DE WERELD NU

De afbraak van ‘het Huis van de Klokkenluiders – Marcel van Silfhout en Ton de Wijs

Huis van de Klokkenluiders

Journalist Marcel van Silfhout, in gesprek met Ton de Wijs, gaat dieper in op hoe het Huis van de Klokkenluiders zich ontwikkelt. Dat is deprimerend.

De overheid gebruikt ‘het Huis van de Klokkenluiders’ als windowdressing. In werkelijkheid traineert deze onderzoek en veiligheid op alle fronten. Klokkenluiders zijn van de kou in de vrieskou gekomen.

Terwijl ‘het Huis van de Klokkenluiders’ gebaseerd is op de wettelijke taak van onze overheid om zorg en veiligheid te bieden, doet zij het tegenovergestelde.

Het ‘Huis’ is een plek waar de doofpot regeert. Niet alleen voert de overheid haar wettelijke taak niet uit, zij verraad bovendien personen die om maatschappelijke redenen misstanden aan de kaak stellen.

Klokkenluiders zijn er inmiddels gemiddeld even erg aan toe als een kankerpatiënt. Ze staan psychisch en financieel meer in de kou dan ooit tevoren.

Ton de Wijs was directeur van het instituut voor psychotrauma. Hij is deskundig in het begeleiden van mensen met een psychotraumatische achtergrond. In die hoedanigheid begeleid hij diverse klokkenluiders via het Huis van Klokkenluiders.


Duur: 46:32

Publicatie 2 februari


We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content ook voor iedereen beschikbaar te houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein bedrag of een eenmalig substantieel bedrag. We kunnen met jullie bijdrage Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak te blijven faciliteren.

Steun Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Doneren kan ook via crypto-currencies:
Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve
Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852
Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz
of ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/


Meer interviews via Café Weltschmerz op Veren of Lood vindt u hier

4 reacties

 1. maya b. schreef:

  Dank voor dit uitstekende interview en voor de probleempunten die erin worden besproken.
  Het is woord voor woord juist en raak. De klokkenluider brengt doorgaans veel offers, en krijgt bitter weinig steun.

  Eén ding ontbreekt in het gesprek, namelijk een advies aan de klokkenluider: DOE HET NIET! Ik weet het, moreel gezien kun je niet anders dan melden en proberen de misstanden aan te pakken.
  Maar de kans dat het je alles kost wat je lief is, is enorm, de kans dat de misstanden worden aangepakt, en de verantwoordelijken worden gestraft is bijna nul.

  Die klokkenluidersregelingen zijn namelijk niet bedoeld om het melden van misstanden te bevorderen, de misstanden te beëindigen en de klokkenluider te beschermen.
  Die regelingen dienen er alleen toe – zeker bij overheidsorganisaties – om de misstanden in de doofpot te stoppen, ongeacht hoe ernstig ze zijn, en ongeacht welke maatschappelijke schaden ze opleveren (veiligheid, financieel enz.) .
  Bij de introductie van de eerste ambtelijke klokkenluidersregeling in 2001 hebben critici als Fred Spijkers en Paul van Buitenen dat al voorspeld, en ze hebben daarin keer op keer gelijk gekregen. Tot op heden is daarin niets veranderd en de kans dat dit ooit zal verbeteren is klein. De ambtelijke en politieke onwil is te groot. Klokkenluiden moet ontmoedigd worden want als alle misstanden bekend worden staat de maatschappij op zijn kop.

  Een ander aspect is de -in dit interview niet besproken – rechtsbescherming door de rechtsprekende
  instanties. In ambtenarenzaken kan men daarvoor in laatste instantie terecht bij de Centrale Raad van Beroep.
  Die gerechtelijke procedures leveren veel stress op, en de rechtsbijstand is zeer kostbaar als je het zelf moet betalen.
  Bovendien loopt dat regelmatig uit op een teleurstelling. De Raad biedt de klokkenluider meestal nauwelijks bescherming tegen repercussies en pesterijen van de werkgever/leidinggevenden. Hij hanteert daarbij nogal eens drogredeneringen en/of een onmogelijke bewijslast ten koste van de klokkenluider.

  Helaas spreek ik uit ervaring.

 2. Cool Pete schreef:

  @maya b. : Respect voor u en uw inzet.

  Wat mij de laatste decennia zo teleurstelt, is dat het gros van de juristen :
  advocaten, en rechters,
  elke kritische inzet verloren hebben.

  U weet van het bestaan van de ‘Bond tegen Overheidszaken’ ?

 3. maya b. schreef:

  Cool Pete, dank voor uw vriendelijke woorden. Ik lees uw reacties vaker en het valt mij op dat u zich ook grote zorgen maakt over hoe het er in Nederland aan toe gaat.
  Ik deel uw teleurstelling m.b.t. het gebrek aan kritische instelling bij juristen, rechters en advocaten. In plaats van een scheiding der machten die elkaar controleren is er naar mijn mening sprake van één groot establishment van politiek, overheid, onderwijs, MSM en rechterlijke macht die elkaar de hand boven het hoofd houden, enkele uitzonderingen daargelaten. De misstanden kunnen daardoor soms tientallen jaren doorgaan, de schaden zijn enorm, en kunnen zelfs tot regelrechte rampen leiden (vb Enschedese vuurwerkramp, brand Volendam, Chroom 6). En dan heb ik nog niet eens over het steeds verder afbrokkelend vertrouwen in de rechtsstaat.
  De Bond tegen overheidszaken ken ik niet, maar zal die zeker nog googelen. Op dit moment ben ik aan het nadenken hoe ik een aantal misstanden – met name die spelen bij de belastingdienst – nog onder de aandacht kan brengen.

 4. Cool Pete schreef:

  @maya b. : dank. Kan [ via ] Forum voor Democratie niet iets voor u betekenen ?

  Het partij-kartel + aanhang, heeft veel te lang en uitgebreid, alles bedwongen.