DE WERELD NU

DENK, PVV en de Deugpartijen

hoe een parlement de democratie af schaft

Het Kamerdebat vorige week over de initiatiefwet van de PVV-Kamerleden Fritsma en De Graaf om criminele Antillianen terug te sturen naar Aruba, Curaçao of Sint-Maarten gaf een hoop spektakel door de manier waarop DENK-Kamerlid Öztürk er in vloog.

Het wetsvoorstel van de PVV kreeg volgens de NOS van de andere partijen al snel het etiket ‘voor de bühne’ opgeplakt. Daarmee lijkt de staatsomroep vooral te bedoelen dat deze partijen er niet over peinzen er een serieuze discussie aan te wijden.

Serieus?
Zou er serieus over moeten worden gedacht? Het is een bekend feit dat men op de Antillen lastige jongeren al snel een enkeltje Nederland cadeau doet. Om van ze af te zijn, en eenmaal hier aangekomen krijgen ze een uitkering en wordt er voor ze gezorgd. Met andere woorden: de regels van het Koninkrijk zoals die er nu liggen zorgen er voor dat Nederland het afvoerputje van de Antillen is. Er komen meer vliegtuigen uit de Antillen vol met onwenselijke overwaaiers dan hier bootvluchtelingen binnenkomen, hoor ik wel eens.

De weigering van de andere partijen er serieus over te willen denken was echter evident. En gezien wat ik hierboven al aangaf van het mechanisme dat het probleem veroorzaakt, is het niet moeilijk te zien dat dit daarmee een reflex inhoudt op degenen die er mee komen: PVV is bah. Dit is overigens bepaald geen nieuwe thema van de PVV, Hero Brinkman hield zich hier indertijd al intensief mee bezig. En die is al een jaar of zeven weg.

DENK nam het wèl serieus
De ironie wil dat DENK er wel degelijk vanuit lijkt te zijn gegaan dat er een serieus debat zou volgen – anders is moeilijk verklaarbaar waarom Öztürk zo vol op het orgel van de afleidingsmanoeuvres ging. Dat is juist zo ironisch, omdat het een objectievere inschatting van de noodzaak van wetgeving op dit vlak weergeeft dan die van de Deugpartijen [1]. Ergo, DENK overschat de intellectuele capaciteiten van de Deugpartijen.

DENK zelf is hier om vele redenen tegen. Dat het lot van criminele Antillianen DENK au fond niet veel schelen kan betwijfel ik niet. Dat men bij deze partij doordenkt evenmin. Want als een regeling tegen ongewenste instroom van binnen het Koninkrijk wettelijk kan worden geregeld, is het limiteren van islamitische asielmigratie en het uitzetten van criminele mohammedanen juridisch gezien een peulenschil. Ook al wìllen andere partijen dat niet kunnen regelen. In zo’n geval hebben ze de kiezer namelijk iets uit te leggen, en men houdt het er liever op dat men niets doet omdat het niet mag en niet kan. Dat is de beste truc uit het boek van politieke smoezen: lafheid die is vermomd als wetsgetrouwheid.

Waaruit concludeer ik dat DENK dit serieuzer nam dan de andere partijen? Ten eerste door de opgevoerde voorstelling en de provocaties richting Kamervoorzitter, maar er was nog een erg mooie:

Terwijl Madeleine van Toorenburg het debat uitliep nadat Özturk begon over een deportatieoord voor PVV’ers, zie je hem hierboven tekeer gaan over een toenadering tussen CDA en PVV. Dit was duidelijk voorbereid, vanuit de gedachte dat op een dergelijke provocatie het CDA zich gedwongen zou voelen de PVV hier tegen te verdedigen. Dan was een dergelijke aanval valser en meer to the point geweest.

Of ze echt zag aankomen dat een dergelijke dolkstoot te verwachten viel kan ik niet beoordelen, maar toen Van Toorenburg vertrok moest Özturk nog wel even zijn voorbereide riposte kwijt. Zoals het nu plaatsvond bleef dat een beetje ”hangen’, maar het was desalniettemin goed voorbereid.

Waarmee ik maar illustreren wil dat het rare Nederlands van Ozzie de Turk geen reden is hem te onderschatten. De enige fout van DENK in dit debat was dat het de Kamer en de Deugpartijen meer hersens toedacht dan die beschikbaar willen stellen. De volledige scène staat hieronder:

En die wet?
Die wet van Fritsma & De Graaf is nodig, maar zal er niet komen. Als er geen populisten in de Kamer zouden zitten zou niemand daar er enige noodzaak voor voelen, en nu ze er wel zitten wil niemand ze ‘in de kaart spelen’. Het zijn alleen nog maar spelletjes die men bij de oude politieke partijen spelen wil. En verantwoordelijkheidsbesef? Laten we serieus blijven.


  1. Deugpartijen zijn de Regentenpartijen plus de partijen die hun mores omarmen.

 

1 reactie

  1. Carthago schreef:

    Mooi artikel , thnx hannibal.
    De Deugpartijen probeerden van de diarree van Tokkieturk Ozzieturk nog gehakt te maken om aan hun stemvee te voeren.
    Denk hypocriet, wordt een Deugislamiet !