DE WERELD NU

Het EP ziet weer eens ergens brood in – de migratiecrisis ditmaal

Het EP zou het EP niet zijn, als het niet probeerde uit elke crisis een slaatje te slaan.

Omdat het zich zo betrokken voelt, en niets buiten het Europees Parlement om mag gaan – aldus de leden – wil het EP een verhoging van haar budget. Aangezien het EP werkelijk alles aangrijpt om zichzelf en hoger budget toe te kennen, mag dit geen verbazing wekken. Ditmaal gaat het om 4,4 miljard euro, voor migranten èn melkveehouders die het moeilijk hebben.

Citing the need to address the refugee crisis and to compensate struggling dairy farmers, MEPs on the European Parliament’s Budget Committee yesterday voted to increase the EU’s draft budget for 2016 to €146.5bn, well above the €142.1bn suggested by member states and the European Commission’s original proposal of €143.5bn.

Niets nieuws, want reeds bij de oorspronkelijke voorstellen voor het bedrag waarover het EP zeggenschap heeft was er al groot misbaar. Het was te weinig, het was, afijn, U voelt het wel komen – het was niet genoeg, en dat zal het nooit zijn. Een normaal, functionerend parlement heeft budgetrecht, wat inhoudt dat het zeggenschap heeft over alle uitgaven die de institutie doet, waartoe zij behoort. Dit zal U direct doen beseffen dat ons parlement dat ook niet meer heeft, dat budgetrecht. Dan hoeft U alleen nog te weten dat een parlement zonder budgetrecht geen soevereine positie heeft.

Maar we hadden het over het EP. Het EP krijgt zevenjaarlijks een bepaald bedrag toegewezen waarover het beslissen mag. Veel gekker kan het niet, maar zo is het nu eenmaal. En het EP wil dus meer, altijd maar weer.

U begrijpt het enthousiasme binnen het EP voor de migrantencrisis nu al een stuk beter?