DE WERELD NU

De hypotheses van Stapel

Stapel

Martijn van Calmthout, wetenschapsredacteur van de Volkskrant, noemde het op woensdag 2/11/11, in een hoofdredactioneel commentaar, verbijsterend dat de wetenschappelijke omgeving van Stapel het bedrog niet had opgemerkt.

Het is minder verbijsterend voor wie ooit de moeite heeft genomen zich in de va et vients van de Nederlandse sociologie en haar dochter wetenschappen te verdiepen.

Van Calmthout had gelijk dat iedere statisticus lont had horen te ruiken toen de hypotheses van Stapel steevast juist bleken te zijn. De kans dat dit in werkelijkheid het geval is, is haast astronomisch klein, ook in de bètawetenschappen, waar het probleemveld zoveel simpeler is dan op de gammafaculteiten en de uitkomsten navenant beter voorspelbaar.

Die blunder is volgens Van Calmthout de wetenschappelijke omgeving van Stapel vol aan te rekenen. Die omgeving, dat zijn dus de sociologische faculteiten van de UvA, van Groningen en van Tilburg. Het volstaat niet om Stapel zijn congé te geven en dan over te gaan tot de orde van de dag, vond hij.

Dat is intussen zeven jaar geleden en denkt U dat er sindsdien iets is gebeurd? Het staat nu wel vast dat men op de Nederlandse sociologische faculteiten niet voldoet aan de primaire eisen die aan een wetenschap kunnen worden gesteld, precies zoals Richard Feynman beweerde in dat prachtige filmpje van hem over sociologie als wetenschap. In de praktijk betekent dit dat niemand iets heeft aan hun wetenschappelijke resultaten. Voor zover mij bekend worden die dan in het bedrijfsleven ook volledig genegeerd. Alleen de overheid, waar het aantal sociologen verhoudingsgewijs zo veel groter is dan in de rest van de samenleving, doet nog wel eens wat sociologisch, maar verder eigenlijk niemand.

Er zijn veel sociologen die na hun afstuderen een baan nemen waar een academische kwalificatie voor vereist is, het doet er niet toe welke. Die mensen zijn na verloop van tijd niet van andere academici te onderscheiden, maar je zou je kunnen afvragen of men het in dat soort beroepen ook niet net zo goed zonder academische kwalificaties zou kunnen stellen.

Het lijkt mij het overwegen waard om in het kader van doelmatige bezuinigingen de sociologische faculteit op alle universiteiten en hoge scholen in Nederland op te heffen. Op de biologische subfaculteit kan dan een nieuw studierichting maatschappijkunde worden opgezet. Daar hoort maatschappijleer thuis.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

5 reacties

 1. Martien Pennings schreef:

  “dat prachtige filmpje”: waar dan ?

 2. Thomas schreef:

  Stapel is nadat hij ontmaskerd werd nog gevraagd om leraar te worden aan een of andere hogere school. Na negatieve publiciteit is dat niet doorgegaan.

  Er zijn in Nederland meerdere wonderen gebeurd a la Stapels resultaten. Zo was er in Drente in de vorige eeuw amateur archeoloog Tjerk vermaning die voorwerpen uit de oudheid zo maar te voorschijn toverde op net omgeploegde akkers.

  Lees het artikel uit de Volkskrant over Vermaning over deze stunt:

  https://www.volkskrant.nl/de-gids/-ik-ben-de-messias-van-de-oudheidkunde-zei-tjerk-vermaning-maar-zijn-bijzondere-vondsten-waren-nep~b0372665/

  Er staat o.a.:
  Vermaning gedijt eind jaren zestig, begin jaren zeventig in een tijd waarin niks onbetwist blijft en de wetenschap democratiseert. De pers smult bovendien van hem: zie de grasmaaierslijper met zijn belangwekkende vondsten en boude beweringen eens de studeerkamergeleerden het nakijken geven! Met veertig journalisten in zijn kielzog raapt Vermaning op een akker in Havelterberg ‘een duidelijk voorbeeld van een schraper’ op – achtduizend jaar oud. ‘Er komt een tijd dat mijn foto in universiteiten aan de muur hangt’, zal Vermaning kort voor zijn dood zeggen.

 3. Daan schreef:

  De omgeving van Stapel had het natuurlijk heus wel opgemerkt.

  Wat hier eerder aan de hand was, kun je goed zien bij het interviews vandaag met die WODC-klokkenluidster. Zij adviseerde: Ga nooit klokkenluiden! Want het maakt geen flikk*r uit of je gelijk hebt. Ze maken je gewoon keihard af. Laat het onrecht maar gewoon voortbestaan.

 4. hendrikush schreef:

  Wat is de relevantie van de enorme hoeveelheid geschriften in theologische boekerijen?
  Welke “wetten” (geen wetenswaardigheden) hebben de alpha faculteiten geproduceerd?
  Is de voorspelkracht van sociologen groter dan die van ontwikkelde leken?
  Wekker’s en Stapel’s leveren op bestelling de borstweringen waarachter politici zich kunnen verschuilen.

 5. Gerrit Joost schreef:

  Dat er bij de werken van mevrouw Wekker, sorry ze is “professor”, geen alarmbel afgaat snap ik net als Hendrikush niet. Arnold Wellens heeft hieraan een paar artikelen gewijd. Aantoonbare onjuistheid, onzin dus, komt uit haar koker. Een klokkenluider heeft niets te lachen, ook al heeft hij/zij voor 100% gelijk. En dan het geloof! Hoe krijg ik al die verhaaltjes bij elkaar gefantaseerd? En dan zijn er voorgangers, die je vertellen dat je ernaar moet leven, want anders…. Over de Islam maar te zwijgen. Bij het geloof verbleekt het “nepnieuws” (zonder definitie) van onze Zweedse Minister van binnenlandse zaken.