogen. Versterk een dergelijk beleid door het actief oppakken van illegalen en door het verminderen van ‘ontwikkelingshulp’ naar ALLE Afrikaanse landen in ieder jaar dat er meer dan 1000 mensen retour worden gestuurd en je hebt direct een extra motivatie voor de Afrikaanse landen om de zaak serieus te nemen. Des te meer als er een opbouw in zit, dus het eerste jaar 10% minder, worden er het jaar daarop weer mensen retour gestuurd, nog eens 15% minder. En het jaar daarop nog eens 20% minder. Dat kan simpel worden verdedigd door aan te geven dat dat geld wordt besteed aan de retourzendingen.

  Wat veel Europeanen maar niet lijken te beseffen is dat de instelling en de cultuur aldaar zo verschillend is dn de Europese dat de Europese gedachte van alles oplossen door minnelijke schikking en goed overleg in dit soort gevallen helemaal niet werkt.

 5. Willem schreef:

  Als je wilt emigreren,dan doe je dat niet illegaal..Illegalen moet je weer terug kunnen sturen.Die illegalen snappen niet dat ze zelf jarenlang in de problemen komen.Er gaat een flink deel van hun leven verloren.Zijn ze er eenmaal al,dan moeten ze weer geld hebben om terug te gaan.Dat lukt niet als je ze hun leven lang een uitkering geeft. En normaal werken mogen ze ook niet.

 6. Willem schreef:

  Werkgelegenheid scheppen met illegalen of asielzoekers helpt niets. Als je mensen nodig hebt voor werk waar moeilijk mensen te vinden zijn van je land,dan laat je ze “legaal” overkomen en moet je ze ook de taal van het land laten leren.En een contract voor bepaalde tijd,geen onbepaalde.

 7. Cathelijne Kaat schreef:

  Dit klinkt allemaal kinderlijk eenvoudig maar:
  Een kamp maken, waar wil je dat doen zonder bestaande bevolking weg te moeten sturen? Hoe veel mensen passen er in? Komen ze er ooit nog uit? Onder welke voorwaarden? Hoe kunnen ze aan die voorwaarden voldoen en hoe maak je omstandigheden zo dat het niet lokt maar ook geen mensenrechten schendt? Waar gaan de kinderen heen en hoe voorkom je jeugdtraumas en levenslange psychiatrische klachten? Hoe bewaar je de veiligheid in zon kamp waar zowel kwetsbare als criminele mensen samenkomen? En hoe betaal je het? In mijn oren mij klinkt dit als Israel 2.0, dat was ook zon ontzettend goed idee in de ogen van kleuters maar een humanitaire ramp in de echte wereld. Mensen, vooral in groepen, tegen hun wil verplaatsen levert altijd heel veel leed op aan alle kanten. Dat geldt ook voor de mensen die jij beschouwt als vee dat op transport kan. Kortom: je denkt vol moed dat je de oplossing kent maar dat is enkel door gebrek aan begrip en inzicht. Met deze eenvoudige manier van denken, en vooral schrijven, zou je alle problemen schijnbaar op kunnen lossen, maar het blijft bij woorden omdat dit dus echt niet kan.