DE WERELD NU

Gemeenten nieuwe stijl

Gemeenten

Waarom moeten veel kleine gemeenten fuseren met grotere? Toon Kasdorp aarzelt.

In de Volkskrant van 4/4/13 stond een discussie over het plan van BiZa om grotere gemeenten te creëren, die bestuurlijk meer aan kunnen. Op zich lijkt dat een goed plan zolang de gemeenten nieuwe stijl zich bezig houden met zaken die de pet te boven gaan van de bestaande dorpen en stadjes die minder dan honderd duizend inwoners hebben. Er komen volgens de nieuwe plannen nogal wat taken bij, ook omdat men kennelijk bezig is de provincies oude stijl op termijn op te heffen.

Het lijkt mij weinig zinvol om Amsterdam de dorpsaangelegenheden van Durgerdam[1] te laten regelen. Dat kan Durgerdam prima zelf. Maar of je de gemeenteraad van Durgerdam nu voortaan dorpsraad gaat noemen en de burgemeester dorpsraadsvoorzitter, dat doet er niet zo veel toe. Waar het om gaat is dat taken worden uitgevoerd op het daarvoor meest geschikte niveau.

Ik denk dat het plan van BiZa vooral bedoeld is om de grote uitgaven controleerbaarder te maken. Dat hadden ze even goed kunnen doen door de bestaande gemeenten te dwingen voor dat soort taken en de daaraan verbonden uitgaven samenwerkingsverbanden te sluiten. Ik denk dat de keuze voor de gedwongen fusies voortkomt uit de juridische rompslomp. We hebben een gemeentewet en bij BiZa weten de ambtenaren hoe ze er mee om moeten gaan. Zouden we nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten dan zou dat wetgeving nodig maken voor die nieuwe organen en aanpassing van de Gemeentewet en dat is gewoon meer werk. Maak eerst maar grote gemeenten en dan kun je achteraf wel zien wat je in dat kader delegeert aan deelraden of dorpsvergaderingen. Dat zal wel ongeveer de gedachte geweest zijn in Den Haag.


  1. Durgerdam is al onderdeel van Amsterdam, maar stel dat het nog een zelfstandig dorp zou zijn..

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp