DE WERELD NU

De dubbele agenda van de strijd tegen islamofobie

Islamofobie

Kun je een ziekte bestrijden die geen ziekte is, en nooit als zodanig benoemd zal worden? Of dien je te beseffen dat islamofobie geen ziekte is, maar een angstbeeld genereert dat een onplezierige werkelijkheid moet maskeren?

De islam heeft een imago-probleem. Sinds de aanval op de Twin-Towers raken steeds meer mensen zich bewust van de kanten van de islam die tot dan toe niet tot het grote publiek waren doorgedrongen. Moslimse voorlieden die nog beweren dat ‘islam’ vrede betekent, worden nog maar zelden geloofd. Terreuracties, terreurgroepen, het vervolgen van andere religies in nagenoeg alle islamitische landen, het zwijgen opleggen aan mensen die zich voor de vrijheid van meningsuiting inzetten, agressie, virulent antisemitisme, homo’s pesten en aan moslims toegeschreven criminaliteit scheppen wereldwijd een beeld van de islam dat steeds minder sympathie ontmoet.

Negatief imago
Het negatieve imago van de islam is ook van invloed op de bejegening van moslims in het Westen. Die is kritisch en richt zich vooral op moslims die zich in de media uitspreken. Die ontmoeten weinig vertrouwen, scepticisme en soms weerzin. Ook de gewone moslim ervaart dit in zijn dagelijks leven in de vorm van toenemende afstand in het sociale verkeer. Emcemo-voorzitter en beroepsmoslim  A. Benebhi bracht dat als volgt onder woorden: “Volgens Menebhi geven de ISIS-aanhangers met hun uitspraken en hun sympathie voor extremisten voeding aan politici als Wilders. “Wat deze kleine extreme groep vooral bereikt is dat de Nederlandse bevolking bang wordt voor moslims en dat moslims nog meer zullen worden buitengesloten.”  

Lijkt me flauwekul. Angst voor de islam lijkt me terecht gezien allerlei teksten in de koran. Dat betekent nog bepaald niet dat je bang hoeft te zijn voor moslims. Vooral niet voor degenen die laten merken dat ze zouden willen dat ‘islam’ wél vrede zou moeten betekenen.

Tegenbeweging
Vanuit de islam is een tegenbeweging gestart onder de naam van ‘bestrijding van islamofobie’. Die kwaal zal nog maar zelden als hersenschim in psychiatrische dossiers zijn geboekstaafd, maar vanuit de Islam wordt die wereldwijd bestreden. Europa heeft zich in overeenkomsten met het OIC (Organization Islamic Conference) verplicht om de Islam positief in beeld te brengen. Daar is veel subsidie voor beschikbaar en een deel daarvan stroomt naar de bestrijding van islamofobie. Er is zelfs een in drie talen verschenen boek geschreven door Ineke van der Valk waarin betoogd wordt dat islamofobie een vorm van racisme is. Het voorwoord is nota bene van Ernst Hirsch Ballin.

De term is eigenlijk een weerstand opwekkende drager voor de strijd tegen de discriminatie die moslims vanwege hun religie zouden ondervinden.  Bestrijding van islamofobie zou je als logische stap niet verwachten.  Je zou verwachten dat Nederlands-islamitische organisaties er alles aan zouden doen om vol de strijd aan te gaan met alles waarmee de islam en moslims weerzin opwekken. Dat ze de islam zouden omvormen tot een religie die in het Europese landschap van godsdienstvrede zou passen door afstand te doen van de kernzin uit de Koran (en alles wat daar uit volgt):

-“Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [2:193, herhaald in 8:39].

Verkeerde aanpak
Of dat ze er alles aan zouden doen om de thuislandcultuur van veel moslims die een succesvolle ontwikkeling en integratie in de Nederlandse samenleving belemmeren, aan te pakken.

Vanuit de islam doet men niet (of mondjesmaat, voor de Bühne) wat je zou verwachten om de problemen die moslims ervaren op te lossen. In plaats daarvan leggen ze het probleem buiten eigen kring en met name bij al degenen die volgens het recept van de islam aan ‘islamofobie’ lijden.

De islam is in dit verband te zien als een voortdenderende trein die stoplichten en onbeveiligde overgangen negeert in haar vastbeslotenheid de Nederlandse samenleving aan te vallen vanwege haar ziekelijke afwijzing van de islam. Het instituut Emcemo dat de nodige subsidie ontvangt is al geruime tijd bezig islamofobie onder de aandacht te brengen en heeft recentelijk een trits cursussen opgezet rond de bestrijding van islamofobie.

Ik zie het als een vorm van verbale jihad.

Handige propaganda
Wie de teksten op haar website bezoekt, ziet al gauw de handigheid waarmee het eigen probleem verstopt is tussen allerlei termen die voor overheidsbesturen acceptabel zijn. Ze strijdt tegen discriminatie, radicalisering, antisemitisme, racisme en homofobie. Ze netwerkt zich in de rondte om dat aan de man te brengen. Heel handig koppelt ze haar eigen wagon aan dat soort termen om onder de bescherming daarvan de eigen agenda uit te voeren en het bestuur van de trein over te nemen.

Als de in Nederland bestaande islamitische organisaties het werkelijk menens is met de bestrijding van het antisemitisme, de homofobie en de vrouwonvriendelijkheid die vooral onder moslims voorkomt, zouden we daar al lang iets van gezien en gemerkt hebben. Tot nu toe waren het vooral loze woorden.

Dubbele agenda
Inmiddels is Ahmed Marcouch, lid van de Tweede Kamer[1] en bevriend met het Marokkaanse Emcemo op dezelfde trein gestapt en liet dinsdag 25 november 2014 via nu.nl weten dat discriminatie veel zwaarder moet worden gestraft. Nu.nl meldde: Als het aan de sociaaldemocraat ligt, worden discriminatie en racisme zogeheten high impact crimes. Dergelijke misdrijven vallen onder het topprioriteitenbeleid van minister Ivo Opstelten. “Zeker nu dit soort laffe uitingen via de sociale media zo breed verspreid worden, kunnen we wel spreken van high impact crimes. De impact van racisme en discriminatie op het slachtoffer is net zo heftig als de impact van een overval of een inbraak.”
Het kan als toeval worden gezien dat Marcouch met zo’n tekst komt op het moment dat Emcemo net bezig is met anti-islamofobiecursussen en er in Rotterdam  een onderzoek start naar islamofobie.

Ik zie het als knappe propaganda, maar voor de verkeerde zaak. Islamofobie is niet de kwaal, dat is de Islam en het duidelijke onvermogen (laat staan onwil) om de beduchtheid voor de islam te vertalen in een aanpak die de redenen voor die beduchtheid wegneemt.

Zieke patiënt
De islam is een zieke patiënt die aan een gevaarlijk virus lijdt en toch wil dat iedereen hem een hand geeft. Wie die hand weigert moet worden vervolgd. Die lijdt aan islamofobie. Islamofobie is een vorm van racisme die volgens de Islamitische organisaties in Nederland en volgens Ahmed Marcouch heftig moet worden bestreden. Het gezonde verstand dat de islam in zijn huidige vorm niet accepteert, moet gezien worden als een gevaar voor de samenleving.  Het gedram daarover beschouw ik als een gevaar voor de geestelijke gezondheid in Nederland. Mensen die niet gek zijn, gek verklaren,  zou in een gezonde democratie niet moeten kunnen.


Dit artikel verscheen eerder op Louter’s Punt.


 1. Intussen is Marcouch geparachuteerd als burgemeester van Arnhem, nadat hij in maart 2017 niet gekozen werd in de Tweede Kamer.

5 reacties

 1. hans schreef:

  Als ex Arnhemmer voel ik een diepe weerzin tegen een islamiet als burgemeester van Arnhem. Het voelt of of ik onderhorig ben aan een door mijn diep gehate filosofie : de islam. Het staat voor alles waar ik tegen ben : onderdrukking, geestelijke slavernij, aanslagen, vermoorden van onschuldigen, intimidatie etc. Zijn de Canadezen en Amerikanen voor niets gevallen in 40-45? We ruilen de ene fascistische dictatuur in voor de volgende. De strijd die geleverd zal moeten worden om onze vrijheid weer te herwinnen zal zwaarder zijn dan die van 40-45.

 2. Frans Groenendijk schreef:

  Mijn recensie van het boek van I. Van der Valk is hier te lezen: http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/pamflet_van_een_bezorgde_tekstwetenschapper/

 3. jan schreef:

  Islam en eu vechten om de eerste plaats
  Verderfelijk zijn ze aan elkaar gewaagd
  Hopelijk kunnen we ze alle twee bannen.

 4. Jantje schreef:

  Alles wat ik over de islam weet, en dat is inmiddels aardig wat, kan ik op de duivel projecteren. Totaal niet op de liefhebbende God uit het eerste en tweede testament.

 5. Cool Pete schreef:

  Wafa Sultan : “gelukkig zijn niet alle moslims zo slecht als mohammed”.
  Elke imam zegt: “wij komen niet om te integreren, maar om te overheersen.;
  want de wereld behoort alleen aan ONS toe”.

  Er is maar een soort islam: wereld-kalifaat + sharia + jihad.
  Het is:
  sluwheid + wreedheid
  overleven + overheersen