DE WERELD NU

Haga Lyceum – een stap vooruit, twee achteruit

Haga Lyceum, Islamitisch onderwijs

De problemen rond het Haga Lyceum laten weer eens zien dat het Nederlandse openbaar bestuur totaal niet is voorbereid op de problemen met de islam en andere immigratiegerelateerde zaken, en dat ook niet wil zijn.

Kippen zonder kop die hun verstand in Artis naast de struisvogels hebben begraven omschrijft het huidige Nederlandse openbaar bestuur mogelijk nog het beste. Voluit gesteund door een staatsomroep die veel lawaai maakt maar er evenmin iets van begrijpen wil. Waar dat gekakel dat we horen dan vandaan komt? Dat laat ik aan uw fantasie over.

Wel wordt iedere gelegenheid te baat genomen om te tonen dat de minister “echt geen racist is”. Zoals met de gemeente Westland:

In april oordeelde de Raad van State dat het schoolbestuur van stichting Yunus Emre heeft aangetoond dat een islamitische basisschool in de gemeente Westland levensvatbaar kan zijn. Volgens de wet komt de school dan in aanmerking voor financiering door de overheid.
De gemeenteraad besloot dinsdag zich daar niets van aan te trekken en stemde tegen de komst van Yunus Emre. Volgens een meerderheid belemmert de nieuwe islamitische school onder meer de integratie.

Ironisch is dat de gemeenteraad kan besluiten om ja te zeggen, maar als zij nee zegt het op bestuurlijk bevel wordt omgebogen naar een ja. Ik zeg niet dat de wet niet gevolgd moet worden, maar het is – als korte zijsprong – een aardig voorbeeldje van schijndemocratie dat we hier zien. Democratische bevestiging van een besluit is dit in ieder geval niet.

Een tweede terzijde – dat men in het Westland beter dan waar ook in Nederland ervaring (al tijdens de jaren tachtig woonden (tien)duizenden illegale arbeiders in kassen bij tuinders – ik heb ze er gezien) heeft met de islamitische medemens blijft onderbelicht. Slob zal het gewoon doordrukken, en de Westlanders zullen alle vertragingstactieken die beschikbaar zijn inzetten.

Een tweede voorbeeld om te tonen dat de minister het als christen echt niet alleen op moslims heeft voorzien werd gevonden in de Haagse Hindoeschool. Daar is veel mis, en dat is al jaren zo. Is dat een goed voorbeeld voor het Haga? Ook al niet, het laat zien hoe een geïnstalleerd schoolbestuur aanwijzingen van de overheid jaar in jaar uit kan traineren. Dat dit de positie van de Westlandse gemeenteraad (zoals hierboven beschreven) steunt lijkt bij het ministerie nog niet doorgedrongen. Weten wil men het zeker niet.

Hoe pakt men ondertussen het Haga Lyceum in Amsterdam aan? Door met duwen en trekken te pogen de eenheid binnen die school te verbreken en een deel van de school te lokken met lekkers om het bestuur er uit te gooien. Het voorbeeld van de Haagse Hindoeschool laat al zien hoe effectief dat zal zijn. Enfin:

De gemeente zegt er donderdag van uit te gaan dat het bestuur van de school „binnen afzienbare tijd zal worden vervangen”, nu onderwijsminister Arie Slob donderdag heeft laten weten het bestuur te willen dwingen op te stappen. Als het huidige bestuur die opdracht negeert en blijft zitten, dan krijgt de school geen geld meer. „Als het huidige bestuur daadwerkelijk weg is, zal daarmee worden overlegd over een permanent schoolgebouw”, aldus de gemeente.

De gemeente Amsterdam poogt derhalve met een divide et impera-aanpak de mensen die het in de school voor het zeggen hebben uit elkaar te spelen. Is dat een strategische basis voor een gezond beleid? Natuurlijk niet.

Het meest ergerlijk is de basis waarop dit allemaal gebeurt. Dat de AIVD waarschuwde verbaasde niemand die met de school bekend was. Hun argumentatie wèl:

De gemeente Amsterdam had een beslissing over de aanvullende huisvesting opgeschort omdat er volgens de AIVD mensen op de school rondlopen die de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer willen wijden. De school verzet zich tegen die conclusies.

Vol-ko-men bi-zar: er bestaat geen salafistische geloofsleer, en die is er ook nooit geweest. Dat salafisme een apart te zetten geloof zou zijn – zoiets als de Jehova’s getuigen, de Gereformeerde Kerk of de RK kerk – is een bedenksel van de AIVD om de waarheid maar niet in de ogen te hoeven zien: er is één islam en die beschouwt zichzelf als ondeelbaar. Ik vrees dat ook dat in het Westland beter begrepen wordt dan in Den Haag. Maar wat men bestuurlijk graag geloven wil, wordt liever als waarheid gezien èn behandeld.

Dat maakt het alles bijeen genomen zo goed als onmogelijk om te doen wat nodig is om het Nederlandse onderwijs nog enigszins een acceptabel niveau te doen behouden. De onderwijswet moet op de schop en de autonomie van scholen moet worden geëlimineerd of in elk geval sterk gelimiteerd. De afgelopen twintig jaar is overtuigend bewezen dat dit niet meer werkt, en dat het systeem dat we hadden zichzelf heeft overleefd. Ontkennen dat de import van miljoenen immigranten het bestaande systeem niet zou aantasten is herkenbaar als valse aanname afgeserveerd. Alleen de erkenning ontbreekt. Minister Slob zou er goed aan doen zijn ambtenaren deze zomer naar landen te sturen waar het systeem autoritairder is, maar effectief. Het is de hoogste tijd er van te leren.

Slob doet zijn best, maar het is niet genoeg. De zaak van het Haga Lyceum zal laten zien dat het resultaat niet meer kan worden dan de bevestiging van een bestaande situatie, die Slob nu bestrijdt.


Meer over de nieuwe schoolstrijd vindt u op VoL hier.

5 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Slob gelooft nog steeds in de uitkomst van de schoolstrijd in Nederland zoals die er al sinds het begin van de 20e eeuw (dus 100 jaar geleden) ligt. Duidelijk is dat salafisten zich heel eenvoudig kunnen verschuilen achter de als zodanig erkende ‘godsdienst’ van de islam en daar wordt het in Nederland niet beter van.Tijd voor een serieuze ommezwaai. Zoals op meer van dat soort immigratie-gerelateerde dossiers.

 2. Jantje schreef:

  Het Haga ‘lyceum’, ja lyceum tussen quotes, want deze school heeft met het begrip lyceum niet te maken, wordt volledig gesteund door de chaoot burgemeester Halsema.
  Gezien de geheime vergadering met alleen maar moslims.
  Daar is Slob nog niet zomaar voorbij.

 3. carthago schreef:

  De rug van Slob is zo slap als een iftar thee doek.Vanwege de cordon sanitair coalitie rondom de pvv en fvd lachen de salafascisten zich daarbij ook nog de breuk die er nooit zal komen tussen de farizeeërs in Shithole.nl.

 4. Peter Louter schreef:

  Het is armpje drukken tussen Haga en de overheid waarbij het bestaansrecht van door de overheid gefinancierd salafisme de feitelijke inzet is

 5. Johan P schreef:

  De schoolstrijd, evenals de vrijheid van godsdienst, was ooit ingesteld om de strijd tussen katholieken en protestanten te stoppen. Maar het uitgangspunt was wel dat het ging om diverse stromingen binnen het christelijke geloof. Het was nooit bedoeld om allerlei andere godsdiensten voordelen te verschaffen.
  Dat daar nu misbruik van wordt gemaakt is te danken aan het feit dat niemand destijds in de wildste dromen had vermoed dat (oa) islam hier de dienst uit zou gaan maken, of zelfs maar een rol van betekenis zou gaan spelen.

  Dit is exact waarom ik er al jaren geleden voor heb gepleit om AL het onderwijs op godsdienstige basis af te schaffen. Er zou openbaar onderwijs moeten zijn waar alle grote(re) godsdiensten en levensovertuigingen aan bod dienen te komen, warbij dan zowel de positieve als negatieve kanten worden belicht. En die godsdienstlessen dienen pas in het voortgezet onderwijs te beginnen.
  Ouders die hun kind al eerder godsdienstig willen opvoeden kunnen dat dan op eigen kosten doen, in de eigen tijd na de schooltijd.