DE WERELD NU

EU wordt door de USA in NATO haar plek gewezen

De Verenigde Staten van Eva Jinek

Het zelfbeeld van de EU is niet in overeenstemming met het beeld dat de USA van haar heeft. Het gemekker van de Europeanen wordt door Amerikaanse presidenten verdragen, maar niet veel meer dan dat. President Trump gaat daarmee een tandje verder dan zijn voorgangers.

Europa en de EU hebben nog steeds het gevoel dat het oude continent het centrum van de wereld is. Wie de afbeelding boven dit stukje beziet, zal zich realiseren dat dat een kwestie van perspectief is. Wie echt iets van geografie weet zal zich daarbij nog realiseren, dat Europa relatief noordelijk ligt ten opzichte va veel andere continenten. Ergo, welbeschouwd is Europa een uithoek, niet onvergelijkbaar met zuidelijk Zuid-Amerika.

Ik heb al eens eerder betoogd dat vanuit Amerikaans perspectief Europa wellicht niet het tweede belangrijkste wereldtoneel is (na China), maar vermoedelijk het derde (ook nog achter het MO). We zijn een betere afzetmarkt dan Australië, maar leveren minder interessante grondstoffen. Per saldo zal ons belang voor de USA daarom vooral daarmee vergelijkbaar zijn. Onze grenzen met Rusland zijn een deel van de problemen die ons werelddeel met zich meebrengt, en de enige goede reden dat de USA zich verwaardigt hier een vrij grote troepenmacht op de been te houden. Maar dat is een bijverschijnsel van de wereldpolitiek van de USA, geen doel op zich.

Dit allemaal naar aanleiding van het afzeggen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, die de NATO mededeelde dat hij helaas geen tijd had de halfjaarlijkse vergadering van NATO te bezoeken wegens verplichtingen in China en Rusland. Dit is een welbewuste snub waartoe al lang geleden besloten moet zijn. Trump en zijn regering hebben kennelijk besloten de Europeanen op hun plek te zetten, en dat ze het maar slikken. Deze halfjaarvergaderingen van de NATO zijn tot nog toe een vast onderdeel van de Agenda van het ambt van Secretary of State geweest, en dat Tillerson nu de voorkeur geeft aan onderhandelen in China en Rusland betekent eenvoudig dat we te horen hebben gekregen dat we achteraan moeten sluiten. Heel pijnlijk voor ons ego, maar we zullen het moeten slikken.

Tillerson liet gisteren weten de vergadering op 5 en 6 april in Brussel over te slaan omdat hij voorrang geeft aan ontmoetingen met de leiders van Rusland en China. Hij zou op 6 en 7 april aanwezig willen zijn bij een bezoek van de Chinese president aan de VS en daarna wil hij naar Rusland reizen. De afzegging door een Amerikaanse minister, met een dergelijke reden, is hoogst ongebruikelijk.

Ongetwijfeld is dit onderdeel van Trumps campagne om de Europeanen wat meer te laten bijdragen aan hun eigen veiligheid, en gezien de wijze waarop de EU-landen zich aan hun eertijdse afspraken houden doet hij dat nog vrij netjes. Die afzegging kwam wel wat onverwacht natuurlijk, maar zo gaat dat. Eveneens een welbewuste schoffering, want dat die besprekingen met Rusland en China uit de lucht komen vallen kunt u ook vergeten. Dat wordt allemaal lang tevoren gepland, acute crises uitgezonderd.

Er komt een nieuwe datum voor een vergadering van de NAVO, zodat alle lidstaten erbij kunnen zijn. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg heeft dat afgesproken met de Amerikaanse minister Tillerson, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tillersons ministerie zegt nu dat Tillerson Stoltenberg nieuwe data heeft voorgesteld, waarop het hem beter schikt. Stoltenberg zou die data nu bestuderen.

Hoewel dat niet helemáál is wat het Stae Department zei, beste NOS. Want Reuters meldde aanvankelijk:

The alliance had offered to change the meeting dates so Tillerson could attend both it and the Xi talks but the U.S. State Department rebuffed the idea, a former U.S. official and a former NATO diplomat, both speaking on condition of anonymity, said on Monday.

Ondanks dat vanuit de USA het bondgenootschap nog steeds ‘heel belangrijk’ wordt genoemd, kun je moeilijk ontkennen dat de Europese tak van NATO gewoon een schot voor de boeg heeft gehad. Dat maakt de situatie om Turkije de komende tijd wat discipline bij te brengen niet eenvoudiger. Daarvoor is immers zeker wat meer toeschietelijkheid van de USA nodig. Of dat er in zit? Met het oog op de snelle ontwikkelingen in Syrië lijkt dat me op korte termijn heel onwaarschijnlijk.

10 reacties

 1. carthago schreef:

  In dit perspectief is het wellicht ook hilarisch de opmerkingen van juncker over de oprichting van een Europees (kermis) leger te bezien, nml slechts als een arrogante doch feitelijk mislukte poging Trump dwars te zitten.

 2. Cool Pete schreef:

  De door alle leden afgesproken en goedgekeurde afspraak in de NATO is: 3 % v/h Nationaal
  Inkomen..
  Als andere landen zich daar niet aan houden, maar de USA wel,
  schenden die andere landen dus hun afspraak en zadelen de USA op met de [ meer- ] kosten.[ In dat opzicht, zijn de andere landen wel degelijk veel geld schuldig aan de USA ]

  Als men een gezamenlijke verdrags-organisatie heeft – die in haar statuten zaken als
  democratie, rechtstaat en [ persoonlijke ] vrijheid omschrijft, is het wel het minste, dat
  elk lid aan de verplichtingen voldoet.

  Turkije is ooit, uit nood, bij de Nato gehaald, als buffer tegen de Sovjet-Unie.
  Na de val van het kommunisme in 1989, had Turkije UIT de Nato gezet moeten worden.
  En na de machtsovername door de islamo-fascist Erdogan, zeker.

 3. Karina schreef:

  Amerika betaald het grootste deel… maar was ook diegene die het voor het zeggen heeft (en terecht).
  Als iedereen zijn aandeel evenredig betaalt… zal Amerika het gedeelt macht moeten inleveren.

 4. Cool Pete schreef:

  @Karina: Het is niet zo, dat als nalatigen, hun nalatigheid herstellen, degene die niet nalatig was, daarom zou moeten inleveren; die is eerder nog te compenseren.
  De USA is gewoon het grootste land met het grootste militaire apparaat, in de Nato. Alleen daarom hebben ze het meest te vertellen. [ En terecht ].

 5. Cool Pete schreef:

  Naschrift:
  De USA heeft de andere Nato-landen altijd beschermd.
  Die andere landen bescherm[d]en de USA nauwelijks / niet …….

 6. Erik schreef:

  De EDG krijgt als opdracht om de EU landen in het gareel van de Brusselse tyrannen te houden.

 7. Karina schreef:

  @ Cool Pete
  Niet alleen geeft Amerika bescherming.
  Amerika als grootste macht heeft ook iedereen meegetrokken in ontelbare oorlogen zoals Libie en Syrie. Oorlogen gevoert voor eigen gewin. Mag Trump dan wel gelijk hebben…het wil niet zeggen dat Amerika een engeltje is.

 8. Cool Pete schreef:

  @Karina:
  – De eerste militaire ingreep in Irak: VN mandaat, was succes, Saddam voor het grijpen.
  Maar: MOCHT niet van Kohl, Mitterand, Kok, enz. [ De tweede was DOM, maar bijna geslaagd: alle soennieten/al-Qaida waren verslagen. De islam: soennisme tegen shiisme,
  maakte er zelf weer een puinhoop van.]
  – Syrie: gewapende opstand is begonnen door de Moslim Broederschap.
  – Lybie: Gadaffi: gewelddadige tiran. Opstand: al-Qaida jihadisten.
  In geen van de drie gevallen: “voordeel” voor USA. Heeft vele, vele miljarden dollars
  gekost, en – veel en veel erger: duizenden Amerikaanse mensen-levens ……….
  Verreweg de meeste olie uit het Midden-Oosten gaat niet naar USA, maar naar “EU”, en Japan en China.
  De enige die PROFITEERT, is: “EU”.

  Na uitgebreid bestuderen – verleden en heden – blijkt, hoe het werkelijk ligt.

 9. jantje schreef:

  Op dit moment is de EU een grotere economie dan de VS, met meer en beter opgeleide bewoners.
  Helaas zitten in Brussel niet de beste politici van de deelnemende landen maar de left overs.
  En we hebben i.t.t. de VS in het zuiden en zuidoosten veel slechtere buren die het niet goed met ons voor hebben.

 10. Cool Pete schreef:

  @Jantje: dat on-democratisch tot stand gekomen “EU”-konstrukt, is, in alle opzichten:
  economisch, financieel, dynamiek van de bevolking, organisatorisch, militair, eensgezindheid, opbouwend vermogen, e.a.,
  ‘de zieke oude man van de wereld’…
  Dat hebben we aan ons zelf te wijten – dat klopt.