DE WERELD NU

Doodstraf voor jihadisten – wat anders?

Kaag

De doodstraf voor jihadisten is volgens de VVD acceptabel als Irak dat eist als mogelijke conclusie van berechting ter plaatse. Dat is uitermate logisch.

En het is niet alleen logisch omdat Irak weigert voor Nederlandse gevoeligheden haar wetsregels aan te passen.

Doodstraf voor jihadisten

Wie vindt dat het anders moet, moet die mensen zelf willen berechten. Maar dat wil de Kamer ook niet. Jihadisten moeten door anderen net zo vertroeteld worden zoals wij dat doen, maar wij hebben ze liever niet zelf in huis? Tamelijk hypocriet, om het mild te zeggen. Als je het probleem bij Irak parkeert, moet je afwachten hoe men het daar aanpakt, en niet achteraf zeuren. Vooraf zeuren is daarom al helemaal uit den boze. Dit soort paternalisme zou vooral een beschaamd rood hoofd moeten geven, maar zoiets gaat CDA en D66 te ver, want het strookt niet met hun zelfbeeld van moreel hoger staande betweters. Dan krijg je dit soort dom geleuter:

“Feit is dat als we de doodstraf in dit geval zouden accepteren, we onze Europese en internationale verdragen moeten opzeggen”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

En onze ambassadeur uit de USA terugtrekken? Of zou dat gewoon weer de schuld van Trump zijn?

Maar die morele zelfgenoegzaamheid is niet de enige reden waarom men bij CDA en D66 groot ongelijk heeft. We zien in deze discussie dat ook het CDA zich heeft laten inpalmen door een D66-paradigma dat van de ratten besnuffeld is: het concept van maximumstraffen. De VVD lijkt hier niet gevoelig voor, en laat dat vooral zo blijven. Want als we er even over nadenken zie je vanzelf hoe dwaas dit is.

De inherente gedachte achter maximumstraffen is dat de misdadigheid en wreedheid van mensen tegenover hun medemensen gemaximaliseerd wordt door een altijd aanwezige goedheid – merk op dat dit ook een religieus tintje heeft. De straffen moeten mutatis mutandis ook worden begrensd, en in de praktijk zien we dat die begrenzing steeds verder omlaag wordt gebracht, en zaken worden goedgepraat waarvan een kind snapt dat die niet goed zijn. De verhouding met onbenullige verkeersboetes (als ijkpunt) is intussen ook volledig zoek. Om in één keer voor langere tijd in het cachot te eindigen moet je intussen toch wel een politicus, een hoge staatsambtenaar of een migrant in boze drift hebben doodgeslagen. Voor al het andere zijn schoffelstrafjes de norm, en pas bij herhaling van dergelijke misdadigheid worden piepend en zuchtend hogere straffen in stelling gebracht. Mits je geen politicus, hoge staatsambtenaar of migrant bent, opnieuw is dan eventueel een extra marge beschikbaar.

Want iedereen verdient een nieuwe kans – behalve de slachtoffers die nooit volledig herstellen. Maar zover wil de moderne D66rechtspraak niet doordenken, men is primair bezig met heropvoeden.

Als we dit op deze situatie terug projecteren zie je helder het verschil in denkwijze: het concept van een minimaal te geven straf, met een uitloop naar boven gaat uit van een vereiste vergelding, en sluit niet uit met misdadigers van doen te hebben voor wie nuances zinloos zijn. Nuances die door een behandeling niet aan kracht zullen winnen. Dat men in Irak daarom niet snel zal gaan delibereren over verzachtende omstandigheden is daarom niet alleen logisch, maar doet ook vergeten dat in een land als Irak verzachtende omstandigheden maar al te vaak betekenen dat degene op wie die van toepassing zijn verklaard, door familiebanden of andere niet-juridische redenen boven de wet zijn gesteld. Verzachtende omstandigheden zijn in Irak derhalve een gevolg van klassenjustitie. En dat men dat niet op jihadisten van toepassing verklaren wil lijkt me een gezonde zaak.

Wat pas ècht beschamend is, is dat hierover een Kamerdebat werd gevoerd. Dat dedain en gedram over andermans wetgeving, van een land waarvan je vraagt of ze alstublieft òns probleem op willen lossen? Bah.

15 reacties

 1. Zwarte Piet schreef:

  Als we, wat van Toorenburg zegt, onze Europese verdragen moeten opzeggen (wat betekent dat je dan ook tegelijkertijd uit de EU stapt) ben ik gelijk voor! Dat gebeurt evenwel nooit en te nimmer – dus laten we de Irakezen die lui daar gewoon laten stenigen, ben je overal vanaf. Onze al overbelaste rechters krijgen er geen extra werk bij en ze kosten ons verder niets meer, in ieder geval geen levenslange uitkering.

 2. carthago schreef:

  De isismonsters pleegden volbewust moorden in naam van de haat tegen de westerse opvattingen over mensenrechten.
  Laten we dat niet belonen met een tweede kans ,want dat overleeft de mensheid en zelfs de domme dhimmi niet .

 3. Bennie schreef:

  We hebben al genoeg anti democraten uit moslimlanden toegelaten.
  Die Ozturk kan overigens linea recta terug naar zijn meester in het paleis te Ankara.

 4. carthago schreef:

  Toevoeging :hun haat tegen …..

 5. BegrensEuropa! schreef:

  Heropvoeding en verzachtende omstandigheden van toepassing verklaren op IS jihadisten is zeer vergezocht. Ook het hoogste islamitische gezag van Al-Azhar heeft geweigerd IS te veroordelen. Dus heropvoeding ligt niet in de lijn der te verwachten mogelijkheden en heeft ook maar zelden veel resultaat opgeleverd, uitzonderingen daargelaten. Verzachtende omstandigheden lijken er ook niet te zijn, opnieuw wellicht enkele uitzonderingen daargelaten . Daar zou de rechter dan over kunnen oordelen. Maar we weten hoe gevoelig Nederlandse rechters zijn voor zelfs de meest onwaarschijnlijke smoesjes. De justiniaanse onschuldpresumptie wordt zo voorbij het uiterste opgerekt. Als men in Irak IS jihadisten ter dood veroordeeld dan is dat geen zaak voor Nederland, wat mevrouw Van Toorenburg daar ook verder van mag vinden. Dat het allemaal niets oplost is bekend. Dat komt doordat het IS gedachtengoed diep ligt verankerd in de islam zelf. De enige manier om dit probleem hanteerbaar te houden is door alle diep gewortelde negatieve uitingsvormen van de islam, zowel in daad als in woord, zo veel mogelijk te verbieden. Voor de juiste beeldvorming van het gevaar van de islam kan de doodstraf van IS jihadisten, in Irak of elders, juist behulpzaam zijn.

 6. Hannibal schreef:

  @BegrensEuropa!

  Bij de Al-Azhar kijken ze wel linker uit dan IS te veroordelen – de IS ideologie komt dichter bij de overtuigingen van Mohammed dan die van henzelf, en ze weten het.

  Wat uw laatste zin betreft: toen ik die las bedacht ik me dat hun executie uitstel van de onze zou kunnen zijn. ook daar kan ik mee leven.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  @Hannibal Het ging mij bij de laatste zin niet om uitstel van onze executie, maar om een aanzet om wereldwijd, maar zeker ook in het westen, de uiting van de negatieve sociaal-ethische aspecten van de islam te onderdrukken.. Dat gaat van segregatie en hoofddoek (behelst minderwaardigheid van niet-behoofddoekte vrouwen) en gebedsoproepen (behelst minderwaardigheid van niet-islamitische religies) tot geloofsdwang en jihadisme.

 8. erik schreef:

  na de 2e wereldoorlog werd het gewone strafrecht ontoereikend geacht voor de begane misdaden, en kwam de bijzondere rechtspleging.
  die bestaat nog steeds, dus ook de doodstraf.
  de genocide en andere misdrijven gepleegd door isis kunnen ook hier in Nederland niet berecht worden door het gewone strafrecht, dan moeten we de bijzondere rechtspleging weer van stal halen.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  @erik 7 november 2019 om 13:56 Ik hoop wel dat de jihadisten de IS archieven meenemen zodat de OvJ nog met iets van een bewijsvoering voor de tenlastelegging (van massamoord, marteling, kruisiging, verbranding, verkrachting, slavernij) kan komen. Anders zijn we afhankelijk van wat ze zelf beweren zich nog te kunnen herinneren. Overigens bestaan die IS archieven helemaal niet. Dus staat de OvJ met lege handen. Of hij nu probeert de bijzondere rechtspleging van stal te halen of niet.

 10. erik schreef:

  precise aanklachten over individuen zijn niet nodig wanneer een organisatie als misdadig is aangemerkt .
  isis is net als andere islamitische organisaties te achterlijk om een administratie bij te houden, het zijn geen Duitsers , dus die bestaat niet.

 11. BegrensEuropa! schreef:

  @erik 7 november 2019 om 14:23 Ook bij de bijzondere rechtspleging zijn maar weinig duitsers of collaborateurs berecht. Taken voor de huishouding, gezondheidszorg of voortplanting vielen echt niet onder de bijzondere rechtspleging. Het hebben van een bepaald gedachtengoed valt onder de vrijheid van godsdienst. Men kan altijd zeggen dat men het kalifaat zag als een gelegenheid om “eindelijk het leven van een waarachtig moslim te kunnen leiden zoals voorgeschreven onder de sharia.” Dat de werkelijke ambities van het kalifaat wereldwijd zijn en de onderwerping dan wel uitroeiing van niet-moslims behelzen kan men genegeerd hebben. Daar sta je dan als Openbaar Ministerie.

 12. Tommie schreef:

  Voor het Westen geldt: een jihadist – elke jihadist – treedt, om Mohammed te plezieren, in vijandige buitenlandse krijgsdienst. Hij of zij vecht dus mee met de vijand tegen het Westen, de democratie en de medemenselijkheid. Daarvoor dient maar een straf te zijn:
  supplicium capitis / capital punishment / Todesstrafe / peine capitale.

 13. Guus Gonggrijp schreef:

  @ Erik De Bijzondere Rechtspleging weer van stal halen om de doodstraf alsnog toe te kunnen passen? Dat wordt lastig, want in 1983 is die mogelijkheid in de Grondwet uitgesloten.

 14. Jaap schreef:

  Wat een onzin van deze CDAer. Toen in Indonesië de drugssmokkelaar dacht van
  Dam werd veroordeeld moesten wij ook niet die verdragen opzeggen.
  Misdaden zijn in Irak of Syrië gepleegd en ze zijn gevangengenomen in Irak. Dan mag dit land dezemisdadigers veroordelen en ook tot de doodstraf. Staan Nederland helemaal buiten.

 15. karton schreef:

  Uitroeien die ISIS-bende ! Berechten in Irak, of elders in het midden-Oosten waar zij hebben gemoord, verkracht enz. enz. Het Nederlandse Strafrecht is niet berekend op misdaden van een dergelijke gruwelijkheid.