DE WERELD NU

Het geloof der kameraden in de hervormbaarheid van de islam: Bassam Tibi en Ruud Koopmans en Ayaan Hirsi Ali en Vrij Links en . . . . .

hervormbaarheid van de islam

Hervormbaarheid van de islam is de hoeksteen van de overtuiging dat moslims met zachte aandrang zouden kunnen verwestersen.

Illustratie boven dit artikel:ApostateProphet”: “Can Islam Be Reformed?”

Eerst was er deze week Jan Bockma, hoofdredacteur van Vrij Links,  diemet behulp van een weledelzeergeleerde nog maar eens het sprookje de wereld inhielp dat “de islam” áls islam en “islamitische geleerden” vanuit islamitische inspiratie in Oude Tijden helemaal dol waren op de Socratische principes. Kolder natuurlijk, maar bij Vrij Links hebben ze helemaal ingezet op de Goede Moslim die nog eens een Goede Hervormde Islam gaat produceren. Opvallend was Bockma’s afkeer van Forum voor Democratie die sprak uit zijn formuleringen. De titel van zijn stuk was “Hoe Forum voor Democratie vrijdenkers verraadt” en een alinea meldde:

“Verraad aan de vrijdenkers in andere culturen – waaronder moslims! – die ook nu nog een dure prijs betalen voor het bevechten van die vrijheid. En dat is niet alleen verraad van Thierry, maar ook van zijn partijgenoot Paul Cliteur, die zich als voormalig voorzitter van het Humanistisch Verbond altijd hard heeft gemaakt voor die vrijdenkers, maar ze nu keihard in het gezicht spuugt door achter deze sprookjes aan te lopen. Het is een judasstreek, om maar eens een christelijke metafoor te gebruiken ( . . .).”

hervormbaarheid van de islam

En toen was er een interview in de Volkskrant met Kardinaal Bassam Tibi, de paus van de hervormbaarheids-gelovigen. Maar ook Janny Groen kreeg niet meer uit de oude baas dan de blote stelling/bewering dat er heus een onderscheid gemaakt móét worden tussen islam en islamisme en dat er een Goede & Verlichte & Europese islam mogelijk is. Want als zwarte mede-humanisten in Senegal Tibi ooit verzekerden dat er zoiets als een Afrikaanse islam bestaat, dan moet er toch ook een Europese islam mogelijk zijn. Ja toch? Niet dan?

Niet dus. Tibi wordt in de kop van het Volkskrant-artikel weliswaar als “politicoloog” aangekondigd, maar hij is toch vooral een gelovige. Hij was In 2012 ” ingestort na een hausse van smerige aanvallen uit linkse hoek” en het kostte hem drie jaar om er “met hulp van psychotherapie en ­Allah, weer bovenop te komen. Allah was belangrijk voor me in die ­periode.” Ja, dat is een bekend verschijnsel: verwardheidsproblemen bij moslims. En als er ook nog een “linkse”  component bij zit, dan is psychose wel helemáál verzekerd. De islam: een religie dóór en vóór psychopaten. Deze gelovige “politicoloog”, die bij zijn arbeid door Allah wordt geholpen, ga ik niet serieus nemen.

Althans. Zijn geloof in de hervormbaarheid van de islam neem ik niet serieus. Zijn waarschuwingen voor wat hij “islamisme” noemt zijn uiteraard tekenen aan de wand van het Huis van het Westen. Tibi is niet voor niks zo schizofreen geworden. Hij waarschuwt, ook in dit interview, dat het Westen moet ophouden de leugens van de gesubsidieerde moslim-organisaties te geloven, want het zijn wolven in schaapskleren, vooral als ze óók nog vanuit Saoedi-Arabië, de Golfstaten of Iran worden gesteund. Hij is echt wanhopig en dat geldt eigenlijk voor de meeste islam-critici wereldwijd.

Maar nee dus. De islam is niet hervormbaar. Want de Koran geldt als het letterlijke en “ongeschapen” woord van Allah dat al voor de oerknal door het nog niet bestaande universum zweefde. En ik wens elke hervormer geluk die deze oerkern van de islam — dus niet de kern van zoiets als “het islamisme” — wil hervormen. De Hadiths van de mythische Mohammed zijn nog een graadje agressiever en wreder dan het woord van Allah Himself en op “belediging” van deze moordenaar en slavenhaler reageren moslims nóg hysterischer dan op “bezoedeling” van de Koran.

hervormbaarheid van de islam

Ayaan Hirsi Ali heeft eens uitgezocht wat je allemaal zou moeten “hervormen” in de islam om de leer een beetje humaan te maken. Nou, dat komt neer op het afschaffen van de islam.

Ruud Koopmans heeft in zijn boek, “Het Vervallen Huis van de islam“, met dodelijke precisie aangetoond hoezeer en met hoevelen de moslimse gelovigen er wereldwijd van overtuigd zijn dat het vergif van de islam een helende godendrank is en dat het precies de islam zelf is, en niks anders, die voor zoveel ellende zorgt. Maar ook Koopmans heeft voor zichzelf een sprookje geschapen — uit sociale angst, of om Fidan Ekiz te helpen — namelijk dat er een Gouden Tijd van de islam zou zijn geweest waarop hervormers terug zouden kunnen grijpen. Maar dat is een leugen, zoals ik uitgebreid heb aangetoond. De islam heeft niks anders “geproduceerd” dan bloedbaden en alleen een paar eeuwen kunnen parasiteren op pre-islamitische Oriëntaalse beschavingen voordat Al-Ghazali definitief het licht uitdeed.

Sprekend over zijn geestelijk instorting zegt Tibi nog dat de “smerige aanvallen uit linkse hoek”  op zijn persoon tot reden hadden “omdat ik het islamisme in een adem noemde met andere totalitaire bewegingen als het nazisme en communisme”. Bijna goed! Niet “islamisme”, maar de islam als geheel is een nazisme avant, pendant et après la lettre.  Er zijn gematigde moslims, maar dat zijn ze ondanks en in weerwil van de onhervormbare islam.

Een vraag waarop ik nog nooit antwoord heb gekregen, is de vraag die Hans Teeuwen 15 jaar geleden tijdens een etentje al eens stelde aan de toen aantredende leider van de PvdA, Wouter Bos: “Noem mij eens iets goeds wat de islam ons heeft gebracht wat we hier nog niet hadden?” Ik formuleer dat anders: noem mij eens één goed principe in de islam waaromheen een succesvolle hervorming van de islam zou kunnen clusteren?

Iemand?


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Martien Pennings

8 reacties

 1. Martien Pennings schreef:

  Wat een rijke discussie! Ruud Koopmans reageerde per tweet https://twitter.com/MartienPennings/status/1111936369805414401 en ook Sam van Rooy reageerde op twitter https://twitter.com/SamvanRooy1/status/1111937931466469376

 2. Benedict Broere schreef:

  Ik lees en beluister al jaren o.a. Andrew Bostom, Ayaan Hirsi Ali, Bill Warner, Brigitte Gabriel, Carl Coldberg, Christian Zeitz, Daniel Pipes, David Wood, Hamed Abdel Samad, Hans Jansen, Hans-Peter Raddatz, Iben Warraq, J.K. Sheindlin, Jay Smith, Jonathan Matusitz, Machteld Zee, Michael Ley, Michael Stürzenberger, Nasin Ben Iman, Nicolai Sennels, Nonie Darwish, Peter Hammond, Raymond Ibrahim, Robert R. Reilly, Robert Spencer, Sabatina James, Salmun Rushdie, Sami Aldeeb, Samuel Schirmbeck, Srdja Trifkovic, Thilo Sarrazin, Tom Holland, Wafa Sultan, William Federer, Wim van Rooy en Zineb El Rhazoui, en als je samenvat wat deze mensen zeggen over de islam, dan komt dat inderdaad neer op wat in het artikel hierboven gezegd wordt, dat de islam vooral producent van bloedbaden is en parasiteert op veel hoger ontwikkelde cultuur. Het vervelende is evenwel dat de islam om een veelheid van redenen niet onderkend wordt als zijnde een criminele massapsychose die uit is op de vernietiging en islamisering van alle niet-islamitische cultuur. Integendeel zelfs, de islam wordt beschermd tegen kritiek, de islam wordt goedgepraat, geknuffeld, gefaciliteerd groot en machtig te worden in onze moderne westerse cultuur. Vanuit de islam gezien is dit een teken van Allah. De inferieure westerse cultuur geeft zich vrijwillig over aan de superieure islam. Men zal de instituten voor democratie, moderne rechtsspraak, wetenschap en kunst sluiten en vervangen door shariarechtbanken, indoctrinatiescholen en moskeeen. Men zal niet-islamitische andersdenkenden massaal uitroeien. Er zal een afbraak van cultuur plaatsvinden op een dermate schaal en intensiteit zoals dat zeer lange tijd of misschien wel nooit is gezien. En er zijn dus mensen die zich moreel superieur achten, die dit alles faciliteren, goedpraten, belonen met ANBI-status, en meer van dergelijke knuffelarij. Er is waarschijnlijk nog nooit cultuur geweest die zo gretig andere cultuur vraagt de eigen cultuur te vernietigen. Nietzsche verkondigde twee eeuwen van nihilisme. Na de genociden van de vorige eeuw lijken we nu een eeuw in te gaan van nog veel grotere genociden. Genociden die echt vernietiging van cultuur betreffen.

 3. Johan P. schreef:

  Islam is de ultieme parasiet.
  Islam gedijt voor een periode wanneer er een nieuwe verovering heeft plaatsgevonden. Alle rijkdom, kennis, gebouwen en cultuur worden dan geconsumeerd. Vervolgens worden die voorgesteld als zijnde van oorsprong islamitisch.
  Als men kijkt naar de zogenaamde islamitische uitvindingen dan valt het op dat alle grote ‘prestaties van islam’ feitelijk zijn gepresteerd door geconverteerde personen uit een overwonnen cultuur. Aangezien islam zelf niets toevoegt is er na een tijdje niets anders over dan slechts weer een achterlijk, verarmd gebied dat weer een nieuwe verovering nodig heeft om het gevoel van eigenwaarde op te krikken omdat er niets van de ooit grootse cultuur over is gebleven.

 4. Martien Pennings schreef:

  1) Ruud Koopmans reageerde als volgt op twitter: “Waarom drukken sommige islamcritici toch zo graag en luidkeels elk pleidooi voor hervorming de kop in? Bang voor scheurtjes in het hermetische wereldbeeld? Wat is hun oplossing dan? Gaan 1,5 miljard mensen spontaan van hun geloof vallen?”

  Ik twitterde terug: “Ik nodig in het artikel juist “luidkeels” uit om grote scheuren in mijn dichtgetikte “wereldbeeld” te verzorgen. Het is eigenlijk een roep om hulp in mijn geestelijke nood. Help mij de goede kanten van de islam te zien! Ook u bent welkom mij te bevrijden van mijn oogkleppen.”

  En toen zweeg Koopmans. Zoals Sam van Rooy ook al opmerkte: Koopmans haakt meteen af zo gauw het op argumenteren aankomt. Het is een slimme vent, die zelf als geen ander de actuele verderfelijkhedi van de islam heeft aangetoond, dus de conclusie moet toch echt zijn dat-ie wéét dat-ie fout zit.

  Als er wel discussie zou zijn onstaan, dan zou ik Koopmans op zijn vraag naar de “oplossing” het volgende geantwoord hebben.

  “Nee, die 1,5 miljard mensen gaan niet spontaan van hun geloof vallen, daar zal druk voor nodig zijn vanuit het Westen. En dan helpt het niet, geachte Koopmans, dat u president Trump wegzet als een idioot. Want Trump voert een realistische en tegelijk zo fatsoenlijk mogelijke buitenlandse politiek. Misschien zouden mensen als Trump in staat zijn tot een nóg veel realistischere en fatsoenlijkere politiek, als linkse idioten niet overal in het Westen – (Obama-Democraten in Amerika en Mogherinisten in Europa) – bezig zouden zijn de islam te faciliteren en tot de conclusie zouden kunnen komen dat de islam een veel groter gevaar Is dan het communisme ooit was. Het antwoord van het Westen, als het bij zinnen zou kunnen komen, zou, mutatis mutandis, hetzelfde moeten zijn als het oorspronkelijke antwoord op het communisme: Kennan-containment. Dus zo veel mogelijk tegenhouden van de islam met vreedzame middelen en zo nodig met de wapens. Maar daarvoor is een enorme omslag nodig in het bewustzijn van linkse idioten. En in elk geval moet het Westen onmiddellijk stoppen met het binnenslepen van Trojaanse Paarden met Vijfde Colonnes aan boord.”

  2) @Benedict Broere. Eens met alles wat je zegt en dank voor het compliment, want als ik in staat ben het indrukwekkende lijstje van islam-critici dat jij opstelt samen te vatten, ben ik goed bezig.

  3)@ Johan P Eveneens mee eens. Iemand zou eens een mooi stuk moeten schrijven waarin al die sprookjes over die islamitische uitvinders en humanisten aan de kaak gesteld worden.

 5. Bosgeus schreef:

  Islam is net zo min te hervormen als katholicisme.
  Maarten Luther meende aanvankelijk ook, dat katholicisme te hervormen zou zijn, maar kwam daar op terug. Lutheranen zijn uit de RK kerk getreden.

  Als men meent dat katholicisme hervormd is, Hertog Alva en Adolf Hitler hadden dezelfde levensovertuiging. Bron: http://www.holocaustchronicle.org/

  Er is al een reformerende beweging geweest in islam, de Sjia.Sjia islam baseert zich op de leerstellingen van en neef van Mohammed, niet Mohammed zelf. Maar heden heeft Iran een Sjia regering, het is evident dat deze reformatie weinig voeten in aarde heeft.

  Logisch ook, want is islam is opgezet door het katholicisme. Bron: http://fmh-child.org/Prophet.html

 6. Cool Pete schreef:

  Ik weet, dat ik grof ben, maar :

  – islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat. Zie: de inhoud van de islamitische geschriften,
  zie de geschiedenis : 1400 jaar :
  honderden miljoenen doden, plundering, slavernij.
  Jihad = innerlijke strijd + uiterlijke oorlog.
  – islam is een gesloten systeem. Heeft nog nooit iets opgebouwd.
  Per definitie niet veranderbaar.

  @Benedict Broere : sublieme lijst, uitleg, overzicht.
  Plus : Hans Jansen, Churchill, V.S. Naipul. [ e.v.a. ]
  De werkelijkheid, niets dan de werkelijkheid.

 7. Cool Pete schreef:

  @Martien Pennings : helemaal met u eens.
  Deze inzichten draag ik ook – al jaren – uit, op diverse, algemene sites :
  hopen op overtuigen van grote groepen mensen.

 8. Ron schreef:

  Probleem is uiteraard dat ter zake geloofsdoctrines per definitie feiten er niet toe doen, anders zou marktwerking haar werk kunnen doen: welke god heeft de beste prijs/kwaliteit verhouding? De westerse Christelijke en de huidige Israëlische zou ik denken, zeker niet de mohammedaanse. Ziet de mohammedaan dit in dan staat op overstappen helaas de doodstraf.