DE WERELD NU

Nederland, en een kwaadaardig humanisme

Nederland

Nederland is in 2017 een veel aardiger land dan het was in 1957. Toen was ons land nog verdeeld in een katholiek, een protestants en een humanistisch deel, die ieder min of meer op zich en langs elkaar heen leefden. Ongeveer zoals nu de moslims zich in aparte wijken afzonderen en een apart leven leiden.

De landsdelen stonden in de vijftiger jaren niet vijandig tegenover elkaar, maar ze leefden wel apart. Criminaliteit was er toen nauwelijks. In 1957, toen het leven zo saai was, werd er geen openlijk geweld gepleegd en het beeld van alle negatieve statistieken was onvergelijkbaar veel gunstiger dan tegenwoordig.

Maar als je zou mogen kiezen, wilde je dan het oude Nederland terug? Ik in elk geval niet, dat weet ik wel zeker, maar ik ben me bewust dat ik makkelijk praten heb. Ik woon in een rustige buurt met weinig criminaliteit of andere Unfug. Voor mensen die hun leven lang in volkswijken hebben gewoond en daar nu worden weggepest, Amsterdam uit naar Purmerend en Almere, ligt dat anders.

Maar toch, ik vind het straatbeeld wel veel aardiger tegenwoordig met al die gekleurde mensen en Nederland is ook aanzienlijk minder provinciaals dan het vroeger was. Voor mensen zoals ik, die altijd veel in het buitenland zijn geweest, maakt het dat een stuk plezieriger om in te wonen.

Maar het is wel waar dat er meer nodig is om de burgerlijke vrede te handhaven dan vroeger en dat de overheid er geen notie van lijkt te hebben hoe ze dat aan moet pakken.
Geert Wilders is van mening dat criminele buitenlanders het land uitgezet moeten worden, maar tot nu toe heeft hij ons niet laten weten hoe hij dat voor zich ziet. Om criminele allochtonen aan de andere kant van de grens deponeren, is niet erg hoffelijk tegenover de buurlanden en bovendien heb je ze dan als regel per kerende post weer terug. Voor het terugsturen naar de landen van herkomst is medewerking van die landen nodig. Die krijgen we niet. Onze overheid geeft er daarom maar de voorkeur aan om met de handen in het haar te zitten en niets te doen.

Dat Wilders kritiek heeft op deze aanpak van onze overheid of over het gebrek aan aanpak, is zijn goed recht en het past in zijn politieke programma . Dat rechters hem voor dit politieke standpunt veroordelen is in strijd met ons staatsrecht zoals, hoop ik, in hoger beroep ook wel zal worden vastgesteld.

Het is onbegrijpelijk dat de heersende humanistische ideologie in Nederland en andere Europese landen iets sacrosancts lijkt te hebben gekregen. Het lijkt erop dat men bij de humanisten nu soortgelijke voorrechten claimt als vroeger bij de kerken en hun geestelijkheid. Persoonlijk vind ik deze humanistische quasi-religie nog een graatje erger dan de godsdiensten uit mijn jeugdjaren.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

6 reacties

 1. Carthago schreef:

  Statistisch 4 miljoen (hoogste in de eussr) delicten per jaar , waarvan nog geen 3 %wordt opgelost en nog geen 10 % behandeld.Geen onaardige score voor een bananenrepubliek.

 2. Carthago schreef:

  Ik beken liever kleur dan zwart gemaakt te worden.

 3. Johan P schreef:

  Men kan volgens de auteur de criminelen dus feitelijk niet uitzetten. Ik ben het daar mee oneens.
  Uiteraard kunnje ze niet gewoon de grens overzetten. Dat is onbeschoft naar je buurland, maar aangezien er helemaal geen echte grenzen meer zijn is dat sowieso geen optie, tenzij die eerst volledig dichtgespijkerd worden en dat gaat niet gebeuren.
  Indien de landen van herkomst niet meewerken lijken we er dus aan vast te zitten, maar we kunnen ook dezelfde methoden handhaven die de invasielegers vanuit Afrika nu gebruiken. Scheep ze maar in en dump ze in kleine bootjes voor de kust van het betreffende land, of ergens daar in de buurt.
  Dat klinkt inhumaan, maar een regering heeft in eerste instantie verantwoordelijkheid voor de eigen bevolking, niet de rest van de wereld. Verder is het onmenselijk vanuit het verweekte, uiterst verwende, standpunt van het westen, maar in grote delen van de wereld kijken ze er anders tegenaan.
  En een dergelijke actie een paar keer werkelijk uitvoeren laat ook zien dat je niet alles zomaar accepteert. Dat is in die gebieden ook de enige manier om respect te krijgen.
  Een zeer goed mogelijk gevolg is dat er opeens landen zijn die WEL bereid zijn regelingen te treffen omdat ze zich opeens met een probleem zien geconfronteerd ipv alleen maar woorden zonder daden.

 4. G. Gonggrijp schreef:

  Het vogelvrij verklaren van criminele “onuitzetbaren” is ook een optie.

 5. David Bakker schreef:

  Misschien kunt u eerst een definitie geven van wat u onder humanisme verstaat. Dat is nogal een containerbegrip. Dan weten we misschien wat u precies bedoelt.

 6. kasdorp schreef:

  Humanisme is de heersende progressieve levensopvatting in Europa en de kustgebieden van de VS. Zij is afgeleid van het christendom, maar ziet alle godsdiensten als gelijkwaardig tenzij die er ongebruikelijke en wrede gewoonten op na houdt.