DE WERELD NU

De Europese democratiën zijn stervende

De 19e eeuwse filosoof en historicus Alexis de Tocqueville beschreef hoe vrijheid in een democratie volgens hem werkt.

De Tocqueville doelde op de toen piepjonge democratie Amerika, waar de oude despotische elites nog bestuurden, en de burgers de toegang tot het landsbestuur nog niet echt gevonden hadden. Zijn citaat is helaas weer actueel geworden, nu de oude democratiën opnieuw worden beheerst door despotische elites, die de burgers welbewust buiten het landsbestuur manipuleren…

“In democratische staten gaat de tirannie anders te werk als in despotische staten; ze valt direct de geest aan. De machthebber zegt daar niet meer: “Je denkt zoals ik of je sterft.” Hij zegt: “Je hebt de vrijheid, anders te denken als ik, maar vanaf die dag ben je een vreemde onder ons. Je mag je burgerrechten behouden, maar je zult er niets meer aan hebben. Je zult onder de mensen wonen, maar je recht op sociale deelname verliezen. Als je toenadering tot één van je gelijken zoekt, zal hij zich van je afkeren alsof je een vogelvrije bent. Zelfs degeen die aan je onschuld gelooft zal je verlaten, om niet ook gemeden te worden. Ga in vrede, ik laat je je leven behouden, maar het is erger dan de dood”.

(De Tocqueville, “De la democratie en Amérique”, 1835 en 1840)

Herkent u het al een beetje?
Hoe Fortuyn en Wilders worden behandeld?
Hoe de mensen die openlijk toegeven op hen te stemmen hun baan verliezen, worden uitgestoten, hun hypotheek opeens opgezegd krijgen, hun kinderen worden getreiterd – niet meer uitgenodigd bij vriendjes?

Dit is hoe democratiën ten onder gaan. Mijn indruk is, dat hoe harder onze “democratische leiders” blèren dat alles toch zo nodig democratisch moet, hoe mooi democratie toch wel niet is — hoe minder ze in de realiteit ophebben met “de wil van het volk”.

Wat de Tocqueville beschrijft overkomt trouwens niet alleen Fortuyn en Wilders en hun kiezers, maar álle Europese partijen die als speerpunt hebben dat de huidige politieke klieken het veld moeten ruimen, om de democratie te kunnen redden. Stem PVV, FPÖ, Vlaams Belang, ZwedenDemocraten, Front National, Echte Finnen, AfD, UKIP, Danske Folkeparti (èn hun Zuid-Europese linkse tegenhangers) – en u bent een paria.

Ook al wilt u door zo te stemmen alleen maar de democratie redden en repareren.

“Extreemrechts, bruinhemden, tokkies, NSB-ers, laagopgeleid, fascist, nazi, dom, asociaal, maatschappelijk mislukt, achter leiders aanlopen, racist, xenofoob, islamofoob, de geschiedenis herhaalt zich, de treinen gaan weer rijden”.

Niets wordt gemeden, om u te brandmerken als schurk, en om zo uw medemensen aan te moedigen u te mijden als de pest. Zelfs degenen die “in je onschuld geloven”…

Naar úw “rechten” kunt u fluiten; die bestaan nog slechts op papier. Wel eens aangifte proberen te doen van racisme DOOR moslims, of discriminatie DOOR “weldenkende goedmensen”? Vraag maar aan GeenStijl- en GeenPeil journalist Jan Roos wat er gebeurt. Hij deed aangifte van bezoedeling van eer en goede naam tegen Zwarte Piet-activist Quinsy Gario – en hoorde nooit meer wat. Wat een schril contrast met het haastig en gedienstig voordrukken van 5000 aangiftes tegen Wilders, zodat profiteurs en meelopers van het regime even braaf kunnen laten zien dat ze alles wat met Wilders te maken hebben mijden als de pest.

Komt het nog goed met Nederland, met Europa?

De enige oplossing die ik zie, is om de disfunctionerende, tirannieke “volksvertegenwoordigingen” van nu, de gesel van de directe democratie snoeihard over de rug te leggen: referenda, referenda, referenda. Niet voor niets is onze politieke kliek (en die van de Oekraine) zo ont-zet-tend kwaad op het feit dat GeenPeil een referendum over het associatieverdrag met Oekraine wist af te dwingen.

Het is tijd voor opstand.
Opstand via het referendumrecht.
Allons enfants de la Patrie, contre nous la Tyrannie.
De tirannie van onze “democratische” leiders.

1 reactie

  1. Bob Fleumer schreef:

    Voor de volle 100 % mee eens, de EU uit Europa te beginnen uit Nederland.