DE WERELD NU

Corona – geleidelijke verspreiding is onrechtmatig

Corona, Abnormalistan 12

Nu de Corona-epidemie over het hoogtepunt heen is, komt de terugslag waarbij het gevoerde beleid aan kritiek onderhevig raakt.

Om met viroloog Goudsmit te spreken: “te laat, te laks, zwakke besliscultuur, te krappe zorg, slecht voorbereid.”

Het Nederlandse kabinetsbeleid tijdens de Corona-crisis is ‘maximaal controleren’, wat in de kern neerkomt op gecontroleerde verspreiding. Het is een wijziging van het aanvankelijke beleid om te komen tot groepsimmuniteit, zoals geformuleerd door premier Mark Rutte op 16 maart toen hij in eerste instantie zei ‘we laten het virus rondwaren’.

Maar virussen (zich geleidelijk laten) verspreiden met schade voor gezondheid, sterfte en massieve economische schade maakt het kabinetsbeleid onrechtmatig. Want er was ook sprake van weigeren van ziekenhuisopname, terwijl er plaats was op de IC, en bijzondere zorginstellingen als verzorgingstehuizen, gehandicaptenopvang of psychiatrische opvang. Er werd onvoldoende bescherming geboden. In het bijzonder ook nog eens voor degenen die daar werkzaam zijn.

In Frankrijk willen 600 artsen de twee ministers van Gezondheid (die wisselden elkaar af in februari) vervolgen voor hun Corona-beleid. In België zijn eveneens rechtszaken aanhangig gemaakt, onder andere door de bekende plastische chirurg Jeff Hoeyberghs. “De Corona-maatregelen schenden fundamentele mensenrechten”, zegt zijn advocaat. Voor Hoeyberghs is er sprake van “georganiseerde uitroeiing van bejaarden in woonzorgcentra.” Een ziekenhuis in het Belgische Luik riskeert schadeclaims van Corona-patiënten die zich een bed op de intensive care geweigerd zagen.

Het hoge sterftecijfer, de desinformatie over besmettingen, verhalen over mismanagement en de uitblijvende communicatie vanuit Spaanse verzorgingstehuizen hebben geleid tot inmiddels 143 strafrechtelijke onderzoeken door het openbaar ministerie in Spanje.

Ook in Nederland zijn stemmen opgegaan die zich in dit koor voegen. De geleidelijke verspreiding van Corona onder Nederlanders is onrechtmatig. Als lid van de World Health Organisation heeft Rutte3 de plicht om overdracht van het virus en de sterfte uit alle macht tegen te gaan. Het doel moet zijn om het aantal besmettingen te stabiliseren op het laagst mogelijke niveau, of terug te brengen tot nul. Alleen in deze toestand is de regering in staat om lokale uitbraken snel de nek om te draaien met testen, contact tracing en isolatie. Zoals Duitsland doet.

De Amsterdamse advocaat Duco de Boer haakte deze week aan bij de critici met zijn opinie-artikel in Het Financieele Dagblad.

”Na publieke verontwaardiging over de verwachting dat groepsimmuniteit ertoe zou leiden dat tussen de 150.000 en 200.000 Nederlanders zouden sterven, heeft Rutte dit beleid twee dagen later ‘genuanceerd’ door te zeggen dat groepsimmuniteit niet het doel was, maar wel een gevolg kan zijn. Volgens de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het nu de bedoeling besmetting door het virus uit te smeren over een langere periode, wat leidt tot een ‘geleidelijke verspreiding.”

Volgens De Boer veronderstelt het opschalen van IC-capaciteit voor komende drie jaar dat grote aantallen ernstig zieke mensen zullen blijven komen. De voortgaande verspreiding is continu benadrukt door Rutte, het RIVM en het Outbreak Management Team. OMT-lid Anne Vossen verkondigde zo in TV-programma Jinek dat het de bedoeling is dat kinderen en hun ouders besmet worden.

Dit blijkt ook uit het sturen op, en het opschalen van, de IC-capaciteit voor de komende drie jaar. Ook wordt gekozen voor een snelle heropening van onze economie, zonder het vangnet van tests, bron- en contactonderzoek en eventuele isolatie van nieuwe gevallen goed op orde te hebben.

Advocaat De Boer benadrukt dat de WHO roept landen op verspreiding tegen te gaan:

‘Every country should (…) slow down transmission and reduce mortality associated with covid-19, ultimately with the aim of reaching and/or maintaining a steady state of low-level or no transmission’.

Stel dat China na de uitbraak in Wuhan zou hebben geaccepteerd dat het virus zich geleidelijk zou verspreiden in plaats van het in te dammen? Wat alleen in China al circa 10 miljoen doden tot gevolg zou hebben gehad. De wereld zou te klein zijn geweest. Het Nederlandse beleid is daarom uniek, maar ook negatief in zijn gevolgen.

Strijd met (internationale) regels
Volgens artikel 3 van de WHO-gezondheidsregeling is de leidraad bij implementatie het streven naar bescherming van alle mensen op de wereld ‘tegen de internationale verspreiding van ziekte’. De Wet publieke gezondheid (Wpg) mikt primair op het tegengaan van de internationale verspreiding van infectieziekten. Dit staat haaks op het huidige beleid van Nederland, dat onvermijdelijk ook besmettingen buiten Nederland tot gevolg zal hebben. Het virus houdt zich immers niet aan landsgrenzen.

Nogmaals De Boer:

Ook het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens legt een positieve (lees: actieve) verplichting op Nederland om beschermende maatregelen te nemen. Nederland moet niet gecontroleerd verspreiden maar actief bestrijden, zoals de WHO en de Wpg voorschrijven, en nagenoeg alle andere Europese en Aziatische landen doen.

Rutte wilde Corona controleren, NIET stoppen. Om die reden heeft Rutte3 bijna 6000 onnodige Corona-doden op het geweten, en zijn er door Corona bijna 10.000 oversterfte-slachtoffers. Reden genoeg dus om zo snel mogelijk de sturing op zorgcapaciteit te vervangen door sturing op onderdrukken en actief het virus te bestrijden.

De rechter (Hoge Raad) heeft in het Urgenda-arrest de overheid gedwongen om harder te werken tegen de uitstoot van CO2, onder meer op basis van het internationale ‘mensenrecht op leven’. Dan zou de rechter zeker de regering moeten opleggen om beter haar best te doen voor het recht op leven van huidige en toekomstige Corona-slachtoffers.


Meer over het Corona-virus (aka Covid19) en haar economische gevolgen vindt u hier op Veren of Lood.

12 reacties

 1. Bennie schreef:

  Het Nederlandse volk beloont onze rattenvanger van Hamelen met 10 of meer zetels.
  Het ministerie van Propaganda van het kabinet doet zijn werk.

 2. Cool Pete schreef:

  Goed artikel.

  En :
  Zullen we eens beginnen met te onderzoeken, waar en hoe, dit Wuhan virus uitgebroken is ?

  Sowieso is het land waar het uitbrak, verantwoordelijk.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  We kunnen het best uitgaan van de veronderstelling dat het kabinetsbeleid inzake corona grotendeels in eerste instantie gebaseerd was op het enige draaiboek dat er lag, namelijk één gericht op controle van een virus zoals SARS-1. Toen bleek dat overal in de wereld men in paniek raakte, stapte men over op geleidelijke verspreiding om overbelasting van de IC’s te voorkomen. Dit ging gepaard met de nodige onrechtmatigheden met uiterst ernstige gevolgen voor zorgafhankelijke bewoners en zorgprofessionals in duizenden instellingen. Men had beter kunnen kiezen voor betere bescherming van zorgprofessionals en een intensiever track-en-trace programma, zoals in Duitsland. Dan was ook de economie minder getroffen geweest. De schijnzekerheid waarmee Rutte wekelijks zijn schijnzekerheden debiteert op prime-time TV viel of stond bij een standvastig beleid, waarbij voor voortschrijdend inzicht geen ruimte is. Dat wordt door veel mensen geslikt, maar de onderliggende aannames zijn drijfzand. Beleid bouwen op drijfzand lijkt overigens een wezenskenmerk van dit kabinet (kllimaat, EU, migratie, huizenmarkt, etc.). En blijven lachen, dat is ook cruciaal. McLuhan zei het al. Een volk krijgt natuurlijk de regering die het in het zadel helpt, maar ik blijf van mening dat het Nederlandsche Volk beter zou moeten verdienen.

 4. Thomas schreef:

  Wat er ook aan de hand is, het resultaat is dat de VVD torenhoog in de peilingen staat.

 5. Johan P schreef:

  Laten we nu eerst eens een pas op de plaats maken. Mensen lijken maar niet te kijken naar hoe ongelofelijk schizofreen de hele zaak is.
  Eerst zou het gaan om een zeer besmettelijke ziekte met een hoog sterftepercentage.
  Nu lijkt het te gaan om een besmettelijke ziekte die slechts in een zeer beperkt deel van de bevolking voor een hoge sterfte zorgt, maar het merendeel van de patienten heeft geen of nauwelijks symptomen.
  Daarnaast zijn er behandelmethodes die uitstekende resultaten behalen, maar deze worden bewust niet ingezet.

  Er is dus helemaal geen enkele reden voor een uitgebreid ‘test and track’ systeem en nog veel minder voor het gesloten houden van de hele economie om intussen een combinatie van geschifte, op wensdenken gebaseerde links/groene maatregelen door te drukken.

  Ja, er was een duidelijke, en vermoedelijk opzettelijke, miscommunicatie vanuit China. Maar als meer dan 90% van de dodelijke slachtoffers valt in de categorie ’75+ met onderliggende andere medische problemen’ dan is dat een reden om die groep extra in de gaten te houden en in te zetten op een combinatie van voorkomen en behandelen en de rest van de maatschappij gewoon het normale leven te laten vervolgen.
  Des te meer als men daarbij optelt dat het aantal dodelijke slachtoffers ondanks het feit dat zo ongeveer alles aan corona wordt toegeschreven om de cijfers maar op te krikken nog steeds niet het niveau halen van een iets bovengemiddeld griepseizoen.

 6. Ernie van de Wal schreef:

  Stel. Je nodigt 10 ingenieurs uit in een zaal. Je houdt een pen, ca. 1.50 meter boven tafelen laat deze vallen. Je vraagt hoe het komt en de antwoorden zullen eensluidend zijn. Wet van de zwaartekracht.

  Nu nodig je 10 virologen uit in een zaal en je vraagt naar de het verloop van corona. Je krijgt 10 uiteenlopende antwoorden en vooral veel gewauwel. Als er wel iets duidelijk is, is dat virologen amper wat afweten van dit virus. En met het gebruikelijke narcisme van een medisch specialist graag zijn/haar 15 minutes of fame pakt.

  Voor een advocaat is het makkelijk scoren, door autistisch op de kwaal in te zetten. Een overheid heeft te maken met meer facetten. Zoals de economie. Als dat na een lock-down volledig gesloopt is, heeft de samenleving een veel groter probleem.

  In de totale mix van onsamenhangende -en vooral sensatiebeluste- informatie uit de medische hoek en de andere maatschappelijke risico’s is geen enkele overheid in staat geweest om de juiste keuze te maken. Ongeacht signatuur of samenstelling.

  Achteraf verwijten maken is makkelijk en er is op dit moment zoveel onduidelijk, dat het daar nu nog veel te vroeg voor is.

 7. Wim schreef:

  @ Ernie “Achteraf verwijten maken is makkelijk en er is op dit moment zoveel onduidelijk, dat het daar nu nog veel te vroeg voor is.”
  Op dit moment is er juist heel veel wel duidelijk. Het gaat om niet significant meer dan een ernstige griep waarbij de risicogroep ‘ouderen met een of meer onderliggende aandoeningen’, bekend is. De verspreiding gaat vooral door de lucht , dus geen reden om mensen smetvrees aan te praten. Social distancing is onzinnig en zorgt voor veel psychisch leed, mondkapjes (en dan nog van matige kwaliteit) zijn nadelig voor de drager.
  En wat de aanpak van de overheid betreft geldt inderdaad, om met viroloog Goudsmit te spreken: “te laat, te laks, zwakke besliscultuur, te krappe zorg, slecht voorbereid.” Het is niet te vroeg om dat te constateren. En nu weer: Versoepeling van ‘de maatregelen’ lijkt meer op willekeur dan overdacht. Snel weg van de angst, ver weg van de anderhalve meter samenleving en terug naar normaal.
  Maar om de angst er in te houden (en de verkiezingen te kunnen uitstellen) wordt een tweede golf voorspeld. Natuurlijk komt die als het weer winter wordt… Precies, net als de jaarlijkse griep.
  Dus wachten we op het ‘verlossende’, maar o zo snel in elkaar geknutselde vaccin voor een tegen die tijd gemuteerd virus. Een vaccin dat niet helpt (zoals die griepprikken niet of nauwelijks helpen), maar wie weet wel opgedrongen gaat worden…

 8. Karina schreef:

   ‘waarbij het gevoerde beleid aan kritiek onderhevig raakt’.

  Wees daar niet te zeker van. Voor kritiek zijn wij afhankelijk van NPO en/of kranten die feiten op een rij durven zetten. Of dat gebeurd is nog maat de vraag

 9. Pieter schreef:

  Wat nu met dat deel van die ouderen die geen zin meer hebben om te leven omdat ze verstoken blijven van ieder contact? Sorry oma, had je maar eerder skype moeten omhelzen? Panische reacties zijn dodelijk. Helaas tellen ze in de statistiek niet mee. Maar dat het boven de laatste inzichten van het cdc komt te liggen ligt voor de hand.

  https://www.zerohedge.com/health/cdc-confirms-remarkably-low-death-rate-media-chooses-ignore-covid-19-realities

 10. Ravian schreef:

  @ Karina

  Exact.
  De doorsnee Nederlander weet enkel datgene over Corona en het betreffende beleid wat de MSM hem/haar via tv en krant in de oren fluistert.
  En de MSM doet dus al maanden niet anders dan het prutsers collectief Rutte & Co onterecht veren tussen de billen steken.
  De leugen regeert.

 11. Willie schreef:

  Als ik niet zeker weet of een plant giftig is eet je hem niet. Als je een virus krijgt en je weet niet hoe gevaarlijk neem je alle maatregelen om met name de kwetsbare te beschermen.Rutte heeft verzaakt ondanks dat in China al duidelijk was dat het virus levensgevaarlijk was, .Hij wuifde het weg voor de KLM. Een Minister President die indirect verantwoordelijk is voor overbodige duizenden doden hoort te verdwijnen.

 12. Jan de Jong schreef:

  Het was mij in januari al duidelijk dat er blijkbaar een hoop mensen dood moesten. Misdadig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.