DE WERELD NU

De ophef over de boerka

boerka 10

De ophef over het boerka-verbod gaat gepaard met een stortvloed aan argumenten van tegenstanders die niet uitblinken in kennis.

Een aantal jaren geleden kwam ik de eerste twee wandelende boerka’s tegen. Ze kwamen afgestevend op de viskraam waar ik stond en bestelden kibbeling ‘om op te eten’. Ik was benieuwd hoe ze dat zou lukken. Ze sloegen echter het bovendeel helemaal terug waardoor hun gezicht vrij kwam. Pas toen begreep ik waarom ze hun gezicht bedekten. Ze waren afschuwelijk mismaakt door tribale tatoeages aangevuld met patronen van kleine bultjes. Van mij mogen ze vrijstelling krijgen van het boerkaverbod. Zonder boerka veroorzaken ze meer schrik.

Het is verbazend hoeveel ophef de ingang van het verbod om een boerka op een aantal plaatsen te dragen, veroorzaakt. Ongeveer heel islamitisch en links Nederland nemen stelling tegen het verbod, omdat het de vrijheid van de vrouw om zich te kleden zoals ze wil belemmert. Dat links dat doet, begrijp ik. Als rechts zich tegen islamitische gebruiken keert, treedt links automatisch als beschermer op. Maar in hun absoluutheid over de vrijheid van de vrouw zouden ze ook een vrouw gekleed met een vijgenblaadje moeten accepteren. Dat islamitisch Nederland het verbod bestrijdt, is minder logisch. Overeenkomstig de islamitische leer zijn moslims gehouden de wetten te volgen van het land waarin ze woonachtig zijn. Dit argument ontbreekt nog in de discussies. De Saoedische ambassade wees daar terecht op en riep moslims op geen problemen rond dit onderwerp te veroorzaken.

In Europa is Nederland een laatkomer met het verbod. Het is ook geen totaal verbod. Je mag er mee de straat op. Zodra je echter een aantal gedefinieerde ruimtes binnen gaat, geldt de eis dat het gelaat zichtbaar is. Er komen heel wat verklaringen langs voor het verbod. Het zou bijvoorbeeld de communicatie en de identificatie belemmeren. Een praktische verklaring dus. Er wordt echter ook op gewezen dat er het oogmerk is om uitingen van de meer extreme islam te beperken. Ook dat heeft geldigheid. Wie moet er bij het zien van een vrouw in boerka niet denken aan de op dezelfde manier geklede IS-vrouwen?

De boerka is ook binnen de islam omstreden. De profeet Mohammed zou de bron zijn van de eis tot bedekken, maar wat nou precies bedekt moest worden blijft ook in de koran vaag. De wetsschool Boekhari, een van de vier grote wetsscholen, is de mildste en stelt als minimale eis dat de boezem bedekt wordt. Er mag geen decolleté zichtbaar zijn. Veel wat meer moderne moslima’s houden zich aan deze eis.

Religies zijn ontworpen om ordening in de samenleving aan te brengen door een reeks van voorschriften over het doen en laten van de aanhangers. In de islam gaat het bij bedekking duidelijk over de regeling van seksualiteit. Je mag je niet uitdagend kleden als vrouw en mannen mogen geen ongezonde nieuwsgierigheid hebben voor het lichaam van een vrouw. Volgens de leerstellingen kom je niet in het Paradijs als je je niet aan die voorschriften houdt, en is het eeuwig brandend vuur je bestemming bij overtreding.

De boerka is eigenlijk een uit de hand gelopen bedekking bij het voorschrift zich zedig te kleden en geen aanstoot te geven. De boerka wordt gedragen door vrouwen die zich onderwerpen – of onderworpen worden – aan de meest extreme opvatting van het zedigheidsgebod.

Jaloezie is vermoedelijk de bron geweest van het zedigheidsgebod, althans dat is mijn interpretatie van de koran. Mohammed was een liefhebber van knappe welgevormde vrouwen. Zo nam hij een welgeschapen joodse vrouw en pikte ook de knappe vrouw van zijn geadopteerde zoon in. Eerst verbood hij hun om al te uitdagend rond te lopen. Nadat hij de indruk kreeg dat bezoekers vooral kwamen om zijn knappe vrouwen te zien, gebood hij hun achter een gordijn te blijven als er bezoek was. Het is de vraag of het iets zegt over de cultuur van die tijd en dat mannen zich meer vrijheden met andermans vrouwen toestonden dan tegenwoordig gebruikelijk is. Mohammed heeft er in ieder geval een einde aan gemaakt door van vrouwen te eisen dat ze zich zedig kleden. Het is dan ook geen ondenkbaar argument dat moslimse mannen nog steeds van hun vrouwen eisen dat ze zich zedig kleden omdat ze zich ongemakkelijk voelen als andere mannen hun vrouw met welbehagen aanschouwen. Het is hun bezit, waarvan de aantrekkelijkheid niet met anderen gedeeld wordt. De uitleg van de vage regels in de koran lijkt strenger te worden naarmate een man jaloerser van karakter is. Als hij zich al van jaloersheid bewust is, zal hij dat niet toe hoeven geven. Voor sublimatie kan hij verwijzen naar de voorschriften van de islam.

Naast de jaloersheid van de man kan niet uitgesloten worden dat zelotische vrouwen uit eigen beweging kiezen voor meer dan zedige kleding tot aan de boerka toe. Het is te zien als een soort van geloofswaanzin. En die moet van de islam en Amnesty beschermd worden.


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

10 reacties

 1. Hans schreef:

  De boerka en nikab in het bijzonder en islamitische kleding in het algemeen zijn in feite opgestoken middelvingers naar de Nederlandse samenleving. Er is geen enkele goede reden te bedenken om zich zo te kleden.

  Vrouwen die menen dat het moet van de almachtige zijn onnozele gansjes die niet veel kwalijk te nemen valt, ze weten niet beter.
  Vrouwen die het doen omdat vader, broers, echtgenoot, de omgeving het eisen zijn zielige onderdrukte vrouwen.
  Vrouwen die het doen om hun islamitische identiteit uit te dragen zijn in feite vrouwen die zich zondig maken aan hovaardij. Ze dragen als het ware uit dat zij voortreffelijker zijn dan vrouwen die zich niet zo kleden. Die vrouwen zijn zondig en eng.

  Blijkbaar heerst er in vrijwel alle religies een angst voor sexualiteit. De besnijdenis maakt het voor de man moeilijker genot te ervaren en tot bevrediging te komen. Besneden mannen zijn in feite sexueel gehandicapt. De besnijdenis van de vrouw heeft een nog sterker effect.
  Op sex voor het huwelijk rust in alle religies een zwaar taboe. Resultaat? Zwaar gefrustreerde jongeren die allerlei ongewenst gedrag gaan vertonen. De drang is sterk, maar ze mogen niet en kunnen niet en mogen ze, dan valt het tegen omdat het gevoel er niet is. Dat kan leiden tot perversiteiten.
  De regelmatige berichten over aanrandingen en verkrachtingen door zogenaamde asielmigranten hebben daar alles mee te maken.

  Wat merkwaardig is dat is dat zovelen het nodig vinden fundamentalistische moslimtypen een hart onder de riem et steken. In plaats van hoofddoeken bij tv programma’s met publiek op de eerste rij te zetten moeten ze juist buiten beeld gehouden worden. Keppeltjes en lieden met een ketting met een kruis er aan zie je zelden tot nooit op de eerste rij.
  Er moet gewoon de boodschap gecommuniceerd worden dat religie een privézaak is en dat je daar andere mensen niet mee lastig valt, ook niet visueel.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Zelotische geloofswaanzin valt natuurlijk onder de vrijheid van godsdienst. De wet bepaalt in deze echter dat het adagium “doe even normaal” opgeld moet doen, in ieder geval in OV (denk aan bus, metro- en treinaanslagen) en in en rondom gebouwen van onderwijs, zorg en overheid. Doel is dat niemand zich onbehaaglijk voelt. Meer niet. Niks vreemds aan. Het is ook een signaal, nou signaaltje. Dus komen er tegensignalen. Amnesty wijst op rechtsstaat (mooi), islamisten wijzen op godsdienstvrijheid (mooi), deugende linkse elite wijst op beide (nog mooier), politie en lokaal bestuur wijzen op praktische handhavingsbezwaren (mooi). De wet is in werking. Het is een zet in de goede richting, maar het wordt nog een lange partij. Uiteindelijk zullen de boerka’s en alles en iedereen wat ermee samenhangt het onderspit delven. Het gedachtengoed dat erachter schuil gaat is immers onhoudbaar. Dat beseft elk weldenkend mens.

 3. Willie schreef:

  Op de Gelderlander stond dit bericht.
  https://www.gelderlander.nl/thomas-verbogt/ze-bedreigen-de-openbare-orde-en-mijn-vrijheid-niet~afb45cab/

  Men mocht reageren maar die waren niet links, weggehaald en men kan niet meer reageren

 4. carthago schreef:

  De ku klux klan spook mag dan weer niet van primaat links Nederigland ,want te wit .

 5. Ad Rek schreef:

  De ophef gaat natuurlijk meer over het verbod op de boerka, dan over de boerka. Daarom is het niet zo relevant hoeveel of hoe weinig mensen er een dragen. Het verbod lijkt erg omstreden. Vervoersorganisaties en zelfs de politie willen er niet aan. Waarom? Ik denk uit angst. Men wil geen confrontatie, geen botsing en past zich liever aan of draait en konkelt. Dat blijkt de cultuur te zijn van dit nog steeds, dominees- en handelsvolk.
  “Het is geen totaal verbod. Je mag er mee de straat op” zegt het artikel.
  Ook hier blijkt weer die angst en die slapte. Een sluier, een hoofddoek, een boerka het valt allemaal onder dat ene vers in de Koran waar Allah zegt tot Mohammed: “O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen.”
  Het gaat nu om die laatste zin in dit vers.
  Het werkt zo: Je kan nu duidelijk zien wie er tot ‘ons’ behoort en niet lastig gevallen mag worden, wie er tot de gelovigen behoort en wie ongelovig is. Met je kleding unie-formeer je jezelf tot je eigen gemeenschap. Uniform is in dit geval een oemmaform. Het is kleding die anderen uitsluit van de unie of de oemma waar je bij hoort. Daarbij ga je dan ophef maken dat de anderen inclusief moeten zijn en jou niet mogen uitsluiten want dat is discriminatie. Hoe gek wil je het hebben. Juist deze kleding is onderscheid aanbrengend en discriminerend. Het ergste is hoe bepaalde overheids of semi overheidsinstellingen er aan meewerken door niet een lijn te trekken. Namelijk met deze kleding draagt men uit dat de eigen wetten boven de wetten van dit land gaan. En ja hoor daar zijn de goeddoeners weer met hun argumenten dat het om mensen gaat en niet om regels. Geen wet van meden en perzen zegt het spreekwoord. Maar daar denken deze meden en perzen zelf dus anders over, stelletje sufferds!
  Maar goed:
  “Overeenkomstig de islamitische leer zijn moslims gehouden de wetten te volgen van het land waarin ze woonachtig zijn. Dit argument ontbreekt nog in de discussies. De Saoedische ambassade wees daar terecht op en riep moslims op geen problemen rond dit onderwerp te veroorzaken.”
  Dit is het meest eenvoudige en ware argument.
  Kom op, maak eens een keer opportunistisch gebruik van die Saoedisch.

 6. Guus Gonggrijp schreef:

  “Zo nam hij een welgeschapen joodse vrouw”- dat wordt nog wel eens als bewijs gebruikt dat de profeet eigenlijk heel tolerant was. Wat er dan weer niet bij vermeld wordt is dat hij eerst haar man had laten doodmartelen.

 7. Ernie van de Wal schreef:

  Dat boerkaverbod is werkelijk voor niemand spannend.

  Een handvol moslimvrouwen -laat het er 1.000 zijn- op een bevolking van meer dan 17 miljoen mensen, die m.b.t. hun gezichtsbedekking enige beperking krijgen; het gaat werkelijk nergens over.
  Ook binnen de moslimwereld zal dit een vrij klein probleem zijn; er wordt amper iemand mee beperkt.

  Het uiterst bedenkelijke kleur bekennen van organisaties als Amnesty International en onze volkomen disfunctionerende, doch onvolprezen politie spreekt daarentegen boekdelen.
  Laatste restjes geloofwaardigheid worden enthousiast in het riool weggespoeld.

 8. Bob Fleumer schreef:

  We kunnen die vrouwen, die niet gezien willen worden toch negeren? Gewoon als ze voor een loket komen
  zeggen “volgende” ?

 9. loodveer@1 schreef:

  Het is pure provocatie van de kant van die “pinguin”vrouwen. In een van de uitzendingen van de laatste dagen van Jinek was er een Ruslanddeskundige die verhaalde dat ondanks het feit dat er miljoenen moslims zijn in Rusland hij nog nooit een moslima met gezichtsbedekkende kleding had zien rondlopen. Ze laten het daar wel uit hun hoofd om de boel te provoceren.

 10. nan schreef:

  Ik heb een beetje moeite met de een “soort”algemene stellingen die ik lees. Twitter, computer dagbladen enz.1: Hoe zit het met foto voor paspoort/rijbewijs/ID kaart qua regels. Als “zij” binnen komen zonder wat dan ook!!!!!??? Is het dan niet dat zijn zich moet laten fotograferen? En ook met vinger afdrukken? Geen idee hierom verder betreft, in werkelijkheid./waarheid.En dat de AD deze artikel plaatst qua burger…., moet toch genoeg zeggen. Dat/dit hebben zij zelf niet bedacht of opgezocht. Dit is hun verteld.om te plaatsen.De burgerarest wordt aan banden gelegd.5G wordt uitgerolt/gezichts herkenning..Voor die (helaas) e.v.t prachtige mensen die er onder zitten. Kan ook anders zijn. Hebben wij in Nederland niets voor niets bijlf van mijn lijf in Nederland huizen.Begrijp mijn hier in niet verkeerd, dat men in Nederland dit nodig hebben. Maar nog nodig.Trap niet in de valkuil van AD en politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.