DE WERELD NU

Dialoog zonder integriteit?

Integriteit

De meneer van de afbeelding hierboven heeft mij geblokkeerd op Twitter. Op zich zelf een volstrekt oninteressante zaak, maar met wat context erbij wel leerzaam: integriteit wordt niet door iedereen even hoog aangeslagen.

En een minimum gehalte aan integriteit is een onmisbare voorwaarde voor iets dat het predicaat ‘dialoog’ zou kunnen verdienen. Meneer Wolters en ik hadden elkaar nooit eerder ‘ontmoet’ op Twitter voordat meneer Ahmed Aarad, van de website Saltmines, [1] een opvallende aanval opende op Forum voor Democratie.

Die aanval was specifiek gericht op het initiatief om zoveel mogelijk mensen over te halen om nog voor de jaarwisseling lid te worden van de partij. Dat werd overigens een overdonderend succes, maar dat doet er niet veel toe voor dit verhaal.

Aan de eerste opmerking die meneer Aarad er aan besteedde, was weinig mis: hij gaf een link naar een tweet van de partij en voegde daar aan toe: ‘Fuck me… “Word nu lid want dan krijg ik meer subsidie” Motto voor 2018 voor een rechts-liberale partij.’ Over die twee Engelse woordjes val ik niet: laatst heeft Baudet zelf ook het woord ‘kut’ gebruikt in een tweet (over de VVD).

Aarad kreeg een beleefde reactie: “Dat is toch niet gek? Elke partij draait op subsidies en giften. Niet zo overspannen doen.” En daarop begon hij te liegen. Met name over GroenLinks en de SP. Dat leidde tot deze tekstjes:

De zelfverklaarde “rechts-liberale partij” met “de broek zelf ophouden” en anti subsidie partij die deze oproep doet. @groenlinks en @SPnl vinden dit super grappig want zelf doen ze dit nog geeneens…. Treurig
Respektievelijk:
Wanneer dus een linkse partij zelf instaat is om geld op te halen en de broek op te houden vs “GEEN SUBSIDIES”-maar wij wel svp partij (taalfouten en vaagheid van A.A.)

Ik reageerde tamelijk streng, maar ook behulpzaam:

U bent echt slecht geïnformeerd. (hoop ik dan maar) De PVV is de enige partij die geen subsidie ontvangt voor wetenschappelijk bureau en jongerenwerk. https://bureaudehelling.nl/sites/default/files/Financieel%20jaarverslag%20WB%202014.pdf https://www.sp.nl/sites/default/files/jaarrekening_sp_2016.pdf

Meneer Aarad vergat nu blijkbaar even dat onze uitwisseling niet mondeling verliep. Misschien dacht hij wel dat ik een PVV-er ben en/of had hij in zijn enthousiasme die links naar de financiële stukken van GL en SP gemist, en hij kwam met deze varkenstang:

De PVV is geen rechtspersoon die valt onder de wet financiering politieke partijen aka de Bassie Partij…. juridisch gezien.

Ik reageerde nog strenger, maar niet langer behulpzaam, meer bedroefd. Dat was de aanleiding voor meneer Wolters om meneer Aarad te hulp te schieten:
IntegriteitDe letterlijke tekst van de reactietweet van ThijsWhoa-Wolters weet ik niet meer. Het was iets in de trant van: nou, als jij het zo goed weet: heeft A.A. gelijk of niet over de PVV? Het is niet te achterhalen omdat in reactie op mijn antwoord hij die van hemzelf verwijderde EN mij blokkeerde. Een heel bijzondere visie op integriteit. De tweet van de afbeelding boven dit stuk produceerde hij kort hierna: de ontwikkelingen in Iran lijken hem alleen te interesseren voor zo ver hij er argumenten aan kan ontlenen tegen zijn politieke tegenstanders hier in Nederland.

De pot verdelen
Ik twijfel er niet aan dat het succes van de ledenwervingscampagne mede te danken was aan de uitleg over de verdeling van de subsidie.

Het hout waar de partij van Thierry Baudet planken van zaagt, is niet altijd even dun en wij houden ook niet van geneuzel. Forum benadrukte dat meer leden niet alleen zorgt voor meer subsidie voor onze partij, maar dat dat ook nog eens ten koste gaat van de andere partijen: echt wat je noemt een win-win situatie. Die verdeling van een paar subsidiepotjes is geregeld in de Wet financiering politieke partijen, van maart 2013. De bedragen en de berekeningen zitten in de leden 1, 2 en 3 van artikel 8. Een deel van de subsidie krijgen partijen, en de met partijen verbonden instellingen, op basis van het aantal Kamerzetels. Voorwaarde is wel dat ze van die instellingen opzetten. Een ander deel is op basis van het ledental.

Bijna twee miljoen Euro wordt verdeeld over de partijen, naar rato van hun ledentallen. Voordat Forum erbij kwam hadden de politieke partijen samen iets van 300000 leden. Met ongeveer 27000 leden kregen VVD en D66 elk circa 27000/300000 * 2000000 ≈ € 180.000,-. Wanneer Forum nu 30000 leden telt, krijgt Forum zelf zo’n € 181.000,- en VVD en D66 vangen elk zo’n € 16.000,- minder. PvdA en CDA leveren nog wat meer in en GL wat minder. Dat heet win-win-win en de (potentiële) leden van Forum snappen dat gewoon. Vergelijkbare sommetjes zijn te maken et betrekking tot de subsidie aan politieke jongerenbewegingen. Alleen is daar het effect nog sensationeler.

De PVV als rolmodel
De PVV heeft èn niet van die instellingen opgezet èn geen leden: zij vissen niet achter het net, zij doen helemaal niet aan vissen. Dat zijn keuzes van meneer Wilders. Hij maakt die keuzes om verschillende redenen. Een ervan heeft iets principieels: partijen zouden niet gesubsidieerd moeten worden uit belastinggeld, dus daarom willen wij niet voor die subsidie in aanmerking komen. Ik noem dat principereiterei.

Maar meneer Aarad had bij zijn aanval op Forum best kunnen verwijzen naar dit gedrag van de PVV. Uit zijn woordgebruik blijkt dat hij van Forum eigenlijk zùlk gedrag verlangt. Nu deed hij dan maar een leugenachtige suggestie dat SP en GL géén subsidie zouden willen hebben.

In reactie op mijn behulpzame tweet had Aarad kunnen reageren met: “Ik vind de PVV maar niks, maar hierin kan Forum een voorbeeld nemen aan de PVV. Die is hierin tenminste principieel”, maar dat kon hij dus niet over zijn hart verkrijgen. In plaats daarvan kwam hij met een absurde, misschien alleen voor hemzelf begrijpelijke sneer richting PVV: “.. aka de Bassie Partij …“. (‘AKA’ is de afkorting van het Engels voor ‘ook wel genoemd’. Ik vermoed dat ‘Bassie’ niet verwijst naar de PPR van de jonge Bas de Gaay Fortman).

In te keer gaan tegen de PVV heeft deze meneer ervaring en weet hij zichzelf aangemoedigd. In het verlengde daarvan verlangt hij een opstelling van Forum, die lijkt op die van PVV.

Tja.


  1. Saltmines; waar men in het kader van de opstelling van minister Kaag schrijft over: ‘de extreem rechtse zionistische website Opiniez’

2 reacties

  1. Jos Arends schreef:

    Ahmed Aarad stond als nummer 3 op de lijst van GeenPeil…

  2. Johan P schreef:

    Een mooi voorbeeld van de werkwijze van links. Men predikt inclusiviteit en diversiteit en anti-fascisme en meer van dergelijke termen.
    Maar als het aankomt op een discussie waar feiten worden gebruikt weten ze zich vaak geen raad, omdat feiten alleen relevant lijken te zijn als het in hun voordeel is, in alle andere gevallen tellen ze niet. Daarnaast is hun tactiek vaak om de ander te overschreeuwen, om hem tot zwijgen te brengen, of in ieder geval te bereiken dat zijn argumenten niet worden gehoord. Op de sociale media vaak gevolgd door een ban of een blok, waardoor discussie onmogelijk wordt.