DE WERELD NU

De Westlandse gemeenteraad en het argument tegen de gekozen burgemeester

NL2021

Het conflict tussen onderwijs minister Arie Slob en de gemeenteraad van Westland laat zien waarom men bij de overheid tegen de gekozen burgemeester is. Dat zou maar populisme geven.

Die gemeenteraad verzet zich tot het uiterste tegen de komst van een islamitische basisschool, en gaat nu bij de Raad van State in beroep tegen de aanwijzing [1] van de minister. Interessant is dat zo’n aanwijzing niet heel veel wordt gebruikt. Weinig instanties weigeren zich in het onvermijdelijke te schikken door tot het einde door te vechten, omdat anders toekomstige bestuurlijke contacten beschadigd raken. De gemeente Westland lijkt daarop nu een uitzondering, en zou hiermee school kunnen maken als zij succes heeft.

tegen de gekozen burgemeester

Uit het Nederlands Dagblad:

.. maakten de lokale partijen Westland Verstandig, LPF Westland en GemeenteBelang Westland dinsdag bekend. Met dit besluit blijven ze zich verzetten tegen de plannen van minister Slob en tegen een besluit van de Raad van State. Het is onduidelijk of de gemeenteraad in dit geval wel beroep kan aantekenen.
Vorige week stemden de gemeenteraad het plan voor de komst van de islamitische school opnieuw weg. Belangrijkste argument: een islamitische school in Naaldwijk zou niet levensvatbaar zijn. Daarnaast zitten ze niet te wachten op islamitisch onderwijs.
Dit besluit was tegen het verkeerde been van minister Slob. In april heeft de Raad van State al geoordeeld dat het schoolbestuur van de nieuw te stichten school Yunus Emre op voldoende belangstelling kan rekenen. Volgens de wet komt de school dus in aanmerking voor bekostiging.

Deze visie werd gisteren impliciet ondersteund door de Telegraaf, die inwoners aan het woord liet met een volkomen dodelijk argument: het zou integratie onmogelijk maken. In hoeverre integratie nog mogelijk is in de Randstad? Goeie vraag, maar het Westland is een stuk ‘witter’ dan u mogelijk denken zou. Vorige week was ik daar zelf op een diploma-uitreiking op een VMBO-school die kansrijk mee zou kunnen dingen naar de titel ‘witste school van westelijk Nederland’, maar zich vooral op de borst klopt over de uitstekende examenresultaten in vergelijking met de scholen in de regio. Tja. Buiten de grote steden vormen allochtonen nog steeds een minderheid. Hoezeer dat de tweedeling in ons land illustreert laat ik verder aan uw eigen fantasie over.

Het ND kwam nog met een interessante observatie: “..de school dan al (in 2020, H.) opengaat is maar nog de vraag. De gemeente kan bijvoorbeeld lastig gaan doen over de huisvesting.” Duidelijk. Als de gemeente zich tot het uiterste verzet zal die school er ooit wel komen – zo rond 2050. Vertragingstactieken en vergunningenkwesties kunnen door de overheid bijna eindeloos worden gerekt als ze een hekel aan u hebben, en dat men dit in het Westland niet wil is klip en klaar.

Een interessant punt terzijde is dat dit conflict laat zien dat separatie – als tegengesteld aan integratie – aan de grondslag ligt van het Nederlandse schoolsysteem. Daar kijken we te makkelijk over heen, en is een reden te meer het opnieuw ter discussie te stellen.

Bedenk u nu eens wat er gebeuren zou als Westland een gekozen burgemeester had, die was gekozen op een platform dat zich onder andere afzette tegen de komst van een islamitische school? Een direct gekozen burgemeester heeft een veel groter mandaat dan een benoemde stadhouder gemandateerd door een naamloze overheid. In een land dat is georganiseerd als het onze, wordt een gekozen burgemeester al snel een hinderpaal voor de consensus van het ons-kent-ons-bestuur. Wat de burgerij vindt wordt zo steeds minder relevant.


 1. Zo’n “aanwijzing”is het ultieme bestuurlijke middel om de democratische organen van onwillige gemeenten te kunnen overrulen. Met deze procedure, die zelden wordt toegepast, zet Slob de raad buitenspel en krijgt de school alsnog geld en kan deze in het schooljaar 2020-2021 van start gaan

Meer over de nieuwe schoolstrijd vindt u op VoL hier.

7 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Nuttig artikel.

  Weer een voorbeeld, hoe de overheid,
  de democratie kapot maakt …………………

  Zoals dat hele “EU”-konstrukt,
  niets met democratie te maken heeft.

  Klimaat-gekte en islam, zijn hun middelen,
  om alle mensen te knechten.

 2. Fawlty schreef:

  Dit systeem van aangestelde bm’s is niet ideaal maar als je graag binnen een paar jaar clientelistische dubbelpaspoorterige allochtonen als bm’s van de 20 grootste Nederlandse steden wil, moet je de gekozen bm invoeren.
  Of dubbele paspoorten verbieden op bestuurlijk niveau.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Frappant is de naamkeuze ‘Yunus Emre’, een turkse soefidichter uit de 14e eeuw, die belangrijk zou zijn binnen het Alevitisme en Bektashisme, twee islamitische stromingen die in Turkije onderdrukt worden. Het had, zo lijkt het, maar een haar gescheeld of de school was genoemd naar Bonifatius of Willibrord. Als die school er maar kwam. Alles om integratie te voorkomen. Integratie, waarmee alevieten over het algemeen zeer weinig moeite hebben en die dus zo’n school helemaal niet nodig hebben.

 4. Jantje schreef:

  De mensen, die blijven stemmen op het partijkartel, willen dit.
  Nog steeds.

 5. Niets is wat het lijkt schreef:

  Fawlty heeft meer dan gelijk.
  Reden te meer om de massa-immigratie een halt toe te roepen.

 6. Hans schreef:

  Er is vrijheid van onderwijs, dus er zijn weinig mogelijkheden om het oprichten van een bijzondere school te verhinderen, hoe ongewenst deze indoctrinatiefabrieken soms ook zijn. Dit veranderen zou veranderen van de grondwet inhouden wat in de huidige situatie vrijwel onmogelijk is. Wellicht dat het over een aantal jaren wel kan, maar voorlopig zitten we er mee.

  Een ander punt is de financiering. Op dit moment is het vanzelfsprekend dat elke school evenveel aan bekostiging ontvangt. Het lijkt mij niet onredelijk dat wie graag zijn kind naar een bijzondere school wil laten gaan daar financieel een offer voor brengt. Zou het niet mogelijk zijn om niet-openbare scholen maar voor een deel te financieren en de rest door de ouders? Dat zou de animo voor dit soort scholen aanmerkelijk doen bekoelen lijkt mij. Maakt het voor graaiende oprichters en bestuurders ook wat minder aantrekkelijk.

 7. Cassandra schreef:

  Bestuursrechter in kort geding van Yunus Emre tegen de Gemeente Westland: binnen 1 maand in overleg op straffe van een dwangsom van € 10,000 per dag .