DE WERELD NU

Grunberg – Wilders en Baudet willen moslim-Auschwitz!

Grunberg 12

De 4 mei speech van Arnon Grunberg riep direct al zoveel weerstand op dat er bij Op1 verder over gepraat moest worden. Omfloerst, natuurlijk.

Arnon Grunberg maakte in zijn 4-mei-speech gewag van de “vergifigde taal” van “politici” die hij dezer dagen in Nederland hoort en hij suggereerde dat die “vergifigde taal” tot een Marokkanen-Majdanek zou kunnen leiden. Een moslim-Mauthausen dat begint op het Binnenhof? Ja, want volgens WimLex was er een Joden-Sobibor in het Vondelpark begonnen.

Daarover ging het in het debatje afgelopen vrijdagavond in de talkshow OP1

“Politici”? Grunberg bedoelde Wilders en Baudet. Al ontkende de provocateur dat nog zo heftig.

Nou wás er natuurlijk al een moslim-Auschwitz! In die zin dat de Moefti van Jeruzalem, die de eindstoot tot de Endlösung-als-industriële vergassing heeft gegeven, zelf in vers gebouwd Auschwitz heeft rondgelopen om de vergassings-faciliteiten te bekijken. Dat is diezelfde Amin-al Husseini die in 1942 in de haven van Athene mobiele vergassings-installaties had klaar staan om naar Palestina te verschepen om de Joden aldaar massaal te vergassen wanneer Rommel via Egypte zou doorstoten naar het Heilig Land. Dat is die moefti die zich verbond met Hitler vanuit de geheel eigen Jodenhaat-traditie van de islam, waarbij de moslims níét de leerlingen waren en de nazi’s níét de leermeesters, maar gelijkwaardige partners waren in Jodenhaat en die elkaar herkenden als bondgenoten.

Een gemengd-nazistisch-islamitische Jodenhaat-traditie bleef na WO II tot op heden in het Midden-Oosten de leidende ideologie, die sinds 2010 met de “Arabische Lente” alleen maar sterker werd. Die gemengd-nazistisch-islamitische traditie bleef alléén in de islamitische wereld succesvol en nergens anders ter wereld. En dat komt omdat de islam een nazisme avant, pendant et après la lettre is, een soort oer-nazisme dat elk wezens-kenmerk met het Hitlerisme deelt.

Het bovenstaande is wat je moet weten als je onderstaande tweet van Grunberg wilt kunnen interpreteren.
Grunberg

Grunberg poneerde in 2018 in een Volkskrant-artikeltje ook al diezelfde pervertering:

“Zeker, antisemitisme komt veel onder moslims voor, maar wie veinst dat antisemitisme een islamitisch probleem is, bezoedelt de herinnering aan de Holocaust, bedacht en uitgevoerd door christelijke Europeanen.”

Zelf ziet Grunberg dat heel anders: Marokkanen, en dat zijn nagenoeg altijd moslims, zijn de nieuwe Joden. En dat vindt-ie géén Holocaust-ontkenning, maar zinvol herdenken.

Ziet u hoe gek deze kwast is?

Grunberg

Hugo Logtenberg: “Marokkaanse meiden doen het geweldig!”

Ik kan me tv-debatten herinneren van 20, 30 jaar geleden waarin het “benoemen” van problemen met Marokkanen gold als een gedurfd en best wel “rechts” geluid. Maar dan kwam Geert Mak gelukkig tussen beiden en die wees dan op “Marokkaanse meiden” die het op de universiteiten geweldig deden. Bij OP1 ging het op 8 mei 2020 nog steeds over diezelfde vraag, namelijk of dat wel mocht, “benoemen”, en vroeg presentator Hugo Logtenberg aandacht voor het feit dat Marokkaanse meiden het op de universiteiten geweldig doen.

Joost Eerdmans zat in zijn eentje tegen een hele tafel linkse idioten. De twee presentatoren, Sophie Hilbrand, Hugo Logtenberg, Abdelkader Benali, Wouter Koolmees en natuurlijk Grunberg zelf. Het meest fundamentele wat Eerdmans zei, was dit:

“Niemand in Nederland wil Marokkanen opsluiten, Marokkanen vervolgen omdat ze Marokkaan zijn. Niemand wil dat ze een bepaald park niet in mogen. ( . . .) het enige wat we willen is gedrag. Het gaat altijd om gedrag. ( . . .) En dan weten we dat Marokkanen, helaas, vooral de jongens, veel vaker crimineel zijn dan de autochtonen. Als Aboutaleb dat zegt is het fantastisch en gaat de dikke linkse duim omhoog. Als ik het zeg, Wilders, Baudet, Leefbaar Rotterdam, dan hebben we een probleem met meneer Grunberg en vele anderen.”

Nee, de Marokkanen worden niet uit de parken geweerd. Al zou ik er wel vóór zijn ze uit de zwembaden te weren.

Grunberg

Joost Eerdmans

De tijd heeft stil gestaan. Leuterkont Wouter Koolmees was het helemaal eens met Grunberg en verkondigde dat we allemaal individuen zijn en niet aangesproken mogen worden op de groep waartoe we behoren. Dus Zijne Excellentie wil ophouden met denken. Want zonder generaliseren, zonder kategorieën houdt alle denken op. Dat wéét-ie eigenlijk heel goed, want op zijn ministerie doet-ie de hele dag niks anders dan mensen en verschijnselen in kategorieën indelen en daar dan “beleid op maken”. De mens ueberhaupt doet de hele dag nauwelijks iets anders dan discrimineren (= onderscheid maken), etiketteren, in hokjes stoppen en dan keuzes maken. Het is als ademen. Dit wel en dat niet. Dit zus en dat zo.

Grunberg

Wouter Koolmees

Ik herinner me dat Jaffe Vink in zijn “Brief aan mijn dochter” van bijna 20 jaar geleden, die handelde over de uitzinnige criminaliteit onder Marokkanen, ergens ongeveer het volgende schreef: “Nee we vergeten de goeien niet. Waren we bijna de goeien vergeten!”

Uit mijn exemplaar viel een uitgeknipte Volkskrant-recensie van Vinks boekje door Luuk van Middelaar. Ik citeer het slot:

“Hopelijk slaat Vinks knap geschreven polemisch vuurwerk een bres in de politieke poldercultuur van goedbedoelde verdoezeling, die het debat vooralsnog verhindert.”

Niet dus. De tijd heeft stil gestaan. Abdelkdader Benali, was het hartstochtelijk met Koolmees en Grunberg eens. Benali voelde zich door Grunbergs verhaal “gesterkt” in zijn identiteit als vervolgde Marokkaan.  Benali:

“Ik kom wel eens in Brabant. En als ik in Bergen-op-Zoom kom, dan is níét het eerste wat ik zeg ‘jullie zijn de pillenhoofdstad van de wereld’ ( . . .) en als ik op de Zuid-as kom dan zeg ik níét ‘jullie zijn allemaal aan het witwassen voor oligarchen’, maar je kan het altijd wel over Marokkanen zeggen en je komt er altijd mee weg. ( . . .) Electoraal betaalt het zich uit. Dus er wordt politiek bedreven . . .”

U begrijpt: Wilders en Baudet hebben geen oprechte idealen, redelijke bezwaren of terechte zorgen, neen, zij “bedrijven” slechts smerige politiek, gewoon omdat het xenofobe racisten zijn.

Tijdens dit betoogje van Benali zat presentatrice Sophie Hilbrand gebiologeerd en bewonderend toe te kijken. Vooral de Bergen-op-Zoom-Zuid-as-parabel vond ze geweldig. Tjee, wat is dat ráák, zag je haar denken. Terwijl zelfs vlak na 1945 niemand meteen over de Jodenmoord begon als hij in Berlijn aankwam. En in Nederland hebben de autochtone bewoners in de kansen-wijken ook decennia gewacht om het Marokkanenprobleem aan te kaarten. Want racistisch xenofobisme.

“Benoemen” mag nog steeds niet van Benali. Want Benali voelt zich niet meer veilig door hoe er over Marokkanen wordt gesproken. Benali weet niet of zijn dochter nog wel veilig is in Nederland. En dat komt door politici die op een bepaalde manier over Marokkanen praten. Benali tegen Joost Eerdmans:

“Je bent wel bezig met alles wat je aan criminaliteit van Marokkanen kan benoemen aan mij te geven.”

Nee, hypocriete aansteller. Jij weet heel goed dat jouw dochter veiliger is in Europa dan in welk islamitisch land ook. Jij zou je druk moeten maken om het gebrek aan zelfreinigend vermogen binnen je gemeenschap, een gebrek dat ueberhaupt typisch is voor de gewetenloze islam. De islam die ook parasitair is, die nog nooit wat geproduceerd of uitgevonden heeft, ondanks alle sprookjes daarover. Die altijd geparasiteerd heeft op onderworpen culturen, ze leeg heeft gezogen en kapot gemaakt. Die ook nu in het Westen niet integreert. Moslims brengen hier precies zoveel aanpassing op als nodig is om puur economisch te functioneren. Intussen zwelt de moslimgemeenschap aan en kunnen we wachten op de volgende fase in het proces dat de wet van Hammond beschrijft: steeds meer eisen, steeds meer ‘bek houwe!’ tegen de autochtone bevolking en tenslotte pure onderdrukking en sharia.

Schuldbesef en zelfreiniging laten types als Benali aan de Europeanen over. Die zijn in dat proces nu zover gevorderd dat het overgaat in zelfvernietiging. Benali’s verontwaardiging is niet gespeeld. Hij meent het echt:

“Zodra je opkomt voor Marokkanen, heb je jezelf uitverkocht. Vier mei is de dag dat het geweten spreekt van de mens, van het individu. ( . . .) wat is de les die we kunenn treken uit WOII, de Holocaust? Heeft voor mij met vrijheid te maken en veiligheid voor mijn dochter. Al veertig jaar werk ik aan het project dat mijn dochter veilig is in Nederland, in Europa. En als Grunbergh zegt: we moeten nooit individuen gelijk stellen met de groep – [Koolmees: ‘Precies!’] – dan applaudiseer ik daarvoor. ( . . .) En dan zet ik mijn sociale media aan en wat zie ik: een ongelooflijke haat! Ik snap het niet Nederland! Ik snap het niet! Heb effe fatsoen! Even rustig! Even nadenken, contempleren. (. . .) Welke boodschap kunnen we jonge mensen meegeven zodat ze zich betrokken voelen, bij die herdenking, bij dat moment van geweten.”

Hou toch op man! Het hele Midden-Oosten en heel Noord-Afrika zinderen van de Jodenhaat. Marokkanen in Nederland bijna zonder uitzondering idem-dito, vaak verborgen achter Israël-haat en Palmaffia-liefde. Van de geschiedenis van Israël weten ze intussen niks en ze willen het ook niet weten. Net als links Nederlands trouwens dat heerst in het onderwijs, de politiek en de media en niet anders doet dan de islamitische Jodenhaat legitimeren via “kritiek” op Israël. Gelul over “bezetting” alom. Elke omroep, van NPO tot de commerciëlen, elke krant, van Volkskrant tot NRC en New York Times, allemaal dezelfde levensgevaarlijke domkopperij. En meegaande Jood Grunberg zingt mee in het koor der dwazen.

Benali kijkt naar Joost Eerdmans

Grunberg ontkent niet dat er ook antisemitisme is onder de Marokkaanse bevolking, maar “ik wil niet als Jood gebruikt worden als stok om die mensen te slaan. Dat vind ik een vorm van antisemitisme en daartoe laat ik mij niet lenen.”

Iemand die zich verzet tegen Jodenhaat en tegelijk ook tegen de islam, is dus een antisemiet?!?!?. Wát een perversie!!

Perverteren kan je leren. Maar zoals quasi-linksen het kunnen, kan ik het níét leren. Daarom zou ik ook nooit ’n rechtstreeks openbaar debat aandurven met regressief-linksen. Die zeggen dingen die zo absurd zijn dat een normaal mens minuten lang nodig heeft om te begrijpen wat voor smerigs er eigenlijk beweerd wordt. En dan moet je ook nog een antwoord verzinnen.

Ik heb het absurde verwijt eerder vernomen. Het is het verwijt dat Joods dwaallicht Evelien Gans (God hebbe haar ziel) en de islamofiele anti-semiet Ian Buruma ook al aan Wilders richtten. Maar ik verzeker alle nep-linkse hypocrieten dat het anti-antisemitisme van Wilders net zo oprecht is als dat van mij en dat het naadloos past in het verzet van Wilders en van mij tegen het totaal-kwaad dat islam heet.

Zal ik nóg maar eens Kees Beekmans aanhalen?

Lees “de Groene” van 13 oktober 2006 waarin hij een van zijn columns schreef. Beekmans was vroeger Volkskrant-journalist, maar raakte dermate bewogen door het gruwelijke lot van de allochtone jeugd in Nederland dat hij leraar werd op een VMBO. Vervolgens ging hij in Marokko wonen en trouwde een Marokkaanse vrouw. Bepaald geen bevooroordeelde “racist”, deze Beekmans. Hij schreef:

“Het is beter met Marokkanen geen gesprek over joden te beginnen, want de doorsnee Marokkaan moet niets van joden hebben. Ik ben een paar keer tegen wil en dank in zo’n gesprek verzeild geraakt en dan zie je iemand van wie je dacht dat-ie een redelijk man was veranderen in een paranoïde krankzinnige. In Israël eten de joden Palestijnse baby’s! Ze hebben Jezus (Issa) verraden want ze hebben gekozen voor de weg van de sjeitan, de duivel. Bush doet alles wat de joden zeggen. Et cetera.”

Ga ook even dit filmpje bekijkluisteren waarin een roedel Rif-apen (sorry, maar voor dit schuim heb ik geen andere term) over Joden praat. De link is naar een tweet van mij want op YouTube wordt het steeds weggecensureerd.

En dan dat beroep van Benali op het Nederlandse geweten door de vertegenwoordiger van een cultuur die per definitie gewetenloos is en dat is te merken, want als je als Goede Marokkaan en “schrijver” en “journalist” er nu nóg niet achter bent dat er een heel groot probleem is met de islam en dat voorts het “Marokkanen-probleem” sterk met die onhervormbare moordenaars-godsdienst samen hangt, dan ben je misschien wel genetisch niet in staat tot reflectie.

Ja, verdomd: gezien het feit dat in de hersens van taxichauffeurs na het uit het hoofd leren van het stratenplan in Londen materiële veranderingen optraden, is het misschien wel zo dat 1400 jaar indoctrinatie met een achterlijke moordenaars-ideologie schade aan de hersens doet die erfelijk is. Dat genetisch defect zou ook verklaren waarom een bepaald soort Marokkanen, vaak Berbers universeel een reactie oproept als bij Diederik Samsom, die een tijdje patrouilles meeliep met straathoekwerkers: “Ze gaan direct naar je merg.” Ik weet precies wat Samsom bedoelt: als deze soort eenmaal doorkrijgt dat ze niet gestraft worden, slaan ze aan het moorden. De tekenen dat ze dat doorkrijgen zijn er steeds meer: ik zie steeds meer filmpjes op het internet verschijnen waarbij “jongens” agenten en andere orde-handhavers openlijk schofferen en bedreigen: een, twee, drie, vier, vijf.

Hè-hè: heb ik mezelf eindelijk neergezet als échte racist! Maar ik heb verder geen plannen richting vernietigings-kampen.  Ook zo ultiem tekenend: het woord islam valt één keer in het hele debat, namelijk als Grunberg het in een bijzin gebruikt.

Qua debat heeft de tijd dus stil gestaan. Wat zeg ik? Nou nee. Eigenlijk toch niet. Het linkse geleuter is namelijk erger geworden. Vroeger leidde “benoemen” alleen maar tot “discriminatie”, nu wordt door Arnon Grunberg gewaarschuwd dat kritiek op Marokkanen tot een Marokkanen-Holocaust kan leiden.

Aanleiding tot het debatje OP1 was dus de toespraak die Grunberg in zijn hoedanigheid van Jood & Groot Schrijver had mogen houden op 4 mei. In die toespraak koppelt hij ultieme wreedheden van nazi’s aan de woorden van Nederlandse politici, kamerleden en ministers. En hij bedoelt dat Baudet, Wilders en Eerdmans et alii & aliae eens moeten ophouden met het benoemen van problemen met Marokkanen. Ga maar lezen. Hij kan ontkennen wat hij wil. Ik geloof hem niet. Ik citeer:

“Ik had toen [hij nog een kind was] niet gedacht dat ik een paar decennia later als columnist voor een Nederlandse krant een reeks onbeschaamd antisemitische e-mails zou ontvangen. Ik dacht toen dat het taboe te groot was. Dat was naïef. En het is ook logisch dat als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen op een manier die doet denken aan de meest duistere tijd uit de twintigste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook weer over Joden gesproken kan worden.Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij.

‘Ik kan niet begrijpen, niet verdragen dat men een mens beoordeelt niet naar wat hij is, maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort,’ schreef Primo Levi in de jaren zestig aan zijn Duitse vertaler. Woorden die wij wekelijks, misschien wel dagelijks zouden moeten herhalen al was het maar om ons eraan te herinneren hoe giftig woorden kunnen zijn. Dat een Nederlander in Auschwitz kerosine over levende vrouwen en kinderen moest uitgieten begon met woorden, met toespraken van politici. Juist in deze geseculariseerde tijden rust, meen ik, een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden, op ministers om het goede voorbeeld te geven, om het woord géén gif te laten zijn, om altijd voor ogen te houden dat de staat noodzakelijk is maar tevens een potentieel kwaad dat met achteloze vanzelfsprekendheid mensen, bevolkingsgroepen kan vermorzelen. (mijn cursief en mijn vet, MP)

Dat liegt-ie dus, dat-ie niet heeft gezegd dat Marokkanen de nieuwe Joden zijn en dat-ie niet Wilders en Baudet in gedachten had bij zijn beschuldigingen.

En ergens in dit debat zegt-ie dan inderdaad ook:

“Ik doel ook op die antisemitische e-mails die ik geregeld heb gekregen in de tijd dat ik dat ik acht jaar lang een column schreef voor de Volkskrant op de voorpagina. En eigenlijk zodra ik het had over de PVV of het Forum voor Democratie, kwamen de e-mails binnen met de antisemitische ondertoon.”

Dus hij koppelt wel degelijk Wilders en Baudet aan het soort mails waarvan hij er eentje voorleest die hij op 5 mei jongstleden kreeg, na zijn Marokkanen-zijn-de-nieuwe Joden- speech:

“Jij bent helemaal gestoord, een veiligheidsrisico voor dit land, een landverrader en dom. Hoe meer mensen als jij en Jesse Klaver, hoe radicaler ik word. Adolf heeft de verkeerde vergast. Hij had de moslims moeten nemen en al helemaal de Marokkanen, Turken, Somaliërs, Eritreeërs en ander Afrikaans vuilnis. Vergassen die rotzooi en de linkse fascisten zoals jij ook in de wagons en afvoeren. Ik haat jou en hoop dat je snel sterft.”

Ja, dit is duidelijk zeer ver over elke grens. Ook ik heb wel eens aanvechtingen richting vlammenwerpers, mitrailleurs en over straatstenen uitgesmeerde hersens, maar dat is dan altijd toch als erkenning van mijn al te menselijke natuur, die ik in bedwang houd via mijn zeer ontwikkelde prefrontale cortex. Bovendien richt ik mijn razernij altijd op echte rotzakken, inderdaad altijd moslims, jihadistisch en Jodenhatend tuig dat mij tot áán de grens kan drijven. Maar ik zou een domkop als Grunberg nooit op één hoop gooien met een bepaald soort “Marokkanen, Turken, Somaliërs, Eritreeërs” en ik zou nooit spreken van “Afrikaans vuilnis”. En dan “vergassen” en “in de wagons en afvoeren”! Ik moet ernstig passen. Nee, mijn ergste Ausschweifungen bestaan erin dat ik Arnon Grunberg een “lugubere Jood” noem en Lodewijk Asscher een erfelijk belaste en gedegeneerde Stockholmsyndroom-Jood” en dat komt dan omdat ik Grunberg en Asscher het uiterst kwalijk neem dat ze islam-knuffelaars zijn en dus nazi-collaborateurs. Voorts is er nóg een reden dat ik mijn razernij de verbale vrije loop laat: als je dit soort zelfingenomen politiek-correcte kwasten niet vol op hun bek timmert, merken ze je niet eens op.

Die verschrikkelijke reactie in die mail is waarschijnlijk niet eens afkomstig van een Jodenhater, maar van iemand die dermate schijtziek is van het ontkennen & wegkijken & mooipraten van de Grunbergs van deze wereld dat-ie door het lint gaat. En hier past de waarschuwing die Sam van Rooy geeft in zijn boek “Voor Vrijheid dus tegen Islamisering” met een wurgende tsunami van voorbeelden ván die islamisering:

“Door die sluipende islamisering zullen wij worden gedwongen tot steeds meer dwangmaatregelen totdat we tenslotte terecht komen in de sfeer van het Midden-Oosten waarin je de keus hebt tussen de pest en de cholera, dat wil zeggen tussen extreem islamitische regimes en quasi—seculiere dictaturen die de ergste uitwassen van de islam in toom houden, maar daarvoor gruwelijke dwangmaatregelen nodig hebben. Als wij de islam verder wortel laten schieten hier, dan komen wij voor die keuze te staan. Er bestaat al een Deens plan tot terugverovering van sharia-wijken, waarvan een onderdeel luidt: een overtreding of misdrijf begaan in dat soort wijken wordt harder bestraft dan wanneer elders gepleegd. Zo begint het gedwongen loslaten van onze waarden en normen. Bij voortgaande islamisering zal ook de welvaart afnemen en de wetenschappelijk vooruitgang tot stilstand komen.”

En zoals westerse overheden door de islam tot óf steeds meer dictatuur óf tot steeds meer terrein prijsgeven gedwongen zullen zijn, worden ook steeds meer mensen steeds radicaler en komen in verzet tegen de islamisering, de omvolking, de criminaliteit en tegen het monopolie in media, politiek en onderwijs van het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffings-neuroten-machtsconglomeraat.

Grunberg liegt niet alleen over zijn impliciete beschuldiging richting Wilders en Baudet, maar hij ontkent ook “voor alle duidelijkheid” dat-ie gezegd zou hebben dat de Marokkanen de nieuwe Joden zijn. Dat is “een foute parafrase”, dat is “niet wat je daaruit kunt opmaken”.

Flikker toch op, man! Lees je eigen woorden eens over, gek!

Ik citeer uit de 4-mei-speech van Grunberg:

“Vaak heb ik mij afgevraagd wat het nut is van herdenken. ( . . .) Herdenken wij omdat de traditie ons dat voorschrijft, of staat er meer op het spel?”

Ja, er staat inderdaad wat op het spel: namelijk de overweldiging van een té schuldbewuste cultuur, de Joods-Christelijk-Verlichte, door een gewetenloos-achterlijke cultuur, de islam.

Grunberg zou zich kunnen afvragen of er in het islamisches Kulturbereich ooit een Karlheinz Deschner zou kunnen opstaan met een Kriminalgeschichte des Christentums. Het antwoord is namelijk: nee. Grunberg neemt een cultuur die automatisch psychopaten kweekt, onhervormbaar is en het allerslechtste in elk individu naar boven haalt, in bescherming.

Grunberg neemt als Jood bij de herdenking van de Holocaust de oudste manifestatie van een nazi-mentaliteit, de islam, in bescherming en dat-ie daarvoor applaus oogst bij onze gedegenereerde elite is diep verontrustend.

UPDATE 14 MEI: Sam van Rooy schreef een prima stuk over het lasterliegen van de Arnon Grunberg van Vlaanderen Othman El Hammouchi  en haalt op behartigenswaardige wijze Hans Jansen aan:

ROOY SAM CITAAT HANS JANSEN NAV GRUNBERG

Ook dit stuk vindt u vandaag hier op Veren of Lood.


Dit essay over de 4 mei lezing van Arnon Grunberg verscheen eerder op het Blog van Martien Pennings.

Meer commentaar op het denken van Arnon Grunberg op Veren of Lood vindt u hier.

12 reacties

 1. Raymond Peil schreef:

  De spreuk van de dag:
  Het met de islam collaborerende links-regressieve narcistisch-hedonistische zelfverheffings-neuroten-machtsconglomeraat

 2. Peter Louter schreef:

  Een steengoede analyse die pas erkend zal worden als het te laat is

 3. Jan schreef:

  Jaloers op deze ‘varken gefileerd’ stuk proza
  Een puntje, het zou geschreven moeten zijn met een kroontjespen.

 4. karton schreef:

  Wát een debieltje, deze Grünberg !
  Ik heb de heren Wilders en Baudet dit nog nóóit horen zeggen; ik vermoed dat deze z.g. “schrijver” zich onmatig stoort a.h. feit dat zowel dhr. Wilders als dhr. Baudet zulks nóóit hebben beweerd.
  De man is niet slechts debiel, eigenlijk ook nog een heel zielig klein insectje.

 5. Ravian schreef:

  Grunberg promoot antisemitisme middels het goedpraten van de zwaar antisemitische islam, en beschuldigt degenen die de islam bestrijden er van antisemieten te zijn.
  Hij is dus OF zo stom als het welbekende achtereind van het varken OF hij is een kwaadaardige manipulator (of een combinatie van beide).
  En het zijn de Grunbergs van de wereld die geestdriftig naar een situatie toewerken waarbij de keuze enkel nog maar uit wij naar de gaskamer of zij naar de gaskamer bestaat.
  Dat zijzelf dan sowieso in die gaskamer gaan eindigen, om het even of het wij of zij wordt, beseffen ze niet, omdat ze zich dat in hun elitaire arrogantie niet voor kunnen stellen.

 6. Cool Pete schreef:

  Subliem artikel.

  En dan te bedenken, dat democratisch / socialistisch / ‘progressief’ in 1948,
  terecht,
  heel enthousiast was bij het oprichten van de, door de Verenigde naties erkende,
  democratische rechtstaat Israel, het Joodse thuis.

 7. Willie schreef:

  Het is natuurlijk schandalig om de Joden die totaal onschuldig werden vergast ,gemarteld, geplunderd en uitgehongerd gelijk te stellen aan de Marokkanen die de ene moord na de ander plegen massaal in de criminaliteit zitten hele volkswijken verpesten. Daarbij hebben ze nog een boek als leidraad die de vernietiging van Joden hoog in vaandel hebben staan . Maar zoals al eerder gezegd dit land is totaal gek aan het worden. De Joden die omgekomen zijn moeten ze zich toch omdraaien in hun graf om vergeleken te worden met een volk dat hier vrijwillig is gekomen alle natjes en droogjes krijgt en de zaak in het merendeel zelf totaal verpest. Vuilnisman mag die linkse zak Grunberg ook mee.

 8. Ravian schreef:

  Grunberg is een Jood, heult dus met de vijand, en pist op de graven van de miljoenen Joden die slachtoffer geworden zijn van de Holocaust.
  Hij zou nog kleuters kunnen gaan aanranden, maar verder wordt het moeilijk voor hem om nog dieper te zinken dan hij al gezonken is.

 9. Bennie schreef:

  Een 12 jaar geleden had ik een zelfde ervaring als de heer Kees Beekmans met een Turkse klant van mij.
  Een heel sympathieke, gastvrije en intelligente man,
  In die tijd was er tussen Israël en Hamas in Gaza een bloedige oorlog uitgebroken.
  Toevallig kwam dit bij een bezoek aan hem ter sprake, van de ene op het andere moment ontstak deze vriendelijke man in een ongekende woede uitbarsting, kindermoordenaars, nazi’s, fascisten, uitmoorden etc..
  Ik liet hem maar even uitrazen, maar bij elk argument, dat ik te berde bracht, werd ie al maar bozer en mijn opwerping, maar de joden komen daar toch oorspronkelijk vandaan en hebben toch ook recht op een klein stukje land, leek het even of hij mij zou aanvliegen.
  Ik wist er allemaal niets van et cetera, enfin ik zag in dat over deze zaken niet normaal gediscussieerd kon worden en stuurde het gesprek weer richting andere zaken.
  Deze man is overigens met zijn gezin weer terug gemigreerd naar Turkije.
  Ernstiger nog dan de Israël- en Joden haat bij moslims is de collaboratie van Links met de migranten uit Turkije en Noord Afrika.
  Overduidelijk is dat velen van deze mensen niet willen integreren en de wetten van onze landen niet respecteren, maar de regels van hun geloof laten prevaleren..
  Links haalt vergaart veel kiezers uit deze groepen, dus ik begrijp het belang, dat links heeft om deze mensen te faciliteren, maar dat links de ogen sluit voor al het foute, dat in dat geloof zit opgesloten, is veel ernstiger.

 10. Grapjas schreef:

  Wij leren niet. Zo lang wij dat ‘ links’-grdachtengoed blijven tolereren- zelfs na de goelags, de concentratiekampen, de cultuurmoord, de honger en al die andere ellende die het al meer dan 100 jaar voortbrengt, zal het uiteindelijk WEER culmineren in wereldwijd leed. Zeker nu ‘ links’ haar nieuwe ‘SS’ reeds gevonden heeft.
  De muzelman.

 11. Ravian schreef:

  @ Bennie

  Ik denk eerlijk gezegd niet dat ze de ogen sluiten, de trieste realiteit is gewoon dat het allemaal wel in hun eigen linkse denkwereldje past.
  Socialisten denken over islamieten hetzelfde als de nazi’s ooit over communisten dachten, ze herkennen basis overeenkomsten en denken vervolgens dat de meeste islamieten wel tot socialisten om te vormen gaan wezen.

 12. Ronald Kaatee schreef:

  Subliem inderdaad dit artikel, Cool Pete heeft er het juiste woord voor. Goed om het hier op VoL te lezen, Martien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.