DE WERELD NU

Hoe een idiote onderwijs bezuiniging ideologie werd

Vandaag kwam een rapport uit dat kinderen de beste resultaten laten zien als ze les krijgen in een klas met gelijkwaardige leeftijdsgenootjes. De NOS haastte zich er direct enige ideologische casuïstiek tegenover te zetten. Het onderwijs als ideologische speeltuin.

Het was te danken aan Tineke Netelenbos – een vrouw die meer schade aan het Nederlands onderwijs heeft aangericht dan de aardbeving van 2010 aan Haïti (zie boven dit artikel) – dat het speciaal onderwijs werd geïntegreerd met de ‘normale’ basisschool. Progressieve politici waren er sinds jaar en dag van overtuigd dat aanleg slechts een onbelangrijk detail was voor kinderen om later succes te hebben: opvoeding is in die optiek alles. Zodat vanuit die redenatie het enige dat je hoeft te doen is, de aparte scholen waar kinderen met handicaps en leerproblemen les krijgen op te heffen en de boel samen te voegen – met wat rugzakjes voor de heel moeilijke gevallen. Wat zou er fout kunnen gaan?

Dat er en passant een stevige bezuiniging mee werd gerealiseerd was voor de bedenkster een gelukkige omstandigheid. Dat er een enorme kennis en ervaring mee vernietigd werd was vanzelfsprekend niet van belang. Op die wijze is het onderwijs de afgelopen veertig jaar gereduceerd tot een dramatische staat van wanorde en verval, maar dat weerhoudt progressieve politici er niet van om er vrolijk mee door te gaan. De laatste restanten van degelijk onderwijs in de provincies worden nu opgeofferd aan de drang om iedere migrant die zich hier meldt ter wille te zijn door zijn aanstaande kindbruidje te laten overkomen – dan kan ze gelijk nog even een jaartje naar school. En de overheid en media praten dat dan wel weer goed.

In ieder geval: de klik tussen leraar en leerling is volgens de NOS belangrijker dan de resultaten die kinderen op school behalen. Zo zeggen ze het niet, maar dat is de essentie van het betoog. Oeverloos wordt er gedelibereerd over de toekomstige hoogwaardige immigranten die naar ons toe vluchten – afgezien van analfabete Afrikanen en geloofsgekke mohammedanen van BLO-niveau zien we er nooit iets van – maar werken aan de toekomstige kwaliteit van onze eigen kinderen is dan ineens verdacht. Of wordt verdacht gemaakt. Want stel je voor dat we terug zouden gaan naar een systeem waarin het toekomstig succes van kinderen te voorspellen zou zijn aan de hand van hun resultaten, in plaats van aan de contacten die Pa en Ma moeizaam bij de VARA hebben opgebouwd.

Eigenlijk is wat de NOS hier doet schandalig. Alsof de rijke fabrikanten van een eeuw geleden zouden zeggen: arme mensen kunnen zelfstandig óók gelukkig worden, en dat iedereen dan instemmend knikt. Maar het toont overtuigend de ideologische waan die bij de staatsomroep nog steeds regeert. Iedere dag weer.

1 reactie

  1. carthago schreef:

    Juiste analyse van de teloorgang van kennis en vaardigheden!!! Per saldo is het gemiddelde iq van de basisschool tot en met de middelbare school de laatste 40 jaar gehalveerd door de massale import van….. halve garen dus. Die halvering met het huidige desastreuze gevolg ving aan bij de eerste lichting marokkaanse berbers en Turkse van laag tot geheel niet geschoolde kalifaatarbeiders,welke zich hier in de zestiger jaren geruisloos hebben genesteld. De geleidelijke vervanging van kennis en vaardigheden door dom en achterbaks wordt nooit meer teruggedraaid,tenzij een massale verbranding van een zeker boek dit zal doen.(helaas niet dus.)En indien wel zal de nos dat al zeker niet gaan uitzenden.