DE WERELD NU

Agitprop – over een onmisbaar risico

klimaat

Soms is het werkelijk aandoenlijk hoe de NOS probeert haar agitprop er bij u – de nieuwsconsument – in te rammen. Schaamteloos, maar aandoenlijk.

Gisteren had men bij de NOS massapsycholoog Jaap van Ginneken gecharterd om uit te leggen waarom mensen meer angst hebben te sterven door terrorisme dan om door een bij gestoken te worden en daaraan te overlijden. Terwijl de kans op het laatste statistisch groter is. Lies, big lies & statistics is een citaat waarvan de bedenker in de mist der oude tijden is vervaagd tot onherkenbaarheid. Maar ongetwijfeld zal het een der eerste toepassers van statistiek zijn geweest die zich deze waarheid al realiseerde. Dat we sindsdien statistiek nog steeds niet hebben afgeschaft had Van Ginneken te denken hebben moeten geven, maar in zijn enthousiasme voor de door hem gevonden correlatie met de werkelijkheid is deze pijnlijke waarheid niet of onvoldoende tot hem doorgedrongen: statistiek is ondanks haar gebreken en risico’s een onmisbaar element van ons dagelijks bestuur.

Dat geldt ook voor bijen. Bijen zijn onmisbaar. Het mogelijke uitsterven van de bij door misbruik van chemische bestrijdingsmiddelen is een grote zorg die iedereen begrijpt, en volkomen terecht ook nog. Er bestaat een boekje van de detectiveauteur Edgar Wallace – de Groene Dood (NL) – waarin iemand voorkomt met een fobie voor wormen, die een chemisch middel prepareert om alle wormen wereldwijd binnen een paar maanden uit te roeien. De keurige hoofdpersoon schiet hem tegen het einde van het boek zonder enige aarzeling dood, en legt zijn tamelijk verbijsterde vrienden en kennissen die dat nogal rigoureus vinden vervolgens kalm uit dat we niet zonder wormen kunnen: Binnen een jaar zou de hele wereld van honger omkomen. Dit is een feit.

In iets mindere mate geldt dat ook voor bijen. Maar islamitische terroristen – die laatste zijn ongenoemd degenen aan wie de NOS het in haar vèrgaande onbenul dacht toen ze Van Ginneken zijn uitspraken ontlokte – zijn dat niet. Bijen zijn onmisbaar, dus als iemand het ongeluk heeft door een bijensteek te overlijden is er geen enkele verstandige mens die zal voorstellen om alle bijen uit te roeien teneinde het probleem op te lossen en de wereld veiliger te maken. Wat moslimterroristen behoedt voor totale uitroeiing door wereldmachten als USA, Rusland en China (elk heeft op eigen wijze grote problemen met moslims en hun terrorisme) is dat ze niet direct als terroristen herkenbaar zijn, en men het uitroeien van moslims als bevolkingsgroep geheel terecht te ver vindt gaan.

Dat laatste ook nog omdat men tegen beter weten in de hoop behoudt dat militante moslims ooit tot inkeer zullen komen, en brave oppassende burgers worden. Daartoe al dan niet door overmatig geweld gedwongen – zoals Rusland een aantal malen bewezen heeft dat werkt.

Is de menselijkheid van moslimterroristen dan geen argument hen niet volledig uit te roeien? Geenszins, zoals ik ooit al eerder betoogde. Slechts in de weekdierreservaten van de westerse wereld kan een dergelijke gedachte gedijen, maar ik heb groot vertrouwen in het realisme van de grootmachten dat als het er op aan komt, en toekomstig islamterrorisme op persoonsbasis kan worden voorspeld, zij niet zullen aarzelen.

Tot die tijd is er alle reden je zorgen te blijven maken over het risico dat moslimterrorisme vertegenwoordigt, en mocht Jaap van Ginneken ooit bij een aanslag een oog, arm of andere ledematen verliezen, dan zal ik er geen been in zien hem een bosje bloemen en een kaartje te zenden met een felicitatie: het had immers erger gekund, nietwaar? Weest blij en geniet er van!!! Want alle verdere deelneming is verspilde empathie.

5 reacties

 1. carthago schreef:

  Mooi artikel.
  Aap Jaap beseft zich waarschijnlijk niet eens dat hij door z’n Bijzienheid statistisch een grotere kans maakt overreden te worden door een op hol geslagen truck.Geeft niet.

 2. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  Alleen dictaturen, hebben een Staats-Omroep.

 3. Erik schreef:

  Je moet de moslim populatieonder de 1 % houden, dan is er niets aan de hand, bij 30% zit je midden in een burgeroorlog.
  Dus remigratie programma’s opstellen en het direct uitwijzen van criminele moslims, al is dit vaak een pleonasme.

 4. LT schreef:

  Helemaal eens met Erik hierboven. De statistisch bepaalde overlijdenskans door terrorisme over afgelopen jaren is een niet relevant cijfer en daar gaat het niet om. De vraag is wat er gaat gebeuren bij een moslimpopulatie binnen onze grenzen van 20% of hoger. Bij 5-10% is het effect al amper te harden.vanwege onwil, policor wegkijken of blindheid vanuit de deugelite.

 5. Cool Pete schreef:

  @Eric en @LT: helemaal eens, met beiden.
  Dit zegt elke imam:
  De islam komt niet om te integreren, maar om te overheersen.
  Islam = wereld-kalifaat + sharia d.m.v. jihad:
  binnendringen, zielig doen, misleiden , dan: eisen stellen, geweld toepassen, slaven maken, overheersen.

  Hoe kunnen velen van os, zo blind zijn ?