DE WERELD NU

Niet gek, wel achterlijk

klimaat

Hoe gek of achterlijk is de Religie van de Vrede? Dat valt niet mee, want de aanbidders mogen vanuit ons westerse perspectief ietwat achterlijk zijn, helemaal gek zijn ze nu ook weer niet.

Een Belgische jihadganger heeft zijn gastland België aangeklaagd wegens het niet bieden van van een psychiatrisch onderzoek dat hem was toegezegd tijdens zijn proces wegens misdaden begaan tijdens zijn strijd in Syrië. Hij eist nu €100.000 euro met als gronden:

morele schadevergoeding en een dwangsom van 2.500 euro per dag voor elke bijkomende dag dat de staat er niet in slaagt om de wet na te leven

Dat je als jihadist – die heeft bekend iemand de keel te hebben afgesneden die zijn losgeld niet kon betalen – over een morele schadevergoeding durft te beginnen, is in westerse ogen ietwat gek. Maar vanuit mohammedaans perspectief is dat niet zo: uiteindelijk is het hen er om te doen de ongelovigen zoveel mogelijk schade toe te brengen, en als is 100.000 nu geen bedrag waar een staat wakker van ligt, het is een begin. En de morele woede is een nog beter resultaat. De gluiperige zelfvoldaanheid waarmee het werd aangekaart zegt eigenlijk al genoeg:

‘We hebben gewacht om de overheid een kans te geven aan haar verplichtingen te voldoen, maar er is niets van terechtgekomen,’ zegt Abderrahim Lahlali, een van de advocaten van Elouassaki.

De kliniek waar zo’n onderzoek zou moeten plaatsvinden staat er nu eenmaal nog niet. Sinds 1964 wacht men reeds. In de meeste landen was intussen alweer een geheel nieuw gebouw neergezet voor zo’n kliniek, dus van die besparing kan België die €100.000 wel betalen. De brutaliteit waarmee de wetten van de westerse landen voortdurend tegen henzelf worden gebruikt is het mest hemeltergende aan deze zaak. Waarvan je in Nederland trouwens had kunnen verwachten dat er wel een rechter te vinden was geweest die het onmenselijk had gevonden iemand al sinds 2014 op zijn ‘toegezegde psychiatrische rapport’ zit te wachten. Dus veel reden voor Hollandse zelfvoldaanheid over het bedrag (lager, maar krijgen zal hij wat) dat deze gepatenteerde griezel gaat krijgen is niet op zijn plek.

De teruggekeerde jihadist Hakim Elouassaki eist 100.000 euro schadevergoeding van de Belgische staat. De reden is dat de overheid er niet in slaagt om een psychiatrische analyse van hem te maken, terwijl dat hem ‘beloofd’ was.
De 23-jarige Elouassaki uit Vilvoorde had eigenlijk al in september 2014 terecht moeten staan in het omvangrijke Sharia4Belgium-proces in Antwerpen. Maar tijdens de eerste zitting werd al besloten dat hij eerst aan een uitgebreid psychiatrisch onderzoek moest worden onderworpen, omdat hij terugkeerde uit Syrië met een granaatscherf in zijn hoofd.

Waarvoor heb je zo’n onderzoek trouwens nodig? Het is eenvoudig genoeg: volgens zijn eigen normen en waarden heeft Elouassaki lofwaardig gehandeld. Volgens diezelfde normen en waarden mocht hij verwachten daaropvolgend zijn 72 maagden te incasseren, dus is de oplossing niet ingewikkeld. Òf er is geen onderzoek nodig omdat volgens onze normen en waarden de man volstrekt gestoord is, en hij met de zijne niet op onze maatschappij mag worden losgelaten. Nooit meer. Dus geef je hem levenslang of hang je hem op. Òf je erkent dat hij als een goede mohammedaan gehandeld heeft (hetgeen klopt), en concludeert vervolgens dat hij in die toestand niet op onze maatschappij kan worden losgelaten. Nooit meer. Dus geef je hem levenslang of hang je hem op. Òf je beseft dat deze Elouassaki principieel ongeneeslijk (geneeslijkheid is het moderne paradigma van de westerse rechtspleging) is, en daar trots op zal blijven. Voor altijd. Dus geef je hem levenslang of hang je hem op.

Alle verdere uitstel – en kluchten als deze – zijn alleen bedoeld om rechters zich minder ongemakkelijk te laten voelen met wat de islam betekent voor haar gelovigen – en onze overtuigingen. Het probleem is dus niet de verdachte, maar de westerse rechterlijke macht die lijdt aan een ongeneeslijk gebrek aan inlevingsvermogen cq basale kennis van de islam. Kennis is macht, want gebrek aan kennis geeft de wederpartij macht. Zelden zie je het duidelijker geëtaleerd dan in deze zaak.

2 reacties

  1. MarceluitFriesland schreef:

    Nou ben ik geen tegenstander van de doodstraf. Integendeel.

    Toch wil ik de schrijver dezes waarschuwen. Diegenen die hier zo hartstochtelijk tegen zijn hebben een lange historie van buitenparlementaire actie. En dat niet alleen, ook buitengerechtelijke actie word toegejuigd in dergelijke kringen. Net zolang totdat je een figuur als Che Guevara tegenkomt als president van het hof.

  2. Cool Pete schreef:

    Wie nu nog niet beseft, wat dat mohammedanisme inhoudt,
    is: of ziende blind, en/of: kwaadwillend.