DE WERELD NU

Gökmen T en het blijvend gevaar van narcistische gekrenktheid bij moslims

moslims

Peter Louter ziet narcisme als een belangrijk element bij moslims die tot terreurdaden overgaan. Een achtergrond die wordt onderschat.

Bij de terroristische moorden door Gökmen Tanis en de moordzuchtige steekpartij door Malek Fostok beriepen beiden zich op de islam als motief. Maar dat overtuigt niet echt wanneer de vraag wordt gesteld wat de feitelijke oorzaak van hun daden was. Gökmen T. was in afwachting van een hoger beroep voor een veroordeling wegens verkrachting die hij ontkende. Malek F. was afgewezen voor een verblijfsstatus. Een manier om naar hun daden te kijken is het narcistisch motief dat voortkomt uit gekrenktheid.

GeenStijl wees al een paar jaar geleden op de hoog-narcistische karakterstructuur bij veel moslims. Het essay is nog steeds lezenswaardig. Zelf schreef ik een blog waarin ik betoogde dat het narcisme in de islam nog steeds niet voldoende herkend wordt. Dat is nog steeds zo.

Woede behoort tot de kenmerken bij narcistische gekrenktheid. Die woede kan alleen gedoofd worden door die woede los te laten op de omgeving van de narcist. Malek F. stond als een ‘verwarde man’ te boek nadat hij zijn woede losliet op zijn huisraad door die naar buiten te smijten. Het was niet genoeg. Daarna poogde hij met een mes een aantal mensen te vermoorden. Gökmen T. was woedend wegens een in zijn ogen onterechte veroordeling voor verkrachting en verwondde tijdens het voorarrest een gevangenisbewaker. Tijdens het afwachten van het hoger beroep sloeg hij aan het moorden om zijn narcistische woede te koelen.

De houding die Gökmen T vandaag aannam in de hoorzitting ter voorbereiding van de strafzaak laat in alle opzichten zijn pathologisch narcisme zien. Vanuit een superieure houding onthoudt hij de rechtbank haar recht om over hem te oordelen. Hij erkent de feiten, maar niet zijn schuld. Voor het laatste doet hij een beroep op zijn religie die zou rechtvaardigen dat er wraak genomen mag worden als moslims worden vernederd of gedood. Ook de grondregels van de aan de islam verwante tribale cultuur staan wraak op willekeurige slachtoffers toe, mits zij behoren tot de stam waarop men wraak wil nemen. Bij Gökmen T. leidt de schuldprojectie tot instandhouding van zijn superioriteit waarmee hij psychisch zijn inferieure bestaan en inferieure daden laat verdwijnen. Iets dergelijks was al eerder te zien bij Mohammed Bouyeri die van Gogh vermoordde en waarbij narcistische krenking ook een rol speelde. Na een gefrustreerde carrière en afwijzing van de subsidie voor zijn plannen radicaliseerde hij.

Narcisme is sterk verweven met de islam en herkenbaar bij vele moslims. Dat leidt lang niet altijd tot terrorisme en geweld. Bekir E, die het moslimmeisje Humeyra vermoordde liet zijn door narcistische krenking opgeroepen woede los op het voorwerp van zijn woede. Ook bij eermoorden is vaak sprake van narcistische gekrenktheid. Het toont aan dat de pathologische verschijningsvorm van narcisme het grootste gevaar bevat en dat dit bij de minder sterke vormen van narcisme zelden tot terreur of narcisme leidt.

In Nederland wordt het gevaar van narcisme in de islam en bij moslims nog steeds onvoldoende ingezien. Het is een nauwelijks te bestrijden plaag die zich in allerlei varianten voordoet. Menig bestuurder is slachtoffer van narcistische moslims. Met hoffelijkheid en vleierij tonen ze hun charmante kant om van de gekietelde bestuurder (minister, politiecommissaris, burgemeester, wijkagent, wethouder) steun te krijgen voor hun plannen. De man of vrouw in kwestie kan laten zien dat hij niet discrimineert, niet islamofoob is en de wetten op vrijheid van godsdienst handhaaft. Ze bezoeken iftars en ondersteunen het beleid van de islamisten om schoolklassen in de moskee te ontvangen of ruimte te maken voor de bouw van een moskee en die van subsidie te voorzien. De narcist krijgt graag zijn zin en manipuleert er op los. ‘Gelukkig ben u geen PVV’er, zal hij zeggen en daarmee kietelt hij niet alleen het ook bij bestuurders nadrukkelijk aanwezige narcisme, maar zaait ook verdeeldheid in de samenleving. De bestuurder laat graag zien dat hij tegen de PVV is.

Het beroep op religie bij gewelddaden en terrorisme is echter het meest verontrustend. Het verwijzen naar de vernedering en dood van moslims doet ook beroep op het narcisme dat de islam eigen is en spreekt aanhangers van die godsdienst aan. Het is erg, zeggen ze dan, maar het ligt niet aan ons. De islam wordt aangevallen, en dat rechtvaardigt wraak. Dat wordt binnen de islam niet consequent afgewezen.

Waar de islam op logische gronden kan worden aangetast, geldt dat niet voor het aan de islam inherente narcisme dat zich niet laat controleren. Wie in Nederland verstrikt is geraakt in een relatie met een narcist, krijgt standaard het advies om uit die relatie weg te gaan omdat een geharde narcist niet beïnvloedbaar is. Een narcist doet niet aan schuld, erkent die nooit en projecteert die op de ander. ‘Het is jouw schuld dat ik woedend werd.’ Zo is het ook met de relatie tussen de Nederlandse bevolking en de islam.

De Nederlandse samenleving heeft geen wapen tegen het islamitisch narcisme in zijn dagelijkse vorm (nogal eens aan te treffen op de werkvloer) en zijn gewelddadige vorm. Hooguit leert ze narcistische krenking van de islam en moslims te vermijden. Zo laat ze zich sturen door de narcistische islam dat altijd weer een beroep kan doen op discriminatie en racisme, een beroep dat voortkomt uit narcisme.


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

Meer van Peter Louter op Veren of Lood vindt u hier.

17 reacties

 1. carthago schreef:

  Meesterlijk en zeer goed onderbouwd artikel ,dank Peter.Het meest bedreigende aan de islamziekte is dat beleidsmakers zich er ook aan spiegelen.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  De islam is een spiegelpaleis in overtreffende trap. Als Jezus navolging verdient (imitatio Christi), dan verdient Mohammed dat nog meer (ook al trouwt hij met meisjes van 6, laat critici vermoorden, onderneemt bloedige rooftochten, en stelt zich genocidaal op jegens Joden). Als God geeerd moet worden boven alles, dan staat Allah vanzelfsprekend nog hoger (Allahu Akbar). Als God barmhartig is (als een liefhebbende vader), dan is Allah nog barmhartiger (want hij werpt je niet in de hel als alles meezit). Als de Bijbel waar is, dan is de Koran nog waarder, ook al is het een aantoonbare verhaspeling van de eerste. Als Mohammed al bestaan heeft dan was hij zelf vermoedelijk een doortrapte narcist. Moslims volgen hem daarin alleen maar na. Laat niet het Pieter Baan Centrum of de erdoor geadviseerde rechter denken dat de arme ‘narcist’ er ook niets aan kan doen. Islam is narcisme en dat is tevens de wijze waarop terreur zich verspreidt onder moslims. Dat is geen reden voor strafvermindering. Wat mij betreft ook niet voor strafverzwaring, ook al lijkt levenslang in dit en vergelijkbare gevallen (en daar zijn er heel veel van) wel een veilige keus.

 3. Bert van Heemst schreef:

  Geachte heer Louter, het gebrek van alle analyses die vanuit de westerse menswetenschappen op de islam worden losgelaten, is dat deze wetenschappen sinds een jaar of 50 of langer, allemaal uitgaan van het marxistische ‘godsdienst is opium voor het volk’. Daarmee feitelijk de godsdienst als drijfveer voor menselijk handelen afdoend als niet-bestaand. In uw opinie kan het dan ook nooit dat de religie de oorzaak is van het “narcisme” en niet “er gelijk mee opgaand”. Hoe men ook verder binnen die religie is opgevoed, men is superieur aan alles dat ongelovig is. Geen enkele ouder of opvoeder hoeft dat per se letterlijk tegen hen te zeggen, het wordt hen voorgeleefd, omdat het volgens hen nu eenmaal zo is. Ik zou het dus eerder een vanuit de religie gestuurd superioriteitsgevoel noemen dan narcisme. Het voorbeeld dat u noemt van het vleien bij bestuurders is niet een onderdeel van dat narcisme, maar een ander gevolg van de islamitische opvoeding, die ‘veinzen’ wordt genoemd. De superioriteit van de gelovige is zo duidelijk, dat de overigen bij wijze van spreken de waarheid nog niet waard zijn te horen.

 4. Oet_Grunnen schreef:

  Ík kan dit vanuit mijn eigen praktijk onderschrijven. Uit hoofde van mijn werk kreeg ik het rapport van een psychiater onder ogen over een islamitische bijstandstrekker. De diagnose narcistische persoonlijkheidsstructuur met gewelddadige neigingen naar met name vrouwen paste perfect op de gehele cultuur. De zielenknijper had het niet in de gaten omdat hij klassiek dit individueel benaderde.

 5. Juanito schreef:

  Wat heeft Nederland precies aan deze hele hordes pathologisch narcistische islamieten?
  En wat heeft Duitsland daaraan? En Groot Brittannië? En Frankrijk? En Spanje, Italië? Enz. De vraag stellen, is hem beantwoorden.

 6. Peter Louter schreef:

  @Bert van Heemst, u stelt: ‘In uw opinie kan het dan ook nooit dat de religie de oorzaak is van het “narcisme”’. Dat volgt niet uit mijn betoog. In de laatste alinea benoem ik het als ‘islamitisch narcisme. Daarmee sluit ik in feite aan bij uw betoog dat de islam superioriteitsgevoelens kweekt. Daar ben ik het volledig mee eens.
  Veronderstelde superioriteit is de basis van narcistisch gedrag. Vandaar dat ik narcistische krenking zie als basis voor destructief gedrag dat bij moslims nogal eens te herkennen is.
  Ofschoon iedere religie zich als enig juiste ziet, is het geen wet van meden en perzen dat daaruit sterke superioriteitsmanifestaties voortvloeien.
  Volgens de koran behoort alles op aarde Allah toe en zijn moslims de aangewezenen om dat te beheren. Het is een religieuze opdracht die ook de hebzucht en het gevoel van onaantastbaarheid voedt. Gökmen T, achtte zich op de rechtszitting onaantastbaar. Alleen Allah zou over hem kunnen oordelen. Je kunt je afvragen of dit voortkomt uit pathologisch narcisme of geloof. Ik denk het eerste. Daarmee gaat de islam volstrekt niet vrijuit omdat ze dit soort gedrag aanmoedigt.
  Wie kijkt naar cultuurverschillen die op de werkvloer tot problemen leidt komt vaak uit bij narcistische gekrenktheid als bron. Narcisme gaat gepaard met zelfoverschatting en overgevoeligheid voor kritiek.
  In de eerste link worden kenmerken van narcisme genoemd. In een vervolg zal ik daar nog eens verder op ingaan.

 7. Bert van Heemst schreef:

  Geachte heer Louter,

  u noemde in uw artikel ook het vleien van bestuurders een onderdeel van hetzelfde narcistische gedrag, terwijl ik aangeef dat het veinzen hier (dus NIET vleien), een andere uiting van dezelfde godsdienstige opvoeding is. De achtergrond daarvan is volgens mij dus niet te vatten onder narcisme. De beschrijving van deze religieus gefundeerde eigenschappen van mensen in een wetenschap die de achtergrond van die eigenschappen juist inherent al uitsluit, kan m.i. niet.

 8. Evilette de Hooligan-Heks schreef:

  Hij laat “zijn geloof” niet bespotten, en wij laten ons Landt niet naar de islamitische kloten gaan.

 9. Pieter schreef:

  Narcisme lijkt me niet het probleem. De manier waarop narcisten behandelt, benadert en beschreven worden bij het mainstream journaille wel. Niet alleen t.a.v. moslim-narcisten maar t.a.v. alle narcisten. Hoevelen in onze eigen regering of die van onze zogenaamde vertegenwoordiging in onze EU zijn in meer of mindere mate niet behept met deze psychische aandoening? En hoe worden die doorgaans bevraagd? Met alle begrip.

 10. Cool Pete schreef:

  Het probleem is niet “narcisme”; het probleem is kwaadaardigheid.
  De islam is perverse plagiaat en perfifide persiflage op oudere bronnen :
  vooral op de joodse en christelijke bijbel.
  Die “k” is een kwaadaardig en gewelddadig boek.
  Islam = jihad + sharia + wereld-kalifaat.
  Met ALLE middelen: van veinzen t/m massa-moorden.
  1400 jaar geschiedenis bewijst dit.

 11. Ad Rek schreef:

  Een heel goed artikel en vooral ook een moedig artikel. Dit zijn de gedachten die volgens de massa niet gedacht mogen worden laat staan uitgesproken en opgeschreven. Nieuw is het onderwerp niet. 10 jaar geleden werd er over deze problematiek geschreven, o.a. door Nicolai Sennels, Deens psycholoog, en schrijver van ”Among Criminal Muslims. A Pshychologist’s experiences from the Copenhagen Municipality.” (free Press Society, 2009). Hij werkte lange tijd voor de Kopenhaagse instanties, waarvan drie jaar (2005-2008) in de Kopenhaagse jeugdgevangenis Sønderbro.
  Zijn conclusie: ”De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk”
  Hier dus iemand die het narcisme van de islamitische culturen wel herkend en erkend. Wat nu. We herkennen en erkennen het, moeten we dan de conclusie van Sennels volgen? Velen hebben die conclusie al lang getrokken, en wel zonder deze analyse van de islamitische psyche. Als het niet mogelijk is of voor een groot deel van hen niet mogelijk is wat dan te doen. Een uitzet beleid zie ik er niet van komen. Wel meer spanningen en grote kans op burgeroorlog (achtige?) toestanden met en vanuit enclaves. Wat kan er gedaan worden behalve aan de ene kant de messen te slijpen en aan de andere kant meer thee te drinken?

 12. Ad Rek schreef:

  En nog iets.
  Volgens mij is narcisme geen psychische aandoening. Het is een karaktertype dat gewoon veel voorkomt. Over het algemeen zijn het mannetjesputters/vrouwtjes. Dus in leidende posities zie je ze veel. Zonder zo’n karaktertrek kom je niet in de 2de kamer of regering. Punt is dat wanneer iemand dat in grote mate heeft er inderdaad problemen kunnen komen of zelfs zullen komen. Vroeger werd er gesproken van een psychopatische karakterstructuur. Een term uit de psychatrie die incorrect werd geacht, begrijpelijk. Dus kwam de term narcisme meer in zwang. Men ging toen de meer problematische narcisten voortaan sociopaat noemen en de rest narcist. Het blijft rommelen met termen, want benoemen. Tja….. dat is al gauw bestempelen of stigmatiseren en dat is een moderne doodzonde. Mijn punt is dat hierdoor mensen met een psychpatische karakterstruktuur (upward displacement) nu gewoon narcist heten te zijn. Voorheen werd gevreesd voor het gevaar mensen met psychopatische karakterstructuur bij de pathologische psychopathie in te delen. Nu hangt de slinger aan de andere kant: allemaal narcisten en dus geen psychopaten. Heel goed, heel deugend want niet stigmatiseren, niet indelen, niet in een hokje stoppen en niet over een kan scheren enz. Voor mij is het verschil tussen een werkelijke psychopaat en iemand met een psychopatische karakterstructuur dat van iemand met geen of zeer weinig geweten en een macho. Er is ook een punt over het geweten bij veel mensen binnen een Islamitische cultuur. Het is een collectivistische cultuur en heeft weinig vrijheid en mogelijkheid tot het individueel vormen van een geweten. Het geweten van een goede moslim ligt m.i. zwaar verankerd in zijn persoonlijke relatie tot allah.

 13. Peter Louter schreef:

  @Ad Rek, fijn dat je Nicolai Sennels noemt. Hij zoemt niet direct in op narcisme, maar zijn waarnemingen zijn niet in strijd daarmee. Hij is redelijk succesvol sinds de Deense regering heeft besloten niet meer in te zetten op integratie, een beleid dat volgens Sennels nagenoeg zinloos is.

 14. Peter Louter schreef:

  @Bert van Heemst, ik zie eigenlijk geen tegenstelling. Bij de islam zou je kunnen spreken van een narcistische cultuur. Die heeft meerdere oorzaken. Een daarvan, de tribale cultuur, is ouder dan de islam. De islam heeft deze cultuur geïncorporeerd in haar leer. Veinzen, misleiden, of gewoon liegen behoort ook tot de tactieken van de narcist die de waarheid altijd vorm geeft overeenkomstig zijn behoeften aan dominantie.

 15. Jantje schreef:

  Moslims hebben ook gigantisch veel last van groepsdruk.
  De Islam is “Hotel California”.
  De islam zit duivels in elkaar. Er wordt geen beroep op het goede gedaan, maar op het kwade.
  Er is totaal geen liefde voor de hele schepping, zoals bij het Christendom er wel is.
  Daarom kunnen God en Allah niet dezelfde zijn.
  God heeft alles geschapen en houdt daarmee, vanzelfsprekend, van zijn hele schepping.
  Dus ook van invaliden, LHQTB-ers, ongelovigen, anders gelovigen, varkens, honden enz.
  Dit in complete tegenstelling tot Allah, die haat zaait naar deze en nog veel meer groeperingen.

 16. Ad Rek schreef:

  @ Peter Louter. Dat klopt, hij geeft geen karakteranalyse. Maar jij en hij komen op hetzelfde uit. Zijn studie heeft kennelijk effect gehad in Denemarken. Iets dergelijks zouden we hier ook nodig hebben. Misschien dat het onderzoek van Ruud Koopmans ergens iemand wakker maakt? Karakterduiding op zich zal denk ik te omstreden zijn om bij de overheid iets in beweging te krijgen. Maar het zou wel ondersteunend kunnen werken bij de wakkeren van goede wil.

 17. Bert van Heemst schreef:

  @Peter Louter. Dezelfde rol die in Nederland hier door mensen van Marokkaanse afkomst wordt ingenomen, kan evengoed elders in Europa door Somaliërs, Afghanen of Pakistanen worden vervuld. Deze volkeren wonen duizenden km’s van Marokkanen af, maar hebben deze dan dezelfde cultuur ? Het is een religieus issue en die religie heeft zijn stempel gezet op de cultuur. Ik heb het eerder vergeleken met auto’s. U heeft het over de carosserie, ik over de motor.

  Verder blijf ik erbij dat de psychologie en andere menswetenschappen, sinds een aantal decennia niet meer toereikend zijn om handelen met een religieuze achtergrond adequaat te verklaren. Deze drijfveer van handelen is buiten die wetenschappen gezet als achterhaald binnen de westerse cultuur. Psychologie is een westerse wetenschap. U komt met het beschrijven van “narcisme” wel een eind in de richting, maar er zullen toch ongerijmdheden in het gedrag blijven die niet bij deze aandoening thuishoren, en die beter met kennis van de religie te verklaren zijn.