DE WERELD NU

FvD gooit Otten er uit – vanwege nòg meer fraude

Komkommervermaak

Het FvD gooit senator Henk Otten er alsnog uit. Ook heeft de partij aangifte gedaan wegens oplichting en samenspannen tot fraude.

Het is bijna interessanter te zien hoe de staatsomroep dit framet dan het bericht op zich, want de instemming druipt er van af:

In een reactie spreekt Otten van “smaad” volgens een “beproefde methode om politiek af te rekenen”. Hij blijft gewoon lid van de Eerste Kamer. In een toelichting aan de NOS zegt Otten dat hij blijft omdat mensen hebben gestemd voor de lijn-Otten, waarmee hij doelt op een minder rechtse koers die een breder publiek aanspreekt (mijn vet, H.).

FvD

Als een VVD’er ergens een greep in de kas heeft gedaan, zie je eerst de instinctieve reactie “Ah, een VVD’er – die zal wel fout zijn”. Maar bij politici van de NOS onwelgevallige partijen wordt eerst een redelijke kant van de dissidente politicus gezocht. Terwijl je van Henk Otten veel kunt zeggen, maar niet dat hij enig politiek benul heeft, anders dan de noties die de VVD een jaar of 8 terug kenmerkten. Politiek gezien is Otten een echoput, en ook daarom bijzonder oninteressant.

Dat het FvD volledige openheid geeft is zeer te prijzen – uiteindelijk wachten we nog steeds op hoe ex-VVD-voorzitter Henny Keizer kon uitgroeien tot wat hij was, vlak voor zijn val. FvD doet dat stukken beter:

Deze maatregelen volgen op een intern onderzoek dat Forum voor Democratie in het kader van het opmaken van de jaarrekening over 2018 heeft uitgevoerd. Hierbij kwamen verschillende zaken aan het licht die niet door de beugel kunnen. De externe accountant heeft geconstateerd dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd in 2018 en dat er geen verantwoording is afgelegd over aanzienlijke contante betalingen van leden en andere supporters van FVD die tijdens bijeenkomsten in het land boeken en FVD-promotieartikelen kochten.

Verschillende zaken door een externe accountant geconstateerd. Ook dit is deugdelijk aangepakt. Die slechte administratie is geen halszaak, hoogstens paniek, haastwerk of incompetentie. En belastingfraude, maar niet meer dan klein bier. Het vervolg echter:

Het onderzoek heeft onder andere aan het licht gebracht dat hij een ongeoorloofde betaling aan een relatie heeft gedaan. Deze is teruggevorderd en inmiddels ook terugbetaald. Daarnaast is een samenspanning aan het licht gekomen met de toeleverancier die de valse factuur indiende. Op basis van het onderzoek heeft het bestuur van FVD besloten de procedure in gang te zetten om het partijlidmaatschap van de voormalig penningmeester op te zeggen.

Dit is veel ernstiger. Om Otten te parafraseren: hij heeft zijn eigen baby bestolen. Vriendjes kopen door op afspraak uit de partijkas ongerechtvaardigde betalingen te doen? Het is een fraaie omschrijving van diefstal, en weinig anders. Maar Henk Otten voelt zich in zijn goede naam aangetast? Maar natuurlijk:

FvD

Opnieuw prevaleert bij de Nederlandse Omroep voor Staatsopinies de sympathie voor de dader, omdat men het het slachtoffer (i.c. FvD)  zo hard gunt:

Henk Otten is naar eigen zeggen verbaasd als hij gisteravond om tien voor acht een brief van het partijbestuur van Forum voor Democratie krijgt. “Vermoedelijke fraude met overheidssubsidie voor politieke partijen”, leest hij. Binnenlandse Zaken is dan ook al ingelicht door de partij.
Otten heeft veel meegemaakt de afgelopen maanden met de partij. Maar dat hij uit de partij zou worden gezet, dat had hij niet zien aankomen, zegt hij tegen de NOS. “Ik heb tot nu toe echt mijn best gedaan in het partijbelang te handelen en heb veel geaccepteerd. Maar nu is het klaar. Dit is beneden alle peil. Pure smaad wat hier gebeurt.”

Die arme Henk. Zó onheus behandelt, dat de staatsomroep hem een ondersteunend artikel van ruim 700 woorden (bij de staatsomroep is 300 woorden normaal al veel) gunt, waarin hij uitgebreid mag uitpakken over zijn teleurstelling over ‘deze ‘machtsstrijd’. Machtsstrijd impliceert dat er iets van macht resteren zou. Dat lijkt me een grove onderschatting van Otten. Niet dat ik de NOS van die overschatting verdenk: slechts van het suggereren er van. De stoere woorden van Otten (Nu is het klaar! ) worden uitgebreid geciteerd:

Otten is vastberaden Eerste Kamerlid te blijven. “Baudet en ik hebben de partij opgericht omdat we willen vernieuwen. Alleen sloeg Baudet te veel rechtsaf. Dat boreale gepraat en die rare opmerkingen over vrouwen zijn meer mensen zat. Ik heb me tot nu toe omwille van het partijbelang stil gehouden, maar dat is nu klaar.”

Terwijl je uit hetzelfde stuk van de NOS wel het hele verhaal kunt lezen, en waarom dat fraude zou zijn is simpel genoeg:

Otten zegt daarover: “Het is ongelooflijk. Het gaat om een factuur van 24.000 euro van de B.V. van Robert Baljeu waar onenigheid over is geweest, maar fraude is het zeker niet.”
Forum voor Democratie-Statenlid in Noord-Holland Robert Baljeu is in mei door zijn partij uit de fractie gezet. Hij is een vertrouweling van Otten. Een conflict tussen leider Baudet en Otten zou de reden zijn voor de breuk.
“We hebben discussie gehad over of we een deel van de kosten op de internationale stichting zouden boeken”, zegt Otten. “Baudet wilde het niet, ik wel. We waren het er niet eens, maar om mij nu van fraude te betichten?”

Geld dat volgens Otten naar een stichting zou gaan, maar eindigt bij de BV van een vriendje van hem? Naar een vriendje dat hij op een Statenzetel heeft geparachuteerd?? Bij verschil van mening doet de penningmeester gewoon toch wat hem goeddunkt??? Dat riekt, geen ander woord voor. Maar de NOS stapt daar luchtig over heen.

Dat de controle bij het FvD in zo’n hectische beginfase zwak is zal niemand verbazen – dat vraagt wèl integer handelen van een eensgezind bestuur. Otten – zo is afgelopen maanden een aantal keren gebleken – had een zelfbeeld dat je door een psychiater moet laten behandelen, niet door een politieke partij moet laten financieren. Dat het FvD ook bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldt wat gaande was lijkt me uitermate correct, en uit alles krijg je de indruk dat het FvD werk maakt van een nette en correcte afhandeling. Dat men in Den Haag niet gewend is aan die methode zegt meer over de NOS die erover rapporteert dan over de aanpak door Baudet cs.


Meer over deze kwestie vindt u hier.

12 reacties

 1. Grapjas schreef:

  Een ‘ Bertje van de Roest’.

 2. carthago schreef:

  Het blijft me verbazen dat gauwdief Henk in die eerste kamer is beland.Als de fraude na de inauguratie pas is komen bovendrijven zou hij wettelijk moeten kunnen worden geroyeerd wegens oplichting .Dat moet de eerste kamer vooral weten als rechtsorgaan.

 3. Evilette de Hooligan-Heks schreef:

  Was toch meteen al mis, toen die Otten begon te zeuren. Wat een modderfiguur, zeg. En wij zijn wel degelijk blij dat Beaudet zulke moeilijke woorden gebruikt, Jip en Janneke-taal is meer iets voor Rutte, met zijn “héle gewone mensen”. Bah.

 4. Wat mij steeds heeft verwonderd is dat Baudet en Hiddema niet meer mensenkennis in huis hebben. Van Baudet kan ik het nog begrijpen, jong als hij is. Maar Hiddema? Die moet iemand als Otten toch van een mijl afstand ruiken? Zegt trouwens ook genoeg over anderen op de achtergrond van FvD.

 5. Hannibal schreef:

  @Damieon van der Meijden
  Begrijpelijk, maar niet helemaal waar. Er zijn in de periode voorafgaand dat de Otten-bom barstte een aantal leden boos vertrokken omdat ze door Otten op een zijspoor werden gerangeerd. Daaronder was een aantal goede mensen die er vanaf het begin bij betrokken waren.

  Hiddema zal beseft hebben dat je mensen nodig hebt die een organisatie op kunnen bouwen. Dat is moeilijker dan het klinkt, en Otten heeft zeker nuttig werk gedaan. Weet u wie ook een goed organisator van zijn partijmachine was? Joseph Stalin – het gevolg was dat tot de val van de SovjetUnie de belangrijkste man in het land de partijsecretaris was. Otten kwam zo ver niet, men heeft dus voldoende opgelet.

 6. BegrensEuropa! schreef:

  Het gaat hier natuurlijk om een ideologische strijd en niet om fraude. Dat heeft de NOS heel goed begrepen. Ook al wordt dat gegeven wel weer met enorme vooringenomenheid uitgemolken met als belangrijkste doel FvD te beschadigen. Als je naar Otten en Baljeu kijkt en luistert dan druipt de VVD-gladjanusachtigheid er van af. Maar dat is met de kennis van nu en – ik geef het maar toe – met een zeker vooroordeel jegens oudere mannen met bepaalde kenmerken van bourgondische zelfverrijking. Of is het gewoon geen tijd voor of zin in sport, behalve dan een beetje golfen of zoiets.

 7. Cool Pete schreef:

  Zonde van de tijd, allemaal.

  Forum voor Democratie, Partij voor de Vrijheid, en alle vrijheids-lievende
  groeperingen en mensen,
  moeten samenwerken.
  En eigen media oprichten.

  Make Holland Great Again !

 8. IA schreef:

  Nederland… Het land heet nederland… En wat bedoel je precies met ‘great’?

 9. Cool Pete schreef:

  @IA : Wat het WAS : VOORdat socialisme en islam, het kapot maakten.
  Een onafhankelijke, productieve, Westerse democratische rechtstaat.
  Dat is wat de meerderheid van de Nederlanders altijd gewild hebben. En terecht.

  Make Holland Great Again, dus.

 10. Henk Albarda schreef:

  Dank Hannibal, voor weer een uitstekend artikel. Ik snap de kritiek NIET, ook niet die van Damieon van der Meijden, en de inhoudsloze kreet van IA?
  FvD bestaat nauwelijks 3 jaar. Thierry Baudet is naar mijn overtuiging de kar gaan trekken en had een financiele man nodig om de partij-organisatie mee op te zetten. Verwacht je nu werkelijk dat je naast een 100 urige activiteiten week ook nog eens Henk Otten in de gaten kunt houden, van wie je meende dat hij een nadrukkelijk RECHTS liberale partij wilde en geen licht rechtse zuster partij van de onder rutte groen links VVD?
  En Hiddema al helemaal niet, die moest van de culture-shock rechtzaal naar het oeverloos gewauwel in de TK wennen. Hij had ook echt geen trek bemiddelaar voor Otten te zijn.
  Ik vind het een wereld-prestatie dat FvD inmiddels sinds 2017 politiek actief is en aanzienlijk minder schandalen heeft ervaren dan ieder van de coalitie partijen………
  Zover ik begrijp had ruim 90 % van de FvD leden er geen probleem mee dat Otten naar de achtergrond verdween.
  Ik zou hem het beruchte interview in NRC nog zeker jaren hebben kwalijk genomen.

 11. Eddie schreef:

  Ik verdenk Otten ervan in FvD geparachuteerd te zijn, juist om door dit soort, voor de partij, funeste rellen te veroorzaken.

 12. carthago schreef:

  @Eddie.Vermoed ik ook.Deepstate exposed.