DE WERELD NU

De betaalde prijs om te regeren – Rutte2

regeren, Regels, regelgeving

De tijd van regeren van het kabinet Rutte2 was beter gebruikt om de zo noodzakelijke vernieuwing van de Nederlandse overheid tot stand te brengen, vond Toon Kasdorp.

Het vormen van een nieuwe regering na verkiezingen van de Tweede Kamer volgt een vast stramien. Een vertegenwoordiger van de grootste partij krijgt een informatieopdracht. Soms meteen al een opdracht tot formatie, als alles al duidelijk ligt. De partijprogramma’s worden vergeleken, de wederzijdse bezwaren naast elkaar gelegd en dan wordt er gepuzzeld.

Nederland kan alleen met coalities worden geregeerd. De betrokken partijen moeten altijd over bezwaren heenstappen en dus delen van hun programma inleveren. Pas als het helemaal niet anders lukken wil komt er een zakenkabinet. Dat vertegenwoordigt geen partijen, maar de ploeg moet wel in staat zijn om te regeren met steun van de Kamer.

Wanneer binnen dit bestaande kader geen nieuwe regering mogelijk blijkt, dan moet het kader worden aangepast. Dat was met het kabinet Rutte I het geval. De VVD had geen zin in regeren zonder de PVV en in een linkse coalitie. Nederland was in 2012 in meerderheid rechts. Die stemmen zouden de volgende keer naar de PVV zijn gegaan als het beleid van Rutte onvoldoende herkenbaar zou worden voor zijn kiezers.

De PVV had campagne gevoerd onder het motto het roer moet om, het moet allemaal anders. Het CDA had onder Balkenende met de PvdA drie jaar lang de hitte van de dag gedragen en uiteindelijk niet geoogst met het beleid dat zo door de PVV was aangevallen. PvdA en VVD hebben beide een achterban in de samenleving die perse niet meer met elkaar wil. Die konden in 2012 niet begrijpen dat het toch ging gebeuren. Maar wat wil je?

Een stabiele regering was alleen mogelijk als heel uiteenlopende partijen het eens konden worden over één of meer grote problemen in de samenleving, waar niet alleen het land zelf maar ook alle politieke partijen last van hebben.

Dan hebben we het vooral over het gebrekkig functioneren van de overheid. Kijk in België hoe daar de oude federale overheid functioneert en vergelijk dat met de nieuwe Vlaamse overheid en U begrijpt wat ik bedoel. De Nederlandse overheid is verouderd en aan vernieuwing toe. Daar zouden de partijen het Kamerbreed over eens moeten kunnen worden.

Een regering die niets anders op het programma heeft dan die noodzakelijke veranderingen en het op orde brengen van de begroting had de tijd kunnen overbruggen die nodig is om de kiezers te laten wennen aan een nieuwe inrichting van de politiek.

In plaats daarvan hebben de PvdA en de VVD een eenmalige coalitie gevormd waar de achterban van beide partijen geen begrip voor had. Intussen heeft de PvdA daarvoor de prijs betaald. Het is nu een van de kleine linkse partijtjes geworden en quantité négligeable in de Nederlandse politiek.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

4 reacties

 1. Henk Albarda schreef:

  Ik ben in verwarring door dit artikel van Toon Kasdorp. Tot mijn grote verdriet ging de PvdA enkele maanden geleden alsnog FvD in de peilingen voorbij. Volgens de laatste peiling van MdH zien 22 (VVD) zetels aan kiezers nog steeds niet wat een leugenaar rutte is, maar ook zien 19 (PvdA) zetels aan kiezers nog steeds niet dat asscher eerst de Amsterdamse financien om zeep heeft geholpen en het anti-semitisme in Amsterdam heeft aangewakkerd, en daarna lands’ financien om zeep holp EN de vijandschap tegen klein MKB heeft aangewakkerd.
  Naar mijn inschatting (ja, onderbuik) zou de PVV nu de grootste partij moeten zijn met FvD vlak daarachter volgend. Toch gebeurt dat niet.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Interessant is de volgende zin over een mogelijk model voor kabinetsvorming voor Rutte 2: “Een stabiele regering was alleen mogelijk als heel uiteenlopende partijen het eens konden worden over één of meer grote problemen in de samenleving, waar niet alleen het land zelf maar ook alle politieke partijen last van hebben.” Rutte 3 heeft de eerste helft van deze alinea tot uitgangspunt gekozen, maar is vergeten dat de andere helft ervan (en van het land) ook belangrijk is. Tijd om daar een les uit te trekken. Of viel de uitkomst van het Parijse klimaatakkoord toevallig net op een zodanig moment dat men het zicht op andere samenleving verbindende problemen kwijt was geraakt? Kwam dit mede door de invloed van Diederik Samsom? Ofwel: heeft Rutte of de VVD top zich laten inpakken? Daar lijkt het sterk op.

 3. Ravian schreef:

  Het Nederlandse coalitie systeem is verworden tot een ingebouwd excuus voor politieke partijen om zich na het tellen van de stemmen niets meer van hun verkiezingsprogramma aan te hoeven trekken.
  En de aan het partijkartel gelieerde media veegt het resulterende kiezersbedrog wel even vakkundig onder de mat.
  Nep-parlement, schijn-democratie, vermomde-dictatuur, kies maar…

 4. Rob Mieremet schreef:

  @henk alberda. Het ligt niet aan de kiezer Henk, de verkiezingen zijn doorgestoken kaart, als het de bedoeling is om Rutte op zijn stoel te laten zitten dan blijft ie daar. Daar kunnen wij niet tegenop stemmen, ook daarom zijn peilingen vaak heel anders dan de uitslag, hoewel ik peilingen er nu van verdenk een soort van voorbereiding te zijn oo wat we als uitslag gaan krijgen. Allemaal fraude.