DE WERELD NU

Het ‘burgeramendement’ van D66 – sluw en zinloos

NL2021

Het werd vrijwel kritiekloos gelanceerd, omdat het de schijn van democratie meedraagt, maar het burgeramendement is een herkenbaar uithangbord van schijndemocratie.

Klinkt het niet mooi?

burgeramendement

Die laatste zin van bovenstaand berichtje is volkomen dodelijk. Dodelijk, omdat het precies markeert welke mensen in de samenleving hierbij vrijwel als enigen baat zullen hebben, en wie zeker niet. Want het zullen de goed ingevoerde, hoogopgeleide academici van het slag D66 zijn die hier het meest van zullen profiteren. Het slag mensen dat er altijd weer in slaagt om een openbaar project dat te dicht bij hun woning dreigt te komen met een lawine aan bezwaarschriften en gekonkel in de coulissen te ondermijnen. Die overigens vooral zo effectief zijn omdat ze politieke contacten hebben, die voldoende tegen hen op kijken om naar hen te luisteren. Zo zijn ze ook tijdig op de hoogte van wat er aan komt dat hen niet zint.

Om dat alles te constateren heb ik geen experiment met een proefperiode van twee jaar nodig – twee minuten en veertig jaar mensenkennis waren voldoende.

Enfin, de NOS lijkt er wel wat in te zien:

D66 wil dat burgers wijzigingen kunnen aandragen voor wetsvoorstellen. Over zo’n burgeramendement zou de Tweede Kamer dan moeten stemmen, staat in een initiatiefnota die het Kamerlid Joost Sneller vandaag indient.

Ook zoiets: het gaat om bijbuigen van beleid. Een totale afwijzing, daarvan hebben ze bij D66 hun bekomst. Het klinkt aardig, dat mensen meer invloed hebben zo:

“Dit is iets anders dan een referendum, waar mensen aan het eind alleen ‘ja’ of ‘nee’ kunnen zeggen, zonder nuance”, zegt Sneller in Trouw. “Een burgeramendement is een milde vorm van correctie. Geen harde noodrem achteraf, maar invloed op een veel eerder moment, aan de voorkant.”

Ja, maar nee. Het is naar ik verwacht zelfs contraproductief. Want in de praktijk zal dit soort dingen de invloed van de bevolking juist verminderen. Hoe het werkt als een groot deel van de Kamer zich door het electoraat op de vingers gekeken voelt, hebben we met het raadgevend referendum gezien. Daar willen politici nu eenmaal niets van weten. Eerst zoude ze daar aan moeten wennen. Zou dit een fundamenteel verschil kunnen maken?

Het drama met dit soort voorstellen is dat ze herkenbaar beogen de invloed van buiten de Haagse bubbel verder te minimaliseren. Best mogelijk dat de indiener het goed bedoelt, maar die lijkt dan weer niet goed te begrijpen hoe de hazen lopen, en waaraan nu harder dan ooit behoefte is.

D66 kreeg veel kritiek toen de partij instemde met het verdwijnen van het raadgevend referendum. Sneller benadrukt dat zijn partij nog altijd voor een bindend correctief referendum is. Hij ziet het burgeramendement als een nuttige aanvulling daarop, “een mooie extra vorm van inspraak”.

Waarmee Sneller vooral demonstreerde de schizofrenie van bovenstaande redenering te hebben geïnternaliseerd. Want de bottom line is dat D66 de uiteindelijke democratische beslissingsbevoegdheid bij het parlement wil houden. Van hoe democratisch dàt is hebben we de afgelopen tien jaar voldoende gezien om van modificaties daarvan niet enthousiast te worden.

8 reacties

 1. Rob Mieremet schreef:

  We’re fucked.

 2. Ravian schreef:

  Als de vos de passie preekt boer pas op je kippen…

 3. Juanito schreef:

  Eerste opmerking is dat de ‘burgerinbreng’ natuurlijk wel in het D66 straatje moet passen. Zo niet, dan heeft de burger het niet begrepen en weten de wijsneuzen en betweters het allemaal weer véél beter.

  Daar komt bij dat het fantoompartijtje D66 zelf al genoeg nuttige idioten in dienst heeft die zich steeds maar weer voor het karretje laten spannen. Verstandige burgers hebben daar werkelijk niets te zoeken. Die lenen zich niet voor fake wetgevingsprocessen.

  Als burgers, die het nog niet helemaal door hebben, uiteindelijk ook begrijpen dat D66 er is om hen leeg te zuigen en te beleren met doodgravers-ideologie, dan kunnen zij hun invloed laten gelden door dit totaal overbodige, anti-democratische en extreem nationalistische Eu partijtje helemaal WEG te stemmen.

 4. N.G. schreef:

  Gaat het wel om gewone individuele mensen? Of gaat het stiekem om het begrip ‘burger’ zoals in Eu kringen: niet zelf, doch via organisaties zoals de vakbonden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_burgerinitiatief

 5. Cool Pete schreef:

  Eerst het raadplegend referendum afschaffen, en het bindend
  referendum onmogelijk maken – en dat op een manier die juridisch onhoudbaar is –

  en dan met dit komen ? ……………..
  een soort aktivistische groeps-overval om wetgeving te beïnvloeden ? ………..
  waar kleine groepjes schreeuw-lelijken, buitensporige invloed afdwingen ? …………

  Dat “d66” maakt de DEMOCRATIE totaal kapot.

  We hebben algemene verkiezingen.
  We hebben een parlementaire democratie.
  Het algemene, bindend referendum is een noodzakelijke aanvulling.

 6. Gerrit Joost schreef:

  @ N.G. – De procedure voor EU lees ik op de door u gegeven link (met dank!): Als er voldoende handtekeningen zijn opgehaald, zal de Europese Commissie het initiatief bestuderen. Binnen 3 maanden belegt de Commissie een overleg met de organisatoren van het initiatief zodat zij het kunnen toelichten. Vervolgens krijgen de organisatoren de gelegenheid om hun initiatief te presenteren aan het Europees Parlement. Binnen diezelfde periode geeft de Commissie een antwoord op het initiatief waarin de Commissie aangeeft of en hoe zij gevolg zal geven aan het burgerinitiatief. – De Commissie geeft aan of… zij gevolg wil geven…. Hen onwelgevallige voorstellen verdwijnen dus regelrecht in de prullenbak! EVENEENS EEN SCHIJNVERTONING

 7. carthago schreef:

  DDR66 coup 3.0 .Het betekent in het kort dat het plebs nog even mag nabespreken op welke wijze de Grote Leiders van het cordon sanitaire bedankt kunnen worden voor de nieuw uitgevonden wetten.

 8. Wim schreef:

  In een vroeg stadium invloed op wetgeving? Wat stelt dat voor als we naar de pijpen van de EU moeten dansen en er verdragen gesloten zijn die het onmogelijk maken elk spoor van gezond verstand om te zetten in wetten..