DE WERELD NU

Parabel over prostitutie – eigendom is diefstal!

parabel

Deze parabel is bedoeld u er op te wijzen dat niet alles automatisch is wat het lijkt te zijn. Wat dat betreft: bekijk na lezing de illustratie ook nog eens goed.

Een discussie tussen een journalist/politicus, een wetenschapper met activistisch trekje en een kapitalist.

Wetenschapper met activistisch trekje: Eigendom is diefstal!

Journalist/politicus: Wauw, dat is schokkend nieuws! Daar wil ik meer van weten. Om te beginnen: hoe ben je hier achter gekomen?

Wetenschapper met activistisch trekje: Ik doe hier al jaren onderzoek naar en ik heb er onlangs nog een dik boek over geschreven waarnaar ik graag verwijs. En ik bouw slechts voort op eerdere wetenschappelijke studies.

Journalist/politicus: Maar dit is zo groot als het waar is! Hoe konden we dit niet weten? Kunt u een en ander verhelderen aan de hand van een voorbeeld?

Wetenschapper met activistisch trekje: Neem bijvoorbeeld jouw overhemd: heb je dat zelf gemaakt?

Journalist/politicus: Nee, die heb ik niet zelf gemaakt maar in een winkel gekocht.

Wetenschapper met activistisch trekje: Precies wat ik bedoel. Waarom eigen je je zo’n product toe als je het product niet hebt gemaakt? Het overhemd behoort logischerwijs toe aan degene die ‘m heeft gemaakt. Jij denkt misschien dat hij het aan jou heeft gegeven omdat jij er geld voor hebt betaald in de winkel, maar a) je weet helemaal niet of hij dat overhemd wilde verkopen en er (genoeg) geld voor heeft gekregen b) ook als hij het aan je heeft willen verkopen voor het bedrag dat hij ervoor heeft gekregen heeft hij dat waarschijnlijk niet gedaan omdat hij jou dat overhemd wilde geven maar omdat hij het geld nodig heeft om z’n gezin te onderhouden. Sterker, ook jij weet best wel dat hij er waarschijnlijk veel te weinig geld voor heeft gekregen en dat je hem hebt uitgebuit.

Journalist/politicus: Maakt mij dat een dief?

Wetenschapper met activistisch trekje: Natuurlijk. Hoe zou je het anders kunnen noemen als je iets van een ander afpakt?

Journalist/politicus: En moeten alle mensen die eigendom hebben de gevangenis in volgens u?

Wetenschapper met activistisch trekje: Wat moet je anders doen met dieven? Het is immoreel en onverantwoordelijk om dieven vrij te lopen rondlopen zodat ze nog meer slachtoffers kunnen maken. Echt, iedereen is schuldig.

Journalist/politicus: Uw verhaal en de schaal waarop u het probleem plaatst zijn indrukwekkend. Ik zie niet hoe men uw argumentatie kan weerleggen. Toch zijn er mensen die het niet met u eens zijn. Hier hebben we zo iemand. Laten we naar zijn tegenargumentatie luisteren.

Kapitalist: Het is grote flauwekul wat de wetenschapper allemaal uit zijn duim zuigt. Vraag het de maker van dat overhemd maar: hij zal zeggen dat hij het overhemd heeft gemaakt om te worden verkocht en dat hij niet is bestolen.

Wetenschapper met activistisch trekje: Ik geloof best dat hij dat zegt want hij doorziet mogelijk het uitbuitende systeem niet. Ik doorzie het wel omdat ik hier studie naar heb gedaan. En ik heb met vele arbeiders gesproken die wel degelijk zeiden dat ze zich uitgebuit voelden.

Kapitalist: U bent paternalistisch – u neemt de arbeiders niet serieus – en hitst ze alleen maar op ten behoeve van uw wereldvreemd idealisme. Er is niets onrechtvaardigs aan het systeem: het is een kwestie van vraag en aanbod. En dankzij dit systeem kan de arbeider zijn gezin onderhouden, want als we uw utopie volgen dan zitten alle arbeiders morgen werkloos en brodeloos thuis.

Wetenschapper met activistisch trekje: Natuurlijk acht u het systeem rechtvaardig: u als kapitalist bent de grootste dief en profiteert alleen maar van het systeem ten koste van anderen.

Journalist/politicus: Laten we ons tot de feiten verhouden in plaats van ons te verliezen in speculaties en theoretische beschouwingen. Beweert u nu dat diefstal helemaal niet voorkomt bij claims van eigendom, ook al komt de wetenschapper met vele voorbeelden en sterke argumenten?

Kapitalist: Ik ontken niet dat diefstal voorkomt, maar verreweg de meeste eigendom is niet door diefstal verkregen. Het is krankzinnig om alle eigendom te verbieden c.q. confisqueren omdat heel soms eigendom is gestolen.

Journalist/politicus: De wetenschapper zegt en toont ook wel aan dat 100% van alle eigendom diefstal is. U ontkent dit. Wat is volgens u dan het percentage diefstal?

Kapitalist: Moeilijk te zeggen, maar hooguit 5% zou ik denken.

Journalist/politicus: Bagatelliseert u het probleem nu niet? Hoe dan ook, als de wetenschapper ook maar een beetje gelijk heeft dan kan de politiek niet langer stil zitten want dan moet er hard worden ingegrepen: diefstal op zo’n grote schaal kan niet worden getolereerd! De wetenschapper zegt dat er in 100% van de gevallen sprake is van diefstal, u zegt in 5% van de gevallen. Deze cijfers lopen extreem ver uit elkaar. Ik vind dat moeilijk. Omdat we moeten handelen, stel ik voor dat we uitgaan van 50% omdat de waarheid zoals altijd wel in het midden zal liggen (en dan ben ik nog coulant jegens de kapitalist vind ikzelf). Maar ook 50% is onacceptabel hoog. Ik denk dat we moeten beginnen om alle mensen met veel eigendom – dat zijn immers de grootste dieven – de gevangenis in te gooien. Daarna kan misschien de rest volgen als meer zekerheid komt over de precieze cijfers van eigendom als diefstal.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Vervang de ideologische bewering ‘(alle) eigendom is diefstal’ door ‘(alle) prostitutie is verkrachting/mensenhandel’ en je vindt hierboven grosso modo hoe de discussie over prostitutie doorgaans verloopt. De idiotie van de discussie en van de uiteindelijke politieke maatregelen komt tot stand doordat de twee partijen (voor en tegen prostitutie) vanuit een verschillende ideologie spreken en aldus de feiten op een radicaal andere manier interpreteren terwijl de media/politiek de ideologie achter het spreken niet ziet en denkt dat de discussie tot een discussie over feiten en cijfers kan worden gereduceerd.

Zonder het zelf te beseffen worden journalisten en politici een radicale ideologie ingezogen die fundamenteel het hele kapitalistische systeem ondermijnt: in het kapitalisme verkopen mensen nu eenmaal hun arbeidskracht en/of de vruchten daarvan om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Iedereen is in die zin een dwangarbeider (‘loonslaaf’) omdat nu eenmaal de hypotheek moet worden betaald en in die zin is alle prostitutie gedwongen seks (en als de prostituee niet voor het geld werkt dan is ze seksverslaafd en dus evengoed een slaaf zodat ze nooit vrijwillig kan werken!), maar binnen het kapitalisme is dat noodzakelijk en dus acceptabel.

De antiprostitutielobby bedient zich van de marxistische ideologie die blijkens die lobby nog steeds haar activisten heeft (de felste antiprostitutiepartij in Nederland, de ChristenUnie, beroept zich uiteraard op de Bijbel maar in de wetenschap dat zij seculiere argumenten moet geven hanteert zij de marxistische argumenten die ook feministen hanteren). Het grote verschil met Marx is dat de bewandelde weg de omgekeerde is (inductief in plaats van deductief), hetgeen ook haar succes verklaart.

In Marx’ tijd was er al veel weerstand tegen prostitutie zodat Marx het ambitieuzere plan opvatte om mensen ervan te overtuigen dat er geen wezenlijk verschil is tussen prostitutie en ander arbeid omdat alle arbeid in het kapitalistische systeem uitbuiting behelst en dus weerstand zou moeten oproepen. Omdat dit uiteindelijk tot een revolutie zou moeten leiden die het hele systeem in één klap fundamenteel zou vernietigen, riep het marxisme ook veel angst en weerstand op.

Nu – zeker na de val van de Muur – het kapitalisme heeft overwonnen en ook prostitutie is geaccepteerd als (in zekere zin) gewoon werk, zien linkse feministen en rechtse christenfundamentalisten hun kans schoon om op inductieve wijze het marxisme voor zich te laten werken en op sluipende wijze een revolutie te realiseren: er is begonnen met de campagne om prostitutie te laten verbieden als meest ‘duidelijke’ vorm van uitbuiting/mensenhandel, waardoor je zelfs het liberale midden meekrijgt in je verbodsstreven, maar dit succes ondermijnt onontkoombaar de kapitalistische basis van de maatschappij waarna de weg open ligt om andere ‘vernederende’ vormen van arbeid te verbieden en uiteindelijk alle kapitalistische arbeid te verbieden omdat – zie Marx – al die arbeid uitbuiting behelst en dus ‘mensonwaardig’ is. Hopelijk is tegen die tijd de robotificatie voltooid en blijft de rechtsstaat overeind zodat de nieuwe communistische maatschappij wat fijner zal zijn dan die we eerder hebben gezien.

Maar bovenal beseffen journalisten en politici niet welke weg zij inslaan met hun repressieve aanpak van ‘mensenhandel’ en zouden zij veel scherper de radicale ideologie (Bijbel-fundamentalisme en marxisme) achter de antiprostitutielobby moeten zien. ‘Niets is wat het lijkt’: dat geldt nog meer voor de antiprostitutielobby zelf dan voor de prostitutie die het bestrijdt door het op marxistische wijze te ‘ontmaskeren’.


Dit essay verscheen eerder op GebandVanJoop

5 reacties

 1. Johan P schreef:

  Tsja. Het is niet te ontkennen dat er mensenhandel plaatsvindt in de prostitutie.
  Maar afschaffen is onzin. Zolang de vraag er is (en die zal er voor de voorzienbare toekomst nog wel zijn) zal er aanbod zijn. Het enige dat verbieden zal opleveren is dat het ondergronds zal gaan en het vereist niet bepaald een geniaal inzicht om te begrijpen dat dat de omstandigheden niet ten goede zal komen. En een hoop geld vraagt in politieinzet om het te bestrijden.

  Legaliseren is beter en geeft de mogelijkheid tot toezicht, wat de omstandigheden verbetert. Het verlaagt ook de vraag naar het ondergrondse aanbod. Nog daargelaten dat het ook direct belastingen oplevert.

  Misschien een radicaal andere oplossing, maak er een een soort opleiding van, in een variant van de geisha-opleiding. Met wat diverse niveaus. Dan reguleer je niet alleen de zaak, maar creeer je er ook banen omheen en geef je de dames (en heren) een basiskennis die hen kan helpen uitbuiting tegen te gaan. Gewoon zomaar even een ballonnetje

 2. Frans Groenendijk schreef:

  Spelen met woorden. Wel grappig uitgevoerd.
  Wat ik mis in dit artikel is de verwijzing naar concrete maatregelen die door die ‘antiprostitutie-lobby’ worden voorgesteld. Laat staan uitgevoerd.
  Ik lees over een “campagne om prostitutie te laten verbieden”. Het kan aan mij liggen, maar daar hoor ik nooit iets over. Ik lees wel over het weren van prostitutie uit bepaalde (ook traditioneel ‘rosse’) buurten. Wat mij betreft is dat vergelijkbaar met maatregelen met betrekking tot drugsverkooppunten in de buurt van scholen.
  Ja: drugsverkopers zullen dit misschien ervaren als ‘campagne om drugs te laten verbieden’.
  Ik lees over prostitutie als: “.. geaccepteerd als (in zekere zin) gewoon werk, ..”.
  Duh. Door dat “in zekere zin” tussen haakjes toe te voegen, wordt het hele verhaal compleet onderuit gehaald.
  Voor de werkzaamheden in een naai-atelier en bordeel wordt wel het zelfde werkwoord gebruikt, maar dat maakt het werk niet gelijkwaardig.

 3. Johannes Calvijn schreef:

  De schrijver lijkt er een pleidooi voor te houden dat prostitutie gezien moet worden als gewoon werk. Maar bij de eindconclusie lijkt er toch ineens wat twijfel in te sluipen: ” het kapitalisme heeft overwonnen en ook prostitutie is geaccepteerd als (in zekere zin) gewoon werk”. Waarom die haakjes: “(in zekere zin) gewoon werk”? Is het misschien toch geen gewoon werk?
  De schrijver kan eenvoudig de proef op de som nemen of prostitutie gewoon werk is of niet. Is het: geen probleem als je moeder in de prostitutie zat? Leuke bijverdienste voor je vrouw? Tip voor je dochter, als ze moeilijk werk weet te vinden? Of toch maar liever dat andermans dochter dat (in zekere zin) gewone werk verricht?
  Johannes Calvijn
  Reformator en CU-sympathisant.

 4. De laatste twee respondenten vallen over mijn “het kapitalisme heeft overwonnen en ook prostitutie is geaccepteerd als (in zekere zin) gewoon werk”. Ik zal dat uitleggen.

  In zekere zin is prostitutie geen normaal werk want het brengt (meestal) een schending van lichamelijke integriteit mee. Om die reden zijn er vrouwen die dit werk beslist niet willen of kunnen doen en om die reden zal een gemeente nooit een vrouw in de bijstand dwingen om werk als een prostituee te accepteren.

  Tegelijkertijd zijn er veel vrouwen die die schending van lichamelijke integriteit – in de volksmond ook wel ‘seks’ genoemd – niet zo’n probleem vinden, zeker niet als ze daar goed voor worden betaald. Voor die vrouwen is het werk als prostituee dus wel normaal. En omdat het kapitalisme werkt op basis van vraag en aanbod – en er mannen zijn die willen betalen voor seks en er vrouwen zijn die bereid zijn tot seks in ruil voor geld – impliceert kapitalisme per definitie prostitutie waarbij het kapitalisme geen verschil ziet tussen prostitutie en ander werk.

  Het argument ‘het zou maar je dochter of moeder zijn’ is een typisch conservatief argument. Ikzelf ben een liberaal dus ik zie volwassen mensen als autonome wezens ofwel: als een volwassen man of volwassen vrouw besluit seks te hebben om een wijze die haar ouders of kinderen niet aanstaat dan kan dat vervelend zijn voor de betrokkenen maar beslist geen doorslaggevend argument ertegen want voor mij als liberaal blijft de volwassen man of vrouw – en dus niet haar ouder of kind – baas over zijn/haar eigen lichaam en leven.

 5. Johannes Calvijn schreef:

  Vriendelijk dank voor uw antwoord.
  Mijn vraag was persoonlijk bedoeld, en u objectiveert het enigszins.
  Heel concreet: als uw moeder, vrouw of dochter zich prostitueert, dan hebt u, als liberaal, daar geen probleem mee, mits het maar haar eigen keuze is. Akkoord.