DE WERELD NU

Dividendbelasting en het regeerakkoord

hoe een parlement de democratie af schaft

Pechtold wil dat het afschaffen van de dividendbelasting door het kabinet beter wordt uitgelegd. Hoe dat zou moeten kan hemzelf ook goed te stade komen. Smoesjes die het onmogelijke moeten verzoenen zijn waaraan ook hijzelf grote behoefte heeft.

Dat de regeringspartijen geneigd zijn zich aan het regeerakkoord te houden mag geen verbazing wekken. Dat men geen vraagtekens zet bij de wijze waarop de dividendbelasting er ooit in terecht gekomen is lijkt me belangrijker. Nadat de kwestie rond de dividendbelasting uitgebreid in de openbaarheid was geanalyseerd, bleef bij mij in ieder geval sterk de indruk hangen dat de partijleiders zich tijdens de formatie hadden laten piepelen. Maar ook dat ze niet bereid zijn dat openbaar te erkennen. Want inderdaad, dat zou  consequenties hebben voor dat wankele bouwwerk dat dit regeerakkoord is. En dat wil men niet:

Dividendbelasting

Segers reageert dan ook zoals je verwachten kon:

“Ik heb mijn handtekening onder het coalitieakkoord gezet en ik houd mijn woord”, zegt ChristenUnie-leider Segers. “Het is een groot compromis dat je hebt gesloten.”

Wat me hier vooral aan stoort, is dat het hier niet gaat om een handeltje rond een zaakje of een stuk land, maar om beleid voor heel Nederland. Als politiek niet meer is dan wat de partijen er bij de formatie uit slepen, dan is de democratie gedoemd. De gedachte dat het welzijn van Nederland op de beste wijze moet worden gediend is hier volledig uit het oog verloren door zich te concentreren op De Afspraak. Dat is een betreurenswaardige conclusie, maar volgt onontkoombaar uit bovenstaand citaat en de eerdere discussie. Zoals bijna gebruikelijk echter gaat het cynisme van D66, in casu Alexander Pechtold, hier nog eens ruim overheen.

Pechtold van D66 laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. “Het staat nu eenmaal in het regeerakkoord” en dus zal hij bij de Algemene Politieke Beschouwingen zijn steun uitspreken. Hij voegt er wel aan toe dat het kabinet veel beter moet uitleggen waarom het afschaffen van de heffing een goed idee is. “We moeten mensen laten zien dat iedereen erop vooruit gaat.”

Vanuit de oppositie zou een uitspraak als deze nog kunnen worden geduid als een uitdaging aan het kabinet. Vanuit de egelstelling van de regeringspartijen is dit adembenemend cynisch. Door niet alleen de juistheid van mijn analyse hierboven te erkennen, maar het kabinet daar boven op ook nog eens aan te sporen er verhaaltjes omheen te hangen. Na een paar maanden debat er over is bij de premier alleen nog zijn vastbeslotenheid dit door te drukken herkenbaar, en is zijn beste argument het machtswoord. Kunnen we er daarom maar beter verder over zwijgen? Natuurlijk niet.

Pechtold heeft er al even veel last van als van discussies over zijn penthouse in Scheveningen: het doet pijn, en zet hem te kijk. Maar er door bewegen zal hij niet. De opmerking dat ‘de mensen moeten zien dat iedereen er op vooruit gaat‘ heeft dan ook niets te maken met de maatregel over de dividendbelasting, maar over het algemene beeld van deze regering. Pechtold meent derhalve dat als de mensen het maar voldoende goed hebben, ze zich verder niet zullen interesseren voor de manier waarop het land wordt bestuurd. Het is hetzelfde cynisme als van politieke partijen die het electoraat het jaar voor verkiezingen uitgebreid douceurtjes en andere lokkertjes voor houden.

Nogmaals: als dat de manier waarop het land het best bestuurd kan worden in de optiek van deze coalitie, dan is de democratie in ons land inderdaad gedoemd. Die hangt niet af van een systeem of een procentje meer links of rechts: die is gefundeerd op de gedachte dat er een samenspel is tussen regering en geregeerden. Bij deze coalitie ontbreekt dat besef volledig.

6 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  Dat iedereen er “op vooruit” gaat heeft niets te maken met het jaarlijks over de grens (lees balk) weggooien van €2 miljard. Laat Pechthold zelf eens uitleggen waarom het afschaffen van de dividendbelasting een goed idee is. Hij kan dit niet, niemand kan het. Waarom het geen GEEN GOED IDEE is, is wel helder uit te leggen.

 2. Carthago schreef:

  Regeerakkoorden kunnen tegenwoordig alleen dankzij farizeeërs worden beklonken ,principiele partijdemocratie is ongewenst .Die akkoorden zijn zelfs al vastgesteld vóór de uitslag van de verkiezingen ,en geen kiezer die het weet.Deepstate exposed.

 3. Fawlty schreef:

  ‘ Pechtold meent derhalve dat zolang mensen het maar goed genoeg hebben……..’
  Goed gezien Hannibal. Zo denken penthouse en c.s. echt.
  Waarschijnlijk is het nooit anders geweest maar de zelfverklaarde elites lopen wel wat achter op de ontwikkelingen. Sinds pakweg 2000 is er veel veranderd qua mogelijkheid tot informatie vergaring voor de door D’Haag bestempelde kudtburgert. En dat doet zeer bij de oude-jongens-krentebrood-wannebee-elites. We beginnen ze door te krijgen en die kentering is niet meer te stoppen.

 4. pieter schreef:

  Met een zelfde redenatie werd ons door Euro door de strot werd geduwd; we hebben het nou eenmaal afgesproken. De Euro die nu kost wat het kost in stand moet worden gehouden. Gewoon door het beter uit te leggen en het cbs u jaarlijks voor te laten houden dat het u toch weer beter gaat als dat u denkt. Laat u vooral niet foppen doordat u aan het eind van uw geld altijd nog een stuk maand te gaan hebt.

 5. TFJ Reijmers schreef:

  Het is alleen maar pijnlijk te moeten constateren dat regeringsfunctionarissen van mijn land (steeds vaker en steeds uitdrukkelijker) volkomen lak hebben aan Nederland en de Nederlanders, en daar dan nog mee wegkomen ook. Auw!

 6. Plop schreef:

  Is het niet gewoon het koningshuis dat hierachter zit? Denk aan Beatrix. Zij is immers mega-aandeelhouder van Shell. Waarschijnlijk werd tijdens de formatie de politici te verstaan gegeven dat die belasting moest worden afgeschaft. We weten hoezeer de oranjes gruwen van belastingen..