DE WERELD NU

Hoofddoek wijst op fundamentalisme

fundamentalisme

Het islamitisch fundamentalisme dringt op heel verschillende manieren door in de Nederlandse samenleving. Peter Louter bespreekt er een van.

Ze heet Sarah Izat. Ze is aan het afstuderen voor haar master ‘European Union and International Law’. Ze wil Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) worden. Omdat ze in die functie geen hoofddoek kan dragen heeft ze bij de Commissie Rechten van de Mens een zaak aanhangig gemaakt wegens discriminatie. De commissie heeft haar gedeeltelijk in het gelijk gesteld, de politie discrimineert.

Een slimme meid zou je denken. Gedisciplineerd ook, want werken en afstuderen gaat niet zo gemakkelijk samen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het niet zo maar een individuele actie is van deze dame. Carl Brendel heeft aangetoond dat er een hele organisatie achter zit en er subsidie voor is verkregen.

Werkgevers mogen hun personeel verbieden een hoofddoek of een ander religieus symbool te dragen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in maart 2017 bepaald. De landelijke politie kent een dergelijk verbod dat beantwoordt aan de criteria die het Europese Hof van Justitie bij het verbod heeft gesteld. In feite vecht ze samen met haar achterban deze uitspraak aan.

Izat provoceert. Ze beklaagt zich omdat ze op een bijeenkomst eens weggestuurd werd omdat ze daar in uniform en hoofddoek (hijab) verscheen, terwijl ze wist wat het tegen het beleid was. Ze heeft ook politieke motieven. Ze is ook betrokken bij de Rotterdamse islampartij NIDA, die twee zetels in de Rotterdamse gemeenteraad heeft. Daarover zwijgt ze.

Ze zegt in het interview in de Volkskrant (09112017) uit de anonimiteit te zijn gestapt “omdat ik de samenleving mijn kant van het verhaal schuldig ben en de dialoog wil aangaan”. In Trouw van 20 november 2017 zegt ze dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze als agente meer loyaal aan de islam n Koran zal zijn dan aan de grondwet. “Ze denken dat die niet samengaan. Maar in mij is alles verenigd”. Alsof dat kan.

Izat is er in ieder geval in geslaagd om brede publiciteit te krijgen voor haar strijd. In haar opzet is ze nog niet geslaagd. Minister Grapperhaus die over de politie gaat heeft laten weten dat het beleid niet zal veranderen. Daarmee vertolkt hij in ieder geval de wens die breed in de samenleving leeft. Of zijn besluit lang mee gaat moeten we echter nog maar af wachten.

Is een hoofddoek een onschuldig lapje stof? Hoogleraar Sociologie in Berlijn, Ruud Koopmans heeft het breed onderzocht en vastgesteld ‘Als tolerante Nederlanders zijn we geneigd te denken dat de sluier een onschuldig lapje stof is. Dat klopt niet. 55 procent van de stellen waarvan de vrouw een hoofddoek draagt, is fundamentalistisch’.

Is hijabdraagster Izat (er zijn bijna geen hoofddoeken meer te zien) fundamentalistisch, net zo als 55 procent van de hoofddoekdraagsters? Ze heeft de twijfel daarover niet weggenomen. Ze is betrokken bij de Rotterdamse islamitische partij NIDA, die twee zetels in de gemeenteraad heeft.

Maar vooral het speurwerk van Carl Brendel laat zien dat een brede coalitie van islamitische instituties onderdeel is van de actie van Izat. De hoofddoek is voor de islam een middel om de islam zichtbaar te maken in de samenleving. Er wordt dan ook naar gestreefd om dat overal in alle arbeidsplaatsen zichtbaar te maken. De politie is tot nu toe een van de bolwerken waarin dat niet mogelijk is.

De islam moedigt vrouwen aan om een hoofddoek te dragen. In de eigen uitleg vertaalt de islam de jaloezie van Mohammed naar de wil van Allah.

“Vrouwen dragen een hoofddoek enkel en alleen voor Allah, omdat Hij het wil. Hierdoor wordt het dragen van een hoofddoek een vorm van aanbidding, omdat je het voor Allah doet. Een vrouw met een hoofddoek die hiervan bewust is, verricht als het ware de hele dag aanbidding. Iedere seconde dat ze haar hoofddoek draagt, wordt toegeschreven alsof ze aanbidding verricht. Dit is een grote gunst die Allah aan de vrouwen heeft geschonken. Het ervaren van een kleine moeite op deze wereld door het dragen van een hoofddoek, zal in het hiernamaals resulteren in een grote beloning.”

Zie je het al voor je. Een gehoofddoekte agente die  als het ware de hele dag Allah aanbidt. Dat is nog niet het ergste. Bij een fundamentalistische agente als Izat mag je er van uitgaan dat ze de hijab draagt omdat de koran daar om zou vragen. Dan mag je ook aannemen dat ze ook alle minder aardige verzen uit de koran serieus neemt. Het kernvers van de koran is: ‘Strijdt tot de religie van Allah is’. De hele koran is daar als het ware om heen gebouwd.

De koran bevat het actieplan om de wereld aan de voeten van Allah te leggen en geweld wordt daarbij niet geschuwd. In een blog (het kernthema van de islam: “strijdt tot de wereld van Allah is”, wordt onvoldoende weersproken) heb ik me al eens eerder afgevraagd waarom onze overheid dat doel van de islam niet serieus als  gevaar ziet. In dat blog heb ik ook een aantal minder aardige verzen uit de koran opgenomen.

Er is ook reden om verzet te plegen tegen het aannemen van moslims en moslima’s in functies met beslissingsbevoegdheden. Het schandaal over het Amsterdamse deradicaliseringsproject en corrupte moslimagenten vormen een aanwijzing dat de tribale cultuur van moslims niet te verenigen is met de Nederlandse cultuur.

Links Nederland solidariseert zich al lang niet meer zoals vanouds met mensen met een modaal inkomen of minder dan dat. Dat het links zou gaan om het delen van macht, kennis en inkomen, kan niet meer worden waargemaakt. Links solidariseert zich met minderheidsgroepen, keert zich tegen het nauwelijks bestaande racisme alsof dat een enorm probleem is en steunt de islam bij het verkrijgen van steeds meer macht. Links bevordert het fundamentalisme en heeft lak aan de overgrote meerderheid van de bevolking die de islam wel degelijk en terecht als een gevaar ziet.


Dit artikel verscheen eerder op Louter’s Punt

12 reacties

 1. Henk Albarda schreef:

  Qua hoofddoeken zijn er naar mijn mening (!!!) 2 categorien (situatie Nederland).
  De vrouwen in de ene groep zijn vanaf jong meisje van moeder (houd de traditie) en vader (Allah wil het zo) opgevoed dat ze graag als traditie en eerbetoon aan hun familie de hoofddoek dragen.
  De vrouwen in de andere groep wensen nadrukkellijk te tonen dat ze moslima zijn en vinden dan dat de hele samenleving naar hen moet luisteren.
  In beide gevallen dwang-neurose EN discriminatie van anders gelovigen.
  Zou ik een regerings regime in Nederland kunnen vestigen, dan zou er een verbod op het openbaar dragen van hoofddoeken komen op straffe uitzetting naar oorsprongsland familie, ook 5 generaties terug.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Links denkt stemmen te kunnen winnen met Islamomarmende prietpraat. CU en CDA denken de barmhartige samaritaan te moeten uithangen. VVD, CDA, CU, Groen Links en D66 willen niet weten dat de goudzoekende migrantenhordes ons land aan het verzieken zijn. Waarom laten we die cultuurslopers binnen? (Het lariekoek argument van die zogenaamde deugers is dat de binnenstromers onze cultuur verrijken)

 3. Wim schreef:

  ” Links bevordert het fundamentalisme en heeft lak aan de overgrote meerderheid van de bevolking die de islam wel degelijk en terecht als een gevaar ziet.” Dat moge zo zijn. Toch is het juist die overgrote meerderheid die het allemaal laat gebeuren…
  https://ejbron.wordpress.com/2020/01/21/de-ondragelijk-lamlendige-nederlander/#more-229310

 4. carthago schreef:

  Een kopvod is een symbool van onderwerping ,disrespect en minderwaardigheid van de vrouw ,een gewild wapen van islamitische barbaarden op jacht naar loslopend wild .
  Hoe denkt sarah met zo’n kopvod enige autoriteit te kunnen ontlenen bij een aanval van een verward isis monster met een ontregelde suikerspiegel .

 5. BegrensEuropa! schreef:

  De hoofddoek vormt net als de mohammedbaard een probleem. Het is onmogelijk ze te verbieden. Er kunnen wel eisen aan gesteld worden. Hoofddoek en uniform gaan niet samen. Een als zodanig herkenbare islamitische baard kan in veel functies ook niet. Al het andere zal leiden tot problemen de ene of de andere kant op. Uitweiden daarover heeft geen zin.

 6. M van Bommel schreef:

  Voor mij, als vrouw, zie ik het als provocerend en discriminerend. De moslim mannen mogen wel de ongetodde vrouwen bespieden, wat ze ook doen. Onze mannen zouden lustgevoelens krijgen van een sprietje haar, ze zij knetter gek, de bedekte vrouwen dat ze anno 2020 nog de onderdrukking van mannen accepteren. Ga naar een islamitisch land en erger ons niet aan die spuug lelijke vodden.

 7. Grapjas schreef:

  Het is simpel. De overheid is seculier, of de vijand. Als niet- religieus EIS ik mijn recht op een ONafhankelijke overheid op- of ik weiger simpelweg gehoorzaamheid. Een gristen, Jood of moslim zal nooit mij de wet voorschrijven. Monotheïstische uitingen passen niet bij overheidspersoneel; geloof is een persoonlijke belevenis hier. En zonder geweld gaat dat toch echt niet veranderen.

 8. Cool Pete schreef:

  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat.

 9. Ravian schreef:

  De hijab heeft gewoon een herkenningsfunctie, het doel van het ding is dat de jihadisten onderscheid kunnen maken tussen moslima’s en ongelovige hoeren, zodat zij niet per ongeluk de verkeerde aanranden.
  De vrouwen die zo’n ding dragen zijn dus medeplichtig aan de tegen de autochtone Europese vrouwen, en indirect dus tegen de westerse samenleving, in stelling gebrachte jihad terreur.
  De hijab verbieden is slechts een halve maatregel, je moet de hele verrotte ideologie er achter verbieden.
  Weg met de islam dus…

 10. Neef Jansen schreef:

  De islam is een vorm van georganiseerde misdaad. Maar dat wordt niet zo gezien. We worden geacht zeker te weten dat de islam de religie van de vrede is, dat de islam een belangrijke rol heeft gespeeld in de beschaving van Europa, dat de islam toekomstig een heel belangrijke rol zal spelen in de Westerse cultuur, dat we de grenzen open moeten houden voor elk jaar een kleine 100.000 moslims, dat uiteraard de heilige tempels van de islam direct de ANBI-status verdienen, dat we ons moeten koesteren in de morele superioriteit van de islam, en dat we ons respectvol moeten aanpassen aan het eindeloze pakket van eisen van de islam. Maar het is dus een vorm van georganiseerde misdaad. Dat ons door de strot wordt gedrukt door die andere vorm van georganiseerde misdaad. En we hebben misschien nog maar 10 jaar om de Westerse cultuur te redden van deze beide vormen van georganiseerde misdaad. En als ons dat niet lukt, dan wacht ons een overlevingsstrijd die eeuwen gaat duren.

 11. karton schreef:

  @ Neef Jansen op 28 jan. 2020 om 22.39 u.
  Beste Neef, helemaal met u eens.
  Tóch bestaan er nog idioten die de islam een “religie” noemen, een “religie” die je belooft dat er 72 maagden op je zitten c.q. liggen te wachten als je een ongelovige afslacht. Ook Rutte gelooft dat.

 12. Jannos schreef:

  Bij 50 (40?) plussende obese islamama’s komt zo’n streng aangedraaide hoofddoek echt absurd over. Zelfs topless en in string zou deze ruimschoots in het straatbeeld vertegenwoordigde categorie rondwaggelende moekes bij de meest uitgehongerde seksverslaafde geen enkele lust opwekken. De onder bergvolken overal ter wereld dominante korte, dikke beentjes zijn helass oververtegenwoordigd bij ‘onze’ muselmannen (en hun madammen).

  Tegelijk zie ik veel jongere mosselchickies met doek en tegelijk strakke broeken die (helass lang niet altijd) welgevormde benen tonen. Ze peuteren duidelijk aan de naden van het keurslijf. Ook opvallend: steeds meer dames van de allahclub verplaatsen zich in hun eentje per fiets, waar mohammed toch heel duidelijk stelde dat ´uw vrouwen niet wijdbeens per ijzeren ezel door uw steden en dorpen mogen rijden´. Alweer zo’n 20 jaar geleden heb ik als edelgermaan zelfs met een turkse en een nederturkse dame (afzonderlijk) het bed gedeeld zonder dat het tot eerwraak etc. leidde). Dat zou je toch emancipatoire sprankjes hoop mogen noemen?