DE WERELD NU

Het adolescente GroenLinks en de samenleving

Groenlinks

GroenLinks is in opmars, vooral in de grotere steden met een relatief grote populatie adolescenten die de wereld willen bestormen.

De adolescentie is de leeftijd waarop het individu de samenleving beoordeelt vanuit de normen en waarden die hij/zij heeft meegekregen vanaf de vroegste jeugd. De confrontatie met de echte samenleving is als regel geen feest van herkenning, maar van het besef dat er veel niet deugt. En daar moet wat aan gedaan worden vindt de adolescent, liever vandaag dan morgen. Zet tien adolescenten bij elkaar en er vormt zich een lange lijst van wie en wat er niet deugt en wat er aan gedaan zou moeten worden. Utopisch denken en idealisme zijn de adolescent niet vreemd en hij heeft de neiging zwart/wit te denken. De nog bestaande onschuld maakt hem/haar nog niet gewaar van de neiging tot totalitair denken. “We gaan de samenleving veranderen”, riepen de brooddronken GroenLinksers in navolging van hun leider nadat de exit-polls van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een overwinning in de studentensteden lieten zien.

De samenleving veranderen
GroenLinks heeft een voorkeur voor linkse colleges en dat is begrijpelijk. Als je de samenleving wil veranderen kun je dat het best doen met andere partijen die zich niet verzetten tegen het programma van GroenLinks. Het is de manier waarop GroenLinks met 20-25% van de stemmen kan domineren. De adolescentionering van de politiek in de studentensteden zal vooral bestaan uit een overhaaste vormgeving van een kostbaar milieubeleid. Je moet met je bakfiets je kinderen in schone lucht kunnen vervoeren, want alles wat een kind kan schaden moet worden uitgeroeid. Dat geldt ook voor de grootste vijand: rechts Nederland. Rechts Nederland wordt de grote schuldige in het zwart-witbeleid van door GroenLinks aangevoerde colleges. Rechts Nederland is de ideale zondebok. Daar huizen de fascisten, de racisten die het stedelijk milieu vervuilen en (linkse) normen en waarden inleveren voor geld en auto’s.

Tunneldenken
In de studentensteden wordt GroenLinks de norm voor het beleid. Met het milieu als speerpunt wordt CO2 het slachtoffer dat vele kopjes kleiner moet worden gemaakt. Voor klimaatsceptici is geen plaats. Zij verstoren alleen maar de gewenste orde waarin eenieder zich klimaatneutraal dient te gedragen. De maakbaarheid van de samenleving is voor een GroenLinkser eveneens een uitgemaakte zaak. De ruggengraat van GroenLinks bestaat uit jonge adolescente mensen die opgegroeid zijn in welvaart en te weinig ervaring hebben om te beseffen dat de mens altijd achter blijft bij het werk van zijn handen. De mens is per definitie niet volmaakt. Maar daar schuilt juist de uitdaging van GroenLinks in.

Totalisering
Omdat de mens niet volmaakt is en daardoor een bedreiging vormt voor de ideale samenleving, moet zijn gedrag aan banden worden gelegd. Voor het veroorzaken van wanorde in de beoogde harmonie wordt de mens die zich niet voegt naar het ideaalbeeld gedemoniseerd. Voor de gedemoniseerde mens wordt het moeilijker om fatsoenlijk werk te vinden en dat leidt tot een vlucht uit de studentensteden vanwege het intolerante klimaat. Wie tegen diversiteit is, is verdacht. Dat geldt onder andere ook voor klimaatsceptici, niet-gedogers van culturele diversiteit, grootverdieners, politieke tegenstanders, houtkacheleigenaars, huiseigenaars die liever aan toeristen dan studenten verhuren en Telegraafbezorgers. Dat is een logische ontwikkeling want de adolescente mens beschouwt zichzelf nog als onbedorven en projecteert al zijn schaduwkanten op degenen die de utopie verstoren. De kloof tussen goed en fout wordt belangrijker dan die tussen arm en rijk.

De eeuwige adolescent
Het wetenschapsblad ‘Nature’ besteedde recent uitvoerig aandacht aan de adolescente levensfase. De adolescentie duurt steeds langer in welvarende samenlevingen. Daarmee groeit het aantal mensen dat de wereld beziet vanuit haar tekortkomingen. Deze levenspositie wordt bij adolescenten niet gerelativeerd door ervaring en open staan voor kritische berichtgeving. De blik op de samenleving wordt gefilterd. Alleen datgene wat overeenkomt met het eigen (wens)denken wordt toegelaten.

De jonge adolescent doet weinig concessies aan de juist te achten levensstijl. Zulke concessies komen normaal gesproken pas bij het ouder worden. Dat geldt niet voor iedereen. Een aantal van de jonge adolescenten raakt gevangen in die levensfase en wordt missionaris van het adolescente denken. Een groot aantal van hen is terug te vinden in de politiek, het (hogere) onderwijs en bij de media.

Adolescente politiek
In studentensteden krijgt GroenLinks sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen een dominante positie in het politieke krachtenveld. Door het demoniseren van andersdenkenden is die invloed groter dan de getalsmatige macht. Dat betekent dat op ervaring en kennis gebaseerd beleid steeds vaker wordt vervangen door op ideologie gebaseerd beleid. We zijn op weg naar een adolescente samenleving met alle ongemakken van dien.


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

6 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  De jeugd met lange opleidingen, is erg wereld-vreemd geworden.
  En laat zich al te makkelijk inpakken.
  Yassr Feras [ J. Klaver ] fungeert als “rattenvanger van Hamelen”.

  OORZAAK: Nalatigheid:
  1. ouders
  2. onderwijs
  3. media

 2. Cool Pete schreef:

  En : bijvoorbeeld : “milieu-beleid” :
  – G-L : propaganda, “idealisme”
  – CDA : substituut godsdienst
  – VVD : nering, omzet
  smeer-olie: belasting-heffingen; zo houd je de mensen geknecht.
  Zo werken ze samen.

 3. Juanito schreef:

  Nou, succes dan maar in de grote steden. Heel veel diversiteit ook, iedereen even arm, groen en islamitisch.

 4. D. G. Neree schreef:

  Bij huisdieren zoals poezen en honden blijven deze roofdieren als het ware in hun puberteit steken, aangezien dat gedrag beloond wordt in de vorm van voedsel, bescherming en affectie van “de baas”. Zij ontwikkelen zich dus niet tot de dieren die hun genetica bepaald heeft.

  Ik heb het idee dat het met de mensen net zo is. Te welvarend opgevoed, zonder oog voor of besef van de gevaren en uitdagingen die het leven opwerpt. Zou dat de vloek van de welvaart zijn? Numensensteeds meer de staat beschouwen als hun hoeder en beschermer en vooral geldschieter, valt de eigen verantwoordelijkheid steeds meer weg en blijven de mensen dus in die afhankelijke positie, lees adolescentie of puberteit.

  Je ziet het aan mensen in de stad. Ze kleden en kappen zich als filmhelden en schurken, maar hun blozende gezichten en naïeve uitdrukkingen laten iets anders zien, namelijk: grote verwende kinderen die in alles hun zin willen krijgen. Hierbij hoort een emotionele onvolwassenheid die zich uit in egoïsme en hedonisme en zichzelf het centrum van de wereld wanen. Als iemand ze op een fout wijst, dan schieten ze in een stuip en wijzen zo snel mogelijk een ander aan of worden agressief tegen degene die wat van hun gedrag of instelling zegt.
  De moraal vervalt hiermee. Mensen die nog nooit iets hebben meegemaakt wanen zich helden en hebben geen besef hoe amoreel en asociaal hun gedrag is. In plaats daarvan projecteren ze idd hun schaduwzijde op anderen.

  Een stad als Amsterdam wordt hierdoor steeds meer onleefbaar en de mensen steeds onuitstaanbaarder. Ik zie die verwende nesten en opgedirkte mannetjes rondlopen alsof ze het licht hebben uitgevonden, maar een gesprek dat dieper gaat dan over de nieuwste smartphone zorgt ervoor dat het gesprek snel beëindigd wordt.

  Ondertussen valt de sociale cohesie weg, evenals de loyaliteiten voor wat of wie dan ook en reageert men steeds geprikkelder op elkaar.

  Het is een slechte zaak, want daarmee is er geen enkele weerstand meer tegen slimme mensen die echt kwaad willen. Zo vervalt een beschaving in decadentie. Geen uitdagingen meer, geen levenservaring, geen aandacht voor de fundamenten van de beschaving en zo gooien ze, al whatsappend het kind met het waswater weg.
  Zoiets als wat er nu gebeurt, samen met de teloorgang van het onderwijs, zorgt na twee generaties dat alles vergeten is en de samenleving zelf gevaar loopt in te storten aangezien niemand nog maar enig besef heeft van hoe die samenleving met bloed zweet en tranen tot stand kwam.

  Ik meen dat we in de nadagen van de Westerse beschaving leven, wat me groot verdriet doet, want vergeleken met wat er op de wereld is en eerder is geweest is dit een wonder van vrijheid en vooruitgang. Geweest?

 5. Cool Pete schreef:

  @ D. G. Neree : helemaal mee eens. U verwoordt het allemaal uitstekend.
  We zijn te tolerant, onverschillig en decadent, geworden.
  En we hebben geen hoger doel meer.
  Helaas.

 6. Johan P schreef:

  Eens met D.G. Neree. De huidige adolescenten hebben nooit echt moeite hoeven doen, nooit geleerd dat rechten in balans moeten zijn met plichten. Discipline en zelfdiscipline zijn hen onbekend en eigen verantwoordelijkheid evenmin.
  Dit mede doordat alles door de overheid wordt bepaald en doordat mensen minder kinderen krijgen en daardoor de neiging hebben hen te verwennen. Laat men niet denken dat ik mishandeling goedkeur, maar ik ben van mening dat een draai om de oren of een keer over de knie worden gelegd deel uitmaakt van de opvoeding, aangezien het een directe reactie is op ongewenst gedrag en omdat de pijnprikkel wel degelijk invloed heeft bij het leren. Kinderen worden steeds meer gezien als personen met wiens wensen constant rekening moet worden gehouden, terwijl het juist belangrijk is duidelijke grenzen te stellen en ze aan te leren dat men niet altijd de eigen zin door kan drijven.