DE WERELD NU

D66 en CU willen onverantwoorde risico’s met ISkinderen

Toeslagenaffaire

D66 en CU willen onverantwoorde risico’s met de ISkinderen, die VVD en CDA niet hierheen willen halen. Het is een consequentie van het beleid tot dusver, maar deze partijen zitten in een ontkenningsfase van de realiteit.

Dus voel ik me verplicht de realiteit in simpele termen te schetsen, en de mechanismen waarmee we te maken hebben bloot te leggen.

You cannot have your cake and eat it, is de Engelse uitdrukking die hiervoor van toepassing is. Men wil bij D66 en CU heel graag een menselijk beleid – dat is mooi. Ter heeft men weinig stringente regels opgesteld – ook dat heeft een zekere schoonheid. Maar met die regels wordt voortdurend de hand gelicht omdat men medelijden heeft met een aantal uitzonderingen[1] die anders nèt buiten de boot vallen. Dat is helemaal niet zo mooi, want dat betekent dat deze (D66 en CU) mensen geen benul hebben van waarom je dergelijke weinig stringente regels opstelt en er mee om gaat. Voor een partij die zich ooit presenteerde als het redelijk alternatief valt op dat zij niet begrijpt hoe redelijkheid functioneert. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de CU – religieuze leerstellingen zitten van nature vol met ambiguïteiten. Dat is eigen aan hoe die leerstellingen zijn opgesteld, omdat zij anders niet werkbaar blijven. Ook de CU zou derhalve beter moeten weten. Toch willen ze dat niet.

ISkinderen

Geen van deze beide partijen lijkt te beseffen dat aan de redelijkheid en goede bedoelingen die zij nastreven een prijs moet hangen – een strikte naleving van afgesproken regels. Een redelijk/goedbedoeld beleid kun je op twee manieren voeren: met losse definities en de uitvoering van strenge regels, of met een strenge uitvoering en definities van vrij losse regels. In beide overige gevallen – strenge uitvoering van strenge regels, of een lakse uitvoering van losse regels – krijg je in het eerste geval een autoritair systeem, en in het tweede geval een anarchie waarin elk soort regels uiteindelijk iet meer dan wensdenken is. Dat men die geen van beide wil is een valide keuze. Maar!

Het streven van CU en D66 wat betreft de ISkinderen beweegt zich op dit moment sterk in de richting van het soort anarchie dat bij een partij als GL tot de huismerken behoort, maar waarvan serieuze regeringspartijen zich verre dienen te houden.

In het onderhavige geval toegepast werkt dit zo: Als je de ISkinderen hierheen haalt, zul je er op termijn niet aan ontkomen ook de ouders – die ook D66 en CU zeggen absoluut niet hierheen te willen halen – toegang verschaffen. Zo zitten onze vrij lakse regels in elkaar, die bovendien zo zijn geconstrueerd dat een toegeeflijkheid in een vroeg stadium een string van consequenties heeft. Als de regels voldoende streng waren geweest dat we in een later stadium met zekerheid rechters zouden kunnen dwingen die ongewenste ouders buiten het land te houden was er nooit een probleem ontstaan.

Door hun zucht naar losse, redelijk en goedbedoelde regels die prettig overkomen hebben D66 en CU zich echter in een positie gemanoeuvreerd die een strenge handhaving van die losse regels voorschrijft. Dat ze daartegen nu zelf in het geweer komen, verraadt onbegrip voor de manier waarop dit soort regels functioneren, of eenvoudig een gelijkhebberige drang naar totale anarchie. You cannot have your cake and eat it, ingewikkelder is het niet.


 1. Ook het besef dat er altijd potentiële uitzonderingen zullen zijn zo lang je regels wilt hanteren, ontbreekt bij D66 en CU volledig.

16 reacties

 1. Bennie schreef:

  Het toestaan van de terugkeer van IS aanhangers en hun kroost brengt het ontstaan van een binnenlands conflict naderbij.
  Partijen die religieuze criminelen willen terug halen spelen met vuur.

 2. Rob Mieremet schreef:

  Mijn vraag is, eigenlijk een open deur. Deze mensendie zich aansloten bij IS, zijn deze überhaupt van Nederlandse oorsprong, ikgok dat veruit de meesten van noord Afrikaanse oorsprong zijn en zich in Nederland al niet thuis voelden.

 3. Gerrit Joost schreef:

  Als je je voor buitenlandse krijgsdienst aanmeldt, behoor je naar mijn idee je Nederlandschap en alle rechten te verliezen. Voor hier wonende Nederlanders, die in Turkse krijgsdienst gaan, vind ik, dat dit ook zou moeten gelden. Waarom zou je ze terughalen? Zielig? Er zijn heel veel zielige kinderen over de hele wereld. De ouders van de IS kinderen zijn verantwoordelijk, zij zijn afgereisd. D’66 en CU zijn geen barmhartige samaritanen, ze zijn medeverantwoordelijk voor het binnenhalen van een paard van Troje. Laat Rob Jetten ze daar, in het kamp maar gaan knuffelen. Kan hij daar een beetje integreren.

 4. Dick Kraaij schreef:

  Er komt nog iets bij. Dat is een gegeven dat ik zelf wel eens heb aangeroerd in een andere context (blog over Merkel en haar Wir Schaffen Das-discours; http://verenoflood.nu/misdaden-tegen-de-leefbaarheid/). Als je dan mensen hier naartoe haalt, die een potentieel of zelfs reëel gevaar vormen, zorg dan in elk geval dat je politie- en justitieapparaat daar klaar voor is.

  En schrik niet: er komt nóg iets bij. Daders krijgen (maar al vaak) voorrang op (hun) slachtoffers. Zoals in het asielbeleid gelukszoekers krijgen voorrang op echte vervolgden.

  Dit alles is niet de bedoeling van de ChristenUnie (dat moest er nog bijkomen, zeg; maar over D66 twijfel ik). Maar het gebeurt gewoon. En dat moet je niet willen. Als Partij voor de Zwaksten. Whatever it takes.

 5. Dick Kraaij schreef:

  @Gerrit Joost: Eens, maar een groot probleem is dat men juist dat heeft nagelaten. Syp Wynia roerde dat vanmorgen aan in een tv-programma en werd vervolgens op Twitter verkeerd begrepen. Zie zijn TL. Iets met gebakken peren.

 6. Eddie schreef:

  @Dick Kraaij, idd werd Wynia verkeerd begrepen, hij omschreef slechts de gang van zaken, hij zei niet dat hij er blij mee was.

 7. carthago schreef:

  De DDR66 en Cu farizeeërs verheugen zich al op een hereniging met hun geadopteerde isismonstertjes,geboren in den vreemde en opgevoed in de moordkunst .De yezidi slachtoffers ervan blijven achter in kampen.

 8. Karina schreef:

  Als de kindergrens tot 6 jaar was en deze kinderen bij niet islamitische gezinnen worden ondergebracht, dan zou mijn hart groot genoeg zijn deze kleintjes een kans te geven.
  De grens is helaas 18 jaar. Levensgevaarlijk. Ik geloof er niets van dat VVD en CDA hier niet mee eens zijn.
  Ze doen een beetje moeilijk voor kiezersbehoud.

 9. Juanito schreef:

  Wel of niet is-terroristen en/of al dan niet islamitisch verknipte kinderen naar Nederland halen, lijkt mij een politiek besluit. Wie kan mij uitleggen waarom een rechter hierover kennelijk beslissingsbevoegd is .

 10. Sailor 1 schreef:

  Het is wreed om die kinderen uit hun vertrouwde omgeving weg te halen!!!!!
  (Waar had ik dat argument ook al weer eerder gehoord?)

 11. Ernie van de Wal schreef:

  Je moest politici hoofdelijk aansprakelijk kunnen stellen voor hun wanbeleid.
  Waarbij er sprake is van wanbeleid, wanneer voldoende mensen met een degelijke kennis van zaken deugdelijk onderbouwd, jouw keuze ten zeerste afraden.
  Ofwel, beslissingen waarbij elke politicus aan zijn/haar/het water wel aanvoelt dat hun voorgenomen keuze niet overeenkomt met “goed huisvaderschap”.

  Dat moet niet gelden voor het staande beleid. Politici hebben geen glazen bol en regeren is vaak complex manoeuvreren tussen allerhande aspecten.

  Maar voor omstreden zaken, zoals het stikstofbeleid en het terughalen van kalifaatgangers of hun kinderen werkt dat uitstekend.

  Als je voor stemt aanvaardt je ook de aansprakelijkheid, die uit dat besluit kan voortvloeien en je staat met je volledige persoonlijke vermogen garant voor de betalingen van schadevergoeding en/of smartengeld aan de slachtoffers die er zijn, als jouw besluit toch verkeerd uitpakt.

  In deze zaak moeten -bijvoorbeeld de heren Voordewind, Segers en hun nichtje Jetten- tekenen dat zij de financiële consequenties van hun keuze accepteren.

  Of de politicus is zo heilig overtuigd van de juistheid van zijn/haar/het besluit dat die tekent.
  Waarschijnlijker is, dat die politici zich toch eens achter de oren krabben en zich ten minste op voorhand gedegener laten informeren over de risico’s die zij nemen. En als dat tot een “nee-stem” leidt tot een onderbouwde motivatie voor hun achterban om nee te zeggen.

  Ik realiseer me, dat dit voorstel lichtelijk debiel klinkt en onhaalbaar is.
  Maar het zou de samenleving wel beter beschermen tegen de nadelige gevolgen van allerhande slecht doordacht ge-hobby op regeringsniveau.

 12. Kees Bruin schreef:

  D66 en CU menen een risico te zien, dat die kinderen, als we ze niet ophalen, gaan radicaliseren en t.z.t. misschien naar Nederland komen. Wat een onzin. Ze zijn al geradicaliseerd, gehersenspoeld en eventueel getraumatiseerd, dus er kan sowieso niets meer van die kinderen terecht komen. Een Nederlands paspoort hebben ze niet, als ze hier binnen lopen, moeten ze als staatsgevaarlijke personen direct opgepakt worden.

 13. Kees Bruin schreef:

  @Gerrit Joost 10:15 Met u eens! Overigens, bij al die ‘do-gooders’ die die kalifaatkoters en hun lieve moeders terug willen halen, vraag je je af waar krankzinnige naïviteit en onbenul ophouden, en misdadige onverantwoordelijkheid begint.
  Ik stel D66, CU, en noem het hele zootje zwakzinnigen dat die lui hierheen wil halen maar op, verantwoordelijk voor iedere druppel onschuldig bloed die er straks gaat vloeien in Nederland, als dat tuig tot criminaliteit en terrorisme vervalt.
  Het zou goed zijn als dat straks ‘en plein public’ ook tegen de politici die die terugkeer bepleiten wordt gezegd; dat ze persoonlijk verantwoordelijk zijn voor alle toekomstige ellende die dat tuig gaat veroorzaken.

 14. Niets is wat het lijkt schreef:

  Bij het ophalen moeten moeders (die die naam eigenlijk helemaal niet verdienen) en kinderen niet gescheiden worden, want inhumaan. Maar hoe zit dat dan als die ‘moeders’ hier de bak in draaien? Is toch hetzelfde?
  Bij alle kinderpardon debatten hier werd als argument gegeven dat de kinderen hier ‘geworteld’ waren en daarom niet uitgezet mochten worden. Zou dat voor kinderen die in het kalifaat opgroeien met terroristische denkbeelden dan ineens niet meer gelden?
  Ik hoor in geen enkel interview hierover kritische vragen.

 15. N.G. schreef:

  Hoe zal de schoolcarrière van die kinderen verlopen?
  Ze zijn inmiddels doordesemd met de idee dat hun mohammedaanse ideologie en cultuur superieur zijn aan onze wijze van leven; en iedere dag zullen ze daarin worden herbevestigd door hun (groot)ouders, moskee en internet.
  Die kinderen hebben 0 motivatie om zich de NL taal qua woordenschat en grammatica eigen te maken; ze willen niets weten van onze vaderlandse geschiedenis en aardrijkskunde.
  En ze menen de wereld naar hun hand te kunnen zetten door eisen van halal, bidden, en limieten aan de omgang met de andere sekse.
  Dames en heren politici: Zijn dergelijke kinderen wel te behappen voor onderwijzers die toch al worden overladen met steeds meer sociaal-maatschappelijke problematiek?

 16. carthago schreef:

  Laatste nieuws is dat het Om in beroep gaat tegen deze GL “rechter”,maar dat is naar ik vrees voor de CDA VVD bühne.