DE WERELD NU

Het boreale schisma

hoe een parlement de democratie af schaft

De basis van het boreale schisma is, dat als je iemand je hervormingsbeweging laat organiseren als een normale partij, het ook een normale partij wòrdt. Inclusief de normale hordes baantjesjagers.

Het is te vroeg om al te spreken van een echt schisma in het FvD. Het interview met Henk Otten in het NRC dat dit weekend werd gepubliceerd was in veel opzichten tè bizar en afwijkend van wat het gros der leden hoopt dat de partij bereiken zal. De meeste mensen die ik er over sprak namen aan dat we het over een strategische afleidingsmanoeuvre in het politieke schaakspel hebben. Sommigen zien het als een broodnodige begrenzing van Thierry Baudet. Naar mijn idee speelt er iets anders, en we hebben dat eerder gezien.

https://imgur.com/DZgGy3i

Het vervelende is dat dit patroon intussen overbekend is. Als je een nieuwe partij op rechts wilt starten kun je er vergif op innemen dat je hordes mensen trekt die ooit de VVD zijn uitgezet omdat ze te eigenwijs waren. Slim, bevlogen en onregeerbaar – omdat ze allemaal ego’s hebben waarbij vergeleken dat van Thierry Baudet ietwat bleekjes afsteekt. Maar weinig kiezers vonden hen echt interessant, zodat ze vrij zwevend politiek gruis werden. De afgelopen twintig jaar heeft Nederland op rechts een wolk van dergelijk politiek gruis zien ontstaan, en iedere nieuwe ‘rechtse’ partij heeft als kenmerk dat het als een magneet op dergelijke mensen werkt (grappige noot: in de astrofysica wordt dit ook wel een Trojaans punt genoemd).

De PVV hield dat type belangstellende uitermate standvastig op afstand, het FvD liet Henk Otten de partij-organisatie opbouwen. Het resultaat is niet alleen een grote groep mensen die het FvD zien als een VVD 2.0, maar ook een bekwaam opgebouwde organisatie al la Henri Keizer. Waarin interne democratie geminimaliseerd kon worden, maar waarin de partijsecretaris ( om even een klassieke communistische evenknie te benoemen) in staat blijkt aan alle touwtjes te trekken. Met een tamelijk groot eigen ego, ook nog. Want wat zegt Otten in dat NRC-interview prompt, nadat men hem eerst begint uit te vragen over zijn partijleider en hoe hij daar naar kijkt??

Ik dacht dat dit interview over mij zou gaan.

Klassiek aangepakt door de NRC-journalisten: even de geïnterviewde provocerend uit zijn tent lokken, en daar komt gierend het Otten-ego de hoek al om. Een garantie voor (veel te) boude uitspraken van iemand die laat blijken dat het nu zijn beurt eens is – hebben we Baudet niet al genoeg zien ego-trippen? Het is een uitstekend NRC-interview – een waar inkijkje in de ziel van deze politieke newbie. Otten heeft de voorwaarden voor het succes middels het FvD geschapen, en hij wil het weten ook. Dat laat vooral zien dat de pers te woord staan iets is dat je leren kunt – en dus leren moet. Otten is bij zijn eerste poging gezakt, en heeft nu de keus tussen open interne rebellie, en inbinden. Gezien wat hij in dat NRC-interview heeft gezegd lijkt het er op dat hij zichzelf als de sterke man van het FvD beschouwt, en Thierry Baudet als uithangbord dat hij gebruikt om naar zijn gedroomde positie in de Nederlandse politiek te surfen.

Niet wat je wilt van iemand die achter de schermen je partij op bouwt en slechts de machinerie gaande houdt.

Er werden dit weekend al veel vergelijkingen gemaakt met de LPF (de hoop die daaruit spreekt is deprimerend, maar niet onverwacht), maar mijn eerste reactie was dat het eerder op de ondergang van Leefbaar Nederland lijkt. Daarin ben ik de enige niet. De dramatische gebeurtenissen na het opblazen van Leefbaar door Fortuyn, zijn door het succes van de LPF, de moord en de nasleep echter buiten beeld geraakt – ten onrechte want het was een zeer instructieve periode. Het grote verschil waar deze vergelijking echter mank gaat, is dat Fortuyn de condottierri van Leefbaar was, die voor zichzelf begon. Baudet is de oprichter en inspirator van het FvD, en dat maakt zijn positie anders. Het maakt het ook moeilijker er eventueel uit te stappen en opnieuw te beginnen, als Otten hem de pin op de neus zet.

Otten is de politiek in gegaan om macht uit te oefenen, Baudet om iets te veranderen, liefst véél te veranderen. Zoiets schuurt altijd, en men heeft elkaar nodig. Pas nádat Baudet zijn veranderingen onomkeerbaar in gang heeft gezet zou het FvD moeten besluiten zichzelf op te heffen of door te gaan als normale politieke organisatie. Dat Otten die crisis nu al ruim tevoren forceert bewijst zijn gebrek aan visie en politiek inzicht, of een ongeloof in wat Baudet met het FvD bereiken wil.

Of Otten denkt dat dít zijn moment is zich te manifesteren? Dat kan niet goed aflopen. Hoe dan ook is Baudet aan zichzelf en zijn ideeën verplicht meer aandacht te schenken aan wat Otten uitvoert. Of hij daarvoor tijd en ruimte maken kan? Als je tussentijds ook een roman in elkaar draait, mag dat geen probleem zijn. Politiek dilettantisme is prachtig om mee te koketteren, maar wie bewijst het in die zin serieus te bedoelen zal snel afscheid nemen. Daarvoor is de beweging die Baudet startte echter te belangrijk. Als Otten niet in bindt moet hij weg. Kan Baudet dit afdwingen? Het zal voelen als de keus tussen politieke patricide en suïcide.

Maar Baudet kan dat niet uitstellen, want het is te laat als Otten over een jaar zijn positie als partijgezicht in de Eerste Kamer heeft bestendigd. Dan krijg je twee vleugels die steeds vaker met elkaar in conflict raken. Het is vervelend voor hem, maar Baudet kan zich niet langer veroorloven de personele bezetting van het FvD aan Otten over te laten. Ooit moet er weer een lijst voor de Tweede Kamer komen, en dat moet de lijst van Baudet zijn. Anders eindigt dit inderdaad met een LijstTB, en een losse zetel in de Tweede Kamer voor Henk Otten namens het FvD 2.0. Ingewikkelder is het niet.

8 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  De FvD stemmer is getergd door de waanzin die politiek Nederland onder Rutte bevangen heeft. We hebben het dan vooral over onbeteugelde massa-immigratie van demografisch zeer actieve, moeilijk inpasbare bevolkingsgroepen, klimaathysterie, de transferunie, antidemocratische federaliserings- en globaliseringstendenzen, en toenemended militair-economische onveiligheid. Al deze zaken spelen vooral op de middellange en lange termijn en vormen de harde kern van het FvD realisme. De zachte kern wordt gevormd door het onderliggende culturele en historische substraat, zoals Nederland dat al eeuwen lang in het centrum van Noord-West Europa weet vorm te geven en ook in de toekomst zal blijven geven. De FvD stemmer is zich van die rol bewust en is derhalve een stabiele factor. Politieke veranderingen moeten zo snel mogelijk tot stand gebracht worden. Drie zaken zijn daarbij cruciaal: 1. beeindiging massa-immigratie (om een onwenselijke demografische transitie te vermijden dan wel zo lang mogelijk uit te stellen); 2. voorkoming krankzinnige klimaatplannen; 3. behoud nationale autonomie in democratische, fiscale, financiele, economische, culturele en militaire zin. De uitoefening van de macht van FvD moet daarop gericht zijn.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Oliedom van de heer Otten en zeer afkeurenswaardig om achteraf de speech van Baudet te bekritiseren. Mensen die achteraf zeggen: “ik zou een andere insteek hebben gekozen”. Steken de dolk in de rug. Otten heeft niet het charisma en de intelligentie van Baudet. Otten zou nimmer een zeteltje kunnen veroveren. Een saaie man naar wie je niet wilt luisteren en wegzapt. Als hij het niet eens is met de koers, dan kan hij naar een andere partij (vind hem typisch een D66 kartelman – dit blijkt want hij wil zelf meer macht). De huidige koers is goed voor 28 zetels in de peiling. Wat is hier mis mee? Wat wil de heer Otten dan? – ik vind hem een oliedomme man!

 3. Fredjohan schreef:

  Als PVV stemmer heb ik één keer FvD gestemd om hun de kans te geven de grootste partij te worden. Nu dit blijkt uit te draaien op een schisma bij die partij heb ik het wel weer gehad. Wel vraag ik mij af waarom ze niets van Wilders wilden leren. In deze tijd een nieuwe partij stichten betekent het aantrekken van politieke avonturiers die carrière kansen zien. Politieke strijd gaat thans niet meer om te proberen regeermacht te krijgen, maar om het bikkelharde gevecht tegen de zittende partijelites, die alles onder controle houden. Wilders is de enige die dit gevecht tot nu toe leverde. Hierom wordt hij geïsoleerd en gedemoniseerd. Mijn hoop dat Baudet het stokje mede zou dragen is vervlogen. Verandering zal uit andere Europese landen moeten komen. Jammer.

 4. Jantje schreef:

  Ik sluit niet uit dat er diverse mollen in de RvD rondlopen. Net als bij de lijst Fortuin.
  De multinationals hebben helemaal geen behoefte aan een oncontroleerbare partij op de rechterflank.
  De FvD lijkt hierin vrij naïef.

 5. Ernie van de Wal schreef:

  Bij de laatste kamerverkiezingen stemde ik (nog) PVV. Ik vind Wilders een prima kerel, maar zijn blikveld is erg beperkt. In ieder geval, zo verkoopt hij het.

  Naast de PVV had je op rechts een bosje narcisjes, die elk voor zich de wereld wel even zouden veranderen.
  Klonk goed, maar als je onderling al niet je kleine geschilletjes kunt uitvlakken om samen 1 vuist te vormen belooft dat niet veel goeds.
  Dan ga je op zeker en van de PVV wist ik wat ik eraan had.

  De laatste verkiezingen stemde ik FvD.
  Ik stemde niet op een Hiddema, een Baudet en al helemaal niet op een Otten. Die kon ik zogezegd niet eens.
  Ik stemde ook niet op een partij, die zich op een electoraal juiste plaats in het politieke veld zou plaatsen.

  Ik stemde op een partij, die mij uitzicht bood op een serieuze volksvertegenwoordiging; de renaissance van onze democratie. Politiek, die het belang van hun volk op de eerste plaats zetten. En dat zonder ideologische luchtfietserij.
  En ik was niet de enige die daarom FvD stemde.

  Met zijn interview heeft mijnheer Otten vooral aangegeven, dat hij niet thuishoort in de FvD.
  Deze man vertegenwoordigt de oude kliek, waar al die FvD stemmers nou juist vanaf willen.

  Overigens beschouw ik dit incident als een van de kinderziekten, die een nieuwe partij nou eenmaal krijgt. Elke scheet ligt bij de lakeien van de elite, de msm, onder een vergrootglas. Wat dat betreft is het cordon sanitaire zo slecht nog niet. Dan kan de partij zich redelijk in de luwte ontwikkelen tot een bestuurlijk volwaardige partij.

 6. LT schreef:

  Otten en consorten als backfront en Baudet/Hiddema als de primaire frontmannen. kan een gouden formule zijn. in de huidige fase van opbouw van de partij, onder de voorwaarde dat allen intelligent, wijs en strategisch goed bezig zijn..

  Heeft NRC en consorten Otten gespeeld, of heeft Otten en consorten NRC gespeeld? De tijd zal het ons leren. Ik hou het voorlopig nog op het laatste en stel mijn eindoordeel uit.

 7. Peter Louter schreef:

  Ik vermoed dat Otten de FvD meer als toekomstige coalitiepartner wil presenteren

 8. Ronald Kaatee schreef:

  Uitstekende analyse, heer Hannibal! Het spel ontrolt zich nu wel heel snel, maar geheel conform deze analyse. Fascinerend schouwspel, zo van de buitenkant gezien uitstekend gespeeld door Thierry Baudet. Henk Otten mag worden bedankt voor zijn rol in het opbouwen van de partij, maar kan zich nu beter helemaal terugtrekken, ook als kandidaat voor de Eerste Kamer.