DE WERELD NU

Flexwerken

Flexwerken

Twee kleine partijen, GroenLinks en het CDA, hebben een initiatiefwetsvoorstel in gediend om werknemers het recht te geven thuis te werken. Flexwerken klinkt modern, maar waarom zou dit moeten?

Wel mogen werkgevers nog steeds thuiswerken weigeren maar alleen om zwaarwegende redenen. Niet alle werk is geschikt voor telewerk en flexibele uren, maar op de werkgever rust de bewijslast wanneer hij zijn werknemers die hij meer dan een half jaar in dienst heeft de flexibiliteit weigert waar zij of hij – meestal zij – om vragen.

De werkgevers waren tegen deze wetswijziging gekant en terecht lijkt me. Waar dat mogelijk is zijn er al flexibele werktijden en is er telewerken. In de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers is dit een faciliteit die de werkgever, als dat kan, liever geeft dan loonsverhoging of andere out of pockets. Als hij het niet doet heeft hij daar meestal goede redenen voor. Het ligt niet op de weg van de overheid om zich met zaken te bemoeien die de werkgevers en werknemers prima onderling kunnen regelen.

De redenen waarom thuiswerken of flexibele werktijden minder geschikt zijn kunnen heel subtiel zijn en niet goed uit te leggen aan politici of andere buitenstaanders of aan mensen die pas een half jaar in dienst zijn.

Bij veel bedrijven zit er een meerwaarde in de onderlinge samenwerking van werknemers en het is goed mogelijk dat die verstoord wordt als werktijden en plaats van werken individueel wordt ingevuld.
Meestal is de baas, of bij grotere bedrijven de afdelingsleider die voor de werkgever optreedt, beter in staat om dat te beoordelen dan de werkneemster zelf. Natuurlijk hebben jonge moeders plichten tegenover hun kinderen die zwaarder kunnen wegen dan die tegenover de werkgever, maar dat is een kwestie van regeling bij arbeidscontract. Met hun prioriteiten kan rekening worden gehouden, onder meer door een lager salaris. Het geld dat de werkgever ermee bespaart kan dan gebruikt worden om degenen extra te belonen die het werk oppakken dat de flex-ouders laten liggen. Maar wat in elk geval niet zou moeten is dat politici zich er mee gaan bemoeien die er geen verstand van hebben.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp