DE WERELD NU

Feminisme, emancipatie & de realiteit

verschil tussen de seksen

Vrijwel alles dat tot in extremis wordt doorgevoerd blijkt op termijn onhoudbaar. Feminisme en het streven naar totale gelijkheid zijn er een prachtig voorbeeld van.

Dat was in ieder geval mijn eerste gedachte toen ik vanmorgen onderstaand berichtje las.

Feminisme

Dat de wortels van het feminisme liggen in een zeer terecht streven naar meer gelijkwaardigheid in de behandeling van man en vrouw wordt alleen in misogyne culturen nog tegengesproken. Daarvan zijn er genoeg, maar dat is geen argument om je daardoor gesterkt te voelen. Net zo min als dat 98% van de ´wetenschappers´ zou geloven in de klimaathoax en miljoenen vliegen zich graag in stront wentelen. Een meerderheid van stemmen is nu eenmaal niet zalig makend. Wie denkt dat dat wel zo is moet zich maar snel stappen ondernemen zich tot vlieg te laten reïncarneren.

Maar er zijn nu eenmaal klusjes waarbij gelijkwaardigheid niet ter zake doet, niet kan doen, en niet mag doen, mits je normaal gehanteerde standaarden niet verlagen wilt om je gelijkheidsideaal te verwezenlijken. Terzijde: dat is precies wat gebeurde bij het ‘brandveilig’ maken van Grenfell Tower, dat Londense rampenblok met 80 doden in een vuurzee. De gebruikte brandwerende middelen waren zogenaamd milieuvriendelijker.

Het aantal vrouwen bij de vrijwillige brandweer vermindert door de nieuwe conditietest, zo meldt de NOS. Er zijn nu maar liefst een kwart minder vrouwelijke vrijwilligers dan voorheen.

De landelijke brandweer, Brandweer Nederland, is juist blij met de nieuwe conditietest. Zij vinden dat al het brandweerpersoneel aan dezelfde eisen moet voldoen omdat ze voor dezelfde klussen worden ingezet. Dat iemand afhaakt door de nieuwe fysieke test komt bijna nooit voor.

Brandweer Nederland beweert dus iets anders dan de NOS. En de NOS baseert zich op een proces dat een vrouwelijke vrijwilligster tegen Brandweer Nederland aanspande.

Het probleem waarop ik uw aandacht vestigen is niet het feit dar vrouwen nu voor die strengere normen weg zouden lopen, maar dat er feitelijk wordt gevraagd om een tweenormen-stelsel. Dat dit impliceert dat er ook twee kwaliteiten medewerksters zullen ontstaan is wat de logica voorspelt. Want dezelfde kwaliteitsbeoordeling gebaseerd op verschillende testen is tamelijk waanzinnig. Al weet je in Nederland nooit vooraf wat de rechterlijke macht hierover gaat besluiten.

Maar een tweenormen-stelsel leidt onherroepelijk tot verschillende klassen vrijwilligers, zodat het eindigt met de overgrote meerderheid van vrouwen die in de lagere klassen moeten functioneren. Niks mee mis, maar ik voorspel dat ons gelijkheidsdenken dat niet verdragen gaat. Er zal naar ik vrees eerst een grote ramp nodig zijn waarin dit een rol speelt om de redelijkheid er van in te zien.

2 reacties

  1. carthago schreef:

    Feminisme en emancipatie, bestaat dat nog?
    Als bij de antifa’s bij groen slinks inmiddels de helft met een kopvodje rondhuppelt om de vrijheid van onderdrukking te benadrukken, heeft het feminisme en de emancipatie natuurlijk definitief zichzelf om zeep gebracht.Overigens ook erg riskant tijdens een uitslaande brand, die kopvodjes.

  2. Thomas schreef:

    @carthago. Antifa en Groenslinks blussen geen branden, die veroorzaken ze door met molotv-cocktails en brandbommen te gooien. Als ze dan met of zonder kopvod zelf in de hens vliegen is een probleem van mindere orde.