DE WERELD NU

Het extreme gedachtegoed van professor doctor Leo Lucassen

Leo Lucassen

Hoe Leo Lucassen te keer kan gaan op Twitter is aldaar tamelijk bekend. Hoe de gemiddelde Volkskrantlezer met die meningen om gaat? Goeie vraag.

In de Volkskrant van vandaag prikte historicus Leo Lucassen een schietschijf op de ruggen van Wilders, Bosma en Baudet, en noemde dat “Pleidooi tegen extremisme“. Hij is niet de enige die dit doet, maar wel de meest vooraanstaande in het publieke debat. Lucassen is ook een man die als leider van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis intellectuele en morele verantwoordelijkheid draagt voor de interpretatie van gebeurtenissen.

Lucassen zegt niet te geloven dat Wilders en Baudet medeschuldig zijn aan de aanslag op de moskeeën in Christchurch, maar ……

”Dat doet niets af aan het feit dat geradicaliseerde terroristen zich laten inspireren door onbewezen complotideeën en allerhande hoaxen, die deze politici -en vele anderen- voortdurend de wereld in helpen. Ik zou niet weten waarom je hen daar niet op zou mogen aanspreken en vragen zich te bezinnen”.

Lucassen benoemt ook – zij het kort – het extremisme van de islam. Maar dat is toch anders in zijn ogen, omdat bij aanslagen door islamitische terroristen alle moslims als potentiële verdachten worden gebrandmerkt. Niemand zal het echter in zijn hoofd halen om alle ‘blanken’ of alle westerlingen voor daden van bijvoorbeeld Breivik of Tarrant verantwoordelijk te stellen. In deze redenering maakt Lucassen twee fouten.

 • Lucassen kiest voor de terminologie ‘alle moslims’. Zowel Baudet als Wilders gebruiken dat soort terminologie niet, maar verwijzen uitdrukkelijk naar de fundamentalistische islam.
 • Dat niemand alle ‘blanken’ of westerlingen verantwoordelijk houdt voor daden als die van Breivik of Tarrant, klopt ook al niet. Erdogan noemde de aanslag in Christchurch de schuld van het fascistoïde, islamofobe en racistische Westen. We mogen aannemen dat in de islamitische wereld er velen zo denken.

Lucassen maakt meer fouten. Hij zet de schijnwerpers op Wilders, Bosma en Baudet. Het zijn de enige namen die hij noemt. Hij had moslimextremisten als Fawaz Jneid of Arnoud van Doorn kunnen noemen. Maar dat zijn geen politici al hebben ze veel invloed. In plaats daarvan had hij de jongens van DENK kunnen noemen die de hoax in omloop brachten dat artsen minder hun best doen voor islamitische patiënten. Een nogal giftige hoax. Nergens stelt Lucassen dat je dat soort figuren ook dient aan te spreken en te vragen zich te bezinnen. De nauwkeurige lezer zal wel meer redeneerfouten en ongerijmdheden in het artikel kunnen vinden.

Als historicus is Lucassen een erg zichtbare mislukking. Hij gooit alle soorten extremisme op één hoop. Dat de islam zich al bijna 1400 jaar bedient van geweld in allerlei soorten, moffelt hij weg. Toch zit daar het feitelijke probleem. De wijdverbreide afschuw voor de islam heeft daar alles mee te maken en heeft ook alles te maken met het verzet tegen de islam.

De Australische senator Fraser Anning raakte omstreden nadat hij de aanslag in Christchurch weet aan de immigratie van gewelddadige moslims. Bijna goed. Hij had beter kunnen zeggen dat het ligt aan de lakse en naïeve houding van westerse overheden in de omgang met de fundamentalistische islam. Dan kun je ook figuren als Breivik en Tarrant wanhopigen noemen die alle grenzen overschrijden om uiting te geven aan hun extreme wanhoop.

In een ander artikel dat wel op de internetsite maar niet in de papieren Volkskrant verscheen, gaf Lucassen hoog op van de toenemende onderwijsparticipatie en arbeidsparticipatie van allochtonen. Dat die toenemende participatie niet gelijk op gaat met integratie, ontgaat hem kennelijk. Het ontgaat hem kennelijk ook dat Tariq Ramadan in zijn ‘Westerse moslims en de toekomst van de islam’ oproept tot participatie zonder integratie. Dat denkbeeld is ook terug te vinden bij DENK dat zich tegen beleid tot integratie keert.

Ik zou de opvattingen van Lucassen extreem naïef willen noemen. In zijn voortdurend hameren op het feit dat Nederland een immigratieland is en dat we daar geen nadelen van hebben ondervonden, miskent hij het verschil tussen moslims en anderen als immigranten. Ruud Koopmans heeft in zijn pas verschenen boek laten zien dat de meeste moslims niet zullen integreren en dat dit ook nergens ter wereld is gebeurd. Zulke boeken lijkt Lucassen niet te lezen zodat hij onbekommerd zijn fabel over migratie kan blijven verspreiden.

Echter dat Lucassen alleen extreem naïef genoemd zou kunnen worden, lijkt mij een vergissing. Zijn extremistische gedachtegoed lijkt eerder afkomstig te zijn uit de extreemlinkse hoek van waaruit het Westen voor alle narigheid in de wereld verantwoordelijk wordt gesteld. Alsof wanneer we milder over de islam zouden denken, het islamitisch geweld vanzelf zou afnemen.

Kritiek op en geweld tegen de islam wordt veroorzaakt door de islam zelf. Die volgorde moeten we goed in gedachte houden.


Dit artikel verscheen eerder vandaag ook op Harde Woorden.

 

7 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Heel nuttig artikel.
  Zo’n Leo Lucassen laat zich meeslepen door zijn politiek activisme :
  en haalt alles door elkaar.
  Wetenschappelijk totaal onverantwoord.

 2. Rob Wouters schreef:

  Als Leo Lucassen een echte wetenschapper zou zijn, dan zou hij de vermeende “leugens” van Baudet en Wilders gemakkelijk kunnen ontzenuwen. Nu beperkt hij zich tot schelden (weliswaar noodgedwongen omdat Baudet en Wilders het gewoon heel vaak bij het rechte eind hebben). Hij kan een voorbeeld nemen aan Ruud Koopmans, ook links maar wel eentje die echt wetenschap probeert te bedrijven.

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  Links zijn is op zich niet erg. De personen die aan hun rechterkant blind, doof en lam zijn en in het midden hol, bepalen echter al decennia het debat. En hoe! Gisteren DWDD gezien?
  Je hoeft echt niet extreemrechts te zijn om waar te nemen hoe men hysterisch links om zich heen slaat.

 4. Peter De Reijke schreef:

  Volstrekt oneens met Louter

  De stelling van Lucassen dat Wilders, Baudet en geestverwanten bijdragen aan een klimaat waarin massamoordenaars Breivik en Tarrant konden opkomen, is volstrekt juist. Hij had het wat mij betreft alleen nog een stuk harder en vooral consequenter mogen zeggen. Extreemrechtse propagandisten als de genoemde politici zijn slim genoeg om zelf niet tot geweld op te roepen, maar ze helpen wel een klimaat te creëren waarin de kans op gewelddadige excessen significant groter wordt. Dat is aantoonbaar en het is ook aangetoond. Steeds weer horen en lezen dat moslims niet integreren, dat ze niet te vertrouwen zijn, dat ze een “fascistoïde” [sic] ideologie aanhangen en uitdragen, dat het een ramp is dat ze hier zijn, dat ze ons stap voor stap verdringen en “vervangen”, etc., dat leidt ertoe dat bij labiele types de stoppen doorslaan – en dan krijg je dus de Noorse en de Nieuw-Zeelandse gruwelen van resp. juli 2011 en maart 2019.

  Het zou zo moeten zijn dat het strafrechtelijk denken over de strafbaarheid van potentieel gewelddadige propaganda wezenlijk gaat veranderen. Nu krijg je alleen het OM achter je aan als je expliciet zegt dat moslims moeten worden afgeknald en moskeeën in de fik moeten worden gestoken. Als je in de school van Goebbels gevormde opruierij bedrijft maar nét niet het uiterste zegt, dan ga je vrijuit. Laten we daarmee stoppen. Laten we het voortaan als een strafbaar feit beschouwen als je de stemming in de maatschappij zodanig bederft dat terreur de er logisch op volgende stap wordt.

  De geschiedenis geeft volop steun aan deze benadering. De nazi’s hadden hun industrieel uitgevoerde massamoorden nooit kunnen begaan zonder een traditie van fanatiek antisemitisch geraaskal in, onder meer, de Duitstalige landen over een periode van meer dan een eeuw. Richard Wagner bijvoorbeeld loochende in Das Judentum in der Musik uit 1850 ieder vermogen bij joden om hoogwaardige cultuur te scheppen; dat gebrek lag, aldus de grote componist, aan hun erfelijk bepaalde minderwaardigheid. Het was maar het beste als de joden een leefomgeving ver weg van de beschaafde wereld zou worden toegewezen. Nog net geen oproep tot massamoord, maar zeker wel een handreiking aan toekomstige kampbeulen en hun bazen – die zich dan ook geestdriftig aan het geschrijf van Wagner en zijn geestverwanten laafden. De verhouding tussen Wilders, Baudet, Bosma, de hele alt-right-beweging aan de ene kant en de recente massamoordenaars uit Noorwegen en Australië aan de andere kant is hiermee vergelijkbaar.

  Laten we haatgeladen, xenofobe ophitserij voortaan strafbaar gaan stellen, en ons niet langer verliezen in juristerige haarkloverijen over de “vrijheid van meningsuiting”. Vrijheid van meningsuiting is geweldig, maar evenmin onbegrensd als iedere andere vrijheid. Misbruik van vrijheid is onacceptabel, en als het slachtoffers kan veroorzaken strafbaar. Ik had graag gezien dat Lucassen zich in deze termen had uitgedrukt en zich niet op de vlakte had gehouden met de terminologie “aanspreken op verantwoordelijkheid”. Extreemrechtse volksverlakkers zijn per definitie niet aanspreekbaar, en al helemaal niet op hun verantwoordelijkheid.

 5. Benedict Broere schreef:

  Mensen schijnen nog steeds de grootste problemen te hebben met het doorgronden van de islam. Vooral linkse mensen lijken daar enorme problemen mee te hebben, dit waarschijnlijk omdat zij geneigd zijn om vooral de westerse cultuur als bron van alle kwaad te zien en in de islam misschien wel een soort bondgenoot zien in de strijd tegen dit kwaad. Maar de kritische blik op de islam toont niet de ‘religie van de vrede’ zoals zij zo vaak in de linkse propaganda omschreven wordt. Ook is de islam niet een soort Zevendedagadventisme, noch is zij een nieuwe vorm van Boeddhisme, noch een variant op de Nederlands Hervormde Kerk. In doctrine, geschiedenis en huidig gedrag van moslims toont de islam zich als haaks op alle kernwaarden van de westerse cultuur. Wat betekent dat een toekomstige heerschappij van de islam, bewerkstelligt door grote gezinnen, massa-immigratie en democratische machtsovername, neerkomt op de annihiliatie van de moderne westerse cultuur zoals wij die nu nog genieten, plus de instelling van een wreed irrationeel despotisme. Nu zult u misschien menen dat dit alles wat kras is uitgedrukt, maar de experts zeggen het heel duidelijk, in niet mis te verstane bewoordingen, in boeken, lezingen en interviews. En wat is het dat zij zeggen? Nou, zij zeggen dit bijvoorbeeld:

  “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

  “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597.

  “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

  Vormen moslims tussen 2 tot 5% van de bevolking, dan zijn er opdringerige bekerings-activiteiten, ook in gevangenis en straatbendes. 5% en meer: continu eisen wat betreft halal-eten, gescheiden onderwijs meisjes en jongens, eisen wat betreft was- en gebedsruimten, geen alcohol, geen honden. 10% van de bevolking: rellen, auto’s verbranden, bedreigingen, agressie, wetteloosheid. Meer dan 20%: ernstige rellen, bendevorming, aanvallen op mensen, kerken, synagoges. Vanaf 40%: slachtingen, rondtrekkende moordenaarsbendes. Vanaf 60%: ongeremde vervolging van ongelovigen, genocide, toepassing sharia en belastingheffing ongelovigen onder grote dwang. Zie: Dr. Peter Hammond, ‘Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat’.

 6. Hannibal schreef:

  @Peter de Reijke

  Zoals zoveel mensen die iets gelezen hebben maar niet het gehele plaatje overzien begint u te brullen op basis van de helft van wat u ziet. U heeft het over de antisemitische traditie in Duitsland, maar bent zich niet bewust van een nog veel sterkere Franse traditie op dit vlak, die laat zien dat Duitsland niet per se de aangewezen plek was om voor de vervolgingen tijdens WW2 de meest logische plek te maken.

  Evenmin begrijpt u veel van het delicate evenwicht dat tussen diverse meningen vereist is voor een balans in de maatschappij. Ongetwijfeld bedoelt u het goed, maar veel mensen die goede bedoelingen met een grote hamer wilden benadrukken bereikten uiteindelijk het tegengestelde. Veel van uw gebrul wijst in die richting.

 7. Benedict Broere schreef:

  @ Peter de Reijke – Wat u wil dat is de afschaffing van de open samenleving zoals voorgestaan door Karl Popper met de instelling van een dictatuur waarin islamkritiek verboden is. Islamkritiek is verboden in bijvoorbeeld Pakistan en Saoedie-Arabie, met als resultaat straffen als: opsluiting en grote geldboetes, honderden stokslagen, of marteling en onthoofding. Heel de islamitische wereld is trouwens uitermate intolerant jegens islamkritiek. En ook in de islamitische enclaves in de westerse wereld zijn er al tekenen van gewelddadige intolerantie tegen islamkritiek. Gegeven het totalitaire, intolerante en destructieve karakter van de islam komt uw voorstel neer op de vernietiging van de moderne rechtsstaat, de liberale democratie, de moderne cultuur, beoefening van wetenschap, kunst, muziek, eeuwenoude Europese cultuur en de vrijheid van meningsuiting zoals vervat in de Universele Rechten van de Mens. Kritiek op wat voor ideologie of religie dan ook moet kunnen, en is heel gezond en wenselijk wil een samenleving niet binnen de kortste keren ten prooi vallen aan een of ander genocidaal totalitarisme. De islam is zo’n totalitarisme, en dit totalitarisme zal sneller nog dan nu al het geval is, de macht overnemen, demografisch, democratisch, als islamkritiek verboden is.