DE WERELD NU

Een progressieve vorstin

Timmermans

Op de bladzijden 2 t/m 4 van het katern Vonk van de Volkskrant staat in het weekeinde van 9 februari 2013 een interessant verhaal over koningin Beatrix, geschreven door Dirk Jacob Nieuwboer, de schrijver van Doe eens normaal Man. Hij vond haar een progressieve vorstin.

Hij vindt dat haar missie mislukt is en formuleert als haar missie de progressieve politiek van de laatste generatie: milieu, ontwikkelingssamenwerking, de bevordering van beeldende en uitvoerende kunsten en de multiculturele samenleving. Dat waren de thema’s die steeds weer terug kwamen in haar kerstboodschappen, die de kabinetten haar, zoals bekend grotendeels zelf lieten schrijven. Dat programma wordt niet langer door het volk gedragen en men kan niet zeggen dat er veel van terecht gekomen is.

Ik ben het op bijna alle punten met Nieuwboer oneens, maar des te interessanter natuurlijk.

In de eerste plaats zie ik het niet als een taak voor een Nederlandse vorst om een programma te hebben dat haar regeringen dan kunnen uitvoeren. Het is als regel haar taak om Nederland te vertegenwoordigen en te symboliseren. Toen haar grootmoeder in 1940 naar Engeland uitweek en de regering in de persoon van Jonkheer de Geer het af liet weten, nam Wilhelmina het heft zelf in handen. De koningin bleek toen het staatsnoodrecht in persoon te zijn. Dat kan naar mijn mening nog steeds als haar belangrijkste taak worden gezien: zich zo te gedragen dat het land het haar toevertrouwt om een nationale reserve te zijn in geval van nood. Als reguliere machtsuitoefening om welke reden dan ook niet langer mogelijk is, is er altijd nog het Oranjehuis. Tegen die achtergrond moet ook haar recht worden gezien om geïnformeerd te blijven en te mogen adviseren. Het is het recht en vaak ook de plicht van het kabinet en van iedere minister afzonderlijk om zich daar niets van aan te trekken. Zolang we een functionerende volksvertegenwoordiging hebben in het land zijn de opvattingen van Wilders belangrijker en interessanter dan die van Beatrix van Oranje.

De ideeën over het milieu van de majesteit en haar progressieve medestanders hebben altijd één groot gebrek vertoond. Men heeft nooit openlijk willen erkennen dat het wereldwijde milieubederf een rechtstreeks en onvermijdelijk gevolg is van de wereld overbevolking en van de industrie die nodig is om die bevolking in leven te houden Wie het zo ernstig neemt met het milieu als de majesteit, zou met ideeën horen te komen hoe die bevolking kan worden teruggebracht tot een niveau die de wereld wel aankan. Wat wij in Nederland en wat men in andere westerse landen doet aan het milieu is alleen maar van plaatselijke betekenis en dus in wezen niet meer dan kurieren am Symptom.

Haar bevordering van de schone kunsten is een koninklijk prerogatief. Dat heeft ze goed gedaan en niet voor niets is het zinnigste en aardigste wat er bij de gelegenheid van haar abdicatie over haar gezegd is uit de mond gekomen van beeldende kunstenaars, die haar als een collega beschouwen.

Als zij er mede de aanleiding voor geweest is dat wij jaren lang een ministerie van ontwikkelingssamenwerking hebben gehad met een eigen budget dat jaarlijks moest worden uitgegeven, dan is dat geen reden om dankbaar te zijn. Met de kennis van nu is het duidelijk dat ontwikkelingswerk door overheden alleen per project hoort te worden gefinancierd. De bureaucratieën hier en in de ontwikkelingslanden, die het als hun taak zien om het toegekende budget op te maken omdat er anders het volgende jaar op zal worden gekort, hebben veel bijgedragen tot de gebreken die zo goed zijn beschreven in boeken als Dead Aid en in het proefschrift van Wiet Janssen[1], die er aan de technische universiteit Twente op promoveerde Het is niet zo zeer dat het thema ontwikkelingshulp controversieel geworden is, maar dat we er achter gekomen is hoe averechts we het onderwerp al die jaren hebben aangepakt.

Dat Lubbers het niet nodig vond haar kersttoespraken op dit soort onderwerpen te controleren, kwam omdat hij er geen interesse voor en dus ook geen verstand van had. Die premier en de majesteit leken nogal complementair. Hun interessevelden overlapten uitsluitend waar het over het functioneren van overheid en de politiek ging en voor de rest heel weinig.

Voor Europa geldt eigenlijk min of meer het zelfde. Brussel heeft de kans gekregen uit te groeien tot een moloch die zich in hoofdzaak met zich zelf bezig houdt. Van de werkelijke problemen op dit continent weet men in Brussel veel te weinig door een gebrek aan contact met het kleine en middelgrote bedrijfsleven. Door een onverantwoord snelle uitbreiding van het aantal lidstaten die allemaal in het ambtelijk apparaat vertegenwoordigd wilden worden is het Brusselse gebouw uit zijn voegen geraakt. Vroeg of laat zal besloten moeten worden om het af te breken en opnieuw te beginnen. Het is niet de publieke opinie die spontaan veranderd is, het is Brussel dat zich door de uitbreiding naar 27 leden zelf de das heeft omgedaan.

Wanneer iemand met afstand naar de dingen kijkt en vooral goed luistert naar wat er in Nederland en in de wereld gebeurt geeft het koningschap haar een unieke gelegenheid om de regering op dit soort ontwikkelingen attent te maken. Kennelijk heeft onze majesteit die gelegenheid voorbij laten gaan door te dicht met haar neus op het dagelijks gebeuren te zitten. Daar hoeven we ons bij haar opvolger waarschijnlijk veel minder zorgen over te maken.

De multiculturele samenleving was zeker iets dat bevorderd had horen te worden toen eenmaal vaststond dat de kolossale instroom van vreemden niet te stoppen viel. Op te merken valt dat we het tegenovergestelde hebben gedaan. We hebben het ontstaan van etnisch homogene wijken in onze steden bevorderd en in plaats van een multiculturele samenleving hebben we een vorm van apartheid gekregen. Dat die eigen wijken op hun beurt weer de instroom hebben bevorderd en bijgedragen hebben aan een negatieve spiraal lijdt weinig twijfel en dat was zeker erg dom van de verantwoordelijken.

Ik meen niet dat de koningin daarover persoonlijk een verwijt kan worden gemaakt. Zij heeft Cohen en zijn college in Amsterdam niet geadviseerd om van de westelijke tuinsteden Marokkaanse buurten te maken, maar dat is wel gebeurd en niet tot genoegen van de mensen die daar oorspronkelijk woonden. Het was niet zij en ook niet haar moeder, die burgemeester Thomassen van Rotterdam hebben tegengehouden toe die in zijn stad de instroom van vreemdelingen wilde reguleren.

De majesteit heeft wel degelijk gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen die de immigratie ging hebben als het ons niet zou lukken om een deugdelijke integratie tot stand te brengen maar ik meen niet dat ze ooit met werkzame ideeën is gekomen over hoe dat in de praktijk zou moeten. In feite hebben zij en progressief Nederland met de armen over elkaar zitten wachten hoe het fout ging lopen. Waarschuwingen aan de burgers om vooral niet te discrimineren is zeker geen werkzaam idee. Het is een vergissing om te menen dat discriminatie een oorzaak is. Het is een gevolg.

Ik meen dat te constateren valt dat onze vorige majesteit deelt in de mislukking van dertig jaar progressieve politiek. We zouden veel beter zijn af geweest met een beleid dat minder idealistisch was geweest en beter rekening had gehouden met de feiten. Maar vast staat wel dat ze het progressieve Nederland dat voor haar troonsbestijging nog anti koningshuis was heeft omgeturnd, zodat we nu in de media en de hoge ambtenarij de sterkste voorstanders vinden van het Oranjehuis. Dat huis kan na de verwikkelingen rond Bernard van Lippe-Biesterfeld, nu wel weer een stootje velen.


 1. Management of the Dutch development cooperation, ir. Wiet Janssen, Technische Universiteit Twente, 3 december 2009.

Dit artikel verscheen erder op het Blog van Toon Kasdorp

16 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Die ongetrouwde juffrouw Von Lippe Biesterfeld, is de Nederlandse, mannelijke/vrouwelijke
  versie van de activist George Soros.

 2. wim schreef:

  “…toen eenmaal vaststond dat de kolossale instroom van vreemden niet te stoppen viel.” Wat een fatalistische insteek! Er werd niet eens serieus geprobeerd deze instroom te stoppen, maar de opeenvolgende kbinetten beperkten zich met het uitslaan van stoere taal om het volk te sussen, maar lieten verder de zaak op zijn beloop. Dit is uitstekend op te maken uit ‘Enkele reis Nederland’, hoe massa-immigratie ons land veranderde.

 3. Voight-Kampff schreef:

  Het bestaan van het koningshuis ligt buiten haar zelf.

  Het beeld van een republiek met bijvoorbeeld een Rutte als President en een Pechtold als PM is afschrikwekkend genoeg om ons koningshuis te waarderen en verdedigen als “nationale reserve”.

 4. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff: natuurlijk niet. Dan kiezen we: Baudet en Wilders en Omtzigt. Bijvoorbeeld.

 5. carthago schreef:

  Er is door de oranjes nooit voor enig volksbelang opgekomen bij de import van volksvijandige mensenmassa’s.Het was en is alleen maar eigenbelang en behoud van status binnen de elitaire eussrkliek.Zo was Beatrix bij het uitbreken van de zgn kredietcrisis als eerste om haar olie belangen in Qatar veilig te stellen , en hebben we nooit meer iets gehoord over de door qatar ontlokte burgeroorlog in Syrië (gaspijplijn)waarvan het volk hier de gevolgen moet dragen van de tsunami aan islamitische gelukzoekers . De huidige betonnen zitbanken in de steden zijn er het resultaat van en die zul je echt niet aantreffen in de zitkamer van huize ten bosch.Fake sentiment voor de oranjetent.

 6. Voight-Kampff schreef:

  @ Cool Pete. U is ook een romanticus. Welkom bij de club.

  Het is u wellicht niet ontgaan dat WE zojuist hebben gekozen. En voilà, in het resultaat komen Baudet en Wilders niet voor. Sterker nog, Wilders is buiten het speelveld geparkeerd door onze meesters. Dus, uw verwachtingen van de weerbaarheid van het Nederlandse volk is iets te positief gesteld.

  Tja en Omtzigt. Een tragisch geval van walk the walk and talk the talk. Een competent persoon die gewoon is onderworpen aan de CDA-partijdiscipline. Argumentatie: zijn stemgedrag komt overeen met dat van zijn partij. Don’t listen to what they say, watch what they do! Met dit motto kom je een aardig eindje in het leven. En, Laat u niet foppen door de naam CDA, het is een platvloerse machtspartij.

  Link: https://www.parlement.com/id/vh8lnhrs61r7/afwijkend_stemgedrag_in_de_tweede_kamer

  Daar komt nog bij dat het volk door systeemfouten in de opzet van de staatsinrichting slechts de controle heeft over de wetgevende macht en niet over de uitvoerende macht (wegens geen gekozen MP). Het staatsapparaat is met slechts een enkel instrument lastig te sturen. Het volk kan zijn leiders dus niet direct kiezen. En dit indirect overlaten aan het parlement levert de huidige club op.

  En tenslotte, het is nu eenmaal zo dat macht corrumpeert en dat TYPES als Rutte en Pechtold, zeker in de eenzijdige opzet van onze huidige parlementaire democratie, door gebrek aan gewicht van geweten en geestelijke bagage, gewoon komen bovendrijven. Het partijsysteem filtert de rest er in de loop van een politieke carrière zorgvuldig uit.

  Wat mij betreft mogen onze koning en koning gewoon blijven zitten. Daarbij accepteer ik zelfs de staatsrechtelijke grap dat de echtgenote van onze koning de titel van koningin heeft toebedeeld gekregen i.p.v. prinses.

 7. Voight-Kampff schreef:

  @ Carthago. Correcte toevoeging. Maar wat is nu uw keuze; een type als Rutte of Pechtold als President of ons koningshuis als “nationale reserve”?

 8. carthago schreef:

  @voight-kampff.Als de keuze bestaat uit deze twee opties wordt dat een duivels dilemma.dilemma.Ik denk een coup d’ Orange, want bij prins pils is meer terug te halen.🍻

 9. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff: Dit zetbaasjes-kabinet kan heel makkelijk en snel, vallen. Voila.
  En: leve de republiek, de democratische rechtstaat.

 10. Voight-Kampff schreef:

  @ Cool Pete. Ik neem aan dat u een omwenteling verwacht van het Nederlandse volk. Ik help het u hopen, want als u zich vergist dan wordt uw eventuele Nederlandse Republiek geleid door een mogelijke combinatie van pak ‘em beet President/ Eerste minister:
  – Ank Bijleveld/ Sigrid Kaag;
  – Ferdinand Grapperhaus/ Kajsa Ollongren;
  – Arie Slob/ Sander Dekker;
  – Halbe Zijlstra/ Wouter Koolmees;
  – Stientje van Veldhoven/ Menno Snel;
  – Pechtold/ Rutte.

  (Vanuit de gedachte van het machtsdenken van het Nederlandse partijkartel ga ik ervan uit dat ook een eventuele President in een eventuele republiek niet direct gekozen gaat worden, maar indirect voortkomt uit het parlement).

  Dit verzint toch geen mens. Een kras op de ziel van de soevereine burger.

  Om on-topic te blijven. In vergelijking met dit mogelijke scenario zou zelfs het optreden van onze ex-koningin op kerstavond, met haar pedante en stichtelijke praatjes, een verademing zijn.

  “Met weemoed de wanhoop te lijf”, dan maar.

 11. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff: buigen voor het huidige machts-kartel, is de weg naar de ondergang.
  Er is geen keus.

  De veiligheid en de vrijheid moeten verdedigd worden.

 12. Voight-Kampff schreef:

  @ Carthago. Dan, welkom in Carthago!

 13. carthago schreef:

  @voight-kampff.Hypothetisch een biertje drinken met prins pils in carthago dus ?

 14. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff: vergis u niet: daftige Trax speelt op de achtergrond de baas; via een
  ‘inner circle’ en via Staats-organen. Hij/zij is hautain “links” plus islamofiel: die isalm levert namelijk geknechte en adorerende onderdanen op. “Ik en mijn familie zijn van plan, dit nog heel lang te doen”. Een normale Nederlander ziet natuurlijk al decennia niets meer in dat Duitse huis, met hun malle fratsen.
  Hij/zij c.s. is bezig als Merkel, als “EU”-konstrukt, en als George Soros met zijn “O.S.- Foundations:
  ‘links” plus islam: de hel op- en onder de aarde.

 15. carthago schreef:

  @coolpete.Heel juist.Daftige trax is onderdeel van de deepstate.Niets makkelijker voor de deepstate dan een volkstheater van vergane koningsglorie op te blijven voeren voor de horigen.Buigen krengen !

 16. Voight-Kampff schreef:

  @CoolPete @Carthago. Informele macht kan niemand ontzegd worden, omdat iedereen nu eenmaal het recht heeft om voor zijn/haar belangen op te komen. Echter, de informele macht van het koningshuis kan eenvoudig aan banden worden gelegd wanneer het volk naast de teugel van de wetgevende macht (parlement) eveneens de teugel van de uitvoerende macht (gekozen Minister-President) in handen krijgt gelegd. Hierdoor wordt de weg van eventueel uitoefenen van informele macht door het koningshuis op de wetgevende- en uitvoerende macht afgesneden. M.a.w. het volk kan in voorkomende gevallen zowel proactief als reactief reageren. In deze organisatievorm komt het koningshuis in haar rol van ‘bindende macht’ en ‘nationale reserve’ goed tot haar recht. Een optimale rolverdeling voor de Nederlandse rechtsstaat. Beter dan dit kan m.i. niet.