DE WERELD NU

De sleepwet uitslag – referendum en reflexen

sleepwet, referendum

Door het ongemerkt in de links/rechts sfeer te trekken werd het voorstel van de sleepwet voor veel mensen kennelijk acceptabel, want rechts is veiligheid. De uitslag lijkt desondanks een kleine meerderheid voor de NEE-stem te zullen worden.

sleepwet

Het is niet eenvoudig in te zien waarom je je privacy zou moeten offeren aan een gedachte die de overheid in Nederland op geen enkele wijze waar kan maken. Voor mij, althans. Om die reden heb ik nooit een seconde geaarzeld er tegen te stemmen. De smoesjes die een premier als Rutte er ook nog eens omheen strooide waren overigens ook een goed argument, maar dat kan een kwestie van gewoonte zijn. Van hem en van mij.

Wat ik een heel interessante reflex vond, was dat dit referendum sluipenderwijs in een oude politieke tegenstelling terugviel: links is voor ongebreidelde vrijheid, rechts is bereid veel te offeren voor veiligheid. Deze klassieke tegenstelling uit de jaren 80 en 90 domineerde het stemgedrag, en dat toonde zich in de tegenstelling stad-platteland die zich in de loop van de avond aftekende. Waar men in steden in overgrote meerderheid tegen de sleepwet stemde, waren in de kleinere kernen en de minder dichtbevolkte provincies de voorstemmers in soms onthutsende aantallen in de meerderheid.

sleepwetDat toonde zich ook in de gemeenten waar alleen voor de sleepwet werd gestemd omdat er wegens eerdere gemeentelijke herindelingen geen verkiezingen op het programma stonden. Maar daar was een tweede tendens zichtbaar: de tegenstemmers waren meer gemotiveerd dan de voorstemmers (rechts).

Dit alles zegt veel over de perceptie van zowel deze regering als de sleepwet. De regering is volgens de nog steeds geldende regels verplicht nu eerst nog eens na te denken over deze wet. Vermoedelijk heeft zij dat binnenskamers al gedaan, want dat de opkomst gehaald zou worden stond door het samenvallen met GRNL2018 reeds van te voren vast. Maar juist die opkomst van circa 30% in gemeenten waar niet voor de gemeenteraden werd gestemd zou haar te denken moeten geven.

Die opkomst in dergelijke gemeenten moet voor Rutte cs een behoorlijke tegenvaller zijn geweest, want het illustreert een grotere gehechtheid aan het referendum dan de regering meende te kunnen proclameren bij gelegenheid van de afschaffingsdebatten in de Tweede Kamer. Uiteindelijk zou dat wel eens de grootste bijdrage van dit sleepwet referendum kunnen blijken. Het bezorgt de regering onverwacht een extra hoofdpijnargument in de nog steeds niet geheel gestreden strijd om de afschaffing van het raadplegend referendum.

9 reacties

 1. Dick H. Ahles schreef:

  Mijn ervaring in de omgeving is dat men het verward met privacy regels die de overheid aan bedrijven en personen opleggen. Die zijn vaak ridicuul en tegen het gevoel van redelijkheid.
  Maar de sleepwet gaat over de vrijheid die de OVERHEID zich naar haar burgers wil kunnen veroorloven te kunnen uitzoeken en opslaan zonder enige garantie tegen misbruik. Als je dat uitlegt gaat vaak de mening om.

 2. Teunis schreef:

  Ik ben er erg voor dat het verschil minimaal 5 procentpunten moet zijn voor een eenduidige uitslag. Aan een 50-50-uitslag heb je niks. Dat vind ik relevanter dan een opkomstdrempel.

 3. Hannibal schreef:

  @Teunis
  In zekere zin werk het vaak al zo. Maar je moet wel bedenken dat een uitslag die een verschil van 5% of groter geeft beter direct als bindend kan worden beschouwd, aangezien dat inderdaad een uitslag is met een onontkenbare meerderheid. Dat iets dergelijks daarom niet geformuleerd is is niet voor niets.

 4. Jaantje schreef:

  Het is mij teveel nek aan nek en zo te zien is de uitslag van Amsterdam nog niet binnen.
  Dat bevalt me helemaal niet .
  Zal me niet verbazen als er gesjoemeld word voor de laatste paar stemmen en er plotsklaps overnacht voorstemmen bijgekomen zijn.
  Zijn nog aan het tellen/googelen….

 5. Jaantje schreef:

  De Amsterdammers die ik online en op straat spreek stemmen allemaal tegen.
  Zelfs degene die de stemwijzer hebben gebruikt lol.
  Ben benieuwd.

 6. Cool Pete schreef:

  Er zijn meer tegenstemmers, dan voorstemmers.
  En daarbij komt, dat “blanco” geldt als: ‘tegen’.
  De opkomst is boven de ‘drempel’.
  In het referendum is die spionage-wet dus afgewezen.

 7. Petcas schreef:

  Opvallend dat alleen tegenstemmers op dit artikel reageren. 51% een “duidelijke” meerderheid? Laat me niet lachen. Als het kabinet de uitslag omzet in daden, negeert het daarbij 49% van de stemmers. Is dat eerlijk? Bovendien zal het kabinet nooit een voorstel laten vallen op basis van een dergelijk minimaal verschil. Hier moet echter wel goed over nagedacht worden en de wet zo mogelijk, in overleg met de oppositie, worden aangepast.
  Ikzelf acht mijn veiligheid in algemene zin belangrijker dan mijn privacy. Met uitzondering van de slaapkamer heb ik weinig te verbergen… 🙂

 8. Petcas schreef:

  Nabrander: Hoezo blanco is tegen? Wie zwijgt stemt toe, is het algemene standpunt. Dus dat keert de uitslag weer om naar een volmondig (nou ja….) JA.

 9. Cool Pete schreef:

  @Petcas:
  1. “blanco” = tegen. Zie: de Kieswet.
  2. meerderheid = meerderheid. Volgens de regels.
  3. Als u die onbeperkte- en oncontroleerbare afluister- en spionage-wet bestudeerd had,
  zou u niet zo naïef reageren.