DE WERELD NU

Evoluerende opinies en uitzonderingen

Meritocratie, Woke, Zwart Racisme

De publieke opinie evolueert voortdurend. Maar die evoluerende opinies blijven een heersende gedachte of ontwikkelen zich daartoe – voor het gros van de mensen. Waar komen afwijkingen dan vandaan?

De publieke opinie thans is een stuk ‘linkser’ dan pakweg dertig, veertig jaar geleden. Weinig mensen hebben dat in de gaten – maar al te veel mensen hebben van zichzelf het gevoel dat ze over dingen nog precies zo denken als dertig jaar eerder. Is dat zo? Vergeet het maar. Maar we zijn het ons niet bewust, omdat die evolutie een gemeenschappelijk sociaal fenomeen is.

Publieke opinie
De gewone publieke opinie ontstaat eigenlijk als vanzelf. Mensen volgen media, bespreken de actualiteit aan de hand van die media en ontwikkelen zo collectief een algemene opinie: die van de deugmens. Dat is een op zich harmonieus proces. Afwijkende meningen van de gemiddelde publieke opinie ontstaan daarom maar al te vaak bewust, en dan maakt het niet uit of het een vorm van kont tegen de krib gooien is of een diep gevoeld inzicht dat plotseling de kop op steekt. En wanneer iemand de kudde van de publieke opinie verlaat, is het lot van dissident onvermijdelijk.

Toon Kasdorp
Nu denk ik dat je hier wel op zou kunnen promoveren in de psychologie, maar aangezien dit in maximaal circa 700 woorden moet, wil ik me beperken tot een fenomeen waarbij dat proces niet bewust vrijwillig anders loopt – maar niettegenstaande dat heel definitief – plaatsvindt: als iemand de groep van de eigen publieke opinie verlaat en emigreert. De publieke opinie is zoals ik al stelde een sociaal fenomeen, en is daarom bepalend voor sociale groepen – zoals de groep ‘De Nederlanders’.

In een stuk van Toon Kasdorp kwam ik tegen dat hij Nederlanders in het buitenland er altijd zonder moeite uit haalde, en dat was me uit het hart gegrepen. Het is in lijn met de gedachte dat we een herkenbaar volkje zijn, met herkenbare gewoonten en dus ook herkenbare opinies. Ook een accentloze spreker van een andere taal herken je in zijn manier van argumenteren maar al te eenvoudig als landgenoot.

Desalniettemin zijn er hordes uitzonderingen, al zijn dat er weer minder dan zijzelf vaak denken.

Bij wie je hetzelfde mechanisme herkent is bij immigranten. Als ze hier geruime tijd wonen, zie je dat ze een beeld behouden van hun land van herkomst dat niet langer klopt. In hun pogingen hier aan te haken worden de ontwikkelingen elders onvoldoende gevolgd, en wordt de facto de bestaande band doorgesneden. Door de bank genomen zijn immigranten daarom conservatiever dan de bevolking in hun land van herkomst. Daar ontwikkelde men zijn opinies door, bij de migranten kwam dat proces tot stilstand.

Frits Bolkestein
In publieke functies valt dat sneller op, maar kan het ook een voordeel zijn. Toen Frits Bolkestein rond 1977 in de Nederlandse politiek verscheen, was hij lang voor Shell in het buitenland gestationeerd geweest. Heel buitenlands was hij er niet geworden, maar de normen en waarden die hij mee droeg waren bij terugkeer verfrissend degelijk en van een ouderwetse snit, waaraan op dat moment behoefte was. Zijn opvattingen vonden veel weerklank.

Wierd Duk
Een vergelijkbare stap maakte ook Wierd Duk, die lang correspondent was in Moskou en Berlijn. Bij terugkeer in Nederland bleken zijn normen en waarden voor velen moeilijk te schatten op hun intrinsieke waarde, maar de veel gebruikte kwalificatie ´fascist´ door andersdenkenden sloeg werkelijk nergens op. Bovenstaande indachtig is het logischer dit soort schelden te duiden als de angst voor de eigen gedachten van 25 jaar geleden.

Ook de opinies van Duk waren in essentie nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de tijd dat hij ons land verliet – hij is van mijn leeftijd,en ik herken veel. Maar de publieke opinie in Nederland had sinds zijn vertrek een dramatische verandering ondergaan. een verandering waarbij veel Nederlanders die hier al die tijd bleven wonen zich herkenbaar niet senang voelen. Wierd Duk was daarom bij uitstek geschikt er een stem aan te geven. Hij voelt het niet alleen aan; het is wat hij is.

Over het proces achter andere dissidente stemmen in publieke opinie en debat kom ik een andere keer nog eens terug. Op dit moment volsta ik met de constatering dat ook daar achter meer onbewuste logica zit dan veel ‘deug’mensen beseffen.

 

6 reacties

 1. Ravian schreef:

  De publieke opinie wordt gevormd door onderwijs en media, twee takken van sport die inmiddels al decennialang stevig in linkse handen zijn, met de hierboven beschreven verschuiving in de publieke opinie als onontkoombaar resultaat.
  Dit zaagt vervolgens ook de poten onder de democratie uit; mensen die niet ongekleurd zijn voorgelicht zijn ook niet in staat om een ongekleurde mening te vormen.
  Al doende denderen we terug richting middeleeuwen, en wordt het feit dat de aarde om de zon draait opnieuw “ook maar een mening”, en tevens een mening die de gelovige linkse kerk om de inquisitie doet roepen.
  Onze westerse beschaving degenereert waar we bij staan.

 2. Henk Albarda schreef:

  Juvenalis, ik meen dat je hetvolgende onderscheid had moeten maken?
  De publieke opinie volgens NRC (alweer ruim 15 jaar in handen van een gutmenschen Waalse familie), Volkskrant en NPO.
  De (zwigende meerderheid) publieke opinie waarvan een kleine groep (oa Cool Pete, Ik) zich zeer luidruchtig uiten op VoL, TPO, OpinieZ.
  Rechtsige ondernemende lieden die een bedrijf(je) wilden opbouwen deden dat en de gutmenschen kregen de ambtelijke molen en de MSM media in bezit. Nu LIJKT het alsof de publieke opinie onbegrenst links is, terwijl het tegendeel het geval is.
  Een smaldeel oa VVD’ers stemde tot voor kort FvD, en in de laatste peiling geven die nu aan weer VVD te kiezen, (stilletjes) heel verdraaid goed wetende dat men uitsluitend vanwege de demonisering door links nu mogelijk geen kiezer FvD meer DURFT te zijn.
  Bewijzen kan ik dit niet. Maar ik vind het veelzeggend dat de speech van rutte die 8 weken vuile politieke spelletjes van rutte tussentijds afronde, uitsluitend de VVD winst opleverde.
  De PS verkiezingen vorig jaar waren een indicatie van de mening van de zwijgende meerderheid.
  Wat mij re Corona zeer negatief verbaasde, zelfs op VoL reageren enkelen die uitsluitend op basis van het gebazel 16 maart van rutte vinden dat rutte een goede beurt maakte. Ongelooflijk naief.
  In een debat eind januari had het resultaat kunnen zijn een gedeeltelijke lockdown. Nu kwam er zelfs geen debat, rutte vond zijn politieke spelletje zijn enige prioriteit, is mijn overtuiging. FvD en PVV mochten onder geen politiek beding hun zin krijgen.

 3. Neef Jansen schreef:

  In 1996 hoorde ik voor het eerst van ‘de multiculturele samenleving’ als een soort van veelkleurig paradijs waarin duizend bloemen zullen bloeien en waaraan we allemaal enthousiast moeten meewerken het te realiseren. Sindsdien is dit fanaat aangehangen Utopia enigszins verbleekt geraakt vanwege alle criminaliteit en terreur die ons bezorgd wordt door de zogenaamde religie van de vrede, hoewel het nog steeds zo is dat deze ‘culturele verrijking’ beschermd wordt tegen kritiek door dikke rijen van zich moreel superieur achtende personages, met voorop bijvoorbeeld Frans Timmermans die meent dat de islam al 2000 jaar bij Europa hoort. In de komende 25 jaar zullen we meemaken hoe er een overlevingsoorlog wordt opgestart jegens die ‘religie van eindeloze barmhartigheid’ en hoe er – indachtig bijvoorbeeld de Franse Revolutie, de Russische revolutie en de revolutie van 1989 – steeds meer neiging komt om al die moreel superieuren tegen de muur te zetten en af te schieten. Tegenin mensenrechtenverdragen en conventies van beschaafd samenleven zal andermaal de echte geschiedenis toeslaan, die van wreedheden en bloedbaden. En de wereldvreemde mafklappers zal dan pas een licht opgaan.

 4. Bennie schreef:

  Links is er gewoon in geslaagd om de NPO en de MSM over te nemen.
  Daar zijn de marxisten goed in, infiltreren en manipuleren.

 5. Cool Pete schreef:

  Vrijheid van Menings-Uiting, is het enige redding-middel.

  Dus : zonder vrije menings-vorming, kan er geen zelfstandige mening gevormd worden.
  Daarom : onafhankelijke media, open debat, enz.

  Zonder dat, rest er alleen nog de geestelijke dood en de totale diktatuur.

  Daarom : afschaffen gesubsidieerde = belasting-geld NPO = Staats-Omroep,
  die gekaapt is door quasi-intellectuelen, globalisten, [internationale]socialisten,
  decadente en machts-bezeten elites.

 6. El Cid schreef:

  Hoe werkt het in het communistische paradijs dat Nederland is… Gisteren even zitten kijken naar een maf NPO indoctrinatie programma. Twan Huys te gast. Die lul had overspannen zitten zijn – wie wordt er niet overspannen van zijn vreselijk drukke en moeilijke baan als uniek talent en uniek salaris- in New Hampshire. Daar had Twannetje een boekje over geschreven. Over die door ons verplicht betaalde vakantie in de VS. Dat boek mocht aan tafel vrijelijk gepromoot worden.

  Even samenvattend. We hebben een subsidie parasiet met een gestolen/afgeperst salaris dat ook nog eens boeken zit te promoten. Andere schrijvers hebben die afgeperste inkomsten van de staat (Juvenalis) niet en moeten met eigen inspanning een boek schrijven. Zonder dat ze ook nog eens gratis reclame tijd krijgen voor hun boek.

  Als de groenteboer op de hoek een prijsafspraak maakt krijgt hij of zij terecht bezoek van de autoriteit financiële markten. Twan Huys niet… die vindt dit allemaal volkomen normaal..

  Nederland moet op de schop. En dat zal niet goedschiks kunnen…