DE WERELD NU

Corona en multidisciplinaire advisering regering

Corona, Black death, zwarte dood 13

Er zijn nogal wat met mensen die menen dat onze regering, en vooral Mark Rutte en Hugo de Jonge, de Corona crisis niet goed aanpakken. Maar ik weet niet of dit echt zo is.

Zelf heb ik geen enkele deskundigheid op dit terrein. Ik constateer alleen wel dat we extreem hoog scoren in het aantal besmettingen. Daardoor zijn we in semi lockdown tot onze teleurstelling. De manier waarop tot dit besluit is gekomen vind ik onbevredigend. Natuurlijk is het de taak van de regering om de bevolking te beschermen tegen kwalijke zaken, zoals een heftig virus. Maar de regering heeft ook de taak om de bevolking te beschermen tegen ernstig economisch verval en zwaar geestelijk lijden. Deze drie zaken zouden naar mijn mening het kader moeten zijn voor de strijd tegen het virus. Zo kan onze regering tot een gebalanceerd beleid komen.

De crisis
Vormt de Corona-crisis een onderwerp dat een multidisciplinaire benadering verdient? Ja. Onze regering benadert de crisis thans enkel vanuit wetenschappelijk medische zijde, middels het OMT. Andere disciplines, zoals economie en psychologie blijven volstrekt onderbelicht. Onze regering neemt enkel de neerwaartse risico’s van Corona op de levens van burgers in beschouwing. Dat beleid is derhalve onvoldoende breed onderbouwd.

Overigens zou ik graag willen weten wat er gebeurt als we een ‘knip’ maken tussen jong en oud. Storend acht ik ook dat OMT-leden in allerlei praatprogramma’s hun meningen verkondigen, die veelal tegenstrijdig zijn. Daarmee ondermijnen ze hun eigen aanspraken op deskundigheid.

Economie
Moet ook economie een beleidsbepalende rol krijgen? Ja. Deze crisis zal een zware tol eisen op onze economie. Niemand weet hoe zwaar de recessie zal zijn als gevolg van de voorgeschreven maatregelen. Welk neerwaarts economisch risico kunnen we verdragen? We hebben het Centraal Planbureau dat daarvan een schatting kan maken.

Waarom horen we van dit instituut zo weinig? Het kan toch moet zo zijn dat we alles op fysiek overleven zetten, maar dat de economie eraan onderdoor is gegaan? Ik vind het onbegrijpelijk dat premier Mark Rutte, die als liberaal zo vol is van vrije marktwerking, nu de markt kielhaalt vanuit enkel het medisch perspectief. De opdracht aan het Economisch Management Team, EMT, dient te zijn: wat zijn de pijlers van onze economie en wat is het neerwaarts risico dat we maximaal willen en kunnen verdragen. Economen zijn het nooit met elkaar eens, dat geeft niet. Leiders krijgen door zo’n discussie toch meer inzicht in de problematiek.

Welke economen komen in aanmerking voor het EMT? Ik denk aan Pieter Hasekamp, Lex Hoogduin, Marike Elzinga, Bas Jacobs, Jaap van Duijn, Coen Teulings, Sweder van Wijnbergen, Mathijs Bouman en Jan Willem Velthuijsen, Marike Blom, Barbara Baarsma en Sandra Philippe. Doe daar ook Ingrid Thijssen en Cees Oudshoorn (VNONCW) bij plus een paar topjuristen.

Psychologie
Moet ook psychologie een beleidsbepalende rol krijgen? Ja. Belangrijk is de psychologische impact van de regeringsmaatregelen. De meeste mensen zullen deze klap nog wel kunnen verdragen. Maar er zijn velen met onderliggend geestelijk lijden. Verdere eenzaamheid zal nog meer schade aanrichten. Hans Teeuwen gaf treffend aan dat de ijskast geen sluitingstijd heeft: zuipen maar!!! Welke psychologen, psychiaters komen in aanmerking voor het PMT? Het Psychologisch Management Team kan bestaan uit: Esther van Fenema, Bram Bakker, Erik Scherder, Naomi Ellemers, Belle Derks, Glen Helberg. Doe daar ook ‘gewone burgers’ bij, zoals Elma Drayer, Gerard Joling, Katja Schurmans, Youp van ’t Hek. Maak een combinatie van wetenschappers en mensen die dicht bij het volk staan.

Communicatie
Moet dit afwegingsproces goed gecommuniceerd worden? Dat is evident. Het land gedeeltelijk dichtgooien enkel vanuit het medische geeft frustraties en kan zelfs tot opstand leiden zoals we dat zien in diverse Europese landen.

Dat moeten we niet willen. Overigens acht ik het belangrijk dat geen managementteam leden in praatprogramma’s zitting zullen nemen als zoals nu een crisis aan de orde is. Dat geeft verwarring. Ook als het virus verdwenen is lijkt het me belangrijk een dergelijke team paraat te hebben. Want ons land is als “een teer vaasje.


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.


Meer over het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

13 reacties

 1. Johan P schreef:

  Sorry, maar dit is onzin.
  Het aantal besmettingen LIJKT hoog doordat er een PCR test wordt gebruiktvdie
  A zelfs volgens de fabrikant nooit befoeld was voor dit gebruik
  B er veel meer sequenties worden gebruikt dan bij normaal gebruik waardoor iedere onzuiverheid ook wordt uitvergroot en
  C er slechts 1 primer wordt gebruikt ipv de normale 2 of 3.
  Daarnaast is het asntal besmettingen helemaal niet van belang, het gaat om het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Eie naar de data. An het RIVM kijkt ziet dat er bij de eerste golf een directe correlatie was. Nu gaat het aantal besmettingen volgens hun gegevens al een tijdlang omhoog, maar de opnames en overlijdens niet.
  Dat kan dus maar 2 dingen betekenen; OF de besmettingen zijn niet erg gevaarlijk, OF de tests deugen niet. Maar linksom of rechtsom geven hin eigen cijfers aan dat dit hele gebeuren onzin is en het verlengen ervan niets te maken heeft met volksgezondheid.

 2. Johan P schreef:

  Excuses voor de typos. Mijn vingers zijn te dikvoor een mobiel.

 3. Stoner schreef:

  Dat je er nog op reageer Johan.
  Ben er klaar mee die corona stierenpoep, mensen luisteren niet en laten zich graag angst aanjagen, Frits schijnbaar ook, want dat besmettingen alleen op basis van een pcr test nutteloos is hebben meerdere (waaronder ikzelf) al meerdere malen gezegd en toch blijven ze maar stukjes erover schrijven 🤷‍♂️🤦‍♂️

 4. Gerrit Joost schreef:

  @ Frits Bos, ik raad u aan om eens een halfuur naar Pierre Capel te kijken en te luisteren. Ontluisterend! Positief getesten zijn GEEN “besmettingen Covid-19”. Bovendien is er een wereld aan vals positieven. Het dagelijks aantal overledenen heeft het RIVM van hun site gehaald. Het aantal overledenen is niet hoog. Emeritus hoogleraar experimentele immunologie Pierre Capel:

 5. Henk Albarda schreef:

  Ik ben verbijsterd. Als Frits Bosch 1 cm voorbij zijn neus had gekeken en gelezen, had hij de volgende punten geconstateerd.

  Het aantal besmettingen groeit de pan uit. Maar waarom? Om de simpele reden dat er massief veel getest wordt, waardoor natuurlijk meer besmettingen worden geconstateerd.
  Vervolgens gaat het aantal ziekenhuis opnames omhoog. Haal me de koekkoek, als het aantal besmettingen omhoog gaat, gaat het aantal ziekenhuis opnames omhoog.

  Maar waar Bosch aan voorbij gaat, is dat het aantal sterfgevallen dat bewezen aan corona toegewezen kan worden, niet is gestegen, zelfs is gedaald.

  Als zelfs de WHO tegen lockdowns is, blijkt duidelijk dat rutte weer uitsluitend voor zijn eigen volgende baan (Brussel) mp blijft, op basis van zijn tomeloze plezier leugens te verzinnen.

  Wordt hij bij de komende TK ontmaskerd? Twijfel. Bovendien ben ik deel van een kleine groep op rechts die weldenkend blijft in tegenstelling tot de meeste PVV’ers. Ik ben van mening dat rutte IV het ontmaskerings moment voor rutte wordt.

 6. Mike Brandenburg schreef:

  ” Vormt de Corona-crisis een onderwerp dat een multidisciplinaire benadering verdient? Ja. Onze regering benadert de crisis thans enkel vanuit wetenschappelijk medische zijde, middels het OMT. ”

  Dit is uiteraard een pertinente leugen. Wetenschap staat op voor al het onderzoek, terwijl in Nederland dit absoluut niet het geval is, men haalt al het onderzoek aan (hoeft niet peer-reviewed te zijn) om hun standpunten te onderbouwen, maar negeert openlijk onderzoek dat het tegenspreekt, en doet vervolgens alsof alles zo klaar is als een klontje. Nog erger word het wanneer ze wetenschappelijk onderzoek blokkeren, tegen gaan en zelfs rapporten geheim houden, die in gaan tegen de tunnelvisie van de overheid en haar incompetente idioten van het RIVM. Onderzoek dat het etegendeel bewijst van wat het RIVM en dat zelfs peer-reviewed is, word weggezet als ongeloofwaardig en vooraanstaande wetendschappers haalt men met bepaalde uitspraken door het slijk, terwijl met het passeren van de maanden deze critici overweldigend het gelijk aan hun zijde krijgen, maar nog steeds worden genegeerd. Daarnaast zien we iets opvallend, de overheid bouwt op een rapport van het Henry Ford medical instituut, omdat die met resultaten kwamen dat Cloroquine niet werkt als een behandeling, toen dat instituut hun bevindingen terugtrokken, en naar buiten kwamen met het nieuwes dat de tests die zij en elke ander institituut had uitgevoerd was gedaan met coronapatienten die op sterven liggen en eigenlijk kansloos waren, en dat verder onderzoekt aantoont dat wanneer men direct met de behandeling begint wanneer een patient in het ziekenhuis komt te liggen dit het aantal doden met 50% terug brengt en in combinatie met zinc zelfs 70% terugbrengt , dan word datzelfde instituut genegeerd en blijft de overheid zelfs uitgaan van de teruggetrokken bevindingen, in plaats van hun trots opzij te zetten (anders is het kwade wil) en actief te gaan testen op mensen die worden opgenomen en te behandelen van dag een. Al zou het maar werken in 25% van de gevallen dan zit je al onder het gemiddelde aantal slachtoffers van de Griep dat een vaccin heeft.. Men haalde maar aan dat het mortaliteitscijfer volgens de WHO 3.4% was en dat we allemaal dood zouden gaan, maar wanneer diezelfde WHO onder haar vlag een peer-reviewed onderzoek laat publiceren waarin in mei al werd geconstateerd dat het mortaliteitscijfer rond de 0.13% (niet gekeken naar leeftijd) ligt (en nu met nog meer besmettingen en vele malen minder slachtoffers en opnames) en nu waarschijnlijk zelfs nog veel lager dan dat, nu kijkt diezelfde overheid en het RIVM niet meer naar het WHO. Immers hoeveel geld is er beloofd voor een vaccin, een vaccin wat volgens de huidige cijfers absoluut niet nodig is.

  Nee de overheid doet veel, veel onzin, maar met wetenschap heeft het absoluut niets te maken.

 7. Kanaloa01 schreef:

  Zelden zo’n onnozel stuk gelezen van iemand die geacht wordt wijzer te zijn.
  Als dhr. Frits Bosch aangeeft geen verstand van het onderwerp te hebben moet hij eerst zorgen dat hij er meer over leest. Als hij schrijft : “Ja. Onze regering benadert de crisis thans enkel vanuit wetenschappelijk medische zijde, middels het OMT”. dan bedoelt Frits Bosch waarschijnlijk dat alle wetenschappers die een andere mening hebben dan het OMT niet belangrijk zijn en dus maar niet gehoord moeten worden.

 8. Mike Brandenburg schreef:

  h##ps://allecijfers.nl/nieuws/statistieken-over-het-corona-virus-en-covid19/

  Ik vind dit wel een overzichtelijke site om inzicht te krijgen in bepaalde zkaen, we zien ook gewoon het aantal opnames, aantal geregistreerde besmettingen en het aantal doden en herstelden, wat wel uit de data is te halen maar niet actief door het RIVM word gemeld. Uiteraard missen we nog steeds een staatje met totaal aantal besmettingen, dus ook zij die tot Juni niet zijn getest maar die inmiddels immuun zijn voor het virus. We willen namelijk niet communiceren wie het al gehad heeft anders kan je straks geen angst meer zaaien. Er is immers maar een beperkt aantal mensen in Nederland en door enkel te testen wie het zogenaamd heeft maar niet op wie het heeft gehad kan je beleid voeren tot in het einde der dagen om vrijheden af te nemen en mensen binnen te halen, de EU gaat immers een heftige tijd tegemoet met veel baanverlies niet alleen door het virus maar ook door Brexit, en die klap zal gigantisch zijn, dan wil je niet dat de mensen zomaar de straat op kunnen, en word het echt erg kunnen we met de spoedwet ook even de verkiezingen uitstellen en de grondwet buitenspel zetten.

 9. carthago schreef:

  Wereldwijd gaat de komende economische armageddon vele malen meer doden veroorzaken dan het totaal van de coronadoden ,waarvan statistisch niet eens is vastgesteld of mensen overlijden door of met corona,maar wel dat de gemiddelde leeftijd ongeveer 85 jaar of ouder is.

 10. Anonymous schreef:

  Naast de vele droevige verhalen die ik verneem inzake Corona besmettingen, verneem ik nog veel meer droevige verhalen inzake de “collateral damage” die de, zo langzamerhand achtergestelde, andere slachtoffers worden gedwongen mee te maken.

  Een goed bestuurder (zeker op dit niveau) weet de balans te vinden tussen de verschillende belanghebbenden, en belangrijker nog, zorgt er voor dat de gevolgde besluitvorming gedocumenteerd is, zodat er (later) van geleerd kan worden. Ook door anderen, waaronder toekomstige bestuurders.

  Wat niet werkt, wat gegarandeerd weerstand oproept, is van alles op een manier blijven doen die andere, succesvollere, landen juist niet doen, en al helemaal als je je eigen manier dan ook nog begraaft onder (staats)geheim en ander stilzwijgen. Dat roept wantrouwen op, want je kunt niet blijven miskleunen, en niets tot weinig inzichtelijk maken.

 11. Rina Pelgrum schreef:

  https://www.youtube.com/watch?v=PJsEh_XrD9Y

  Neem hier even 3 minuten voor. De oren gaan er van klapperen.

 12. Tommie schreef:

  Alweer een covidgelovige op VoL. Mit der Dummheit kaempfen Goetter selbst vergebens.

 13. Cool Pete schreef:

  – @Johan P :
  korte, maar goed aanduiding, onbetrouwbaarheid / ongeschiktheid PCR-test.

  – Verder :
  De grote lijnen blijven :
  * Elk virus verspreidt zich altijd binnen 1 jaar over de hele wereld.
  Iedereen raakt dan ‘besmet’. Niemand wordt dan nog ziek.
  * Dit kabinet voert geen medisch beleid, maar een maatschappelijk
  omvormings-dwang beleid : EU, WHO, VN, W.E.F.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.