DE WERELD NU

Het falende uitzettingsbeleid: wat is precies het probleem?

uitzettingsbeleid

In het vraagstuk over de asielzoekers instroom en de bed-bad-en-brood discussie blijft vaak het punt van uitzetting onderbelicht, terwijl dit element van het vraagstuk méér aandacht verdient.

Hoe kan het toch dat vreemdelingen die zijn uitgeprocedeerd – en de meesten vaak meer dan eens, hoe raar dat ook klinkt en is – nog steeds in Nederland verblijven? Als een vreemdeling is uitgeprocedeerd, heeft hij een vertrekplicht om Nederland te verlaten, al dan niet met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Als hij daaraan geen gehoor geeft, neemt de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het initiatief om het vertrek van die vreemdeling uit Nederland te bewerkstelligen.

Een veel voorkomend probleem is dat asielzoekers hun paspoort – en andere papieren waaruit blijkt waar zij vandaan komen – hebben vernietigd en zij hebben gelogen en blijven liegen over waar zij vandaan komen. Dan weet DT&V ook niet waarheen de uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen worden uitgezet. Er wordt dan wel onderzoek gedaan naar de herkomst van deze mensen, maar vaak zijn zij niet bereid om daaraan mee te werken. Ook als de taal die de uitgeprocedeerde asielzoekers spreken aanknopingspunten biedt voor een land van herkomst, geeft dat geen garantie dat zij naar dat land kunnen worden uitgezet. Zonder papieren iemand uitzetten is sowieso geen optie en daar wringt hem steeds de schoen. Daarbij komt dat tal van landen helemaal niet willen meewerken aan de terugkeer van hun burgers die zijn vertrokken om elders asiel aan te vragen, zoals China en Liberia. Als de desbetreffende vreemdeling dan bij de ambassade van zo’n land wordt gepresenteerd, wordt er eenvoudigweg gezegd dat ‘het er niet één van ons is’. Kortom: er worden geen reispapieren verstrekt en de vreemdeling kan niet worden uitgezet. Voorts werkt bijvoorbeeld Irak niet mee als de vreemdeling aangeeft niet vrijwillig te willen terugkeren.

Dit probleem doet zich overigens ook voor als het niet om uitgeprocedeerde asielzoekers gaat, maar om vreemdelingen die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning of waarvan de verblijfsvergunning is ingetrokken. Die vreemdelingen hebben net als uitgeprocedeerde asielzoekers een vertrekplicht. Marokko werkt bijvoorbeeld niet mee aan het verstrekken van reispapieren voor in Nederland verblijvende Marokkanen die niet over een geldig paspoort beschikken. Dat maakt uitzetting naar Marokko in die gevallen onmogelijk. Het is zelfs zo dat de vreemdelingenbewaring van Marokkaanse vreemdelingen, die met het oog op hun uitzetting naar Marokko waren vastgezet, moest worden opgeheven. Het kabinet wil weliswaar dat het voor dergelijke landen gevolgen heeft als zij niet willen meewerken, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat zij minder ontwikkelingshulp krijgen, maar het lijkt er niet op dat dat enig effect heeft.

Een ander probleem wordt gevormd door de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die geen asiel hebben gekregen omdat er ernstige verdenkingen bestaan dat zij zich in hun land van herkomst hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mens(elijk)heid: de zogenoemde 1F-ers. Voor 1F-ers bestaat in veel gevallen het gevaar dat zij bij terugkeer in hun eigen land te vrezen hebben voor vervolging of dat zij een reëel risico lopen daar te worden blootgesteld aan marteling en andere onmenselijke behandeling. Het is Nederland dan op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) niet toegestaan om zo iemand uit te zetten. Dan ontstaat de situatie dat de 1F-er in Nederland geen verblijfsvergunning krijgt en ook geen recht heeft op verstrekkingen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar ook niet kan worden uitgezet.

Het falende uitzettingsbeleid is een structureel probleem, dat alleen nog maar groter wordt als er niet snel oplossingen worden geboden. Hoewel deze kwestie al op EU niveau wordt aangepakt en de ‘druk op de niet aan terugkeer meewerkende landen wordt opgevoerd’, is het effect daarvan te verwaarlozen zolang er geen harde sancties op het niet meewerken staan.


Dit artikel verscheen eerder op Yamapama.nl

10 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Asyl – is uitsluitend voor mensen die om hun overtuiging vervolgd worden.
  Illegale immigratie is in elk opzicht illegaal.
  Elke illegaal, dient uitgezet te worden. Dat doet ieder zelfstandig land.
  Landen, die weigeren hun ingezetenen, terug te nemen, moeten daartoe gedwongen worden; diplomatiek en gewoon in de praktijk: is heel simpel uit te voeren.
  Waar een wil is, is een weg.

 2. Mike Brandenburg schreef:

  Op zich is dit een gecreëerd probleem. Zij die geen paspoort kunnen overleggen, komen niet in aanspraak voor een asielprocedure, verlies tijdens de procedure is direct een reden om procedure definitief te stoppen. Elk paspoort moet vergezeld gaan van een gelegaliseerd kopie, dit kopie blijft ten alle tijde in het dossier, verlies uit het dossier heeft direct gevolgen voor hen die aan het dossier gewerkt hebben. Naast een paspoort dient er een geboortebewijs te worden overlegd, een vals document is definitief einde procedure. Uitzetten is niet zo moeilijk als we willen doen voorkomen, vele komen van het vliegtuig zonder paspoort… deze dienen direct op een retour vliegtuig te worden gezet, eenmaal daar op het vliegveld kan men in de eigen taal best uitleggen dat men daar vandaan kom.

  Sancties tegen landen is wel succesvol, mits keihard uitgevoerd, immers veel van de Nederlandse rijkdom verdwijnt via familie naar de betreffende landen. In eerste plaats wordt alle hulp per direct gestopt eerst een dreigement is niet nodig, vervolgens worden alle transacties naar het betreffende land met minimaal 20% belast, werkt dit niet, dan worden alle niet bedrijfsmatige transacties naar het land gestopt. Uiteraard met alle hulp worden ook direct alle uitkeringen naar het als bijstand en dergelijke direct gestopt. Het niet terugnemen van de eigen mensen resulteert direct in een massief inkomsten tekort. Dit eenmaal doorgevoerd door elk Europees land, maakt dat men binnen de kortste keren overstag gaan.

  We leven in de veronderstelling dat we geen harde en daadwerkelijke maatregelen mogen nemen. Laat de EUSSR dit niet toe dan beginnen we direct een artikel 50, het is allemaal niet zo moeilijk, wanneer wij gaan beseffen dat anderen ons vele malen harder nodig hebben dan wij hen. En zeker wat immigratie betreft, indien het geen geschoolde immigranten zijn die direct een baan kunnen vinden dan zijn zij overbodig en ongewenst daar zij en de komende generaties heel waarschijnlijk heel zwaar op onze uitgaven gaan drukken, zoals zelfs de derde generatie immigranten nu meer kosten dan zij opbrengen, omdat er nooit eisen aan opleiding zijn gesteld. De tijd van het polderen een werkwijze die uiteindelijk heel veel problemen heeft gecreëerd en nooit een probleem heeft opgelost moet achter ons worden gelaten.

 3. carthago schreef:

  En zo wordt dit nederigland gegijzeld, uitgebuit, uitgevreten en uiteindelijk omvolkt door haar gekozen politici en het soevereiniteit vernietigende evrm monster. Het zal onze nationale horror clown een worst wezen.

 4. Marcel schreef:

  Het is een kwestie van niet willen uitzetten. Kan niet bestaat niet.

  Dat gezeur over die zogenaamde 1F-ers is helemaal ten hemel schreiend. Wij hebben hier een tribunaal waar we Yougoslaven en Afrikanen berechten. Oorlogsmisdadigers moeten gewoon terecht staan.

  En dat gevalletje met die Marrokanen is helemaal van de zotte.
  Dat ze in een gewoon passagiervliegtuig niet te handhaven zijn weten we sinds een jaar 30. Dan zet je ze maar in een chaingang in het vrachtruim van een toestel van de Klu.

  Nog niet terugnemen, onze bemanning gijzelen, en geen toestemming om weer leeg weg te vliegen ?
  De marine eropaf en alles wat vanuit Marroko de int. wateren in wil naar de kelder jagen.
  Alle uitkeringen naar Marrokko stop, en ook alle overige geldverkeer uit NL naar Marroko.
  Arrestatiebevel voor koning Hasan of hoe heet die plus de MP van die zandbak.

  Dit halfimbeciele gezeik van dat stelletje heikneuters, watjes, en slapjanussen wat zich hier ‘onze’ regering durft te noemen hangt deze burger al jarenlang en mijlenver de keel uit.

 5. Fred Renkema schreef:

  Het lijkt mij een goed idee deze uitgeprocedeerden in werkkampen zetten. Denk aan de Goelaghag werkkampen. Zoiets.

 6. Hans schreef:

  Landen die uitgeprocedeerden niet terug willen nemen:
  1. Ontwikkelingshulp stoppen.
  2. Deze landen en inwoners daarvan kunnen ook geen visa meer krijgen.
  3. Banktegoeden van deze landen blokkeren.
  4. Ambassadeur uitwijzen
  5. Produkten uit het desbetreffende land boycotten.

  Hoe moeilijk kan het zijn?

 7. VandenBroek schreef:

  Het probleem is best op te lossen, als men maar wil.

  1: Stel illegaal verblijf strafbaar,
  2: Zet de illegaal verblijvende vreemdeling in bewaring tot aan vertrek,
  3: Als landen niet mee willen werken, leg al het verkeer met dat land stil. Weiger onderdanen van dat land de toegang tot Europa.

  Als alle Europese landen met grootste problemen op dat gebied meedoen dan is het weigeren van uitgezette landgenoten zo voorbij. Waarschijnlijk hoeven maar één of twee migratielanden hiermee geconfronteerd te worden en de rest zal eieren voor haar geld kiezen en braaf meewerken.
  Bovendien, het consequent terugsturen van illegale migranten door Europa werkt behoorlijk ontmoedigend op hen die ook zulke plannen hadden.

 8. Marcel schreef:

  “Als alle Europese landen met grootste problemen op dat gebied meedoen…”

  Nou, dat ben ik niet met u eens VandenBroek. Volgens mij raakt dit nu juist de kern van het probleem. We zitten al 40 jaar te wachten totdat een ander iets doet. Liefst iemand die groter en sterker is (calimero complex) en dan hobbelen ‘wijmetzunalle’ daar wel achteraan.

  Wat denkt u eigenlijk ?
  Dat als wij de marine naar Marroko sturen en daar een mariene blokkade forceren dat de Duitsers of de Amerikanen dan gewapenderhand ons land binnenvallen ? Veel meer als het gezwatel van de afgelopen jaren -afkeurenswaardig, valt te betreuren- zal het niet opleveren. En als de hangjeugd uit die hoek hier op straat gaat lopen rellen dan de ME erop af, desnoods met de marechaussee en de landmacht in haar kielzog.

  Als alle Europese landen met grootste problemen op dat gebied meedoen …
  Psssffff

 9. Rob schreef:

  Mensen die zonder paspoort een vliegtuig verlaten, opvangen in de gate en weer retour zenden waar die vliegtuig vandaan kom. Deze procedure moet dan wel in heel Europa consequent uitgevoerd worden.
  Bij de grens geen of vals, paspoort gewoon retour zenden. Maar er is hier in Europa geen politieke wil, dus tijd voor een revolutie!! En ik vrees dat het niet netjes aan toe gaat..:-(

 10. DutchWyf schreef:

  Het probleem is, dat wij niet bij de Wet hebben bepaald, dat mensen die moeten worden uitgezet maar hun eigen land wil hen niet terug, gewoon moeten worden afgeschoten. Want hoezo zouden wij voor wat voor onkosten dan ook nog, opdraaien. Weg of dood, heel simpel, zal je zien hoe haastig illegalen toch een manier vinden om terug naar huis.