DE WERELD NU

Een afrekening in het demoniserende circuit

Afrekening

Trouw-columnist Stevo Akkerman roept Thierry Baudet en Geert Wilders ter verantwoording na de massaslachting in Christchurch. Wat is dit voor een afrekening? Oud-journalist Dick Kraaij wordt er fysiek onpasselijk van. Hij wil dat Akkerman eindelijk stopt. Als dat zou kunnen…

Dit stuk is een poging voor eens en altijd af te rekenen met Stevo Akkerman. Niet dat dit letterlijk zal lukken; wie zou de illusie hebben dat de man tegen zijn wil zal vertrekken bij Trouw? Verder leven we onder het vrije woord. Punt. Hopelijk beseft subject dezes dit ook ten volle. Maar ook: dat hij begrijpt hoe woorden, vrij als ze ook zijn, kunnen framen en demoniseren, in een mate die verstandig noch moreel verantwoord is. Tenslotte bestaat er zoiets als opinie en opinie. Mensen met een opinie kunnen stevig, fundamenteel zelfs van mening verschillen, ja, elkaar zelfs niet begrijpen, en de ander toch respecteren. Wat ik tegen de opvattingen van Stevo Akkerman heb, gaat dieper dan mijn inzicht tegen dat van hem. Het is niet zomaar ‘jammer’ dat hij vindt wat hij vindt. De wens of noodzaak om te berusten in wat hij schrijft gaat niet op.

Ik kan niet berusten als Akkerman Baudet en Wilders ter verantwoording roept over “Christchurch”. Dat hij vervolgens door Leo Lucassen retweet wordt maakt alles erger; Lucassen RT niks wat niet minstens in zijn kraam te pas komt, tenzij hij het afzeikt.
Ik loop bijkans rood aan; ik ren naar het toilet, omdat ik net gegeten heb, het zuur begint op te komen en mijn speekselklieren beginnen harder te werken. Ik houd me staande, dankzij de kop boven Akkermans nieuwste stukje in Trouw. Vrucht van de eindredactie?

Na Christchurch is het onmogelijk geen vragen te stellen aan mensen als Baudet en Wilders

“Verantwoordiging” is een te zwaar woord; Stevo stelt gelukkig ‘slechts’ vragen, moeten we constateren. Onmogelijk te vermijden vragen, dat dan weer wel. Hij begint zijn column prima en ook best wel dapper, voor een policordert. Hij wil(de) vragen stellen “aan de islam” naar aanleiding van 9/11, Charlie Hebdo en andere gruweldaden. De Bataclan noemt hij overigens niet, ofschoon die dezer dagen weer even terug was in het nieuws, omdat er twee “Amsterdammers” zijn opgepakt. In Parijs in 2015 viel een klein veelvoud van de slachtoffers die in Christchurch te betreuren waren. Over fysiek onpasselijk worden gesproken.

En in dezelfde alinea gaat het alweer helemaal mis bij Stevo:

Tegelijkertijd viel niet te ontkennen dat de overgrote meerderheid van de 1,6 miljard moslims inderdaad vredelievend is.

Dit is aantoonbaar onjuist. Hoewel Akkerman geen cijfers noemt, is niet voor te stellen dat hij honderd procent minus enkele tientallen procenten als “een overgrote meerderheid” kwalificeert, zonder kwaadaardig te zijn. En al zóú het letterlijk een overgrote meerderheid zijn — 95% is zo ongeveer de meest voorzichtige schatting — wat dan nóg? Waar het om gaat, is dat professor Ruud Koopmans aantoonde tenminste tientallen miljoenen moslims wereldwijd beslist niet vredelievend zijn, en die bevinden zich absoluut niet alleen buiten de westerse wereld. Marokkaans straat- en bendetuig (‘gewone’ criminelen) lijkt in de door de NRC (sic) factchecked cijfers van Koopmans niet eens meegerekend.

We horen niet te berusten als Stevo Akkerman in hetzelfde bruinlinkse water vist als de GL-religiewerkgroep “De Linker Wang”, die tot verbijstering van politiek analist dezes inderdaad bestaat. (Ik heb het Hannibal wel eens verteld, maar vermoedelijk te omfloerst gesproken.)

Akkerman (c.s.) associeert de fetisj van Christchurch-schutter Tarrant met ‘omvolking’ vervolgens met uitspraken van Wilders en Baudet over immigratie en integratie. We moeten daarbij bedenken dat Nieuw-Zeeland in verhouding zeker vijf- tot zesmaal zo weinig nietwesterse allochtonen telt als de West-Europese landen. ‘De taal van angst’ door Tarrant, Stevo? Dat zou zomaar kunnen. Maar waarom projecteer je dat op FvD en PVV, die de demografische samenstelling van onze zes grootste steden kennen?

Bezorgdheid, ook ernstige bezorgdheid, is trouwens nog niet hetzelfde als angst. Om over het verschil tussen met cijfers onderbouwde bezorgdheid en ongefundeerde angst (fobia) maar te zwijgen. Volgens Akkerman hangen de “verkeerde populisten” (niet zijn term, maar die van Mark Rutte) verderfelijke complottheorieën aan. Net als de massamoordenaar van Christchurch:

In navolging van de Franse auteur Renaud Camus (vorig jaar nog aanwezig bij een PVV-demonstratie) verspreiden ze de complottheorie van Le Grand Remplacement: linkse multiculti-aanhangers halen moslim-immigranten binnen om de blanke en christelijke bevolking van Europa (en landen als de VS, Australië en Nieuw-Zeeland) te vervangen.

Dit is geen sterk citaat. Ten eerste hebben auteurs als Camus, vanuit de Franse (!) biotoop hun opvattingen prima onderbouwd. En Camus is zeer zeker niet de enige. In de tweede plaats is het concept van omvolking met goed fatsoen amper nog een samenzweringstheorie te noemen. En als Akkerman dat niet aanvaardt, is hij professioneel niet langer serieus te nemen. Ten derde hebben we helemaal geen complottheoretische onderbouwing meer nodig om de omvolking in actie te zien, of het nu een vooropgezet plan, een uitloper van de koloniale tijd, de onwil om Schengen op te schorten, Merkels misdaden tegen de leefbaarheid, deals met schurkenstaten, tegenwerking van de werkgevers, angst voor Eurocratisch gezichts- en pensioenverlies, discipel Bert Koenders van Jan Pronk, een ‘ongelukje’ of een combinatie van dit alles betreft.

Als Wilders aankondigt dat hij ons land gaat “terugveroveren” omdat het “gekaapt” is, liggen er geen doorgeladen machinegeweren en bomvesten in zijn kofferbak. (Die lagen mogelijk wel in een of meer auto’s die zijn beveiligers ooit hebben tegengehouden; iets dat we niet weten.) En alt-right bestaat bij lange na niet uit miljoenen griezels in leren jackets met doodskoppen die klaarstaan om de wapens op te nemen, laat staan dat Baudet en Wilders daar niet van zouden grúwen. (Over samenzweringstheorieën gesproken.) Wilders oproep heeft eerst en vooral te maken met onze cultuur die onder vuur is komen te liggen. Zeker, Wilders beweert dat “islam het probleem is” (iets dat Baudet niet in die bewoordingen doet).

Nederlanders zijn kwaad, niet gewelddadig
Maar het ‘islam-probleem’ uit zich — naast de gevaren van radicalisering en terreur — voor de meeste Nederlanders vooral in de vorm van islamisering. Teveel rekening moeten houden met moslims die altijd gekwetst lijken te zijn over van alles en nog wat. Teveel en te vaak moeten aanpassen aan de islam in de publieke ruimte, en niet in de laatste plaats in onze voeding. Teveel (onderhuids) explosieve situaties moeten ondergaan op scholen, in het openbaar vervoer en noem het maar op. Op eieren moeten lopen om iets verkeerds te zeggen. Of te lang iemand aan te kijken. Moeten toezien dat afwijkend gedrag – dat de integratie belemmert en de segregatie bevordert – in de praktijk eerder wordt beloond dan gecorrigeerd, tot het weg-intimideren van leraren, meisjesbesnijdenis, pedopolygamie en eerwraak aan toe. Een samenleving onder voortdurende spanning. Dat is allemaal ‘gelukkig’ nog steeds afhankelijk van waar je woont, maar er valt met het jaar minder aan te ontkomen. En het is inherent on-Nederlands.

Nederlanders zijn niet bang, ze zijn vooral hartstikke kwaad dat Nederland Nederland niet meer is. Er zijn ook Marokkanen en Turken die Wilders donders genoeg snappen en om die reden PVV stemmen. Onder wie de PVV de vierde partij (!) is waarop mensen van hun achtergrond stemmen, omdat ook zij Nederland omarmd hebben. Een niet-geïslamiseerd Nederland; dat wil zeggen een land dat in elk niet verder geïslamiseerd wordt. Waar salafisten geen kans (meer) krijgen niets en niemand nog te intimideren en het bevoegde gezag niet te tarten (ook al is dat gezag *kuch* minstens medeschuldig aan de huidige gezagscrisis). Gewoon niet. Nul. Daarnaast willen Wilders c.s. een einde maken aan islamitisch onderwijs. Je hoeft daar geen hartgrondig voorstander van te zijn om te begrijpen dat dit geen volslagen idioot voorstel is. Omdat doorgaan op de huidige voet neerkomt op dweilen met de (brand)kraan open.

Nederlanders zijn hartelijk, maar eisen een hardere overheid
Wie beweert dat islamisering en onthollandisering in bredere zin niet bestaan, die is blind voor de werkelijkheid. En is de kwalificatie christen-journalist, of christelijke journalist, of journalist met een christelijke achtergrond niet waardig. Politici? Mutatis mutandis even zo. Uitblijven van sancties op afwijkend gedrag maakt ook de woorden van onze minister-president Mark Rutte op de middag van de drievoudige trammoord zowel sleets als gevaarlijk:

Er past maar één antwoord: onze rechtsstaat en onze democratie zijn sterker dan fanatisme en geweld.

Waarom gevaarlijk? Buiten de directe context van dit citaat zouden het de woorden van de Ceausescu van Parijs geweest kunnen zijn, die co-vorst van Andorra en held van Frans Timmerfrans, die het verdomt opzij te gaan voor de Gilets Jaunes. (En ja, ik weet dat óók de hesjes als zodanig worden geassocieerd met structureel geweld. En nee, dat is niet terecht.)

Waarom sleets? Wie het doopceel van de Utrechtse dader licht, ziet al snel dat we hier te maken hebben met een draaideurcrimineel, die allang langdurig vast had moeten zitten, hetzij in de bajes, of onbeperkt in een TBS-kliniek. Three strikes you’re out, was het toch? Was het maar waar! Nu kregen drie vermoedelijk willekeurige slachtoffers van hem de doodstraf. Hoezo, onze rechtsstaat is sterker? Onze rechtsstaat is stuk. En samen met onder andere Gert-Jan Segers is het Mark Rutte die het vertikt haar te repareren en weerbaar te maken tegen de uitwassen van de multiculturele samenleving.[1]

Akkerman benadrukt dat de Nieuwzeelandse minister-president “diversiteit” omarmt. Ik begrijp dat in de actuele context van “Christchurch” en ben ook niet tegen diversiteit. Maar of het oké is, hangt sterk af van wat je precies onder diversiteit verstaat én hoe citaten van deze jonge collega van Mark Rutte later zullen gebruikt en misbruikt, door anderen of door haarzelf. Stevo, laat me even weten of ik dit verder moet uitleggen. (Ik hoop echt van niet.)

De vraag rijst of Akkerman ooit enig open en eerlijk gesprek heeft gevoerd met FvD- en PVV-politici en hun aanhangers. We mogen het niet uitsluiten, maar hij geeft er weinig blijk van. Ook dat is hoe dan ook kwaadaardig. Spreekt hij de “verkeerde populisten” wel eens, dan moet hij dit soort associatieve vonnissen niet uitspreken; spreekt hij ze niet, dan speculeert en papegaait hij slechts, op grond wat anderen (via onbetrouwbare MSM) zouden hebben waargenomen.


 1. Overbodig te zeggen dat in die multiculturele samenleving die we naar men zegt moeten omarmen, ook etnische Nederlanders rondlopen die zwaar over de schreef zouden kunnen gaan. Eén woord: rechtsgelijkheid.

15 reacties

 1. Bosgeus schreef:

  Islam onderwijs willen verbieden is inderdaad idioot, want we hebben ook katholiek onderwijs in Nederland na Hertog Alva.

  Dus Hertog Alva is te lang geleden? Adolf Hitler was evenzo katholiek als Hertog Alva.

  Ik heb elders op deze website al geplaatst wat er moet gebeuren, islam en katholieke scholen moet het verplicht worden het lezen en schrijven te onderwijzen middels de Staten Vertaling. Daar zullen die scholen heel boos over worden, vooral de katholieken. Echter, de islam gelooft dat Mozes een profeet is, wat niet waar is. Als islam scholen gaan leren wie Mozes werkelijk was, en katholieken gaan leren dat Mozes geen hoorntjes op zijn hoofd had, dan komen die geïndoctrineerde gevaarlijke gekken terug in de realiteit.

  PVV wordt vaak verweten dat ze veel woorden hebben, maar geen daden. Dat zal zo blijven, ook al worden ze de grootste partij, tenzij ze een theologische benadering gaan toepassen voor het probleem islam. Want een probleem is het, een heel groot probleem. Maria wordt in de Koran vaker genoemd dan Jezus, een dominee of protestantse theoloog ziet onmiddellijk dat hier iets niet in de haak is.

  Meer zal ik er niet daar nu over zeggen, want ik zag dat Dick Kraaij de term “christenen” hanteren zoals de politiek correcte propaganda dat vereist, al is het uit onwetendheid. De Geuzenliederen leren ons hoeveel christenen de katholieken vermoord hebben te lande. Christenen benoemen, geeft aan dat zo iemand niet heeft leren lezen en schrijven met de Staten Vertaling. Ik ook niet, maar ben niet onwetend inzake dankzij zelfstudie.

  Jezus en zijn apostelen waren geen christenen. Ook geen profeten, al beweert islam dat.
  Profeten waren Jesaja, Hosea, Jeremia, Elia, Elisha, Samuel, vele meer. Dat zijn mooie verhalen.
  De profeet Elia onthoofde 200 profeten van Baäl, en verwoestte 100 soldaten in direct verhoord gebed met vuur. Dat is geen kattepis, heel wat indrukwekkender dan de ontmaagding van Aisha met militaire overnames.
  Leve de Geuzen

 2. Tommie schreef:

  Goed verwoord, meneer Kraaij. Maar ik vrees paarlen voor de zwijnen.

 3. Dirk Ahles schreef:

  @Kraaij: zeer bedankt. Ik zou het niet beter hebben kunnen verwoorden, als ik zo taalvaardig zou zijn als u.

 4. Cool Pete schreef:

  Toch moet ik er op blijven wijzen :
  de OORZAAK van het bestaan van een kongsi van “linkse” / “multi-kulti” /
  globalistische / elitaire, pers en media , is :

  SUBSIDIES = belasting-geld.
  NPO wordt totaal gesubsidieerd,
  en dag- en weekbladen worden zwaar gesubsidieerd.
  Dat is een garantie op propaganda + censuur.

  Het hele systeem van gesubsidieerde media, is anti-democratisch en
  hoort alleen thuis in een diktatuur.

 5. Bole schreef:

  Bosgeus, u gaat aan enkele zaken voorbij ondanks uw zelfstudie. De christenen accepteren de seculiere macht boven het geloof, daarbij hebben ze een verlichting ondergaan wat dat ook moge inhouden. Onderlinge strijd is geweest tussen de christenen. De islam streeft het leven na vanuit de tijd van Mohammed dat is 1600 jaar geleden en dulden geen andere stromingen . Het ergste is dat geen islamitisch land die technisch ontwikkeld is zonder hulp van de ongelovigen. Een belangrijk man was Hans Jansen de arabist hij was een specialist en was ook een getuige voor Wilders .

 6. Martien Pennings schreef:

  Hé! Ik kén die Stevo Akkerman! Ik heb over ‘m geschreven onder de titel “Is Stevo Akkerman van Dagblad Trouw een antisemitische ploert? Of een halve gare? Een mengsel? Ach, je weet het niet.” https://martienpennings.wordpress.com/2017/09/06/is-stevo-akkerman-van-dagblad-trouw-een-antisemitische-ploert-of-een-halve-gare-een-mengsel-ach-je-weet-het-niet/

 7. izaka schreef:

  boe

 8. izaka schreef:

  Tokki Tokki, met veel woorden

 9. izaka schreef:

  Oud Journalist ???
  Zegt dat iets over de leeftijd, voorheen journalist, oude denkbeelden?
  In ieder geval met heel veel woorden heel weinig zeggen

 10. izaka schreef:

  Wie is het orakel uit Castellum?

 11. izaka schreef:

  DKTD.

  Dick Kraaij twittert door

  Hopelijk is er in het hiernamaals geen twitter meer, anders is het vast de Baudet hemel daar

 12. Hannibal schreef:

  @Izaka – ongetwijfeld is er in het hiernamaals een telepathisch systeem, iets waarvan Twitter slechts de voorloper zal blijken?

 13. izaka schreef:

  Over het hiernamaals gesproken, Bausias?

 14. izaka schreef:

  als jouw wereld in elkaar zakt
  je weet niet meer hoe het moet
  je het niet alleen meer aan kan
  kom dan vooral niet naar me toe

  want het komt niet goed
  en het wordt morgen ook niet beter
  en als je maar echt wil, als je maar echt wil
  Dan kan iets toch gewoon mislukken

  en er zijn momenten dat het beter gaat
  maar die momenten gaan voorbij
  en nu zie je het wat somber in
  maar dat wordt erger met de tijd

  dus wat je steeds onthouden moet
  het komt noooooit meer goed

 15. izaka schreef:

  Wat doet die Kraaij eigenlijk als hij niet aan het twitteren is?
  Masturberen? hij zal vast wel geoefende vingers hebben…