DE WERELD NU

Hoe gaat het eigenlijk met de regeringstroepen in Syrië?

Een vraag waarop de Nederlandse media niet graag het antwoord weten willen, zodat slechts het neerschieten van een Russisch vliegtuig vanmorgen door Turkije iedereen wist te wekken.

Gelukkig schijnt Rusland besloten te hebben het neerschieten te beschouwen als een onvriendelijke daad (sic!), in plaats van als een act of war. Dat laatste was overigens geen speciaal onredelijke opstelling geweest, er zijn wereldoorlogen uitgebroken om minder.

Nu Rusland zich bezint op een pakket wraakmaatregelen tegen Turkije (zoals het afsluiten van gasleveranties, het harder bombarderen van de Turkmenen die Turkije vanmorgen beschermen wilde en het stoppen van de toeristenstroom (13% van de toeristen in Turkije is Rus), zouden we ons kunnen afvragen hoe het de Syrische grondtroepen vergaat.

Die lijken tot dusver minder te klagen te hebben dan voorheen. De omgeving van Homs wordt steeds verder gezuiverd, en dat betekent dat het regime de weg naar Aleppo steeds beter gebruiken kan. Ook in andere provincies lijkt men voortgang te maken, alsmede in de omgeving van Damascus.

Dit plaatje van eind september toont het belang van Homs voor de Syrische troepen:

Iets gedetailleerder ziet U het hier:

Detailkaart Syrisch regeringsgebied

Detailkaart Syrisch regeringsgebied

Als de regering-Assad deze fase zal hebben afgerond, gaat men door voor de hoofdprijs van de eerste akte: Aleppo. De grondtroepen zijn hier al een paar weken voorzichtig in het offensief, hebben de jarenlang belegerde luchtmachtbasis van Aleppo ontzet en breiden hun front langzaam uit.

Intussen berichten de Syrische media vrolijk over de onderhandelingen over de toekomst van hun land, waarbij Amerikanen en het westen totaal genegeerd worden. Betrouwbaar is het allemaal geenszins, maar toch tekent het zelfvertrouwen de sfeer in de Russisch-Iraans-Syrische coalitie. Putin is bijzonder actief met zijn regionale diplomatie – het bericht over het neergeschoten vliegtuig bereikte hem vandaag tijdens een onderhoud met de koning van Jordanië – een belangrijke Amerikaanse bondgenoot.

Er lijkt voor Syrië steeds minder reden te zijn zich wat aan te trekken van wat de USA wenst.

1 reactie

  1. Erik schreef:

    Vannacht een regen aan kruisraketten.