DE WERELD NU

De Griekse gladiatoren op 6 mei

Morgen zijn de langverwachte en diepgevreesde Griekse verkiezingen. Het resultaat zou in Europa de chaos nog sterk kunnen vergroten, al is de EU achter de schermen druk bezig de situatie naar haar hand te zetten. Vandaag stel ik een aantal van de deelnemende partijen aan u voor, elk gerepresenteerd met een door mij geselecteerde helm (zie illustratie boven).

Het systeem volgens welk het Griekse parlement wordt samengesteld is vrij bijzonder, maar niet zonder verdienste. Er is een kiesdrempel van 3%, zodat de minimumfractie tenminste 8 leden telt. 250 parlementsleden worden direct gekozen via een evenredig systeem. De laatste 50 van het 300 (veel teveel, inderdaad) leden tellende parlement worden automatisch toegewezen aan de partij die bij de verkiezingen de grootste wordt.

Dat systeem heeft als voordeel, dat de grootste partij tot nog toe vrijwel altijd voldoende zetels had om zelfstandig een regering te vormen, desnoods met steun van kleinere flankpartijen. Sinds de val van het kolonelsregime heeft dit parlementaire systeem an sich redelijk bevredigend gewerkt. In ieder geval in de zin, dat maandenlange kabinetsformatie in Griekenland onbekend zijn.

Van links naar rechts, kent Griekenland de volgende deelnemers van belang aan de parlementsverkiezingen van 2012.

KKE – De Griekse communistische partij zit sinds 1974 in het parlement, en heeft zich tot nog toe vooral mokkend verzet tegen de eurocrisis. Hoewel de aanhang van de partij groeit, komt zij in de laatste geheime peilingen niet voorbij de 8,5%.

SYRIZA – De coalitie van radicaal-linkse partijtjes zit sinds 2004 in het parlement, en schommelde tot nog toe rond de 5%. Laatste peilingen geven aan dat de steun voor deze club thans boven de 10% uitkomt.

Democratisch Links – is vorig jaar gevormd door ex–leden van PASOK. In de peilingen boven de 7%

PASOK – De Griekse socialistische partij, volledig gedomineerd door de familie Papanrdeou. De laatste premier van die naam had vorig jaar de pech aan de macht te zijn toen Griekenland ten prooi viel aan de eurocrisis. De partij wordt terecht als hoofdverantwoordelijke gezien voor de uitkomst van de onderhandelingen over de EU-bailout. Ondanks dat de bevolking beseft dat het eerder een Brussels dictaat was daneen product van onerhandelingen, is de populariteit van de PASOK gedaald tot 12,6%. Publicitair bevindt de partij zich thans in een coninue staat van onderduiken.

DA – De Democratische Alliantie is een liberale partij, waarvan sterk betwijfeld wordt of zij de kiesdeler halen zal. Thans 2,6%.

ND – Nieuwe Democratie is het Griekse equivalent van het CDA, volledig gedomineerd door de familie Karamanlis. De partij heeft weliswaar haar handtekening gezet onder de voorwaarden voor de laatste bailout, maar heeft in de publieke opinie enige afstand tot het akkoord weten te bewaren. Pleit thans voor openbreken van het akkoord, maar scoort desondanks niet hoger dan rond de 20%.

LAOS – is een afscheiding van ND, onder leiding van de oud-journalist Georgios Karatzaferis. In parlement sinds 2007. Hangt ook tegen de kiesdrempel aan, omdat zijn kiezers hem moeilijk kunnen vergeven dat hij (tweeslachtig) heeft meegewerkt aan het verdrag met de EU.

Onafhankelijke Grieken – Een heel rechtse partij, die onverzoenlijk staat tegenover het akkoord met Brussel. Scoort nu boven de 8%, en lijkt nog te groeien.

Gouden Dageraad – De Onafhankelijke Grieken hebben op rechts concurrentie van GD, een klassieke nazistische partij. Niet alleen onderschrijft deze partij het traditionele Duitse naziprogramma, maar ook gebruikt ze straatvechtende knokploegen, die ook marcheren in de Duitse ganzenpas. Onvermijdelijk is deze partij voor een repatriëring van alle immigranten, en daarmee zit Griekenland overvol, omdat het land de poort is van de continentale route Europa in. Een andere reden voor haar succes is de zorg die zij haar aanhang biedt. In de peilingen op 5%, en stijgend.

Ongeveer 15% van de Grieken aarzelt nog, maar de tendens is nog steeds: wèg van de traditionele partijen.

Officieel is de publicatie van opiniepeilingen in de twee weken voorafgaand aan de verkiezingsdag. Zelfs het doen van peilingen is eigenlijk niet toegestaan. Wat niet wegneemt dat van verschillende kanten druk wordt gepeild, onder andere door de EU-trojka. Hetgeen tot gevolg heeft dat de complottheoristen in Griekenland een geweldige tijd hebben.

Morgen daarover een (voorlopig) laatste artikel.

 

 

Eerder verschenen op Dagelijkse Standaard.