DE WERELD NU

Fitna, de film van Geert Wilders en de VvMU

Wilders, Fitna 4

Over de film Fitna van Geert Wilders bleek tevoren uiteindelijk veel meer te doen dan na de publicatie. Over verantwoordelijkheid en VvMU.

Volgens eertijds premier Balkenende had Geert Wilders zijn plan moeten laten varen om een film over de koran te maken. De reden was dat het kabinet over betrouwbare informatie beschikte dat de uitzending een trigger zou worden voor geweld tegen Nederlanders. Zowel hier in eigen land, dacht de premier, als in de islamitische landen.

Balkenende was bang voor een economische boycot en voor vernielingen van Nederlandse eigendommen. Nederlandse ambassadeurs in moslimlanden waren bijeen geweest om overleg te plegen over te nemen maatregelen.

‘Onverantwoord’ vond ook minister Verhagen het voornemen van Wilders. Maar die trok er zijn schouders over op. De Minister van BuZa kan de pot op, wat mij betreft, was zijn reactie. Twee Limburgers onder elkaar, denk je als je zoiets hoort of ook wel ‘doe toch normaal man’. Maar Balkenende vond dat Wilders de oorzaak was als er wat gebeurd zou zijn bij een van onze ambassades na de vertoning van die film.

Daarmee volgde het kabinet de weg die eerder de producent van de film van Van Gogh en Hirsi Ali was gegaan. Die film mag nog steeds nergens worden vertoond omdat de medewerkers van de productiemaatschappij menen dat ze hun leven niet zeker zijn.

Op het eerste gezicht lijkt dit standpunt van het kabinet misschien redelijk, want levens zijn kostbaar en uiteindelijk zijn de Nederlandse eigendommen in het buitenland dat ook en al helemaal als het daarbij gaat om onze ambassades. De Europese bondgenoten, bang om in het gewoel voor Nederlanders te worden aangezien, waren ook niet gelukkig met Fitna, al kenden ze de film natuurlijk net zo min als onze premier.

De gevoelens van de moslimbevolking waren al bij voorbaat duidelijk. De film ging over de koran en hij zou kritisch zijn, dat had Wilders aangekondigd. Dat de film jihadisme op kon roepen is dan duidelijk en dat dit ook wel de bedoeling was van de makers, lijkt me niet onwaarschijnlijk.

Dat mag hij, vindt Wilders, en de gevolgen zijn voor de rekening van de jihadisten, niet voor hem. Hij is niet de oorzaak van mogelijk geweld, meende hij, dat zijn de geweldplegers.

Dat gevolgen altijd maar één oorzaak of één relevante oorzaak zouden hebben is een bekende misvatting. Die exclusieve koppeling tussen oorzaak en gevolg is alleen het geval bij doelbewust vervaardigen. Dan is het maken de oorzaak van het product.

Wanneer we ervan uitgaan dat het niet de bedoeling was van Wilders om geweld over zich zelf en anderen af te roepen maar hij dat geweld als mogelijk gevolg op de koop toe nam, dan was zijn gedrag niet de oorzaak maar wel één oorzaak als dat gevaar zich mocht verwezenlijkt mocht hebben. Alle verantwoordelijkheid kan hij daarom niet van zich afschuiven.

Dat neemt niet weg dat de geweldplegers en hun overheden meer directe oorzaken zouden zijn en dat zij de eerste verantwoordelijkheid zouden dragen als er wat gebeurd zou zijn. Het had op de weg van Balkenende gelegen om dat aspect meer te benadrukken dan hij deed. Maar daar waren onze ambassades niet mee gediend, moet hij hebben gedacht?


Dit artikel over de ophef rond Fitna verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

4 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Die Linkse dwangislamisering gaat uitdraaien op een bloedbad. Althans, ik denk dat veel mensen geen zin hebben om slaaf te worden van de islamitische krankzinnigheid. Aldus, zo denk ik, zo verwacht ik, kijkend naar de geschiedenis, zal er een revolutie komen, waarin de Linkse krankzinnigheid en de islamitische krankzinnigheid zullen worden aangepakt. Hoe ging dat ook alweer in 1989? Vergoddelijkte heersers werden zomaar zonder proces tegen de muur gezet en weggeschoten. En neem de Franse Revolutie. Al die hoofden. In mandjes met stro. Als mensen het echt helemaal gehad hebben met hen belagende krankzinnigheid, dan krijg je dat soort toestanden.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel goede en verhelderende film. Vrijheid van Mening-Uiting.

  Geert Wilders, PVV, is een heel dapper man.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  De vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting hebben een doel en dat is simpelweg voorkomen dat mensen met uiteenlopende godsdiensten en meningen elkaar met geweld te lijf gaan. Het nevendoel is dat er een soort vrije markt voor godsdiensten en meningen ontstaat waar vanzelf duidelijk wordt welke godsdiensten en meningen het meeste aanslaan. Nu is het mogelijk om die marktwerking te verstoren. De islam doet dat op twee manieren: het beperkt de vrijheid van godsdienst (m.n. in de eigen kring van familie en volk en wel door een streng, fijnmazig regime) en het beperkt de vrijheid van meningsuiting bij iedereen die de voortreffelijkheid van de islam bestrijdt of betwijfelt. Dit laatste gebeurt o.a. door terreur. De in de film Fitna aangehaalde verzen gaan allemaal over ongelovigen. Dat is geen toeval. Op een haar na twee-derde van de koran gaat over ongelovigen. Dat is wat de islam, naast een soort godsdienst, tot een politieke ideologie maakt. Het zijn Medinensische verzen, dus van na het moment waarop Mohammed volgens de overlevering zich ontpopt had tot wrede krijgsheer. De islam gebruikt de twee grondwettelijke vrijheden om de goedaardige marktwerking te verhinderen die de verspreding van deze het Westen vijandig gezinde ideologie op godsdienstige grondslag normaal gesproken effectief was tegengegaan.

 4. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — Met daarbij de opmerking dat we te maken hebben met een ander totalitarisme, dat islam importeert, dat islam beschermt tegen kritiek, dat islam faciliteert zich stevig in te planten in de moderne westerse cultuur, dat islam aanbeveelt als culturele verrijking, dat zegt dat islam altijd al deel geweest is van deze moderne westerse cultuur, dat ons moreel chanteert als we twijfels uiten bij de massa-immigratie van islam, en dat islamcritici demoniseert als zijnde: racist, fascist, nazi en islamofoob. Dus het probleem is niet enkel de islam. Er is een ander totalitarisme dat als een hefboom de islam onze cultuur in wrikt. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat dit gestopt wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.