DE WERELD NU

Elites chanteren Nederlandse burgers met illegalen

illegalen

Het kabinet wil illegalen gaan ruilen tegen arbeidsmigranten. Uitgeprocedeerden en andere illegale vreemdelingen zijn erg lastig uit te zetten. In plaats van ervoor te zorgen dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld en het uitzetten van personen die niet in Nederland horen te zijn mogelijk te maken, gebruikt het kabinet deze chaos om de eigen agenda uit te voeren: nog meer invasiërs deze kant ophalen.

In tegenstelling tot de meeste westerse landen is illegaliteit in Nederland niet strafbaar. Iemand die uitgeprocedeerd is en iedere andere illegaal die zonder enige moeite over onze niet bestaande landsgrenzen wandelt, is feitelijk vrij om hier te blijven. Zonder recht op een uitkering of legale arbeid kan de illegaal in het bestaan voorzien door hardwerkende Nederlanders te bestelen; van woningoverval tot het stelen van putdeksels en bovenleidingen, van zwart werken tot straatroof; het geld ligt op straat. Diefstal is weliswaar strafbaar maar bij de politie is geen capaciteit beschikbaar, dus men komt er steevast mee weg.

Never waste a good crisis. And if there isn’t one, create one.

Een bewust door de elites gecreëerde chaos en de oplossing die het kabinet er nu voor aandraagt, is het uitvoeren van de eigen agenda: meer ‘arbeidsmigranten’. De migranten die de elites voor ogen hebben, staan natuurlijk niet bekend om hun bijdrage aan de arbeidsmarkt, maar ze dienen de doelen van de elites desalniettemin. Het vernietigen van nationale identiteiten, etnocide en onvermijdelijke genocide. En dat alles met het welzijn van Nederlandse burgers als draagvlak.

Objectief gezien kun je er respect voor hebben: elites zoals het huidige kabinet verkopen ijsblokken aan eskimo’s. Nederlandse burgers betalen voor en werken mee aan de eigen ondergang. Ondertussen vrolijk de dagelijkse routine doorlopend. Een groot deel van de Nederlanders is geconditioneerd kuddevolk. Voor het deel van de Nederlanders die de gang van zaken doorgrondt, is het dagelijks pijnlijk om de realiteit te zien ontvouwen en onvoldoende bij machte te zijn iets tegen de naderende ondergang te ondernemen.

De elites chanteren ons, Nederlandse burgers, met illegalen. U wilt van de illegalen af die dankzij het bewust gevoerde beleid van diezelfde elites massaal naar Nederland zijn gekomen? Dan moet u nog meer invasiërs accepteren, die recht hebben op een huurwoning, op gratis geld, op gratis zorgverzekering, op gratis alles, door u betaald, harde Nederlandse werker. Natuurlijk moet u geloven dat zij hierheen komen om werk te verrichten dat u weigert uit te voeren, maar ieder weldenkend mens kijkt naar de realiteit van afgelopen decennia:

 1. Nederlanders willen het werk wel doen, maar niet tegen armoedeloon.
 2. Invasiërs werken nauwelijks.
 3. Invasiërs assimileren niet en veranderen Nederland stapje bij beetje permanent. Elites importeren hen dan ook met etnocide als doel.
 4. Invasiërs produceren dusdanig veel meer kinderen, dat het vervangen van het Nederlandse volk de enige te verwachten uitkomst is. Elites importeren hen dan ook met genocide als doel.

De elites hebben deze chaos bewust gecreëerd om hun agenda door te voeren, die ze nu als oplossing presenteren. Chantage. Accepteert u niet nog meer invasiërs? Dan blijft u last houden van de illegalen die wij hierheen gelokt hebben. Wilt u dat we illegalen uitzetten? Accepteer dan meer invasiërs.

De realiteit zal tonen dat met dit plan meer invasiërs naar Nederland worden gehaald, maar het aantal illegalen tegelijkertijd ook toeneemt. Want een land zonder grenzen blijft dweilen met de kraan open.

En dat komt de plannen van de elites prima ten goede.


Dit artikel verscheen eerder op Dutch Free Press

6 reacties

 1. Erik schreef:

  Vraag,
  een illegaal is er dus eigenlijk niet, of niet hier, wanneer zo iets wat niet hier is, wordt gedood, zou de dader dan strafbaar kunnen zijn?
  Een niet bestaand iets dood…..

 2. Carthago schreef:

  Dankzij de farizeeërs elite is de kudde nederiglanders de sigaar , en geheel uit eigen doos.Hoe is het toch zover gekomen?

 3. Prometheus schreef:

  Dit is een prima analyse en deze illustreert dat niet alleen links meer volk wil importeren als stemvee, maar voornamelijk het globalistische kapitaal, uit hoofde van het “groeidogma”, heeft eveneens een belangrijk financieel voordeel bij de bevolkingstoename. Food retailers, de bouwsector en de zieligheidsindustrie, om er slechts enkele te noemen, allen doen hun voordeel bij de omvolking. Niet vergeten: Socialisme (als tussenstap naar communisme) en kapitalisme zijn twee kanten van dezelfde munt, uitgegeven en gecontroleerd door dezelfde “meesters”.

  Blondemevrouw spreekt over de “elites”, maar in wezen betreft het internationale kapitaal, vertegenwoordigt door de locale landelijke politiek, (ze spreken elkaar o.a. in Davos). Politici die u in een schijnvertoning wel mag verkiezen, doch de unanieme agenda die zij hanteren, daarin heeft u hoegenaamd niets in te brengen. Daarom is Nederland en de EU geen (representatieve) democratie, maar een particratie en oligarchie.

  Kapitalistische hebzucht is steeds de motor van massamigratie, sociale ontwrichting en menselijk- en milieuleed. Net zoals het kapitalisme in het verleden slaven verhandelde (waarvoor wij nu als volk collectief een erfschuld opgelegd krijgen!) handelt zij nu nog steeds in slaven, men heeft het systeem alleen verfijnd. De gelijkenis is erg groot. In het verleden ging het kapitaal de slaven in Afrika opkopen om ze in de nieuwe wereld te verhandelen en gebruiken op plantages, stervende industrieën met de opkomst van de industriële revolutie. In de jaren 1960/70 importeerden zijn hun slaven onder de noemer van “gastarbeiders” voor stervende industrieën als kolen en staal. In de jaren 1980-90 vlagden zij de fabrieken uit naar de lage loonlanden. En nu laat het kapitaal de slaven zelf naar de oude wereld komen. (dat scheelt op transport kosten!) Mensen zijn slechts “human capital” oftewel een utility in het globale kapitalistische monopoly. U ziet: moslims zijn niet de oorzaak, hun aanwezigheid is het slechts het gevolg van kapitalistisch handelen. Opmerkelijk in discussies: “WIJ” hebben ze naar Nederland gehaald. Wij? Hebben wij als volk ooit in een referendum onze toestemming gegeven voor de import van gastarbeiders? Of was dat een politieke beslissing op aanvraag van het kapitaal?

  Sommige mensen klagen over de overlast van moslims. Deels terecht. En sommige partijen (gecontroleerde oppositie) spinnen daar garen bij. Als men zo naïef is te geloven dat: mocht men “de moslims” kunnen deporteren, de problemen opgelost zijn, dan mag u lekker verder dromen. Want uw analyse is foutief en lijdt nergens toe. Islamisatie slechts een gevolg is en niet de oorzaak. Illustratief: wat hebben de moslims met de financiële malaise van Griekenland te maken? De werkelijke oorzaak is kapitalisme. Kortom, wie de invasie echt wil stoppen, moet niet zeuren over moslims, maar wel de werkelijke oorzaak benoemen en bestrijden: INTERNATIONAAL KAPITALISME !

  Criminaliteit straffeloos maken en de brave huisvader zwaar bestraffen voor futiliteiten in een kafkaiaanse reglementering, wetgeving en bureaucratisering waardoor hij zich machteloos en gefrustreerd voelt, is een politieke strategie in machtsuitoefening en die noemt men “ANARCHO – TIRANNIE” .
  En niet te vergeten: criminaliteit is goed voor de economie, die moet tenslotte draaien, nietwaar? Alles wat vernielt en gestolen is moet men opnieuw KOPEN. Kassa kassa ! Zo blijven de arbeiders werken en de winkels open.
  Ook de zieligheidsindustrie, de advocatuur en de bureaucratie doen allemaal hun voordeel met straffeloze criminaliteit.)

  Tenslotte, hetgeen naïeve solidaire goedmensen vergeten is de eenvoudige economische logica van “vraag en aanbod” achter de massamigratie. Een grote vraag en een schaarser aanbod verhogen de prijzen en dus winsten. Ook de algemene kwaliteit gaat hiermee achteruit. Zie bv. huishuur en woningaanbod maar ook basisvoorzieningen als water, elektriciteit, brandstoffen etc. Iedereen verliest bij massamigratie behalve zij die er gepland voordeel uit willen halen.

  Stop white genocide? Fight capitalism ! (not muslims)

 4. Der Ganzumsonst schreef:

  Geen behoefte aan geboefte.

 5. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  Mijn schema is:
  – multinationals: zoeken goedkope arbeids-krachten en massa’s consumenten.
  – koningshuizen: zoeken gewillige onderdanen
  – linkse politici : zoeken meer stemmers en gelijkgeschakeld volk
  – burokraten / technocraten : zoeken onderhorige massa’s
  – de islam: zoekt onderworpenen
  Daarom werken al deze partijen samen.
  De macht en het bestuur = “EU”-konstrukt, de macht over alle mensen –
  daar gaat het om:
  Het vrije individu met rechten / plichten, in de democratische rechtstaat,
  moet afgeschaft worden:
  Er moet totalitarisme opgelegd worden : diktatuur.

  Hoe zouden ze anders aan de macht blijven ?

 6. Cool Pete schreef:

  aanvulling:
  bij de burokraten / technokraten, horen ook : de “klimaat”-alarmisten en -tollenaars.