DE WERELD NU

Het onbegrip voor zware jongens – naar Antarctica!

beeldenstorm 12

De Nederlandse staat toont een sluw onbegrip voor de zware jongens van de moderne maatschappij. De nieuwe vluchtveilige gevangenis komt in Leeuwarden.

Wollah! In de stad van Sybrand van Haersma Buma, ook dat nog. Daar zit je dan, aan het eind van de wereld. Vèr voorbij de beschaafde wereld zelfs – want wie spreekt er nu Fries?

Het onbegrip voor zware jongens

Voorlopig komen er twaalf ‘opvangplekken’.

De nieuwe speciale gevangenisafdeling voor zware en vluchtgevaarlijke criminelen komt in de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden. De afdeling wordt begin volgende maand in gebruik genomen, meldt Omrop Fryslân.
De gevangenisvleugel werd vorige maand aangekondigd door minister Dekker voor Rechtsbescherming. Kort daarvoor deed de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. een poging om te ontsnappen uit de gevangenis in Zutphen. L. werd daarna overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Hoe indrukwekkend is dat? Nou ja, voor ambtelijke begrippen werd er snel gehandeld, maar qua extra veiligheid en restricties op vluchtmogelijkheden?

Op de afdeling in Leeuwarden komt plaats voor twaalf gevangenen. Mogelijk komen er elders in het land in de toekomst afdelingen bij.

Als het voortaan overal weer even veilig wordt, is het dan veiliger? Mij lijkt dat twijfelachtig.

Op de afdeling wordt scherper toegezien op bezoek, kunnen gedetineerden makkelijker worden afgezonderd van medegevangenen en worden telefoongesprekken standaard afgeluisterd.

Uhuh. En hebben ze dus meer privacy, ook? Ik blijf er bij dat deze mensen teveel gepamperd worden. Dat moet beter, dat kàn ook beter.

Voor levenslang gestraften lijkt een internationale aanpak me meer gewenst. Dat een aantal West-Europese landen samen met de USA een strook op Antarctica huurt bijvoorbeeld, en daar een grote contingent van dit menselijk afval onder brengt. Grootste voordeel: je bent reeds tevoren zeker dat ze binnen blijven: ontsnappen is doodvriezen tussen de pinguïns. Het gebied er om heen wordt goed bewaakt door de witte haai en enige van diens soortgenoten, en iedere ontsnappingspoging zie je op de radar al vanaf meer dan honderd mijl aankomen.

Bovendien is het goedkoper: een paar koks en een detachement dat een radar bedienen kan is genoeg, en verder zoeken ze het onderling maar uit.

Maar er zijn vast mensen die dit zielig vinden? Alsof die mensen voor niks zijn gestraft. Hen na hun 67e terug halen zou een aardige geste zijn, maar ook dat hoef je wat mij betreft niet heel serieus te overwegen. Als je deze mensen niet terug de maatschappij in wilt, moet je in de eerste plaats praktisch zijn. Rottumeroog is voor dit soort zware jongens eenvoudig veel te dichtbij.

12 reacties

 1. carthago schreef:

  Groot voordeel van rottumeroog tov Alaska is dat het langzaam in zee verdwijnt.

 2. carthago schreef:

  Oeps,Antarctica.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Zo goedkoop, veilig en geisoleerd mogelijk. Sint Helena is een aardige kandidaat. Met track record. Het houden van gevangenen zou kunnen zorgen voor de noodzakelijke diversificatie van de economie. Het ligt in de tropen, dus de stookkosten zijn beperkt. Er is al een radarstation. Zwemmen is geheel op eigen risico. De ironie is ook mooi. Helena was in de 4e eeuw de stichtster van de geboortekerk, de heilige grafkerk, en de hemelvaartkerk in en rond jeruzalem. Vooral die tweede zit moslims dwars. Vandaar ook dat hij begin 11e eeuw totaal, inclusief de funderingen, vernietigd is.

 4. Grapjas schreef:

  Ald siw kosten. Waarom niet gewoon het enige definitieve? Geef dat soort roofdieren de kogel- of iets duurder- een spuit. Dode moordenaars vluchten nergens heen. Wat is toch die valse emotie bij mensen die echte oplossingen voorkomt?

 5. Bennie schreef:

  @Carhago, Alaska is zo gek nog niet.
  Die Grizzly beren kunnen uitstekend ruiken en goed worden gebruikt in de bewaking van de nieuw op te zetten Long Stay Instutions.
  Let’s bring the Mocromob to Alaska.
  Pres. Trump is iemand, die deze oplossing best een warm hart zal toedragen

 6. Ezel schreef:

  Zo, dat lucht op! Die wraakfantasieen… ze zouden ze allemaal naar een onbewoond eiland moeten sturen! Nee, ze moeten ze laten afzinken in zeecontainers! Wie zijn die ‘ze’ eigenlijk waarvan u dat eist? Uw meesters? Hoe dan ook, het is allemaal weer wat dommig en weinig creatief. Maar u kunt weer fijn verder strompelen aan de leiband van uw idealen… u hebt immers de oplossing bedacht

 7. Gerrit Joost schreef:

  @ Ezel – Antartica is voor dieren koud, voor ezels is er Chrissi eiland. Het warmste en Zuidelijkste eiland van Europa. Het verbannen van misdadigers doen we nu naar Fryslan boppe. Of je zware misdadigers nu in een cel stopt of meer vrijheid geeft, wat verder op, op een eiland…

 8. Ezel schreef:

  Hoe vrij ben ik zelf? Dat zou ook een vraag kunnen zijn.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @Ezel 14 februari 2020 om 11:17 U vraagt “Hoe vrij ben ik zelf?” Welnu, u weerspreekt oplossingen die al sinds mensenheugenis gebruikt worden en weigert zelfs maar het probleem onder ogen te zien. U bent de vleesgeworden catch 22. Antwoord: niet erg vrij.

 10. Johan P schreef:

  Tsja…ik ben voor sommige gevallen toch voor de doodstraf

  Doodstraf, wel of niet?

  Is de doodstraf een humane straf en is die soms gerechtvaardigd? En past die in een geciviliseerde samenleving?
  Het is een vraag die al heel lang speelt en die onder zowel voor- als tegenstanders voor flinke beroering zorgt. Wat veel mensen lijken zijn te vergeten is dat het hele idee van een stelsel van strafrecht bedoeld was om de maatschappij als geheel te beschermen tegen ongewenst gedrag. De focus is de afgelopen decennia verschoven naar het idee dat de dader moet worden gerehabiliteerd en terug moet kunnen keren naar de samenleving. Hoewel dat in heel veel gevallen mogelijk is, is dat domweg niet altijd mogelijk of zelfs maar wenselijk. Het opzadelen van de maatschappij als geheel met dergelijke uitwassen is in principe iets dat lijnrecht tegenover het oorspronkelijke idee staat. Sommige personen kunnen gewoon niet terugkeren en moeten dus voor altijd buiten die maatschappij worden gehouden. De doodstraf is daarvoor een effectief middel. Dat wil niet zeggen dat ik een voorstander ben van invoering van de doodstraf als algemeen middel, maar dat er bepaalde gevallen zijn waarvan het duidelijk is dat een persoon zo ver buiten de maatschappij staat dat deze niet kan terug keren en dat er daarom ook geen enkele reden is om die maatschappij te belasten met jaren- zo niet decennialange kosten van het onderhouden en verzorgen van dergelijke personen.
  De voornaamste tegenargumenten lijken te zijn dat
  1 – het niet ongedaan kan worden gemaakt, waardoor personen die achteraf onschuldig blijken te zijn geen recht meer gedaan kan worden.
  2 – het niet werkt als afschrikwekkend middel
  3 – het een onmenselijke/ongeciviliseerde straf is
  4 – het tegen de Universele Rechten van de Mens is
  5 – er andere manieren zijn om te straffen
  6 – het niet goedkoper is dan levenslange opsluiting en het proces duurt hierdoor veel langer.
  7 – het geeft geen genoegdoening voor de slachtoffers
  8 – het is onrechtvaardig tegenover de familie van de dader
  9 – niet alle leden van de medische wereld zullen mee willen werken
  10 – niet iedereen in de samenleving is een voorstander van de doodstraf.
  11 – De doodstraf wekt sympathie op voor de veroordeelde.
  12 – Het gaat tegen veel geloven in.
  Uiteraard zijn er nog meer argumenten de bedenken, maar dit lijken de meest voorkomende en meest gebruikte argumenten. Ik zal ze dan ook één voor één afgaan.

  1 – De doodstraf kan niet ongedaan worden gemaakt.
  Dit punt is onweerlegbaar. Het is niet mogelijk om de doodstraf ongedaan te maken. Echter, dat is geen reden om de doodstraf niet in te voeren, het is een reden om er zeer zorgvuldig mee om te gaan. Daarnaast zou ik willen betogen dat het ook zeker niet een alledaagse straf moet zijn, maar een straf die gereserveerd wordt voor een zeer beperkt aantal misdrijven, en misdadigers die ook na eerdere veroordeling en straf weer de fout in gaan. Hierbij zou ik o.a. denken aan:
  – gevallen waarbij meerdere slachtoffers zijn gedood
  – landverraad
  – seriemoordenaars
  – moordenaars die na een eerdere veroordeling en straf toch weer moorden
  (Denk eraan dat moord wat anders is dan doodslag. Iemand die bij een uit de hand gelopen ruzie iemand doodslaat komt niet meteen in aanmerking, aangezien de voorbedachte rade ontbreekt, ik heb het over moord, dus vooraf gepland, hoewel ook het plegen overvallen waarbij men een wapen gebruikt om dodelijke slachtoffers te maken wat mij betreft overwogen mag worden).
  Hoewel in veel landen waar de doodstraf nog bestaat ook bv misdaden tegen de staat op deze wijze kunnen bestraffen zou ik die gevallen juist NIET willen toevoegen aan de lijst om zo de politiek niet de kans te geven politieke tegenstanders definitief het zwijgen op te leggen.
  – verkrachters die na een eerdere veroordeling en straf toch weer verkrachten. Het blijkt namelijk dat zedendelinquenten die in herhaling vallen eigenlijk nooit te genezen zijn.
  – terroristen

  2 – Het werkt niet als afschrikwekkend middel.
  Hier kan men over van mening verschillen. Maar het is verder eigenlijk niet relevant. Niet iedere straf hoeft te dienen als afschrikwekkend voorbeeld. De straf hoeft niet openbaar te zijn, zoals vroegere publieke executies. En het hoeft zeker geen marteling te zijn. De doodstraf dient een ander doel. En dat is in dit geval het verwijderen uit de samenleving van personen die bewezen hebben geen deel uit te kunnen of willen maken van diezelfde samenleving. Niets meer en niets minder.
  Zoals bij punt 1 vermeld zou ik daar dan aan toe willen voegen dat het dan kan gaan om personen die bij herhaling hebben bewezen niet in de samenleving thuis te horen.

  3 – Het is een onmenselijke en ongeciviliseerde straf
  Ik heb geen idee waarom dit zo zou zijn. Het is zeker niet onmenselijk. Vrijwel iedere menselijke beschaving heeft de doodstraf gekend en gebruikt en in diverse culturen is dat nog steeds zo. Dus onmenselijk is het zeker niet.
  Of het ongeciviliseerd is, is een andere vraag. Daar zou ik echter tegenover willen zetten dat het in mijn ogen ongeciviliseerd is om een onwaarschijnlijk hoog bedrag per jaar aan diezelfde samenleving te onttrekken om een dergelijke veroordeelde op te sluiten en een enigszins menswaardig bestaan te geven. In tijden van economische voorspoed zou dat misschien te rechtvaardigen zijn, maar het is moeilijk te verkroppen dat er mensen zijn die nu in armoede leven na een levenlang werken en slechter af zijn dan een veroordeelde die bij herhaling heeft laten blijken schijt te hebben aan diezelfde samenleving.
  De taak van een samenleving dient in eerste instantie te zijn het zorgen voor de leden van die samenleving en niet voor mensen die er geen deel van uit kunnen of willen maken.
  En het is natuurlijk maar de vraag of het zo geciviliseerd is om iemand voor de rest van zijn leven in een kleine ruimte op te sluiten. Als het met een dier zou gebeuren staat iedereen op de achterste benen, maar voor een mens is het ok? Die redenering kan ik toch niet helemaal volgen.

  4 – Het is tegen de Universele Rechten van de Mens
  Waar. Het recht op leven is één van de meest fundamentele rechten. Echter, waar de schoen wringt is dat rechten gebalanceerd dienen te worden met plichten. En er is geen verklaring van Universele Plichten van de Mens die stelt dan men zich moet onthouden van het doden van andere mensen.
  Ik zal niemand ZOMAAR het recht op leven willen ontzeggen. Echter, dan mag worden verwacht dat de andere mensen daar gelijk in staan. Moordenaars, seriemoorenaars etc die bij herhaling andere mensen ombrengen gunnen anderen datzelfde recht op leven niet. Dan kunnen ze wat mij betreft ook geen aanspraak maken op datzelfde recht. Door hun acties hebben ze het recht op leven verspeeld. Het recht op werk is ook een Universeel Mensenrecht. Echter, iemand die herhaaldelijk wordt betrapt op het bestelen van de baas wordt toch ontslagen en er is niemand die daar een probleem mee heeft en de baas zal dwingen om hem in dienst te houden, omdat hij een basisprincipe heeft geschonden. Zo ook wat betreft het recht op leven: iemand die het basisprincipe van het recht op leven van anderen schendt verliest dat recht wat mij betreft zelf ook.

  5 – Er zijn andere manieren om te straffen
  Ja, dat klopt. De vraag is echter of dat relevant is en welke men dan zou willen gebruiken. Een moordenaar levenslang opsluiten is een andere straf, maar ook dan kun je stellen dat er andere straffen zijn. 30 jaar? 20 jaar? Of misschien dwangarbeid? Stok- of zweepslagen? Of verbanning? Of misschien kan het afgedaan worden met een boete?
  Er is altijd wel een andere manier van straffen te bedenken. Voor gevallen waarin de doodstraf een optie is, betekent het dat er gezocht moet worden naar een permanente oplossing. Dat is dan of verbanning, of levenslang opsluiten of proberen deze persoon te rehabiliteren.
  Dwangarbeid is al lang geleden in de meeste landen uit het rechtssysteem gehaald. En hoewel ik er in principe geen bezwaar tegen heb gaat dit meestal over een bepaalde tijd. Maar voor mensen die bij herhaling hebben bewezen geen deel van de samenleving te kunnen zijn moet er worden gezocht naar een permanente oplossing.
  Verbanning is praktisch onmogelijk, want waar moet die persoon heen? De meeste landen zitten niet bepaald te wachten op nieuwkomers met een historie van meerdere moorden. Nog even daargelaten dat ik persoonlijk verbanning sowieso een slechte oplossing vind, want het enige wat je daarmee doet is dat je een ander danwel een andere maatschappij opzadelt met een probleem waar je zelf geen oplossing voor hebt, of niet wilt uitvoeren. Ik vind dat hypocriet.
  Dat betekent dat de enige andere oplossing levenslange gevangenisstraf is. En dat is nu juist waar ik van af wil. Levenslange opsluiting is in mijn ogen veel onmenselijker dan de doodstraf, nog even daargelaten dat het ontstellend duur is. Ik zou dan ook liever een stelsel zien waarin levenslange opsluiting niet meer voorkomt. Niemand wordt er beter van, er zijn enorme kosten mee gemoeid en het is feitelijk een erkenning dat die persoon niet in de samenleving thuishoort. Dan moet men ook bereid zijn de meest praktische oplossing te gebruiken en het niet weg te stoppen en vergeten.
  Rehabilitatie dan? Dat is misschien in een zeer beperkt aantal gevallen mogelijk, maar in heel veel gevallen niet. Seriemoordenaars, islamitische fundamentalistische terroristen, serie-verkrachters etc zijn over het algemeen niet te genezen.

  6 – Het is niet goedkoper dan gevangenisstraf.
  Dit is in mijn ogen een drogargument. De kosten van een snelle executie, zelfs na een lang proces en een lang hoger beroep, zullen in principe altijd lager zijn dan de kosten van levenslange opsluiting en onderhoud en medische kosten en ga zo maar door. Men probeert dit argument te gebruiken door de proceskosten er in mee te nemen, maar dat vertekent het beeld. Ik wil nog wel toegeven dat de proceskosten in een dergelijk geval wat -of zelfs en stuk- hoger zullen liggen door een langere duur vanwege zorgvuldigheid en een langer beroep, maar de basis-proceskosten zijn er toch, omgeacht welke straf er wordt opgelegd. Het enige dat vergeleken dient te worden zijn de kosten van het gevangen houden tot aan de datum van de executie, de executiekosten zelf en de begrafenis of crematie. Als men die afzet tegen de kosten van een gevangenisstraf van meerdere jaren liggen de kosten van een executie al heel snel lager.
  Veel mensen wijzen naar een onderzoek uit de VS waaruit bleek dat ter dood veroordelingen vele malen duurder zijn dan gevangenisstraf, maar dat komt doordat er dan op allerlei punten beroep aan wordt getekend om alles te blijven rekken. Het is waar dat een dergelijk proces een stuk langer duurt, men moet echter in gedachten houden dat ik het niet -tenzij bij buitengewoon duidelijke zaken- heb over de doodstraf voor een enkel misdrijf, maar slechts in uitzonderlijke gevallen en gevallen waarbij men herhaaldelijk zware misdrijven heeft gepleegd. Dat zijn zeer verschillende zaken die niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast is het Amerikaanse rechtsstelsel sowieso al niet te vergelijken met dat in Nederland omdat er al aan de basis een heel ander principe geldt.

  7 – het geeft geen genoegdoening voor de slachtoffers
  Dat is deels zo, niet alle slachtoffers of hun nabestaanden zijn gebrand op het doden van de dader. Sommigen wel, anderen niet. Het is echter geen reden om de doodstraf niet op te leggen aangezien ‘genoegdoening voor de slachtoffers’ niet de enige reden is voor wat dan ook binnen het strafrecht. Voor genoegdoening moet men een civiel-rechtelijke procedure starten. (Dat ik persoonlijk van mening ben dat het krankzinnig is om een andere procedure te moeten starten is een heel ander punt dat we nu ook even buiten beschouwing zullen laten). De doodstraf is, net als andere straffen, bedoeld om de veiligheid en stabiliteit van de rechtsorde en openbare orde te handhaven. Voor mindere zaken kan dat worden gedaan door middel van een boete, een tijdelijke gevangenisstraf, verplichtte behandeling en wat dies meer zij. Voor personen die een zodanig gevaar voor de samenleving vormen dat ze er nooit in terug mogen keren is de doodstraf in mijn optiek de beste oplossing.

  8 – het is onrechtvaardig tegenover de familie van de dader
  Ik heb dit herhaalde malen gehoord en kan dat argument eigenlijk niet volgen. Ik begrijp dat het naar is voor de familie en naasten. Ik begrijp dat men liever wat anders zou willen, maar ik kan niet inzien waarom het onrechtvaardig zou zijn. Het hele argument is oneigenlijk aangezien de familie in principe geen belanghebbende is in het verhaal, anders dan dat er een emotionele betrokkenheid bij is. Maar een emotionele betrokkenheid van derden is geen argument in het strafrecht. Nog even daargelaten dat de acties van de dader om tot een dergelijke straf te worden veroordeeld buitengewoon onrechtvaardig waren ten opzichte van de familie van de slachtoffers. En dat is het enige waar men naar moet kijken.

  9 – niet alle leden van de medische wereld zullen mee willen werken
  Dat is volledig correct. Maar niet alle leden van de medische wereld hoeven mee te werken. Het is niet bepaald iets waar iedere arts mee te maken krijgt. Er zijn ook leden van de medische wereld die niet mee willen werken aan abortus of aan euthanasie. Dat is geen reden om daar ook in alle gevallen maar van af te zien. Net zoals de doodstraf zijn dat zaken waar men niet overhaast te werk moet gaan, maar er zijn wel degelijk zaken waarin dat de juiste keuze is.

  10 – niet iedereen in de samenleving is een voorstander van de doodstraf.
  Alweer volledig correct, maar ook niet iedereen is een tegenstander. Het verschil tussen aantallen voor- en tegenstanders is, indien men het genuanceerder brengt, vermoedelijk niet eens zo groot. Niet iedereen is een voorstander van heel veel zaken binnen de samenleving. De vraag is wat men dan wil doen. Zoals eerder opgemerkt moet er een alternatief worden geboden en ik ben van mening dat opsluiting in een kleine cel voor de rest van het leven minstens zo ‘onmenselijk’ is, nog even daargelaten dat ik het onverantwoord vind dat er daardoor enorm veel geld wordt onttrokken aan mensen die wel een productief lid van de samenleving zijn. Zolang er nog ouderen zijn die in luiers in een verpleeghuis liggen vind ik dat die eerder recht hebben op een aangenaam bestaan dan een veelvuldige moordenaar.

  11 – De doodstraf wekt sympathie op voor de veroordeelde.
  Dat is op zich correct. Maar dat geldt voor heel veel veroordeelden. De meeste mensen weten het niet, maar de meest gruwelijke misdadigers zijn ook degenen die de meeste fanmail krijgen in de gevangenis, voornamelijk van (jonge) vrouwen. Maar het feit dat er mensen sympathie voor iemand hebben is geen argument. Ik heb ook sympathie voor een hond die hondsdolheid krijgt. Maar er is niemand die serieus meent dat men dergelijke dieren maar gewoon los moet laten in de stad omdat het nu eenmaal zo’n sympathiek dier is.

  12 – Het gaat tegen veel geloven in.
  Alweer waar. De vraag is echter of dat relevant is. Een rechtsstaat is gebaseerd op een rechtsstelsel, niet op een geloof. En ook hier geldt dat het niet tegen alle geloven is. Zelfs het christelijke geloof heeft lange tijd geen problemen gehad met de doodstraf. Dat is langzaamaan wel zo gegroeid, maar meer uit barmhartigheid naar de dader dan wat dan ook. Ik ben echter van mening dat het rechtsstelsel in eerste plaats dient te zorgen voor een veilige samenleving. Er zijn gewoon personen die daar willens en wetens niet in thuishoren. En net zoals bij kankercellen dient men die te verwijderen om de rest gezond te houden.

  Als ik het allemaal zo eens bekijk dan wil ik stellen dat er
  1 – personen zijn die zich bewust buiten de wet plaatsen en een gevaar zijn voor de bevolking
  2 – deze personen in principe niet te behandelen zijn.
  Dat betekent dat er in het omgaan met deze personen slechts een zeer beperkt aantal mogelijkheden zijn. Maar hoe dan ook moet men dergelijke personen uit de samenleving verwijderen.
  Indien het een persoon betreft die naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit bezit dan is het een mogelijkheid de Nederlandse nationaliteit af te nemen en tot persona-non-grata te verklaren en uit te zetten. In dat geval zal men in dat andere land maar moeten zien wat men met die persoon doet.
  Indien het een persoon met slechts de Nederlandse nationaliteit dan zijn de mogelijkheden uitermate beperkt. Nog even daargelaten dat ik zoals ik al eerder aangaf het idee van verbanning een foute keuze vind omdat het een andere maatschappij opzadelt met dergelijke figuren. Nu zou dat in het geval van grote delen van het Midden Oosten nog een optie kunnen zijn omdat dergelijk gedrag daar in veel gevallen juist wordt toegejuigd, dus als die het schorrie-morrie willen accepteren is dat prima.
  Maar anders valt de keuze dan tussen levenslang opsluiten of een executie. Bij levenslange opsluiting komt er behoorlijk veel kijken. En al minimaal een eeuw wordt een dergelijk persoon niet opgesloten in een vochtige kerker op water en brood, maar in een relatief aangename cel, met allerlei extra’s, redelijke tot goede gezondheidszorg, constante bewaking en ga zo maar door.

 11. carthago schreef:

  @Ezel.Zeecontainers ,je moet er maar opkomen .Maar nog wel bedankt voor de tip.

 12. John Good schreef:

  Wat een onzin reacties allemaal ,kan zien dat er geen één van de reageerders ooit een dag of een week in de cel heeft gezeten.Minister Dekker met zijn nieuwe vvd geesteskindje om een tussenvorm van gewone detentie en de EBI aan te kondigen.De kans bestaat,dat er fouten gemaakt gaan worden ,per ongeluk ,of expres ,met het profileren van bepaalde doelgroepen ,of individuele gedetineerden .Je ziet nu al dat justitie en de denktanken van justitie bepaalde groeperingen probeert neer te zetten als extremisten of terroristen ,om maar die bevoegdheden op te ruimen.Het is tegenwoordeig zo populair om harder te willen straffen ,omdat de publiciteitsmachine de media heeft bestookt met voorgekauwde info..Daadwerkelijk ligt de realiteit vaak anders.;neem een voorbeeld aan de ” verwarden” in het nieuws van de afgelopen jaren.Maar ook van motor rijders en motor club leden die steevast gegeneraliseerd zijn geworden .Dus aan het waarheidsgehalte van de overheidsinfo schort het wel regelmatig.Daarvoor;de kans is groot aanwezig dat lager gevaarlijk geprofileerde gedetineerden abusievelijk opgeschaald worden naar staatsgevaarlijk motor rijders , en dat juist gevaarlijke extremisten als ”verward” gepamperd worden in een opvanghuis ,terwijl de gedetineerde net 3 mensen de keel hebben doorsneden .
  Het hele justitie keten en veiligheidsketen hangt van schandalen aan elkaar ,en van leugens,en ik zie deze maatregel dan ook weer als onrechtmatig ,en een poging van deze gezag misbruikers om een wit voetje te halen bij medelanders die al jaren ge indoctrineert zijn met vvd en coalitie propaganda.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.