DE WERELD NU

Halsema en de relatie tussen mohammedanisme en voetballen

Mohammedanisme

Sinds de dood van Hans Jansen zijn in Nederland enkele vrouwelijke [1] topdeskundigen op het gebied van het mohammedanisme naar voren getreden.
Een van hen, Sonja Dahlmans, reageerde op mijn eerste bijdrage aan VoL, waarin ik terloops veronderstelde dat Femke Halsema dement aan het worden was [2]. Ik schreef dat stuk – getiteld Voetballen mag wèl van Allah – of: de kinderhand van F. Halsema – twee jaar geleden, maar ik vestigde er recent opnieuw de aandacht op vanwege de dreiging dat mevrouw Halsema meneer Van der Laan zal opvolgen als burgemeester van Amsterdam.

Ik nam Halsema destijds op de korrel vanwege haar volkomen misplaatste lof aan een gezelschap fundamentalistische mohammedanen dat zich ‘genuanceerd’ uitsprak over de Islamitische Staat. Halsema had geconstateerd dat het om gematigde volgelingen van Mohammed ging. Wellicht mede omdat deze mannen hadden laten weten dat voetballen wèl mag van Allah. Ook buiten IS blijken er echter volgelingen van Mohammed te zijn die het daar niet mee eens zijn. Nadere beschouwing van die bezwaren werpt een verhelderend licht op twee cruciale aspecten van het reëel bestaande mohammedanisme: de verschijnselen ‘islamgeleerde’ en ‘Hadith’.

Fatsoen
In de wereld zijn er meer dan een miljard mensen die – al dan niet tegen hun zin – worden aangemerkt als ‘moslim’. Het leidt geen twijfel dat zich daaronder miljoenen fatsoenlijke mannen en vrouwen bevinden. Het leidt ook geen twijfel dat er in de wereld honderden, misschien wel duizenden fatsoenlijke imams zijn. Er bestaan echter geen ‘islamgeleerden’ die zowel fatsoenlijk als moedig zijn.

De Koran is volgens de volgers van Mohammed een tekst van de hand van diens – en daarmee hun – god: Allah. Het is een nare tekst. Hij kent veel hele en halve overlappingen, bevat interne tegenspraken (zo staat in de tekst zelf te lezen!), is warrig en vaak weinig concreet, en deze ‘eeuwige, heilige woorden van Allah’, worden bovendien standaard gepubliceerd in een vorm die het doorgronden ervan sterk bemoeilijkt: de volgorde van de hoofdstukken is namelijk logisch noch chronologisch. Die woorden zijn tot ons gekomen via een analfabete Arabische meneer die met succes probeerde in werkelijk alle opzichten de baas te spelen over heel veel mensen. Mohammed is dood. Al heel lang. Mohammed probeert dus al heel lang niet meer de baas te spelen.

Onder mensen die als moslim te boek staan, zijn er vandaag de dag echter andere mensen die in alle opzichten de baas over heel veel mensen willen spelen: ‘islamgeleerden’. Samen heten ze de ‘oelema’. Ze meten zichzelf autoriteit aan via het aanroepen van die ‘woorden van Allah’, maar daar hebben ze niet genoeg aan vanwege die warrigheid èn het feit dat deze zelfverklaarde übermenschen ook bindende uitspraken wensen te doen over vraagstukken die in de tijd dat Mohammed de ‘eeuwige’ woorden van zijn Allah uitbraakte, zich nog niet hadden aangediend. Zoals bijvoorbeeld over de toelaatbaarheid van voetballen. Ze halen er daarom vaak andere teksten bij. Uitspraken van leden van hun kaste uit het verleden en de beroemde Hadith. De Hadith is een enorme collectie van uitspraken óver en vàn Mohammed die níet te boek staan als Allah-openbaringen die Mohammed doorgekregen had in zijn visioenen.

Geen beginnen aan
Zo zijn de voorschriften met betrekking tot het stenigen van mensen (lees: vrouwen) die overspel zouden hebben gepleegd, nergens in de Koran te vinden, net zo min als opmerkingen over de leeftijd van Mohammeds kindvrouwtje Aïsha. Dit soort zaken vind je in de hadith. Hadith zijn gebundeld door verschillende auteurs. Slecht een klein deel van die meer dan een miljard mensen heeft de Koran gelezen en een nog veel kleiner deel heeft die tekst kritisch bekeken. Het aantal mensen dat de Hadith (kritisch) gelezen heeft is nog weer kleiner.

Er is ook geen beginnen aan. Die verschillende auteurs hebben niet allemaal evenveel autoriteit. En nog lastiger – om maar weer eens een eufemisme te gebruiken – die verschillende beweringen die ze hebben genoteerd hebben ook weer verschillende graden van betrouwbaarheid. De bekendste, en in de mohammedaanse wereld meest gezaghebbende hadith-bundelaar is Buchari. Maar er is bijvoorbeeld ook een meneer Muslim.

Aïsha
Voordat ik op die kwestie van de toelaatbaarheid van voetballen inga, breng ik een conversatie’ in herinnering die ik in 2013 via Twitter voerde, niet met een ‘islamgeleerde’, maar met een gewone volgelinge van Mohammed: @_Le_aa_, “Someone“. Haar laatste tweet was van begin 2014, alleen enkele tweets uit januari en februari van dat jaar zijn nog te zien op Twitter. Het onderwerp was de ‘echte islam’ en de ‘geruchten’ over Aïsha, het dochtertje van Mohammeds eerste en meest trouwe volgeling Abu Bakr. (Niet toevallig ook de aangenomen naam van de Kalief van de Islamitische Staat).

Ik geef eerst de (slechts) 14 tweets weer. Daaronder nog iets over die ‘geruchten’. Vooral het einde van onze uitwisseling was nogal abrupt. Ze daagde me uit met: “Noem me één plaats, ik wacht“. En ik antwoordde.
Het begon met een opmerking van @_Le_aa_ in de richting van een andere twitteraar, @The__Chauvinist: “You know just the false things about islam .. If you know the real islam .. You will be a Muslim.
@frgroenendijk: With “The real islam”, you mean the one without Mohammed, Quran, Hadith and Ulema?
@_Le_aa_: I mean with Quran, Hadith.. What’s wrong that you see?
@frgroenendijk: But without Mohammed and ulema?
@_Le_aa_: what’s Hadith? it contains sayings of Prophet mohammad !
@frgroenendijk: And other things. A lot of it comes from Aïsha. I like the part where she explains that Mo’s ‘visions’ always fit his ‘needs
@_Le_aa_: not other things.. Just his sayings & doings .. What’s wrong if it came from Aisha?
@frgroenendijk: Aïsha saw through his so called ‘visions’. After so much abuse, she still had that strength. Amazing.
@_Le_aa_: what is the abuse??
@frgroenendijk: In most civilizations being raped counts as abuse, especially of a nine yo. Maybe a false accusation, but in the hadith!
@_Le_aa_: it was unfounded.. It was rumour. some people who is against Islam rumoured it at that time.
@frgroenendijk: Ok, so the hadith spreads rumours. I think spreading rumours is wrong, don’t you?
@_Le_aa_: Give me one hadith say “that is reality” “that happen” ? I wait
@frgroenendijk: for example: Sahih Bukhari Volume 7, Book 62, Number 64 Or this search results: http://t.co/44OHkvnCtL
@frgroenendijk: By the way. There was an Achmadiyya guy who tried to prove that she was 19 when Mo had sex with her, but you know about their fate

En toen hield het op.

‘Someone’ haalde vermoedelijk een aantal zaken door elkaar. In de Koran is wel indirect sprake van geruchten die betrekking hebben op Aïsha. Die geruchten betroffen niet haar leeftijd maar het feit dat ze beschuldigd was van overspel. Die geruchten vormden de aanleiding voor Allah/Mohammed om met de regel te komen dat er vier getuigen moesten zijn van overspel, voordat men tot geselen van de schuldigen zou overgaan. Dat Mohammed het dochtertje van zijn ‘broeder in de strijd’ vroeg en kreeg, toen ze zes jaar was en een ‘huwelijk’ met haar ‘consumeerde’ toen ze negen was: daarover wordt zelden aangevoerd dat het kwaadsprekerij was. Dat is goedbeschouwd een van de pijnlijkste kanten van deze kwestie en eigenlijk ook van de leer van Mohammed als zodanig.

Vermaak
Sonja Dahlmans schref me dat twee andere hadith-bundelaars dan de genoemde Bukhari en Muslim teksten hebben opgenomen over door Mohammed toegestaan vermaak: Abu Dawood (ook wel aangeduid als Abu Dawud) en Al Tirmidhi.
Dawud schrijft in Boek 15, hadith 37:

“Khalid bin Zaid (Allah be pleased with him) said I used to be good at archery and Uqbah would go out target shooting with me. One day I was reluctant to go out so he told me: “O Khalid, let me tell you what I heard the Messenger of Allah say. He said: “Allah admits three people into Paradise because of one arrow. The one who makes it, doing so with the intention of good, the one who shoots it and the one who hands it over to the archer. So go out and train in archery and in horseback riding. And I prefer you train in archery. Entertainment is appropriate in only three forms: Training your horse, playing with your wife, and archery. And whoever learns archery and then abandons it has rejected a blessing from Allah” [al Mussanaf – Musnad Abi Awnah – Abu Dawud – al Hakim (Thahabi agreed)]”

Jami` at-Tirmidhi schrijft in boek 20, Hadith 1637:

Narrated ‘Abdullah bin ‘Abdur-Rahman bin Abu Husain:
That the Messenger of Allah (Peace be upon him) said: “Indeed, Allah will surely admit three into Paradise by a single arrow. Its maker who seeks good by his making it, the one who shoots it, and the one who holds arrows for him.” And he said: “Practice archery and practice riding, and the you should practice archery is more beloved to me than that you should ride. All idle pastimes that the Muslim man engages in are falsehood, except for his shooting of his bow, his training of his horse, and his playing with his wife, for they are from truth.”
Geen misverstand: dit boek 20 van Al-Tirmidhi heet: Book of The Virtues Of Jihad.

Er zitten dus enkele verschillen tussen de bewoordingen die gebruikt worden door deze bundelaars, maar het meest opmerkelijke verschil is het feit dat de ene bewoording te boek staat als da’if en de ander als sahih: dat zijn termen voor verschillende graden van (on)betrouwbaarheid.
Die ‘betrouwbare’ Bukhari schrijft trouwens ook over boogschieten:

The Prophet (ﷺ) passed by some people of the tribe of Bani Aslam who were practicing archery. The Prophet said, “O Bani Isma`il ! Practice archery as your father Isma`il was a great archer. Keep on throwing arrows and I am with Bani so-and-so.” So one of the parties ceased throwing. Allah’s Apostle said, “Why do you not throw?” They replied, “How should we throw while you are with them (i.e. on their side)?” On that the Prophet (ﷺ) said, “Throw, and I am with all of you.”

Mister So-and-so…

Het zou om te lachen zijn als de leer van Mohammed niet zo veel narigheid had voortgebracht in de wereld en nog dagelijks voortbrengt. Je kunt het ook anders zeggen: de tweede stap in het onschadelijk maken van het mohammedanisme is het uitlachen van de oelema. (De eerste stap is het zorgen voor veiligheid voor afvalligen die wonen in westerse landen).


 

 1. Vrouwen spelen op veel plaatsen een steeds belangrijker rol in het weerstaan van de mohammedaanse uitdagingen aan de beschaafde wereld. En daarbij heb ik het niet alleen over ervaringsdeskundigen als Hirsi Ali, Brigitte Gabriel of de duizenden Koerdische heldinnen.
  Vandaag werd Annemarie Waters niet gekozen tot nieuwe leider van UKIP. Gisteren las ik deze bijdrage van Xandra Lammers uit Amsterdam en kort daarna zag ik deze video van AfD-voorvrouw Alice Weidel. Weidel is lesbisch en zegt onomwonden: “Nicht TROTZ aber WEGEN meiner Homosexualität, wähle ich #Afd“. Ook Frau Petry (inmiddels ex-AfD) heeft gelukkig de strijd nog niet opgegeven.
 2. Ik ga ervan uit dat Halsema leidt aan beginnende dementie. Niet om een scheldwoord te gebruiken in haar richting, maar omdat het alternatief zou zijn dat we hier te maken hadden met pathologische leugenachtigheid.

4 reacties

 1. Bennie schreef:

  Die geweldcultus dient verboden te worden in Europa.

 2. Annemie schreef:

  De islam kan niet verboden worden. In alle landen van de EU is geloofsvrijheid een van de basisrechten. Wat wel nodig is, is een hervorming van de islam. Hier en daar komt een enkel geluid daarover naar voren. Maar het groepsbeleven van islam is zo sterk, dat ik de eerste eeuw weinig zie gebeuren op dat gebied. De westerse schrijvers kunnen betogen wat ze willen, maar het zal niet aanslaan bij degenen voor wie het in feite bedoeld is.

 3. Cool Pete schreef:

  Heel goed en belangrijk artikel. Zeer belangrijk studie-materiaal.

  @Annemie: ‘godsdienst-vrijheid’ is een passieve vrijheid: vrijwaring van vervolging; en
  niet het actieve recht, welke leer dan ook, uit te voeren.
  Gezien de inhoud, de aard en de werkwijze van het mohammedanisme, is deze “leer”
  geen godsdienst, maar een agressieve en gewelddadige veroverings-leer. En kan op
  deze gronden wel degelijk, als strijdig met de wet, met de Grondwet, met de UVRM, verboden worden.

  Voor uitleg actieve- / passieve vrijheid, zie:
  het heel heldere: Isaac Berlin – “Twee opvattingen van vrijheid” [ 1959 ].

 4. Cool Pete schreef:

  Er kan niet genoeg gewaarschuwd worden tegen de ideeën van deze juf Halsema –
  zij is een van de aanjagers van het uitleveren van ons land aan dat perverse en
  destruktieve mohammedanisme. Er loopt nu ook een petitie tegen haar: zie petities.24.nl.