DE WERELD NU

Een volk dat voor tirannen zwicht

Tirannen

Ronald Katee beleefde gisteren in de Groningse Staten zijn laatste vergadering. En zette ‘tirannen’ tegenover de richtingloosheid van Artikel 1 van de Grondwet.

D66 stelde per motie voor de tekst van Artikel 1 [1] van de Grondwet een prominente plek te geven in de hal van het provinciehuis van Groningen.

PS 13-03-2019 Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ (D66): Een inclusieve samenleving, Artikel 1 in de provinciehal

Voorzitter, op The Student Hotel in Groningen staat in levensgrote kapitalen de aanstootgevende tekst ‘Everybody should like everybody’. Ik houd niet van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, ik vind terroristen en neonazi’s niet aardig, net zo min als u misschien niet zo gesteld bent op president Trump, Geert Wilders, Thierry Baudet of Ronald Kaatee. Het is onfatsoenlijk om van een verkrachte vrouw te vragen haar verkrachter aardig te vinden. Maar het klinkt wel lekker inclusief – ‘Everybody should like everybody’. Ik vermoed dat het de fractie van D66, de aanvrager van dit debat, als muziek in de oren klinkt.

Voorzitter, ik dank de collega´s van D66 voor de gelegenheid om een andere invalshoek te kiezen. Laat ik om te beginnen de helaas te vroeg overleden arabist Hans Jansen citeren:

‘Door de impliciete dreiging met sluipmoord waaronder Nederland leeft sinds de sluipmoord op Theo van Gogh in 2004 is er de laatste jaren in dit koninkrijk geleidelijk aan een einde gekomen aan de vrijheid van meningsuiting. Naast de beroepsmoslims zijn het de uitgevers en de theaterdirecteuren zelf die hieraan schuldig zijn. Zij hoeden zich er wel voor ook maar iets aan het publiek voor te zetten dat ook maar één moslim boos zou kunnen maken.
(…)
Omdat uitgevers en theater – directeuren zelf natuurlijk niet weten wat moslims wel en niet boos maakt, gaan ze vrijwillig en zonder het zelf te merken hierin steeds verder en verder. Het einde is een soort DDR, of eigenlijk NMR, Nederlandse Moslimrepubliek. Alles wat mogelijk in strijd zou kunnen zijn met de regelgeving van de islamitische sharia, wordt door theaterdirecteuren, uitgevers en schooldirecteuren uit voorzorgzucht veiligheidshalve vrijwillig nagelaten. Je weet immers maar nooit.’

(De expansie van de islam in Nederland – Hans Jansen, 28 november 2009)

Voorzitter, ik ben een fervent voorstander van het principe van gelijkheid voor de wet en tegenstander van het anders behandelen van mensen om redenen waar ze zelf niets aan kunnen doen, zoals hun huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid.

Maar, voorzitter, ik ben ook voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Kritiek, ook messcherpe kritiek, op met name totalitaire religies, levensovertuigingen en ideologieën moet mogelijk zijn. Dat je daarmee het risico loopt als islamofoob en dus als racist weggezet te worden, is een diep treurig gegeven. Artikel 1 van de Grondwet is daar instrumenteel in.

Maar, voorzitter, wat moeten we met een religieuze ideologie die vrouwen, homo’s en joden minderwaardig vindt, de sharia boven de grondwet stelt en de democratie wil afschaffen? Moeten we dergelijke intolerante opvattingen tolereren?

Voorzitter, ik zou ervoor willen pleiten om niet artikel 1 van de grondwet, maar een andere tekst een prominente plek in de hal van het provinciehuis te geven en de medewerkers en inwoners van onze provincie daarover te informeren en dat heb ik verwoord in de navolgende motie:

Betreft : Een volk dat voor tirannen zwicht

Datum PS : 13 maart 2019

Onderwerp : Motie vreemd aan de orde van de dag (D66): Een inclusieve samenleving, artikel 1 in de provinciehal

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Overwegende dat:

* De vrijheid van meningsuiting een wezenlijk onderdeel van onze westerse beschaving is;

Constaterende dat:

* De vrijheid van meningsuiting meer en meer onder druk staat;

* Deze toenemende druk op de vrijheid van meningsuiting vooral een gevolg is van de groei in Nederland en Europa van de islam, een nieuwe, totalitaire dreiging (na het nationale en het internationale socialisme);

Roepen het College van GS op:

* Om de dichtregels ‘Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht…’ een prominente plek te geven in de hal van het provinciehuis en hierover medewerkers en inwoners van de provincie Groningen te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag

Ronald Kaatee

Alleen gesteund door mijzelf en de Statenleden van de PVV…


De Pdf met de D66-motie Tirannen PS 13-03-2019 Motie D66 Een inclusieve samenleving, artikel 1 in de provinciehal


 1. Artikel 1 van de Grondwet luidt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

8 reacties

 1. Erik schreef:

  Ooit deze plek gefotografeerd voor de krant in de tijd van de Rushdie fatwa, waarbij de T van tirannen verwijderd was uit protest.
  Toen was links nog niet totaal gecorrumpeerd en verkeerd in haar tegendeel .
  Wanneer je rood met groen mengt krijg je bruin, dat was een opmerking die tijdens het oprichtingscongres van GL werd gemaakt, dat is uitgekomen, heulen met antisemitische islamieten , het eeuwige fascisme van de islam, en het opofferen van de belangen van de Nederlandse werkers door iedereen in de wereld die hier aanspoelt een uitkering te geven en de verkwanseling van de NL belangen aan de EU, en nu weer de klimaat hoax die de energie armoede een gesel zal maken van de werkenden .

 2. D. G. Neree schreef:

  “Wanneer je rood met groen mengt krijg je bruin,”
  Een treffende analogie. Zal ik onthouden. Hij is beter nog dan de watermeloen-analogie (groen van buiten, rood van binnen).

 3. Blink schreef:

  Inclusiviteit is net als diversiteit een non-term. Iedereen denkt en doet toch wat hij/zij zelf wil. Dit afdwingen van dat je ieder maar aardig moet vinden of moet opnemen in je samenleving is je reinste terreur. Denk maar niet dat moslims anders gaan denken over homo’s en andere mensen. Deze decadente politiek is de prelude van de ondergang. De sukkels zelf zijn eenvoudigweg te kwaadaardig om dat in te zien. Wee ons land en onze kinderen.

 4. D. G. Neree schreef:

  zo stond er op veegwagentjes van de reinigingsdienst in Amsterdam een tijdje: We accepteren iedereen zoals ze zijn. Dit is als je maar even nadenkt aperte onzin. Accepteer ik verkrachters zoals ze zijn? Wat me vooral moedeloos maakt is de indoctrinerende en propagandistische sfeer die er van zo’n opschrift uitgaat. Niemand hoeft voor mij te bepalen wat of wie ik wel of niet accepteer en in welke mate. Misselijkmakend.

 5. Gerrit Joost schreef:

  Mijn vrouw heeft vrolijk tintelende blauwe ogen, van doffe bruine ogen houd ik niet. Ik vind een vrouw in bed veel fijner dan een man. Vrouwen van enige omvang vind ik minder aantrekkelijk. Grote borsten bekoren me niet. Iemand die plat praat vind ik niet om aan te horen. Ik heb een hekel aan godsdienstigen en klimaatevangelisten. Op voorhand sluit ik mensen uit, voor Jehova getuigen sluit ik de deur. – ben ik volgens artikel 1 strafbaar?

  @ Ronald Kaatee – mooi artikel, dank u.

 6. Cool Pete schreef:

  Goed initiatief en artikel van Ronald Katee.
  Dank. Helemaal met u eens.

  Dat “nieuwe” Art. 1 is onzinnig.
  – “bevinden” : ook elke illegaal, allochtoon, crimineel, oorlogs-misdadiger ?
  – “niet toegestaan” : is geen wettelijke formulering; betekent dan ook niets.
  – wat bedoeld werd, stond al in andere wets-artikelen. Het is gewoon een
  politieke en wettelijke ondermijning van de bestaande Grondwet.
  Was dit voorstel, ook niet het werk van die salon-communiste Halsema ?

 7. Ronald Kaatee schreef:

  @ Gerrit Joost: dank!

 8. Ronald Kaatee schreef:

  @ Cool Pete: ook dank! Femke Halsema was toen nog een tiener. Haar voorganger Marcus Bakker, u weet wel, van die zaal daar ergens in het Tweede Kamergebouw, heeft een aandeel gehad in de formulering van artikel 1.