DE WERELD NU

Fatsoenlijke moslims

Fatsoenlijke moslims

In nazi Duitsland leefden voor de oorlog meer fatsoenlijke Duitsers dan er nu fatsoenlijke moslims in Europa zijn, maar dat heeft niet voorkomen dat Hitler Duitsland Europa aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Het heeft ook nooit betekend dat we vanwege die fatsoenlijke Duitsers Hitler niet mochten bestrijden of dat al die verwoeste Duitse steden en omgekomen vrouwen en kinderen onverantwoorde collateral damage waren.

Zonder de gewelddadige en nationalistische grondhouding in de Duitse cultuur van voor de wereldoorlogen hadden we geen eerste en daarna geen tweede wereldoorlog gehad en zonder de totale nederlaag van Duitsland in de tweede wereldoorlog was dat land nu niet een van de bolwerken van de westerse beschaving geworden.

De gedachte dat je de moslimwereld in zijn tegenwoordige vorm zijn gang kunt laten gaan is een misvatting. Die zal net zo moeten worden behandeld als de nazi wereld, niet alleen ter wille van de andere mensen in de derde wereld maar ook voor de moslims zelf. Het probleem met de moslims is niet de enkele aanslag die ze hier plegen, zelfs niet op de schaal van de elfde september of van de aanslagen van Madrid en Londen. De schade daarvan valt in het niet bij de schade die de oorlogen veroorzaken die ontstaan als gevolg ervan. Een beschaving die anderhalf miljard mensen er toe brengt om geweld en misdaad te tolereren in naam van een godsdienst of ideologie heeft geen bestaansrecht.

En onder moslims moet U hier niet noodzakelijk verstaan de vrome koran studenten en hun imams, maar de wereld van de islam die, net als Hitler Duitsland, niet deugt.

We hebben hier de neiging om het bestaan van culturen en nationaliteiten over het hoofd te zien en alleen te kijken naar individuen die er deel van uit maken. Daarbij constateren we dat er individueel helemaal niet zoveel verschil is tussen Arabieren en Nederlanders of tussen Turken en Duitsers. Wie vrienden en collega’s heeft onder de nieuwe Nederlanders zal dat bevestigen: weinig verschil als gevolg van de verschillende nationaliteiten waar de mensen uit stammen, de persoonlijke verschillen zijn veel belangrijker, net als bij ons zelf.

Daarbij zien ze over het hoofd dat er uit de autochtone Nederlandse gemeenschap geen criminele groepen jongeren komen die of naar het buitenland trekken om te moorden of hier in grote percentages parasiteren op de bestaande samenleving.

Duitsland heeft een generatie geleden kleine groepjes linkse criminelen gekend die onder de namen Bader Meinhof en Rote Armee Fraktion terreur zaaiden en die een tijdlang protectie genoten van linkse dominees en onderwijzers. Pas toen links Duitsland als geheel tot de conclusie kwam dat ze met die steun hun eigen bestaansrecht op het spel zetten was het – vrij plotseling – afgelopen met Baader en Meinhof.

Op dezelfde manier beschermen de Nederlandse en Europese moslimgemeenschappen de jongeren die nu de halzen van ontwikkelingswerkers en journalisten afsnijden in Syrië en Irak en filmpjes erover publiceren om de kijkers in het westen te terroriseren.

Het is waar dat immigratie een verrijking kan betekenen maar het is evenzeer waar dat een bevolkingsgroep met een criminogene cultuur niet in een beschaafde samenleving kan worden geduld. Wel die vrienden en collega’s van Arabische afkomst maar niet die schotel cultuur in Slotervaart, waar die criminelen uit voortkomen.

Al die brave Duitsers van voor de oorlog en hun brave Arabische collega s van tegenwoordig konden niet verhinderen dat de cultuur waar ze in thuis hoorden een ramp betekenden voor de wereld en hen zelf.

Nee dat verschil maken tussen goede en slechte nazi’s is zinloos. De wereld moest van de nazi’ s af en dat zijn we nu ook en we hebben er betere Duitsers voor in de plaats gekregen.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

5 reacties

 1. Juanito schreef:

  Net zoals het Verdrag van Versailles (1919) de aanleiding was voor ontwikkelingen en gebeurtenissen die de 2e WO tot gevolg had, zal de Resolutie van Straatsburg uit 1975 een vergelijkbaar gevolg hebben voor Europa en haar (oorspronkelijke) bewoners.

 2. Wim schreef:

  ‘De wereld moest van de nazi’ s af en dat zijn we nu ook en we hebben er betere Duitsers voor in de plaats gekregen.’ Deze zin behoeft wel wat nuancering.
  Is het niet zo dat hetzelfde spel op de wagen is, maar dan met ander decor en andere spelers?
  Duitse politici streven een bewuste omvolkings politiek na Duitsers zelf zouden maar zorgen voor inteelt. Het verdwijnen van ‘de’ Duitser wordt openlijk verwelkomd. Mutti Merkel heeft haar land onherkenbaar veranderd met een idiote Energiewende en desastreuze Wilkommenskultur. Daarbij legt ze de EU haar wil op. Nee niet alle Duitsers bejubelen haar, maar om nu te spreken van betere Duitsers… Ze lopen nog steeds als kippen zonder kop achter hun ‘Führer’ aan, alleen de andere kant op waar evengoed een ravijn opdoemt…

 3. Carthago schreef:

  Mooi artikel !Fatsoenlijke moslims zijn ex moslims .

 4. jan schreef:

  De schrijver weet het
  De meeste lezers van deze site weten het
  En steeds kiezen we fout
  Lopen achter een relnicht aan, al weten we dat hij een leugenaar is.
  En nazi is gewoon onder ons. Opgevoed en de hand boven het hoofd gehouden door links en daar tel ik d66 ook bij.
  Afa, antifa en hoe die soros clubjes mogen heten.
  Zelf het koningshuis is nog niet van smetten vrij.
  Zucht.

  Ps maar een helder schrijfsel

 5. Qvic schreef:

  Op de wereld zijn verschillende groepen bezig om de macht over de gehele wereld te krijgen, zodat zij iedereen kunnen citeren wat zij wenselijk achten en dat de onderworpen mensen hun leiders moeten aanbidden. Om dit tot stand te laten komen wordt er altijd geweld en afpersing gebruikt en met de dood bedreigd. De machthebbers zijn vooral met zich zelf bezig door zo veel mogelijk macht door list en bedrog naar hun toe kunnen trekken en daarbij evenredig het geld erbij willen hebben. De top van de macht laten zich rijkelijk belonen ten koste van hun onderworpene. Dit fenomeen zien we terug bij de linkse socialisten, die hun bondgenoot in de islam hebben gevonden. Om samen de wereld te veroveren. Het socialisme doet zich voor komen als een politieke stroming en de islam doet zich voor als een religie, maar beide staan voor min of meer het zelfde en willen de absolute macht over alles en iedereen. Door hier in Europa de islam met miljoenen per jaar hier naar toe te halen, uit achter gebleven islam gebieden. Zal het homogenen structuur van de autochtonen breken en langzamerhand compleet verdrongen worden door de islam. Maar hier in Europa ligt de bakermat van de kennis van alles. Roeit men de Europese blanke bevolking uit of laat zich zo vermengen met andere culturen, zal het alleen maar achteruit gaan qua kennis en kunde. De tekenen zijn al zichtbaar in de industrie. Dat er tegenwoordig het kopieer en plak generatie aan de knoppen zitten. Constant voort borduren op het oude bestaande technologie, zonder dat zij daar inhoudelijke kennis van hebben. Wat eigenlijk stilstand c.q. achteruitgang betekent in ontwikkeling van kennis en kunde. Neem nou eens het energie voorziening bij de hand, dan zien we dat de betrouwbare energie power plans af gaan schaffen voor zeer onrendabele en onbetrouwbare en zogenaamde groene energie vormen en worden aan de man gebracht onder het mom van goed voor het milieu. Dat daar niet wordt gekeken dat ze hiermee de flora en de fauna compleet wegvagen, door ze massaal overal neer te plaatsen.
  Terug te komen op de islam , betekent voor hier in Europa een ramp die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Want dan zal Europa binnen de kortste tijd overbevolkt raken en al die mensen moeten wel eten/drinken, wonen e.d. Dat betekent dat aan alles een te kort is. Maar ook dat industrie in elkaar klapt, want heel veel producten van nu zijn verboden in de koran en de productiviteit is ook al bedroevend laag bij de islamieten vergeleken met onze standaard. Dan zullen er hongersnoden en chaos uitbreken en zullen er vele miljoenen doden tot het gevolg hebben. De islam kan zich alleen handhaven, als zij kunnen profiteren van zijn gastheer. Maar als die gastheer er niet meer is, brokkelt de islam af. Want door eeuwen strijd tegen de ongelovige en waar ze alles afbreekt en plundert van die ander en zelf nooit iets opbouwt. Vervalt de mensheid terug naar een simpele samenleving, waar alle kennis verloren is gegaan.